Reklama

Jak i czym dojechać na cmentarze?

Organizacja ruchu wokół gdańskich cmentarzy komunalnych nie będzie różniła się od wprowadzanej w latach poprzednich. Na wniosek Zarządu Dzielnicy Oliwa, 1 listopada na ul. Czyżewskiego będzie nadal jeździć autobus linii 117, ale tylko w kierunku Sopotu.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Organizacja ruchu wokół gdańskich cmentarzy komunalnych nie będzie różniła się od wprowadzanej w latach poprzednich. Na wniosek Zarządu Dzielnicy Oliwa, 1 listopada na ul. Czyżewskiego będzie nadal jeździć autobus linii 117, ale tylko w kierunku Sopotu.

Na terenie Miasta Gdańska znajduje się 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97 ha. Największy z nich – cmentarz Łostowicki zajmuje powierzchnię 50 ha, zaś drugi co do wielkości cmentarz Centralny Srebrzysko 28 ha.

Według stanu wpisów do ksiąg cmentarnych liczba zmarłych pochowanych obecnie na gdańskich cmentarzach komunalnych wynosi blisko 229 000 osób w 126 000 grobów.

Cmentarz Oliwski

Do cmentarza w Oliwie dojedziemy ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w stronę Sopotu.

Miejsca postojowe:

na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych)

na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych)

po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz (ok. 200 miejsc postojowych)

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

 

Cmentarz Łostowicki

– 1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu. Wyłączenie nie będzie dotyczyło komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką, a także mieszkańców oraz osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu – mówił podczas konferencji prasowej Maciej Cybulski, zastępca kierownika działu inżynierii ruchu.

Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul. Łostowicką z ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami – Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko – wjazd ul. Pana Tadeusza.

Od soboty 30 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. 30 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Miejsca postojowe:

parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza – poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),

postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w kierunku do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking

trzy parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych).

 

Cmentarz Centralny Srebrzysko

Dojazd do cmentarza Centralnego Srebrzysko będzie się odbywał jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w stronę do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Sale’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką.

Tymczasowe przystanki w kierunku do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni. Jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ulica Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w kierunku do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Potokowej.

Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty 30 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. 30 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Miejsca postojowe:

parking wyznaczono na ul. Słowackiego, od wyjazdu ze stacji paliw w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego (ok. 70 miejsc postojowych),

na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

Cmentarz Salvator Nowy

Dojazd do cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w kierunku do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

 

Cmentarz Garnizonowy

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS.

 

W sobotę 30 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

 

Cmentarz św. Franciszka

Dojazd do cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

 

Cmentarz św. Ignacego

Do cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ulica Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

 

Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

 

Cmentarz Sobieszewski

Nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

ZMIANY W KURSOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU

W poszczególnych dniach uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe w kierunku nekropolii: 601, 610 i 627 oraz tramwajowe: 63, 66 i 68. Dwa największe gdańskie cmentarze połączą dodatkowe linie 610 i  627. Na wszystkich tych liniach obowiązywać będzie taryfa zwykła. Bilety można kupić także w automatach biletowych i przez aplikacje mobilne. Szczegóły na stronie internetowej www.ztm.gda.pl.

25-29.10.2021 r. (poniedziałek-piątek)

AUTOBUSY:

Na wszystkich liniach obowiązują rozkłady jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki. Ponadto autobusy wybranych linii pojadą częściej:

115, 162 – w godz. 08:00-14:00 autobusy kursują co 10 minut,

195 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 30 minut,

227 – w godz. 09:00-17:00 autobusy kursują co około 8 minut.

TRAMWAJE:

Wszystkie linie funkcjonują według powszednich rozkładów jazdy.

30 i 31.10.2021 r. (sobota, niedziela)

AUTOBUSY:

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

107 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co około 45 minut,

115, 162, 227 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 10 minut,

195 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 20 minut,

601 – funkcjonuje na trasie Dworzec Główny – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 09:00-17:00 co 15 minut,

627 – funkcjonuje na trasie Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą linii 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 08:00-16:00 co około 10 minut.

TRAMWAJE:

30.10.2021 r. (sobota)

Obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian uruchomiona jest linia 63 na trasie Nowy Port – Brzeźno – Opera Bałtycka – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska, średnio co 20 minut,

6 – w godz. 08:30–16:30 funkcjonuje ze zwiększoną, około 10-minutową częstotliwością,

68 – uruchomienie na trasie Stogi – Przeróbka – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska, w godz. 09:00-17:00

z 20-minutową częstotliwością. 

31.10.2021 r. (niedziela)

Obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

2 – w godz. 09:00-17:00 tramwaje jeżdżą ze zwiększoną, 10-minutową częstotliwością,

3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian uruchomiona jest linia 63 na trasie Nowy Port – Brzeźno – Opera Bałtycka – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska, w godz. 09-17:00 tramwaje kursują co 10 minut,

na liniach 5 i 6 będą niewielkie zmiany w godzinach odjazdów,

10 – w godz. 09:00-17:00 funkcjonuje ze zwiększoną, 10-minutową częstotliwością,

12 – funkcjonuje na wydłużonej trasie do Jelitkowa (zamiast tylko do Oliwy),

66 – funkcjonuje w godz. 09:00-17:00 co 20 minut na trasie Strzyża PKM – Opera Bałtycka – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska,

68 – uruchomienie w godz. 09:00-17:00 kursują co 20 minut na trasie Stogi – Przeróbka – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska.

