Reklama

Rośnie Bałtycki Kampus UG

Kampus Oliwski rośnie w siłę. Po dwóch latach udało się ukończyć pierwszy etap budowy nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 18 grudnia uroczyście otwarto gmach. Inwestycja do tej pory kosztowała ponad 80 milionów złotych.

z19269
materiały UG

Studenci do budynku wprowadzą się po nowym roku. Przeprowadzki nie mogą się już doczekać. Nic dziwnego siedziba robi wrażenie :

Posłuchaj >>> Uniwerek nowe1

Ale nie tylko architektura robi wrażenie, ale również wyposażenie nowego budynku. Studenci dziennikarstwa będą mieli do dyspozycji profesjonalne studio telewizyjne i radiowe. Poza tym sale do badań i nowoczesne aule naszpikowane nowoczesnym sprzętem. Najważniejsze jednak, że studenci nie będą musieli już błądzić, bo wcześniej budynki wydziału rozrzucone były po całym mieście ? tłumaczy dziekan wydziału Beata Pastwa Wojciechowska :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe2

Na tym jednak nie koniec. Drugi etap budowy budynku WNS-u potrwa kolejnych 14 miesięcy i pochłonie ponad 40 milionów złotych. W kolejce są już następne inwestycje ? mówi rektor uczelni Bernard Lammek :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe3

Oprócz tego w Kampusie Oliwskim planowana jest również budowa wydziału Neofilologii i Historii oraz rektorat. Ostatni etap rozbudowy kampusy ma się zakończyć w 2015 roku..

Materiał:

Radio ESKA Trójmiasto

Opis inwestycji

W nowym gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie miejsce dla czterech instytutów WNS (Psychologii; Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa; Pedagogiki; Politologii) oraz dla Instytutu Geografii.

Zaprojektowany gmach składa się z pięciu połączonych ze sobą budynków: czterokondygnacyjnego cylindrycznego budynku centralnego oraz czterech instytutów w czterokondygnacyjnych skrzydłach. W budynku centralnym  – o charakterze ogólnowydziałowym – mieści się przestronny hall, garaż podziemny oraz największe pomieszczenia poszczególnych instytutów – siedem nowoczesnych, wyposażonych w multimedia auli, w tym jedna dla 366 osób z możliwością połączenia z aulą 236-osobową za pomocą ruchomej ściany, dwie dla 200 osób, dwie dla 160 osób, jedna dla 176 osób, pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne. W części centralnej znajduje się również studio radiowe i telewizyjne, przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (trwają prace związane z wyposażeniem i organizacją pracy studia) oraz pomieszczenia dla administracji, w tym dziekanat. Duża powierzchnia hallu umożliwia organizację wystaw, konferencji i międzynarodowych kongresów. W budynkach przeznaczonych dla poszczególnych instytutów umieszczono sale wykładowe, sale ćwiczeń i pokoje pracowników naukowo-dydaktycznych.

Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych; wyposażony w sześć wind, w tym dwie w hallu centralnym i cztery w klatkach schodowych skrzydeł bocznych. 

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy          – 8 080 m2
Kubatura                                  – 138 519 m3
Powierzchnia całkowita netto  – 31 196 m2

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytut Geografii odbyło się 4 grudnia 2006 roku. Ze względu na rozmiar inwestycji, realizację projektu podzielono na dwa etapy. Zakończyła się budowa pierwszego etapu – części centralnej o charakterze ogólnowydziałowym z siedmioma aulami wyposażonymi w multimedia oraz studiem radiowym i telewizyjnym (studia nie są jeszcze wyposażone, trwają prace projektowe wyposażenia, struktury, organizacji pracy  studiów RTV) oraz  siedziby dla studentów pedagogiki. 

Pierwsi studenci (studenci kierunku pedagogika oraz socjologia) przeprowadzą się do nowego budynku w styczniu 2009 roku. Zakończenie kolejnych etapów budowy ? to rok 2009. Docelowo budynek pomieści około 5000 studentów i 330 pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Inwestycja powstaje w ramach środków własnych UG, część środków pochodzi ze sprzedaży Instytutu Pedagogiki przy ul. Krzywoustego w Gdańsku, który znajduje się poza terenem, na którym uczelnia planuje rozwój i koncentrację rozproszonych budynków Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia stara się o dofinansowanie także z innych źródeł. Koszt pierwszego etapu budowy to 82 mln 300 tys. zł, z czego 20 mln zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt pozostałych etapów to 41,1  mln zł. 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynków Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii wygrała Autorska Pracownia Projektowa STUDIO M z Sopotu.

