Reklama

Jarosław Drzeżdżon z V LO „Gdańskim Nauczyciel Roku”

Jarosław Drzeżdżon, nauczyciel matematyki i informatyki w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz Barbara Mizerska, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku to zwycięzcy organizowanego po raz pierwszy konkursu „Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku”.

Nauczyciele Roku 2022 został Jarosław Drzeżdżon, matematyk i informatyk w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku | fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Jarosław Drzeżdżon, nauczyciel matematyki i informatyki w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz Barbara Mizerska, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku to zwycięzcy organizowanego po raz pierwszy konkursu „Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku”.

Gala wręczenia nagród odbyła się 22 października w Akademii Muzycznej w Gdańsku  13 października odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu zatwierdzenia poprawności procesu oddawania głosów przez mieszkańców Gdańska oraz wskazania osób wyróżnionych w konkursie, jak też rekomendacji dwóch osób do nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Zdobywcami nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w wysokości 5 tys. zł oraz grand prix w konkursie zostali:

 • Jarosław Drzeżdżon – wyróżniony w kategorii: Nowoczesność i inteligentne rozwiązania.
  Uzasadnienie: Jest nie tylko nauczycielem matematyki i informatyki w dwóch gdańskich szkołach, V LO i Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, ale także osobistością edukacji informatycznej. Stworzył portal do nauki programowania i algorytmiki dla uczniów, na którym umieścił setki swoich zadań. Wdrożył i z powodzeniem używa platformy edukacyjnej w oparciu o LCMS Moodle. Łączy matematykę i technologie informatyczne, by pokazać uczniom i nauczycielom zastosowanie matematyki. Jest osobą, która kreatywnie rozwiązuje problemy komputerowe, których nikt inny nie potrafi rozwiązać.
 • Barbara Mizerska – wyróżniona w kategorii: Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój.
  Uzasadnienie: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku i nauczyciel, który łączy praktykę z pasją. Swoimi działaniami przyczyniła się do zdobycia przez szkołę tytułów: Szkoły celującej w zrównoważoną przyszłość oraz Szkoły Humanitarnej. Aktywnie rozwija współpracę z Amnesty International, Stowarzyszeniem Na Styku, Polską Akcją Humanitarną, Szkołą Humanitarną, SOS Ukraina i innymi. Wspiera realizację programów i projektów, finansowanych również ze środków europejskich. Dzieli się swoją wiedzą podczas konferencji branżowych. Zaangażowana jest w organizację festynów w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej działając na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w Oruni. Wspiera również uczniów w procesie ubiegania się o środki i realizacji projektów finansowanych z Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

Wyróżnieni w konkursie oraz zdobywcy pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu elektronicznego:

Nauczyciele:

 • Obywatelskość: Mikołaj Wysiecki, Szkoła Podstawowa nr 60
 • Solidarność: Elżbieta Roch, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
 • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój: Marian Pułtuski, II Liceum Ogólnokształcące
 • Nowoczesność i inteligentne rozwiązania: Jarosław Drzeżdżon, V Liceum Ogólnokształcące

Dyrektorzy:

 • Obywatelskość: Małgorzata Mroczkowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13
 • Solidarność: Beata Wołkanowska, Szkoła Podstawowa nr 60
 • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój: Barbara Mizerska, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
 • Nowoczesność i inteligentne rozwiązania: Beata Wołkanowska, Szkoła Podstawowa nr 60

Podczas gali wręczone zostały również Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla osób wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody te przyznano 37 dyrektorom i 81 nauczycielom gdańskich samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Wśród nagrodzonych były dyrektorki oliwskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 23 Małgorzata Filipowicz – Mikos oraz Szkoły Podstawowej nr 35 Małgorzata Skwira.

Nagrodę otrzymała również pedagog z SP 23 Iwona Witkowska- Dąbrowska.

Regulamin konkursu zakłada wyróżnienie osób za ich działalność w mijającym roku. Jednak nie tylko ostatnie miesiące, ale lata doświadczyły nas nad wyraz. Zawód, który jeszcze kilka lat temu kojarzył się ze stabilizacją i niezmiennością, teraz stoi na pierwszej linii zmian, które nas dotykają – mówiła podczas gali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Nie byłoby standardu gdańskiej edukacji bez zaangażowanych nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów. Za waszą postawę otwartości, wsłuchiwania się w potrzeby innych bardzo dziękuję.

Pw

Ostatnia edycja: 23 października, 2022 o 21:51