Reklama

Jaki powinien być Budżet Obywatelski w Gdańsku?

Podział okręgów na dzielnice a może również więcej pieniędzy? Każdy mieszkaniec może ocenić dotychczasowe dwie edycje Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Zesp_ds_Budetu_Obywatelskiego_Jerzy_Pinkas

Urząd Miejski w Gdańsku. Spotkanie Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku

Data: 2015-01-13 17:01:46, Autor: Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Najczęściej stawianym zarzutem do dwóch edycji Budżetu Obywatelskiego jest sztuczny podział miasta na 6 okręgów wyborczych. Z tego powodu powstaje szkodliwe współzawodnictwo między dzielnicami oraz wyklucza z wygranej mniejsze dzielnice a ich mieszkańcy doznają rozczarowania ideą budżetu.

Potwierdza to zmniejszająca się ilość składanych projektów i spadek liczby osób głosujących w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podział na okręgi jest niezrozumiały dla ludzi. Z pewnością Budżet Obywatelski powinien umacniać tożsamość lokalną związaną z dzielnicą w której się żyje oraz w równy sposób traktować mieszkańców wszystkich dzielnic.

Na stronie miasta dostępna jest od wczoraj ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok. Jest ona skierowana do mieszkańców, a uzyskane tą drogą odpowiedzi mają pomóc w przygotowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Link do ankiety >>> Ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok


Zgodnie z wyborczą obietnicą, Prezydenta Miasta Gdańska powołał specjalny zespół konsultacyjny, który ma wypracować nowe zasady Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Taki zespół działał już w poprzedniej kadencji, jednak radni PO przeforsowali podział miasta na okręgi ? identyczne z okręgami wyborczymi do Rady Miasta.

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiegowchodzą przedstawiciele aktywnych społecznie organizacji –  przedstawicieli mieszkańców, radnych i urzędników miasta.

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. – Mam nadzieję, że wspólnie uda się sprawnie opracować zasady uwzględniające głosy mieszkańców i kolejna edycja budżetu będzie jeszcze bardziej spełniała oczekiwania gdańszczan – powiedział Paweł Adamowicz otwierając spotkanie.

Przewodniczący Zespołu, Radny Miasta Gdańska – Piotr Borawski zaproponował harmonogram pracy oraz członkowie Zespołu wstępnie zgłaszali kwestie do omówienia na kolejnych spotkaniach Zespołu, którymi będą m.in.:

– podział miasta na okręgi konsultacyjne i w konsekwencji podział środków na inwestycje,

– wysokość środków budżetowych miasta przeznaczanych na Budżet Obywatelski w 2016 r.,

-zakres projektów formuowanych w ramach BO 2016 ? np. czy inwestycje szkolne powinny być zgłaszane przez mieszkańców?

– dostosowanie realizacji z BO 2016 do już zaplanowanych przez miasto inwestycji.

 

Skład Zespołu

Przewodniczący:

Piotr Borawski – Radny Miasta Gdańska

Członkowie:

Grzegorz Strzelczyk – Radny Miasta Gdańska

Arkadiusz Peisert – Uniwersytet Gdański

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Izabela Kuś – Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Marek Bonisławski ? Asystent Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Kukla ? Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Wiesław Szańca – Zarząd Dróg i Zieleni

Mariusz Żukowski ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Magdalena Wiszniewska – Prezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Andrzej Witkiewicz ? Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Beata Matyjaszczyk ? Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

Izabela Chorzelska – Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ewa Lieder – Gdańsk Obywatelski

Jarosław Szczukowski – Sojusz Lewicy Demokratycznej

Pw

Oliwa zgarnia maksymalną stawkę w Budżecie Obywatelskim

Podział okręgów na dzielnice a może również więcej pieniędzy? Każdy mieszkaniec może ocenić dotychczasowe dwie edycje Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Zesp_ds_Budetu_Obywatelskiego_Jerzy_Pinkas

Urząd Miejski w Gdańsku. Spotkanie Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku

Data: 2015-01-13 17:01:46, Autor: Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Najczęściej stawianym zarzutem do dwóch edycji Budżetu Obywatelskiego jest sztuczny podział miasta na 6 okręgów wyborczych. Z tego powodu powstaje szkodliwe współzawodnictwo między dzielnicami oraz wyklucza z wygranej mniejsze dzielnice a ich mieszkańcy doznają rozczarowania ideą budżetu.

Potwierdza to zmniejszająca się ilość składanych projektów i spadek liczby osób głosujących w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podział na okręgi jest niezrozumiały dla ludzi. Z pewnością Budżet Obywatelski powinien umacniać tożsamość lokalną związaną z dzielnicą w której się żyje oraz w równy sposób traktować mieszkańców wszystkich dzielnic.