Budowa Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii to dla Uniwersytetu Gdańskiego inwestycja niezwykle ważna i konieczna, dlatego uczelnia rozpoczęła budowę ze środków własnych. Na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna w roku akademickim 2008/2009 studiuje 5187  studentów (3034 w trybie stacjonarnym i 2153 w niestacjonarnym). Wydział prowadzi studia doktoranckie z psychologii oraz z zakresu pedagogiki i nauk o polityce, a także różnorodne studia podyplomowe (obecnie na WNS studiuje 135 doktorantów). Na kierunku geografia studiuje 621 studentów (509 w trybie stacjonarnym i 112 niestacjonarnym). Natomiast łącznie na Wydziale Oceanografii i Geografii studiuje 80 doktorantów. 

Wydział Nauk Społecznych znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji lokalowej (budynki WNS są rozproszone na terenie całego Trójmiasta), a jednocześnie w ostatnich latach jest najbardziej oblegany przez kandydatów na studia na naszej uczelni. W roku akademickim 2008/2009 o przyjęcie na jedno miejsce na studiach dziennych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna starało się prawie 20 kandydatów, na psychologię – 13, a na pedagogikę – 12.

Studenci Wydziału Nauk Społecznych mają do wyboru wiele różnorodnych specjalności, dających szansę na atrakcyjne zatrudnienie. Takie kierunki, jak pedagogika i psychologia w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych od kilku lat zajmują czołowe miejsca w kraju. Studenci mogą także uczestniczyć w pracach kilku studenckich kół naukowych, które organizują konferencje naukowe z udziałem znanych ekspertów i specjalistów polskich i zagranicznych.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych dotyczą różnych obszarów psychologii w tym osobowości, pamięci i twórczości, dysleksji, sportu, psychologii klinicznej społecznej, sądowo-penitencjarnej, neuropsychologii,  historii wychowania i współczesnych przemian edukacji, zjawisk patologii społecznej, przestępczości młodzieży, problematyki uzależnień, personelu resocjalizacyjnego, resocjalizacji penitencjarnej, kurateli sądowej, polityki społecznej, uczenia się społeczeństwa, współczesnej estetyki i aksjologii, religioznawstwa, nauk o poznaniu i komunikacji, przemian społeczno-politycznych, strategii rozwoju politycznego, wpływu mediów na kulturę polityczną, współczesnego terroryzmu i jego przejawów, konfliktów polityczno-społecznych i narodowościowych, przemian polityczno-społecznych i ideologicznych w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu, ewolucji stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy krajami Północy i Południa. 

Na Wydziale Nauk Społecznych znajdują się dwa zakłady zajmujące się patologią społeczną i resocjalizacją, w tym penitencjarną, tworząc łącznie centrum eksperckie w tym zakresie. Znajduje się także jeden z nielicznych na terenie Polski Zakład Psychologii sądowej, który kształci studentów w tej trudnej, wymagającej dużej wiedzy specjalności. Przy Instytucie Psychologii działa Polskie Towarzystwo Dysleksji, które jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Dyslexia Association, a przy Instytucie Pedagogiki – Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Wydział współpracuje z uniwersytetami w Linköping, Messynie, Duisburgu, Hiroszimie, Charkowie, Houston oraz Zwolle. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych i doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Nowy gmach Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii powstaje w ramach projektu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Rozbudowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  – obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków:  Wydziału Biologii, Wydziału Chemii (kierunek chemia oraz ochrona środowiska ), nowego budynku informatyki, w którym będzie się mieściło Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki oraz nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych. W planach rozbudowy kampusu jest także budowa nowego gmachu neofilologii,  Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, magazynu na książki dla Biblioteki UG oraz siedziby dla geografii. 
Część projektu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, projekt pod nazwą  ?Budowa Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? znalazł się na liście indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2008-2013). Na liście tej znalazła się budowa dwóch budynków dla Wydziału Chemii (chemia oraz ochrona środowiska i zdrowia człowieka oraz budynek Wydziału Biologii. Koszt tej inwestycji to 65,70 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 55,85 mln euro, a reszta to tzw. wkład krajowy który ma być finansowany z budżetu państwa.

