Reklama

Jeszcze lepsza woda do picia

Mieszkańcy Oliwy nie mogą narzekać na jakość wody. W naszych kranach płynie jedna z lepszych wód w Gdańsku, pochodząca z stuletniego ujęcia w Dolinie Radości. Zakończyła się kolejna inwestycja realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego na rzecz poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej w Gdańsku ? przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości. Pięciokrotnie zwiększyła się moc wydobywania wody głębinowej na tym terenie, poprawiła się także jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom.

fot.: Tomasz Strug

Budowa nowego zbiornika retencyjnego „Stara Dolina” w Dolinie Radości (stan 2009)


Woda wydobywana ze strefy Doliny Radości pochodzi z trzeciorzędowej i czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Na terenie strefy ujęcia wody wykonano 9 nowych odwiertów studni głębinowych. W wyniku inwestycji poprawiono także procesy uzdatniania wydobywanej wody, między innymi zainstalowano lampy UV. Obecnie woda pitna z Doliny Radości charakteryzuje się zmniejszoną zawartością związków żelaza i manganu, niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stacja zasila w wodę mieszkańców górnej Oliwy oraz części Wrzeszcza. Ze względu na zwiększoną moc pracy ujęcia i stacji ? obszar zaopatrywania może się zmienić.

Ujęcie wody Dolina Radości położone jest malowniczo, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku Oliwie, co zapewnia skuteczną ochronę wód podziemnych. Ujęcie wybudowane zostało w 1911 roku i od tej pory było kilkakrotnie modernizowane.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 21 000 0000 PLN netto. Prace budowlane rozpoczęły się 30 stycznia 2009 r. i wykonywane były przez firmę SEEN Technologie Sp. z o.o. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Agnieszka Gajowniczek / GIWK Sp. z o.o.

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wnętrze rozebranego zbiornika retencyjnego „Stara Dolina” w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wejście do rozebranego zbiornika retencyjnego „Stara Dolina” w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław

 

Mieszkańcy Oliwy nie mogą narzekać na jakość wody. W naszych kranach płynie jedna z lepszych wód w Gdańsku, pochodząca z stuletniego ujęcia w Dolinie Radości. Zakończyła się kolejna inwestycja realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego na rzecz poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej w Gdańsku ? przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości. Pięciokrotnie zwiększyła się moc wydobywania wody głębinowej na tym terenie, poprawiła się także jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom.

fot.: Tomasz Strug

Budowa nowego zbiornika retencyjnego "Stara Dolina" w Dolinie Radości (stan 2009)


Woda wydobywana ze strefy Doliny Radości pochodzi z trzeciorzędowej i czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Na terenie strefy ujęcia wody wykonano 9 nowych odwiertów studni głębinowych. W wyniku inwestycji poprawiono także procesy uzdatniania wydobywanej wody, między innymi zainstalowano lampy UV. Obecnie woda pitna z Doliny Radości charakteryzuje się zmniejszoną zawartością związków żelaza i manganu, niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stacja zasila w wodę mieszkańców górnej Oliwy oraz części Wrzeszcza. Ze względu na zwiększoną moc pracy ujęcia i stacji ? obszar zaopatrywania może się zmienić.

Ujęcie wody Dolina Radości położone jest malowniczo, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku Oliwie, co zapewnia skuteczną ochronę wód podziemnych. Ujęcie wybudowane zostało w 1911 roku i od tej pory było kilkakrotnie modernizowane.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 21 000 0000 PLN netto. Prace budowlane rozpoczęły się 30 stycznia 2009 r. i wykonywane były przez firmę SEEN Technologie Sp. z o.o. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Agnieszka Gajowniczek / GIWK Sp. z o.o.