Na stronie miasta dostępna jest od wczoraj ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok. Jest ona skierowana do mieszkańców, a uzyskane tą drogą odpowiedzi mają pomóc w przygotowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Link do ankiety >>> Ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok


Zgodnie z wyborczą obietnicą, Prezydenta Miasta Gdańska powołał specjalny zespół konsultacyjny, który ma wypracować nowe zasady Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Taki zespół działał już w poprzedniej kadencji, jednak radni PO przeforsowali podział miasta na okręgi ? identyczne z okręgami wyborczymi do Rady Miasta.

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiegowchodzą przedstawiciele aktywnych społecznie organizacji -  przedstawicieli mieszkańców, radnych i urzędników miasta.

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - Mam nadzieję, że wspólnie uda się sprawnie opracować zasady uwzględniające głosy mieszkańców i kolejna edycja budżetu będzie jeszcze bardziej spełniała oczekiwania gdańszczan - powiedział Paweł Adamowicz otwierając spotkanie.

Przewodniczący Zespołu, Radny Miasta Gdańska - Piotr Borawski zaproponował harmonogram pracy oraz członkowie Zespołu wstępnie zgłaszali kwestie do omówienia na kolejnych spotkaniach Zespołu, którymi będą m.in.:

- podział miasta na okręgi konsultacyjne i w konsekwencji podział środków na inwestycje,

- wysokość środków budżetowych miasta przeznaczanych na Budżet Obywatelski w 2016 r.,

-zakres projektów formuowanych w ramach BO 2016 ? np. czy inwestycje szkolne powinny być zgłaszane przez mieszkańców?

- dostosowanie realizacji z BO 2016 do już zaplanowanych przez miasto inwestycji.

 

Skład Zespołu

Przewodniczący:

Piotr Borawski - Radny Miasta Gdańska

Członkowie:

Grzegorz Strzelczyk - Radny Miasta Gdańska

Arkadiusz Peisert - Uniwersytet Gdański

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Marek Bonisławski ? Asystent Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Kukla ? Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Wiesław Szańca - Zarząd Dróg i Zieleni

Mariusz Żukowski ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Magdalena Wiszniewska - Prezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Andrzej Witkiewicz ? Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Beata Matyjaszczyk ? Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

Izabela Chorzelska - Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ewa Lieder - Gdańsk Obywatelski

Jarosław Szczukowski - Sojusz Lewicy Demokratycznej

Pw

Oliwa zgarnia maksymalną stawkę w Budżecie Obywatelskim

|

Podział okręgów na dzielnice a może również więcej pieniędzy? Każdy mieszkaniec może ocenić dotychczasowe dwie edycje Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Zesp_ds_Budetu_Obywatelskiego_Jerzy_Pinkas

Urząd Miejski w Gdańsku. Spotkanie Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku

Data: 2015-01-13 17:01:46, Autor: Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Najczęściej stawianym zarzutem do dwóch edycji Budżetu Obywatelskiego jest sztuczny podział miasta na 6 okręgów wyborczych. Z tego powodu powstaje szkodliwe współzawodnictwo między dzielnicami oraz wyklucza z wygranej mniejsze dzielnice a ich mieszkańcy doznają rozczarowania ideą budżetu.

Potwierdza to zmniejszająca się ilość składanych projektów i spadek liczby osób głosujących w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podział na okręgi jest niezrozumiały dla ludzi. Z pewnością Budżet Obywatelski powinien umacniać tożsamość lokalną związaną z dzielnicą w której się żyje oraz w równy sposób traktować mieszkańców wszystkich dzielnic.

Na stronie miasta dostępna jest od wczoraj ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok. Jest ona skierowana do mieszkańców, a uzyskane tą drogą odpowiedzi mają pomóc w przygotowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Link do ankiety >>> Ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok


Zgodnie z wyborczą obietnicą, Prezydenta Miasta Gdańska powołał specjalny zespół konsultacyjny, który ma wypracować nowe zasady Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Taki zespół działał już w poprzedniej kadencji, jednak radni PO przeforsowali podział miasta na okręgi ? identyczne z okręgami wyborczymi do Rady Miasta.

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiegowchodzą przedstawiciele aktywnych społecznie organizacji -  przedstawicieli mieszkańców, radnych i urzędników miasta.

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - Mam nadzieję, że wspólnie uda się sprawnie opracować zasady uwzględniające głosy mieszkańców i kolejna edycja budżetu będzie jeszcze bardziej spełniała oczekiwania gdańszczan - powiedział Paweł Adamowicz otwierając spotkanie.