Materiały UG

 

Kampus Oliwski rośnie w siłę. Po dwóch latach udało się ukończyć pierwszy etap budowy nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 18 grudnia uroczyście otwarto gmach. Inwestycja do tej pory kosztowała ponad 80 milionów złotych.

z19269
materiały UG

Studenci do budynku wprowadzą się po nowym roku. Przeprowadzki nie mogą się już doczekać. Nic dziwnego siedziba robi wrażenie :

Posłuchaj >>> Uniwerek nowe1

Ale nie tylko architektura robi wrażenie, ale również wyposażenie nowego budynku. Studenci dziennikarstwa będą mieli do dyspozycji profesjonalne studio telewizyjne i radiowe. Poza tym sale do badań i nowoczesne aule naszpikowane nowoczesnym sprzętem. Najważniejsze jednak, że studenci nie będą musieli już błądzić, bo wcześniej budynki wydziału rozrzucone były po całym mieście ? tłumaczy dziekan wydziału Beata Pastwa Wojciechowska :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe2

Na tym jednak nie koniec. Drugi etap budowy budynku WNS-u potrwa kolejnych 14 miesięcy i pochłonie ponad 40 milionów złotych. W kolejce są już następne inwestycje ? mówi rektor uczelni Bernard Lammek :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe3

Oprócz tego w Kampusie Oliwskim planowana jest również budowa wydziału Neofilologii i Historii oraz rektorat. Ostatni etap rozbudowy kampusy ma się zakończyć w 2015 roku..


Materiał:

Radio ESKA Trójmiasto

Opis inwestycji


W nowym gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie miejsce dla czterech instytutów WNS (Psychologii; Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa; Pedagogiki; Politologii) oraz dla Instytutu Geografii.

Zaprojektowany gmach składa się z pięciu połączonych ze sobą budynków: czterokondygnacyjnego cylindrycznego budynku centralnego oraz czterech instytutów w czterokondygnacyjnych skrzydłach. W budynku centralnym  - o charakterze ogólnowydziałowym - mieści się przestronny hall, garaż podziemny oraz największe pomieszczenia poszczególnych instytutów - siedem nowoczesnych, wyposażonych w multimedia auli, w tym jedna dla 366 osób z możliwością połączenia z aulą 236-osobową za pomocą ruchomej ściany, dwie dla 200 osób, dwie dla 160 osób, jedna dla 176 osób, pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne. W części centralnej znajduje się również studio radiowe i telewizyjne, przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (trwają prace związane z wyposażeniem i organizacją pracy studia) oraz pomieszczenia dla administracji, w tym dziekanat. Duża powierzchnia hallu umożliwia organizację wystaw, konferencji i międzynarodowych kongresów. W budynkach przeznaczonych dla poszczególnych instytutów umieszczono sale wykładowe, sale ćwiczeń i pokoje pracowników naukowo-dydaktycznych.


Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych; wyposażony w sześć wind, w tym dwie w hallu centralnym i cztery w klatkach schodowych skrzydeł bocznych. 

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy          - 8 080 m2
Kubatura                                  - 138 519 m3
Powierzchnia całkowita netto  - 31 196 m2

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytut Geografii odbyło się 4 grudnia 2006 roku. Ze względu na rozmiar inwestycji, realizację projektu podzielono na dwa etapy. Zakończyła się budowa pierwszego etapu - części centralnej o charakterze ogólnowydziałowym z siedmioma aulami wyposażonymi w multimedia oraz studiem radiowym i telewizyjnym (studia nie są jeszcze wyposażone, trwają prace projektowe wyposażenia, struktury, organizacji pracy  studiów RTV) oraz  siedziby dla studentów pedagogiki. 

Pierwsi studenci (studenci kierunku pedagogika oraz socjologia) przeprowadzą się do nowego budynku w styczniu 2009 roku. Zakończenie kolejnych etapów budowy ? to rok 2009. Docelowo budynek pomieści około 5000 studentów i 330 pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Inwestycja powstaje w ramach środków własnych UG, część środków pochodzi ze sprzedaży Instytutu Pedagogiki przy ul. Krzywoustego w Gdańsku, który znajduje się poza terenem, na którym uczelnia planuje rozwój i koncentrację rozproszonych budynków Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia stara się o dofinansowanie także z innych źródeł. Koszt pierwszego etapu budowy to 82 mln 300 tys. zł, z czego 20 mln zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt pozostałych etapów to 41,1  mln zł. 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynków Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii wygrała Autorska Pracownia Projektowa STUDIO M z Sopotu.

Budowa Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii to dla Uniwersytetu Gdańskiego inwestycja niezwykle ważna i konieczna, dlatego uczelnia rozpoczęła budowę ze środków własnych. Na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna w roku akademickim 2008/2009 studiuje 5187  studentów (3034 w trybie stacjonarnym i 2153 w niestacjonarnym). Wydział prowadzi studia doktoranckie z psychologii oraz z zakresu pedagogiki i nauk o polityce, a także różnorodne studia podyplomowe (obecnie na WNS studiuje 135 doktorantów). Na kierunku geografia studiuje 621 studentów (509 w trybie stacjonarnym i 112 niestacjonarnym). Natomiast łącznie na Wydziale Oceanografii i Geografii studiuje 80 doktorantów. 

Wydział Nauk Społecznych znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji lokalowej (budynki WNS są rozproszone na terenie całego Trójmiasta), a jednocześnie w ostatnich latach jest najbardziej oblegany przez kandydatów na studia na naszej uczelni. W roku akademickim 2008/2009 o przyjęcie na jedno miejsce na studiach dziennych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna starało się prawie 20 kandydatów, na psychologię - 13, a na pedagogikę - 12.

Studenci Wydziału Nauk Społecznych mają do wyboru wiele różnorodnych specjalności, dających szansę na atrakcyjne zatrudnienie. Takie kierunki, jak pedagogika i psychologia w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych od kilku lat zajmują czołowe miejsca w kraju. Studenci mogą także uczestniczyć w pracach kilku studenckich kół naukowych, które organizują konferencje naukowe z udziałem znanych ekspertów i specjalistów polskich i zagranicznych.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych dotyczą różnych obszarów psychologii w tym osobowości, pamięci i twórczości, dysleksji, sportu, psychologii klinicznej społecznej, sądowo-penitencjarnej, neuropsychologii,  historii wychowania i współczesnych przemian edukacji, zjawisk patologii społecznej, przestępczości młodzieży, problematyki uzależnień, personelu resocjalizacyjnego, resocjalizacji penitencjarnej, kurateli sądowej, polityki społecznej, uczenia się społeczeństwa, współczesnej estetyki i aksjologii, religioznawstwa, nauk o poznaniu i komunikacji, przemian społeczno-politycznych, strategii rozwoju politycznego, wpływu mediów na kulturę polityczną, współczesnego terroryzmu i jego przejawów, konfliktów polityczno-społecznych i narodowościowych, przemian polityczno-społecznych i ideologicznych w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu, ewolucji stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy krajami Północy i Południa. 

Na Wydziale Nauk Społecznych znajdują się dwa zakłady zajmujące się patologią społeczną i resocjalizacją, w tym penitencjarną, tworząc łącznie centrum eksperckie w tym zakresie. Znajduje się także jeden z nielicznych na terenie Polski Zakład Psychologii sądowej, który kształci studentów w tej trudnej, wymagającej dużej wiedzy specjalności. Przy Instytucie Psychologii działa Polskie Towarzystwo Dysleksji, które jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Dyslexia Association, a przy Instytucie Pedagogiki - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Wydział współpracuje z uniwersytetami w Linköping, Messynie, Duisburgu, Hiroszimie, Charkowie, Houston oraz Zwolle. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych i doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Nowy gmach Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii powstaje w ramach projektu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Rozbudowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  - obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków:  Wydziału Biologii, Wydziału Chemii (kierunek chemia oraz ochrona środowiska ), nowego budynku informatyki, w którym będzie się mieściło Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki oraz nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych. W planach rozbudowy kampusu jest także budowa nowego gmachu neofilologii,  Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, magazynu na książki dla Biblioteki UG oraz siedziby dla geografii. 
Część projektu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, projekt pod nazwą  ?Budowa Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? znalazł się na liście indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2008-2013). Na liście tej znalazła się budowa dwóch budynków dla Wydziału Chemii (chemia oraz ochrona środowiska i zdrowia człowieka oraz budynek Wydziału Biologii. Koszt tej inwestycji to 65,70 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 55,85 mln euro, a reszta to tzw. wkład krajowy który ma być finansowany z budżetu państwa.