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wnętrze rozebranego zbiornika retencyjnego "Stara Dolina" w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wejście do rozebranego zbiornika retencyjnego "Stara Dolina" w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław

 

|

Mieszkańcy Oliwy nie mogą narzekać na jakość wody. W naszych kranach płynie jedna z lepszych wód w Gdańsku, pochodząca z stuletniego ujęcia w Dolinie Radości. Zakończyła się kolejna inwestycja realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego na rzecz poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej w Gdańsku ? przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości. Pięciokrotnie zwiększyła się moc wydobywania wody głębinowej na tym terenie, poprawiła się także jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom.

fot.: Tomasz Strug

Budowa nowego zbiornika retencyjnego "Stara Dolina" w Dolinie Radości (stan 2009)


Woda wydobywana ze strefy Doliny Radości pochodzi z trzeciorzędowej i czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Na terenie strefy ujęcia wody wykonano 9 nowych odwiertów studni głębinowych. W wyniku inwestycji poprawiono także procesy uzdatniania wydobywanej wody, między innymi zainstalowano lampy UV. Obecnie woda pitna z Doliny Radości charakteryzuje się zmniejszoną zawartością związków żelaza i manganu, niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stacja zasila w wodę mieszkańców górnej Oliwy oraz części Wrzeszcza. Ze względu na zwiększoną moc pracy ujęcia i stacji ? obszar zaopatrywania może się zmienić.

Ujęcie wody Dolina Radości położone jest malowniczo, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku Oliwie, co zapewnia skuteczną ochronę wód podziemnych. Ujęcie wybudowane zostało w 1911 roku i od tej pory było kilkakrotnie modernizowane.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 21 000 0000 PLN netto. Prace budowlane rozpoczęły się 30 stycznia 2009 r. i wykonywane były przez firmę SEEN Technologie Sp. z o.o. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Agnieszka Gajowniczek / GIWK Sp. z o.o.

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wnętrze rozebranego zbiornika retencyjnego "Stara Dolina" w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wejście do rozebranego zbiornika retencyjnego "Stara Dolina" w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Mieszkańcy Oliwy nie mogą narzekać na jakość wody. W naszych kranach płynie jedna z lepszych wód w Gdańsku, pochodząca z stuletniego ujęcia w Dolinie Radości. Zakończyła się kolejna inwestycja realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego na rzecz poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej w Gdańsku ? przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości. Pięciokrotnie zwiększyła się moc wydobywania wody głębinowej na tym terenie, poprawiła się także jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom.

fot.: Tomasz Strug

Budowa nowego zbiornika retencyjnego „Stara Dolina” w Dolinie Radości (stan 2009)


Woda wydobywana ze strefy Doliny Radości pochodzi z trzeciorzędowej i czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Na terenie strefy ujęcia wody wykonano 9 nowych odwiertów studni głębinowych. W wyniku inwestycji poprawiono także procesy uzdatniania wydobywanej wody, między innymi zainstalowano lampy UV. Obecnie woda pitna z Doliny Radości charakteryzuje się zmniejszoną zawartością związków żelaza i manganu, niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stacja zasila w wodę mieszkańców górnej Oliwy oraz części Wrzeszcza. Ze względu na zwiększoną moc pracy ujęcia i stacji ? obszar zaopatrywania może się zmienić.

Ujęcie wody Dolina Radości położone jest malowniczo, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku Oliwie, co zapewnia skuteczną ochronę wód podziemnych. Ujęcie wybudowane zostało w 1911 roku i od tej pory było kilkakrotnie modernizowane.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 21 000 0000 PLN netto. Prace budowlane rozpoczęły się 30 stycznia 2009 r. i wykonywane były przez firmę SEEN Technologie Sp. z o.o. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Agnieszka Gajowniczek / GIWK Sp. z o.o.

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wnętrze rozebranego zbiornika retencyjnego „Stara Dolina” w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław

fot.: Dacław / Pomorskie Forum Eksploracyjne

Wejście do rozebranego zbiornika retencyjnego „Stara Dolina” w Dolinie Radości (2008) fot.: Dacław