Przewodniczący Zespołu, Radny Miasta Gdańska - Piotr Borawski zaproponował harmonogram pracy oraz członkowie Zespołu wstępnie zgłaszali kwestie do omówienia na kolejnych spotkaniach Zespołu, którymi będą m.in.:

- podział miasta na okręgi konsultacyjne i w konsekwencji podział środków na inwestycje,

- wysokość środków budżetowych miasta przeznaczanych na Budżet Obywatelski w 2016 r.,

-zakres projektów formuowanych w ramach BO 2016 ? np. czy inwestycje szkolne powinny być zgłaszane przez mieszkańców?

- dostosowanie realizacji z BO 2016 do już zaplanowanych przez miasto inwestycji.

 

Skład Zespołu

Przewodniczący:

Piotr Borawski - Radny Miasta Gdańska

Członkowie:

Grzegorz Strzelczyk - Radny Miasta Gdańska

Arkadiusz Peisert - Uniwersytet Gdański

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Marek Bonisławski ? Asystent Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Kukla ? Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Wiesław Szańca - Zarząd Dróg i Zieleni

Mariusz Żukowski ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Magdalena Wiszniewska - Prezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Andrzej Witkiewicz ? Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Beata Matyjaszczyk ? Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

Izabela Chorzelska - Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ewa Lieder - Gdańsk Obywatelski

Jarosław Szczukowski - Sojusz Lewicy Demokratycznej

Pw

Oliwa zgarnia maksymalną stawkę w Budżecie Obywatelskim

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Podział okręgów na dzielnice a może również więcej pieniędzy? Każdy mieszkaniec może ocenić dotychczasowe dwie edycje Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Zesp_ds_Budetu_Obywatelskiego_Jerzy_Pinkas

Urząd Miejski w Gdańsku. Spotkanie Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku

Data: 2015-01-13 17:01:46, Autor: Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Najczęściej stawianym zarzutem do dwóch edycji Budżetu Obywatelskiego jest sztuczny podział miasta na 6 okręgów wyborczych. Z tego powodu powstaje szkodliwe współzawodnictwo między dzielnicami oraz wyklucza z wygranej mniejsze dzielnice a ich mieszkańcy doznają rozczarowania ideą budżetu.

Potwierdza to zmniejszająca się ilość składanych projektów i spadek liczby osób głosujących w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podział na okręgi jest niezrozumiały dla ludzi. Z pewnością Budżet Obywatelski powinien umacniać tożsamość lokalną związaną z dzielnicą w której się żyje oraz w równy sposób traktować mieszkańców wszystkich dzielnic.

Na stronie miasta dostępna jest od wczoraj ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok. Jest ona skierowana do mieszkańców, a uzyskane tą drogą odpowiedzi mają pomóc w przygotowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Link do ankiety >>> Ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na 2015 rok


Zgodnie z wyborczą obietnicą, Prezydenta Miasta Gdańska powołał specjalny zespół konsultacyjny, który ma wypracować nowe zasady Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Taki zespół działał już w poprzedniej kadencji, jednak radni PO przeforsowali podział miasta na okręgi ? identyczne z okręgami wyborczymi do Rady Miasta.

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiegowchodzą przedstawiciele aktywnych społecznie organizacji –  przedstawicieli mieszkańców, radnych i urzędników miasta.

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. – Mam nadzieję, że wspólnie uda się sprawnie opracować zasady uwzględniające głosy mieszkańców i kolejna edycja budżetu będzie jeszcze bardziej spełniała oczekiwania gdańszczan – powiedział Paweł Adamowicz otwierając spotkanie.

Przewodniczący Zespołu, Radny Miasta Gdańska – Piotr Borawski zaproponował harmonogram pracy oraz członkowie Zespołu wstępnie zgłaszali kwestie do omówienia na kolejnych spotkaniach Zespołu, którymi będą m.in.:

– podział miasta na okręgi konsultacyjne i w konsekwencji podział środków na inwestycje,

– wysokość środków budżetowych miasta przeznaczanych na Budżet Obywatelski w 2016 r.,

-zakres projektów formuowanych w ramach BO 2016 ? np. czy inwestycje szkolne powinny być zgłaszane przez mieszkańców?

– dostosowanie realizacji z BO 2016 do już zaplanowanych przez miasto inwestycji.

 

Skład Zespołu

Przewodniczący:

Piotr Borawski – Radny Miasta Gdańska

Członkowie:

Grzegorz Strzelczyk – Radny Miasta Gdańska

Arkadiusz Peisert – Uniwersytet Gdański

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Izabela Kuś – Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Marek Bonisławski ? Asystent Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Kukla ? Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Wiesław Szańca – Zarząd Dróg i Zieleni

Mariusz Żukowski ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Magdalena Wiszniewska – Prezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Andrzej Witkiewicz ? Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Beata Matyjaszczyk ? Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

Izabela Chorzelska – Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ewa Lieder – Gdańsk Obywatelski

Jarosław Szczukowski – Sojusz Lewicy Demokratycznej

Pw

Oliwa zgarnia maksymalną stawkę w Budżecie Obywatelskim