Villa przy ul. Wita Stwosza 100 Villa przy ul. Wita Stwosza 100 fot. Tomasz Strug

Kolejna dotacja na remont oliwskiego zabytku

Maj 28, 2021

Villa przy ulica Wita Stwosza 100 pięknieje na naszych oczach. Właściciele zabytkowego domu z 1925 roku po raz kolejny otrzymali od miasta wsparcie finansowe na postępujące prace remontowe.

Posiadanie zabytku kojarzy się z problemami dotyczącymi ich utrzymania i remontów. Wsparciem w tym są dotacje od różnych instytucji. Władze Gdańska corocznie przyznają wsparcie finansowe na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wczoraj Rada Miasta Gdańska  przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Wsparcie finansowe zostało przyznane na łączną kwotę 2 939 500 zł.

Jedna z dotacji trafi na ul. Wita Stwosza 100. Miasto Gdańsk przeznaczy 100 tys. złotych „na roboty budowlane i konserwatorskie: kompleksowy remont elewacji, odtworzenie posadzki schodów i murów do piwnic, na werandę, prace restauratorskie lastrykowego cokołu elewacji w willi przy ul. Wita Stwosza 100 w Gdańsku”. To już kolejna dotacja w ciągu ostatnich kilku lat dla tego budynku. 

Willa została wzniesiona w 1925 roku przez przemysłowca Ernsta Behrendt'a - właściciela wytwórni parkietu (Ernst Behrendt Grosstischlerei und Parkettfabrik), która znajdowała się przy dzisiejszej al. Grunwaldzkiej 211. Do dziś wnętrza villi zachowały się w stanie niemal niezmienionym. 15 lipca 2011 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego wpisany został następujący zabytek:

• willa z wolnostojącym garażem oraz terenem dawnego ogrodu wraz ze znajdującym się na nim starodrzewem

• działki o numerach geodezyjnych 2,3,7 na których w.w. zabytki są zlokalizowane

Wita Stwosza 100 20180601 145101

Villa Ernsta Behrendt'a w 2018 roku  fot. Tomasz Strug

Komu jeszcze przyznano  wsparcie z budżetu miasta?

 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 49 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100) na badania konserwatorskie i prace konserwatorsko - restauratorskie przy gotyckiej polichromii ściennej w kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przy umbraculum - regalium papieskim - etap II w kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 350 000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przy elewacji wieży w kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 170 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na renowację czterech okien zakrystii w, kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów) w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 195 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) na konserwację elewacji północnej prezbiterium kościoła - pw. Świętej Trójcy w Gdańsku;
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w         Gdańsku do wysokości   kwoty brutto 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie południowej elewacji - etap II w kościele pw. Św. Barbary w Gdańsku;
 • Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie fragmentu malowanego plafonu na podłożu płóciennym- Alegoria Nadziei w kościele Bożego Ciała w Gdańsku;
 • Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na wzmocnienie konstrukcyjne murów kościoła - etap II - ściana północna w kościele pw. Św. Bartłomieja w Gdańsku;
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie - interwencyjny remont dachu nad nawą główną i w południowej połaci dachu prezbiterium w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku;
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie północnej elewacji kościoła - etap II przęsło piąte liczone od strony wschodniej w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku;
 • Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Bohaterów Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 15 500,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset 00/100) na remont dwóch tarasów lokali mieszkaniowych nr 4 i 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się przy ul. Politechnicznej 4 w Gdańsku;
 • Wspólnocie Mieszkaniowej Długi Targ 17/18 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przedproża przyległego do kamienicy przy ul. Długi Targ 17 w Gdańsku;
 • Wspólnocie Mieszkaniowej Ogama 44/45 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 215 000,00 zł (słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy 00/100) na prace konserwatorsko - budowlane elewacji frontowej i przedproża kamienicy przy ul. Ogarna 44 w Gdańsku;
 • Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska do wysokości kwoty brutto 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) na ratunkowy remont dachu budynku południowego - etap II zespołu Dworu Miejskiego w Gdańsku;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu hali prefabrykacji wyposażenia i ślusami w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo - rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu dawnej hali warsztatowej w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo - rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 24 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu hali prefabrykacji wyposażenia w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo - rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 24 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu dawnej narzędziowni w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo - rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu dawnej ślusarni w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo - rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Klubowi Wysokogórskiemu Trójmiasto w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 115 000,00 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy 00/100) na konserwację tynków wewnętrznych i polichromii w Baszcie Białej w Gdańsku;
 • (dane ukryte), zam. w Wiślince do wysokości kwoty brutto 240 000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) na ratunkowe prace konserwatorskie muru kurtynowego fosy wewnętrznej zamku krzyżackiego w Gdańsku;

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków, przeznaczonych do podziału.

Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

ts

Ostatnio zmieniany piątek, 28 maj 2021 16:28

Newsletter

Historia

Opowieści lasku oliwskiego – Marchewk…

Będąc latem 2005 w Oliwie odwiedziłem Stefana Dargacza, mieszkańca Starej Oliwy, w domu usytuowanym obok Domu Zrazy. Był to mȯj rodzinny obowiązek, ponieważ Stefan był przyjacielem naszej rodziny i wiele...

02-12-2022 632 Historia

Opowieści lasku oliwskiego – Bronić …

Zawsze po zakończeniu lekcji w szkole podstawowej SP23 tzw. „czerwonej“ w Oliwie szliśmy ze szkolnymi kumplami do domu. I zawsze przechodziliśmy koło pijalni piwa znajdującą się ȯwcześnie po prawej stronie...

19-11-2022 1416 Historia

Ostatnio dodane

Szopka z piasku oraz Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska

Szopka z piasku oraz Międzywyznaniowa W…

Spotkanie przy wspólnym stole i międzywyznaniowa modlitwa, polsko-ukraiński spektakl muzyczny, świąteczny kiermasz, warsztaty dla dzieci i oczywiście piaskowa szopka – coroczna Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska odbędzie się w sobotę, 17 grudnia...

30-11-2022 160 Rozrywka

Dom Sąsiedzki w Domu Zarazy

Dom Sąsiedzki w Domu Zarazy

Od 14 listopada w Domu Zarazy działa Dom Sąsiedzki.  Niezwykle aktywna i kreatywna grupa wolontariuszy postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Oliwy (i nie tylko Oliwy). Zapraszamy codziennie, od poniedziałku...

23-11-2022 844 Rozrywka