Materiały UG

 

|
Kampus Oliwski rośnie w siłę. Po dwóch latach udało się ukończyć pierwszy etap budowy nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 18 grudnia uroczyście otwarto gmach. Inwestycja do tej pory kosztowała ponad 80 milionów złotych.

z19269
materiały UG

Studenci do budynku wprowadzą się po nowym roku. Przeprowadzki nie mogą się już doczekać. Nic dziwnego siedziba robi wrażenie :

Posłuchaj >>> Uniwerek nowe1

Ale nie tylko architektura robi wrażenie, ale również wyposażenie nowego budynku. Studenci dziennikarstwa będą mieli do dyspozycji profesjonalne studio telewizyjne i radiowe. Poza tym sale do badań i nowoczesne aule naszpikowane nowoczesnym sprzętem. Najważniejsze jednak, że studenci nie będą musieli już błądzić, bo wcześniej budynki wydziału rozrzucone były po całym mieście ? tłumaczy dziekan wydziału Beata Pastwa Wojciechowska :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe2

Na tym jednak nie koniec. Drugi etap budowy budynku WNS-u potrwa kolejnych 14 miesięcy i pochłonie ponad 40 milionów złotych. W kolejce są już następne inwestycje ? mówi rektor uczelni Bernard Lammek :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe3

Oprócz tego w Kampusie Oliwskim planowana jest również budowa wydziału Neofilologii i Historii oraz rektorat. Ostatni etap rozbudowy kampusy ma się zakończyć w 2015 roku..


Materiał:

Radio ESKA Trójmiasto

Opis inwestycji


W nowym gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie miejsce dla czterech instytutów WNS (Psychologii; Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa; Pedagogiki; Politologii) oraz dla Instytutu Geografii.

Zaprojektowany gmach składa się z pięciu połączonych ze sobą budynków: czterokondygnacyjnego cylindrycznego budynku centralnego oraz czterech instytutów w czterokondygnacyjnych skrzydłach. W budynku centralnym  - o charakterze ogólnowydziałowym - mieści się przestronny hall, garaż podziemny oraz największe pomieszczenia poszczególnych instytutów - siedem nowoczesnych, wyposażonych w multimedia auli, w tym jedna dla 366 osób z możliwością połączenia z aulą 236-osobową za pomocą ruchomej ściany, dwie dla 200 osób, dwie dla 160 osób, jedna dla 176 osób, pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne. W części centralnej znajduje się również studio radiowe i telewizyjne, przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (trwają prace związane z wyposażeniem i organizacją pracy studia) oraz pomieszczenia dla administracji, w tym dziekanat. Duża powierzchnia hallu umożliwia organizację wystaw, konferencji i międzynarodowych kongresów. W budynkach przeznaczonych dla poszczególnych instytutów umieszczono sale wykładowe, sale ćwiczeń i pokoje pracowników naukowo-dydaktycznych.


Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych; wyposażony w sześć wind, w tym dwie w hallu centralnym i cztery w klatkach schodowych skrzydeł bocznych. 

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy          - 8 080 m2
Kubatura                                  - 138 519 m3
Powierzchnia całkowita netto  - 31 196 m2

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytut Geografii odbyło się 4 grudnia 2006 roku. Ze względu na rozmiar inwestycji, realizację projektu podzielono na dwa etapy. Zakończyła się budowa pierwszego etapu - części centralnej o charakterze ogólnowydziałowym z siedmioma aulami wyposażonymi w multimedia oraz studiem radiowym i telewizyjnym (studia nie są jeszcze wyposażone, trwają prace projektowe wyposażenia, struktury, organizacji pracy  studiów RTV) oraz  siedziby dla studentów pedagogiki. 

Pierwsi studenci (studenci kierunku pedagogika oraz socjologia) przeprowadzą się do nowego budynku w styczniu 2009 roku. Zakończenie kolejnych etapów budowy ? to rok 2009. Docelowo budynek pomieści około 5000 studentów i 330 pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Inwestycja powstaje w ramach środków własnych UG, część środków pochodzi ze sprzedaży Instytutu Pedagogiki przy ul. Krzywoustego w Gdańsku, który znajduje się poza terenem, na którym uczelnia planuje rozwój i koncentrację rozproszonych budynków Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia stara się o dofinansowanie także z innych źródeł. Koszt pierwszego etapu budowy to 82 mln 300 tys. zł, z czego 20 mln zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt pozostałych etapów to 41,1  mln zł. 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynków Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii wygrała Autorska Pracownia Projektowa STUDIO M z Sopotu.

Budowa Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii to dla Uniwersytetu Gdańskiego inwestycja niezwykle ważna i konieczna, dlatego uczelnia rozpoczęła budowę ze środków własnych. Na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna w roku akademickim 2008/2009 studiuje 5187  studentów (3034 w trybie stacjonarnym i 2153 w niestacjonarnym). Wydział prowadzi studia doktoranckie z psychologii oraz z zakresu pedagogiki i nauk o polityce, a także różnorodne studia podyplomowe (obecnie na WNS studiuje 135 doktorantów). Na kierunku geografia studiuje 621 studentów (509 w trybie stacjonarnym i 112 niestacjonarnym). Natomiast łącznie na Wydziale Oceanografii i Geografii studiuje 80 doktorantów. 

Wydział Nauk Społecznych znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji lokalowej (budynki WNS są rozproszone na terenie całego Trójmiasta), a jednocześnie w ostatnich latach jest najbardziej oblegany przez kandydatów na studia na naszej uczelni. W roku akademickim 2008/2009 o przyjęcie na jedno miejsce na studiach dziennych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna starało się prawie 20 kandydatów, na psychologię - 13, a na pedagogikę - 12.

Studenci Wydziału Nauk Społecznych mają do wyboru wiele różnorodnych specjalności, dających szansę na atrakcyjne zatrudnienie. Takie kierunki, jak pedagogika i psychologia w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych od kilku lat zajmują czołowe miejsca w kraju. Studenci mogą także uczestniczyć w pracach kilku studenckich kół naukowych, które organizują konferencje naukowe z udziałem znanych ekspertów i specjalistów polskich i zagranicznych.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych dotyczą różnych obszarów psychologii w tym osobowości, pamięci i twórczości, dysleksji, sportu, psychologii klinicznej społecznej, sądowo-penitencjarnej, neuropsychologii,  historii wychowania i współczesnych przemian edukacji, zjawisk patologii społecznej, przestępczości młodzieży, problematyki uzależnień, personelu resocjalizacyjnego, resocjalizacji penitencjarnej, kurateli sądowej, polityki społecznej, uczenia się społeczeństwa, współczesnej estetyki i aksjologii, religioznawstwa, nauk o poznaniu i komunikacji, przemian społeczno-politycznych, strategii rozwoju politycznego, wpływu mediów na kulturę polityczną, współczesnego terroryzmu i jego przejawów, konfliktów polityczno-społecznych i narodowościowych, przemian polityczno-społecznych i ideologicznych w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu, ewolucji stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy krajami Północy i Południa. 

Na Wydziale Nauk Społecznych znajdują się dwa zakłady zajmujące się patologią społeczną i resocjalizacją, w tym penitencjarną, tworząc łącznie centrum eksperckie w tym zakresie. Znajduje się także jeden z nielicznych na terenie Polski Zakład Psychologii sądowej, który kształci studentów w tej trudnej, wymagającej dużej wiedzy specjalności. Przy Instytucie Psychologii działa Polskie Towarzystwo Dysleksji, które jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Dyslexia Association, a przy Instytucie Pedagogiki - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Wydział współpracuje z uniwersytetami w Linköping, Messynie, Duisburgu, Hiroszimie, Charkowie, Houston oraz Zwolle. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych i doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Nowy gmach Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii powstaje w ramach projektu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Rozbudowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  - obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków:  Wydziału Biologii, Wydziału Chemii (kierunek chemia oraz ochrona środowiska ), nowego budynku informatyki, w którym będzie się mieściło Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki oraz nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych. W planach rozbudowy kampusu jest także budowa nowego gmachu neofilologii,  Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, magazynu na książki dla Biblioteki UG oraz siedziby dla geografii. 
Część projektu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, projekt pod nazwą  ?Budowa Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? znalazł się na liście indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2008-2013). Na liście tej znalazła się budowa dwóch budynków dla Wydziału Chemii (chemia oraz ochrona środowiska i zdrowia człowieka oraz budynek Wydziału Biologii. Koszt tej inwestycji to 65,70 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 55,85 mln euro, a reszta to tzw. wkład krajowy który ma być finansowany z budżetu państwa.

Materiały UG

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem
Kampus Oliwski rośnie w siłę. Po dwóch latach udało się ukończyć pierwszy etap budowy nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 18 grudnia uroczyście otwarto gmach. Inwestycja do tej pory kosztowała ponad 80 milionów złotych.

z19269
materiały UG

Studenci do budynku wprowadzą się po nowym roku. Przeprowadzki nie mogą się już doczekać. Nic dziwnego siedziba robi wrażenie :

Posłuchaj >>> Uniwerek nowe1

Ale nie tylko architektura robi wrażenie, ale również wyposażenie nowego budynku. Studenci dziennikarstwa będą mieli do dyspozycji profesjonalne studio telewizyjne i radiowe. Poza tym sale do badań i nowoczesne aule naszpikowane nowoczesnym sprzętem. Najważniejsze jednak, że studenci nie będą musieli już błądzić, bo wcześniej budynki wydziału rozrzucone były po całym mieście ? tłumaczy dziekan wydziału Beata Pastwa Wojciechowska :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe2

Na tym jednak nie koniec. Drugi etap budowy budynku WNS-u potrwa kolejnych 14 miesięcy i pochłonie ponad 40 milionów złotych. W kolejce są już następne inwestycje ? mówi rektor uczelni Bernard Lammek :

Posłuchaj >>>Uniwerek nowe3

Oprócz tego w Kampusie Oliwskim planowana jest również budowa wydziału Neofilologii i Historii oraz rektorat. Ostatni etap rozbudowy kampusy ma się zakończyć w 2015 roku..


Materiał:

Radio ESKA Trójmiasto

Opis inwestycji


W nowym gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie miejsce dla czterech instytutów WNS (Psychologii; Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa; Pedagogiki; Politologii) oraz dla Instytutu Geografii.

Zaprojektowany gmach składa się z pięciu połączonych ze sobą budynków: czterokondygnacyjnego cylindrycznego budynku centralnego oraz czterech instytutów w czterokondygnacyjnych skrzydłach. W budynku centralnym  – o charakterze ogólnowydziałowym – mieści się przestronny hall, garaż podziemny oraz największe pomieszczenia poszczególnych instytutów – siedem nowoczesnych, wyposażonych w multimedia auli, w tym jedna dla 366 osób z możliwością połączenia z aulą 236-osobową za pomocą ruchomej ściany, dwie dla 200 osób, dwie dla 160 osób, jedna dla 176 osób, pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne. W części centralnej znajduje się również studio radiowe i telewizyjne, przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (trwają prace związane z wyposażeniem i organizacją pracy studia) oraz pomieszczenia dla administracji, w tym dziekanat. Duża powierzchnia hallu umożliwia organizację wystaw, konferencji i międzynarodowych kongresów. W budynkach przeznaczonych dla poszczególnych instytutów umieszczono sale wykładowe, sale ćwiczeń i pokoje pracowników naukowo-dydaktycznych.


Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych; wyposażony w sześć wind, w tym dwie w hallu centralnym i cztery w klatkach schodowych skrzydeł bocznych. 

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy          – 8 080 m2
Kubatura                                  – 138 519 m3
Powierzchnia całkowita netto  – 31 196 m2

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytut Geografii odbyło się 4 grudnia 2006 roku. Ze względu na rozmiar inwestycji, realizację projektu podzielono na dwa etapy. Zakończyła się budowa pierwszego etapu – części centralnej o charakterze ogólnowydziałowym z siedmioma aulami wyposażonymi w multimedia oraz studiem radiowym i telewizyjnym (studia nie są jeszcze wyposażone, trwają prace projektowe wyposażenia, struktury, organizacji pracy  studiów RTV) oraz  siedziby dla studentów pedagogiki. 

Pierwsi studenci (studenci kierunku pedagogika oraz socjologia) przeprowadzą się do nowego budynku w styczniu 2009 roku. Zakończenie kolejnych etapów budowy ? to rok 2009. Docelowo budynek pomieści około 5000 studentów i 330 pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Inwestycja powstaje w ramach środków własnych UG, część środków pochodzi ze sprzedaży Instytutu Pedagogiki przy ul. Krzywoustego w Gdańsku, który znajduje się poza terenem, na którym uczelnia planuje rozwój i koncentrację rozproszonych budynków Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia stara się o dofinansowanie także z innych źródeł. Koszt pierwszego etapu budowy to 82 mln 300 tys. zł, z czego 20 mln zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt pozostałych etapów to 41,1  mln zł. 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynków Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii wygrała Autorska Pracownia Projektowa STUDIO M z Sopotu.

Budowa Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii to dla Uniwersytetu Gdańskiego inwestycja niezwykle ważna i konieczna, dlatego uczelnia rozpoczęła budowę ze środków własnych. Na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna w roku akademickim 2008/2009 studiuje 5187  studentów (3034 w trybie stacjonarnym i 2153 w niestacjonarnym). Wydział prowadzi studia doktoranckie z psychologii oraz z zakresu pedagogiki i nauk o polityce, a także różnorodne studia podyplomowe (obecnie na WNS studiuje 135 doktorantów). Na kierunku geografia studiuje 621 studentów (509 w trybie stacjonarnym i 112 niestacjonarnym). Natomiast łącznie na Wydziale Oceanografii i Geografii studiuje 80 doktorantów. 

Wydział Nauk Społecznych znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji lokalowej (budynki WNS są rozproszone na terenie całego Trójmiasta), a jednocześnie w ostatnich latach jest najbardziej oblegany przez kandydatów na studia na naszej uczelni. W roku akademickim 2008/2009 o przyjęcie na jedno miejsce na studiach dziennych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna starało się prawie 20 kandydatów, na psychologię – 13, a na pedagogikę – 12.

Studenci Wydziału Nauk Społecznych mają do wyboru wiele różnorodnych specjalności, dających szansę na atrakcyjne zatrudnienie. Takie kierunki, jak pedagogika i psychologia w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych od kilku lat zajmują czołowe miejsca w kraju. Studenci mogą także uczestniczyć w pracach kilku studenckich kół naukowych, które organizują konferencje naukowe z udziałem znanych ekspertów i specjalistów polskich i zagranicznych.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych dotyczą różnych obszarów psychologii w tym osobowości, pamięci i twórczości, dysleksji, sportu, psychologii klinicznej społecznej, sądowo-penitencjarnej, neuropsychologii,  historii wychowania i współczesnych przemian edukacji, zjawisk patologii społecznej, przestępczości młodzieży, problematyki uzależnień, personelu resocjalizacyjnego, resocjalizacji penitencjarnej, kurateli sądowej, polityki społecznej, uczenia się społeczeństwa, współczesnej estetyki i aksjologii, religioznawstwa, nauk o poznaniu i komunikacji, przemian społeczno-politycznych, strategii rozwoju politycznego, wpływu mediów na kulturę polityczną, współczesnego terroryzmu i jego przejawów, konfliktów polityczno-społecznych i narodowościowych, przemian polityczno-społecznych i ideologicznych w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu, ewolucji stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy krajami Północy i Południa. 

Na Wydziale Nauk Społecznych znajdują się dwa zakłady zajmujące się patologią społeczną i resocjalizacją, w tym penitencjarną, tworząc łącznie centrum eksperckie w tym zakresie. Znajduje się także jeden z nielicznych na terenie Polski Zakład Psychologii sądowej, który kształci studentów w tej trudnej, wymagającej dużej wiedzy specjalności. Przy Instytucie Psychologii działa Polskie Towarzystwo Dysleksji, które jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Dyslexia Association, a przy Instytucie Pedagogiki – Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Wydział współpracuje z uniwersytetami w Linköping, Messynie, Duisburgu, Hiroszimie, Charkowie, Houston oraz Zwolle. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych i doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Nowy gmach Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii powstaje w ramach projektu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Rozbudowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  – obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków:  Wydziału Biologii, Wydziału Chemii (kierunek chemia oraz ochrona środowiska ), nowego budynku informatyki, w którym będzie się mieściło Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki oraz nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych. W planach rozbudowy kampusu jest także budowa nowego gmachu neofilologii,  Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, magazynu na książki dla Biblioteki UG oraz siedziby dla geografii. 
Część projektu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, projekt pod nazwą  ?Budowa Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? znalazł się na liście indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2008-2013). Na liście tej znalazła się budowa dwóch budynków dla Wydziału Chemii (chemia oraz ochrona środowiska i zdrowia człowieka oraz budynek Wydziału Biologii. Koszt tej inwestycji to 65,70 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 55,85 mln euro, a reszta to tzw. wkład krajowy który ma być finansowany z budżetu państwa.

Materiały UG