01.11.2021 r. (poniedziałek)

AUTOBUSY:

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

107 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 45 minut,

108 – zmiana trasy na Starym Chełmie z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców, w stronę Dworca Głównego objazd przez ul. Cienistą i Brzegi (autobusy nie jadą ulicami: Worcella – Styp-Rekowskiego – Reformacką – Stoczniowców), na trasie objazdu obowiązuje tymczasowy przystanek „Brzegi” 01 na ul. Brzegi pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Cienistą i Stoczniowców, w kierunku Chełmu trasa bez zmian,

115, 162, 175 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 10 minut,

111, 120 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 20 minut,

116, 122, 136, 157, 210 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 30 minut,

117 – z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Czyżewskiego autobusy w kierunku Jelitkowa między przystankami „Sopot Hospicjum (n/ż)” 01 a „Oliwa PKP” 02 jadą przez al. Grunwaldzką obsługując wszystkie istniejące  przystanki na trasie objazdu, stałą trasą przez ul. Czyżewskiego autobusy jeżdżą tylko w kierunku Sopotu, na ul. Piastowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Hołdu Pruskiego uruchomiony jest przystanek tymczasowy „Hołdu Pruskiego” 91,

118 – zmiana trasy na Starym Chełmie z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców: w stronę Dworca Głównego obowiązuje objazd przez ul. Cienistą i Brzegi (autobusy nie jadą ulicami: Worcella – Styp-Rekowskiego – Reformacką – Stoczniowców), na trasie objazdu obowiązuje tymczasowy przystanek „Brzegi” 01 na ul. Brzegi pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Cienistą i Stoczniowców, w kierunku Chełmu trasa bez zmian, w godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do co około 15 minut,

227 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co około 8 minut,

601–  uruchomienie na trasie Dworzec Główny – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 9:00-17:00 co około 10 minut,

610– uruchomienie na trasie Wrzeszcz PKP – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 08:00-18:00 co około 4 minuty,

627– uruchomienie na trasie Żabianka SKM – Pomorska (dalej jak 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 08:00-18:00 co około 8 minut.

TRAMWAJE:

Obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

2 – w godz. 09:00-17:00 tramwaje jeżdżą z podwyższoną, 10-minutową częstotliwością,

3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian uruchomiona jest linia 63 na trasie Nowy Port – Brzeźno – Opera Bałtycka – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska, w godz. 09:00-17:00 tramwaje linii 63 kursują co 10 minut,

Na liniach 5 i 6 będą niewielkie zmiany w godzinach odjazdów,

10 – w godz. 09:00-17:00 funkcjonuje ze zwiększoną, 10-minutową częstotliwością,

12 – funkcjonuje na wydłużonej trasie do Jelitkowa (zamiast tylko do Oliwy),

66 – funkcjonuje w godz. 09:00-17:00 na trasie Strzyża PKM – Opera Bałtycka – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska z częstotliwością co 5–7 minut,

68 – funkcjonuje w godz. 09:00-17:00 na trasie Stogi – Przeróbka – Śródmieście SKM – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Łostowice Świętokrzyska co 10 minut.

02.11.2021 r. (wtorek)

AUTOBUSY:

Na wszystkich liniach obowiązują rozkłady jazdy jak w dni powszednie w okresie nauki. Ponadto wprowadza się zwiększone częstotliwości:

115, 162 – w godz. 08:00-14:00 autobusy kursują co 10 minut,

195 – w godz. 08:00-16:00 autobusy kursują co 30 minut,

227 – w godz. 09:00-17:00 autobusy kursują co około 8 minut.

TRAMWAJE:

Wszystkie linie funkcjonują według powszednich rozkładów jazdy.

Również na terenie cmentarzy obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, utrzymywania dystansu fizycznego oraz częstej dezynfekcji rąk.

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA

– Przez Cały weekend będziemy obecni przy wszystkich cmentarzach, będziemy polnowali porządku, będziemy wspierać mieszkańców, udzielać informacji. Nastawiamy się na pomoc mieszkankom i mieszkańcom – mówił zastępca komendanta SM Andrzej Czeran. – Apeluję też do mieszkańców, nie spieszmy się, zwracajmy uwagę na przejściach dla pieszych, na ruch samochodów – dodał komendant.

Ponieważ w rejonie wielu cmentarzy zmieniona zostanie organizacja ruchu drogowego kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na znaki i bezwzględnie unikać jazdy na pamięć.

O swoje bezpieczeństwo powinni zadbać piesi. Niezmotoryzowani muszą dać się dostrzec kierowcom! Ciemna odzież i jesienna szarówka niestety temu nie sprzyjają. Doskonałym rozwiązaniem są więc elementy odblaskowe. Obowiązek ich używania ma każdy, kto po zmroku porusza się poza obszarem zabudowanym.

Wcześnie zapadający zmrok i tłumy ludzi na cmentarzach to niestety doskonałe pole do działania dla złodziei. Dlatego też trzeba unikać noszenia portfeli i telefonów komórkowych w zewnętrznych albo luźnych kieszeniach. Torebek i saszetek nie należy odkładać na ławkę czy nagrobek choćby na moment. W samochodach w widocznych miejscach nie powinny leżeć wartościowe przedmioty.

Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. Obca osoba, mimo że jest miła i dobrze ubrana, nie zawsze musi mieć dobre zamiary. Nie dajmy satysfakcji złodziejom i nie pozwólmy się okraść!

By uniknąć korków i oszczędzić sobie szukania miejsca postojowego na zatłoczonych parkingach, na cmentarz warto wybrać się komunikacją miejską. Z okazji Dnia Wszystkich Świętych uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe i tramwajowe. Część pojazdów będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością.