Reklama

Plany rozbudowy kawiarni w Parku Jelitkowskim

Planowana jest rozbudowa dawnej kawiarni w Parku Jelitkowskim. Aby to umożliwić, przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania tej leśnej części Jelitkowa.

Jelitkowo_restauracja_20140709_163310

Lokal gastronomiczny, którego dotyczy procedowany plan

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym ?Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6? uzasadniane jest potrzebą zapewnienia możliwości: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego, który działa tam od lat 70. XX wieku.  Nie wykluczana jest również ewentualna zmiany funkcji budynku w zakresie usług obsługi turystyki.

Wnioskodawca nie może obecnie nic zrobić z tym budynkiem, ponieważ jest on na terenie leśnym ? mówi Irena Romasiuk, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa w Biurze Rozwoju Gdańska. ? Obiekt coraz bardziej niszczeje. Musimy to wyprowadzić do takiego stanu prawnego, żeby właściciel mógł cokolwiek tam zrobić zgodnie z przepisami prawa.

Plan ma umożliwić wyłączenie z terenu leśnego działki na której stoi dawna kawiarnia oraz doprowadzenie do niej dojazdu.

Obecnie dowóz żywności i cały transport do lokalu gastronomicznego odbywa się chodnikiem prowadzącym od ul. Jelitkowskiej. Obszar procedowanego planu dodatkowo przecięty jest ścieżką rowerową i spacerową, biegnącymi od Parku Zdrojowego w kierunku plaży.

Teren planu w całości mieści się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Stanowi on fragment układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego (decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976 r.).

29 stycznia Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, która uruchamia procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku”.

Stella Strug

Planowana jest rozbudowa dawnej kawiarni w Parku Jelitkowskim. Aby to umożliwić, przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania tej leśnej części Jelitkowa.

Jelitkowo_restauracja_20140709_163310

Lokal gastronomiczny, którego dotyczy procedowany plan

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym ?Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6? uzasadniane jest potrzebą zapewnienia możliwości: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego, który działa tam od lat 70. XX wieku.  Nie wykluczana jest również ewentualna zmiany funkcji budynku w zakresie usług obsługi turystyki.

- Wnioskodawca nie może obecnie nic zrobić z tym budynkiem, ponieważ jest on na terenie leśnym ? mówi Irena Romasiuk, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa w Biurze Rozwoju Gdańska. ? Obiekt coraz bardziej niszczeje. Musimy to wyprowadzić do takiego stanu prawnego, żeby właściciel mógł cokolwiek tam zrobić zgodnie z przepisami prawa.

Plan ma umożliwić wyłączenie z terenu leśnego działki na której stoi dawna kawiarnia oraz doprowadzenie do niej dojazdu.

Obecnie dowóz żywności i cały transport do lokalu gastronomicznego odbywa się chodnikiem prowadzącym od ul. Jelitkowskiej. Obszar procedowanego planu dodatkowo przecięty jest ścieżką rowerową i spacerową, biegnącymi od Parku Zdrojowego w kierunku plaży.

Teren planu w całości mieści się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Stanowi on fragment układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego (decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976 r.).

29 stycznia Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, która uruchamia procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku".

Stella Strug

|

Planowana jest rozbudowa dawnej kawiarni w Parku Jelitkowskim. Aby to umożliwić, przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania tej leśnej części Jelitkowa.

Jelitkowo_restauracja_20140709_163310

Lokal gastronomiczny, którego dotyczy procedowany plan

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym ?Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6? uzasadniane jest potrzebą zapewnienia możliwości: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego, który działa tam od lat 70. XX wieku.  Nie wykluczana jest również ewentualna zmiany funkcji budynku w zakresie usług obsługi turystyki.

- Wnioskodawca nie może obecnie nic zrobić z tym budynkiem, ponieważ jest on na terenie leśnym ? mówi Irena Romasiuk, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa w Biurze Rozwoju Gdańska. ? Obiekt coraz bardziej niszczeje. Musimy to wyprowadzić do takiego stanu prawnego, żeby właściciel mógł cokolwiek tam zrobić zgodnie z przepisami prawa.

Plan ma umożliwić wyłączenie z terenu leśnego działki na której stoi dawna kawiarnia oraz doprowadzenie do niej dojazdu.

Obecnie dowóz żywności i cały transport do lokalu gastronomicznego odbywa się chodnikiem prowadzącym od ul. Jelitkowskiej. Obszar procedowanego planu dodatkowo przecięty jest ścieżką rowerową i spacerową, biegnącymi od Parku Zdrojowego w kierunku plaży.

Teren planu w całości mieści się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Stanowi on fragment układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego (decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976 r.).

29 stycznia Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, która uruchamia procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku".

Stella Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Planowana jest rozbudowa dawnej kawiarni w Parku Jelitkowskim. Aby to umożliwić, przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania tej leśnej części Jelitkowa.

Jelitkowo_restauracja_20140709_163310

Lokal gastronomiczny, którego dotyczy procedowany plan

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym ?Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6? uzasadniane jest potrzebą zapewnienia możliwości: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego, który działa tam od lat 70. XX wieku.  Nie wykluczana jest również ewentualna zmiany funkcji budynku w zakresie usług obsługi turystyki.

Wnioskodawca nie może obecnie nic zrobić z tym budynkiem, ponieważ jest on na terenie leśnym ? mówi Irena Romasiuk, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa w Biurze Rozwoju Gdańska. ? Obiekt coraz bardziej niszczeje. Musimy to wyprowadzić do takiego stanu prawnego, żeby właściciel mógł cokolwiek tam zrobić zgodnie z przepisami prawa.

Plan ma umożliwić wyłączenie z terenu leśnego działki na której stoi dawna kawiarnia oraz doprowadzenie do niej dojazdu.

Obecnie dowóz żywności i cały transport do lokalu gastronomicznego odbywa się chodnikiem prowadzącym od ul. Jelitkowskiej. Obszar procedowanego planu dodatkowo przecięty jest ścieżką rowerową i spacerową, biegnącymi od Parku Zdrojowego w kierunku plaży.

Teren planu w całości mieści się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Stanowi on fragment układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego (decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976 r.).

29 stycznia Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, która uruchamia procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku”.

Stella Strug