Reklama

Kliknij, gdzie ma wyrosnąć nowe drzewo

Jeszcze wczoraj z Oliwy była zgłoszona tylko jedna lokalizacja. Zaznacz na mapie, gdzie chcesz mieć nowe drzewa.

Nasadzenia lipy szerokolistnej przy ul. Grottgera na wniosek Rady Dzielnicy Oliwa

Wydział Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku udostępnił stronę internetową na którem można zaznaczać gdzie chcemy, by posadzono nowe drzewa. Do tej pory z całego Gdańska zgłoszono 405 lokalizacji.

BAND ? Bank Nasadzeń Drzew to aplikacja pozwalająca łatwo i szybko wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy (14 gatunków). Wystarczy tylko wejść na stronę bandgdansk.com, wybrać lokalizację, preferowane gatunki drzew oraz podać swoje dane kontaktowe.

Band_Mapa_070715

7 lipca 2015 – tylko jedno drzewo zgłoszone na terenie Oliwy 

Przewidywane efekty funkcjonowania Banku Nasadzeń Drzew:

 • Stworzenie bazy terenów nadających się do wykonania nasadzeń,
 • Bezpośredni udział mieszkańców w poprawie stanu miejskiej zieleni,
 • Zwiększenie udziału zieleni wysokiej w przestrzeni Miasta

Po przesłaniu zgłoszenia, pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego przystąpią do jego analizy i w ciągu kilku do kilkunastu dni (zależnie od liczby wniosków) skontaktują się z wnioskodawcą. Kluczową kwestią jest własność terenu oraz jego przewidywane przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Najprościej będzie posadzić drzewo na terenie należącym do miasta. Nasadzenia są możliwe także na ogólnodostępnych terenach prywatnych, jednak w tym przypadku konieczne będą dodatkowe formalności (np. pisemne zobowiązanie właściciela terenu do zachowania drzew przez przynajmniej 3 lata). Aplikacja automatycznie sprawdza własność wskazanego terenu

Drzewa za darmo, nasadzenia jesienią

Proponowane tereny będą również analizowane pod kątem ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, uzbrojenia sieci podziemnych, warunków klimatycznych i glebowych czy zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami. Lokalizacje spełniające kryteria zostaną wpisane do Banku Nasadzeń Drzew i będą sukcesywnie zadrzewiane od jesieni 2015. Warto bowiem wiedzieć, że najlepszym czasem na nasadzenia jest wiosna i jesień, kiedy posadzone drzewo ma największą szansę ukorzenienia się.

Co ważne, zgłaszający nie płacą za sadzone drzewa. Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który pozyskuje je m.in. od przedsiębiorców usuwających drzewa i krzewy w związku z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi.

Pp

Nowe drzewa w Oliwie


Jeszcze wczoraj z Oliwy była zgłoszona tylko jedna lokalizacja. Zaznacz na mapie, gdzie chcesz mieć nowe drzewa.

Nasadzenia lipy szerokolistnej przy ul. Grottgera na wniosek Rady Dzielnicy Oliwa

Wydział Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku udostępnił stronę internetową na którem można zaznaczać gdzie chcemy, by posadzono nowe drzewa. Do tej pory z całego Gdańska zgłoszono 405 lokalizacji.

BAND ? Bank Nasadzeń Drzew to aplikacja pozwalająca łatwo i szybko wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy (14 gatunków). Wystarczy tylko wejść na stronę bandgdansk.com, wybrać lokalizację, preferowane gatunki drzew oraz podać swoje dane kontaktowe.

Band_Mapa_070715

7 lipca 2015 - tylko jedno drzewo zgłoszone na terenie Oliwy 

Przewidywane efekty funkcjonowania Banku Nasadzeń Drzew:

 • Stworzenie bazy terenów nadających się do wykonania nasadzeń,
 • Bezpośredni udział mieszkańców w poprawie stanu miejskiej zieleni,
 • Zwiększenie udziału zieleni wysokiej w przestrzeni Miasta

Po przesłaniu zgłoszenia, pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego przystąpią do jego analizy i w ciągu kilku do kilkunastu dni (zależnie od liczby wniosków) skontaktują się z wnioskodawcą. Kluczową kwestią jest własność terenu oraz jego przewidywane przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Najprościej będzie posadzić drzewo na terenie należącym do miasta. Nasadzenia są możliwe także na ogólnodostępnych terenach prywatnych, jednak w tym przypadku konieczne będą dodatkowe formalności (np. pisemne zobowiązanie właściciela terenu do zachowania drzew przez przynajmniej 3 lata). Aplikacja automatycznie sprawdza własność wskazanego terenu

Drzewa za darmo, nasadzenia jesienią

Proponowane tereny będą również analizowane pod kątem ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, uzbrojenia sieci podziemnych, warunków klimatycznych i glebowych czy zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami. Lokalizacje spełniające kryteria zostaną wpisane do Banku Nasadzeń Drzew i będą sukcesywnie zadrzewiane od jesieni 2015. Warto bowiem wiedzieć, że najlepszym czasem na nasadzenia jest wiosna i jesień, kiedy posadzone drzewo ma największą szansę ukorzenienia się.

Co ważne, zgłaszający nie płacą za sadzone drzewa. Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który pozyskuje je m.in. od przedsiębiorców usuwających drzewa i krzewy w związku z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi.

Pp

Nowe drzewa w Oliwie


|

Jeszcze wczoraj z Oliwy była zgłoszona tylko jedna lokalizacja. Zaznacz na mapie, gdzie chcesz mieć nowe drzewa.

Nasadzenia lipy szerokolistnej przy ul. Grottgera na wniosek Rady Dzielnicy Oliwa

Wydział Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku udostępnił stronę internetową na którem można zaznaczać gdzie chcemy, by posadzono nowe drzewa. Do tej pory z całego Gdańska zgłoszono 405 lokalizacji.

BAND ? Bank Nasadzeń Drzew to aplikacja pozwalająca łatwo i szybko wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy (14 gatunków). Wystarczy tylko wejść na stronę bandgdansk.com, wybrać lokalizację, preferowane gatunki drzew oraz podać swoje dane kontaktowe.

Band_Mapa_070715

7 lipca 2015 - tylko jedno drzewo zgłoszone na terenie Oliwy 

Przewidywane efekty funkcjonowania Banku Nasadzeń Drzew:

 • Stworzenie bazy terenów nadających się do wykonania nasadzeń,
 • Bezpośredni udział mieszkańców w poprawie stanu miejskiej zieleni,
 • Zwiększenie udziału zieleni wysokiej w przestrzeni Miasta

Po przesłaniu zgłoszenia, pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego przystąpią do jego analizy i w ciągu kilku do kilkunastu dni (zależnie od liczby wniosków) skontaktują się z wnioskodawcą. Kluczową kwestią jest własność terenu oraz jego przewidywane przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Najprościej będzie posadzić drzewo na terenie należącym do miasta. Nasadzenia są możliwe także na ogólnodostępnych terenach prywatnych, jednak w tym przypadku konieczne będą dodatkowe formalności (np. pisemne zobowiązanie właściciela terenu do zachowania drzew przez przynajmniej 3 lata). Aplikacja automatycznie sprawdza własność wskazanego terenu

Drzewa za darmo, nasadzenia jesienią

Proponowane tereny będą również analizowane pod kątem ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, uzbrojenia sieci podziemnych, warunków klimatycznych i glebowych czy zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami. Lokalizacje spełniające kryteria zostaną wpisane do Banku Nasadzeń Drzew i będą sukcesywnie zadrzewiane od jesieni 2015. Warto bowiem wiedzieć, że najlepszym czasem na nasadzenia jest wiosna i jesień, kiedy posadzone drzewo ma największą szansę ukorzenienia się.

Co ważne, zgłaszający nie płacą za sadzone drzewa. Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który pozyskuje je m.in. od przedsiębiorców usuwających drzewa i krzewy w związku z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi.

Pp

Nowe drzewa w Oliwie


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Jeszcze wczoraj z Oliwy była zgłoszona tylko jedna lokalizacja. Zaznacz na mapie, gdzie chcesz mieć nowe drzewa.

Nasadzenia lipy szerokolistnej przy ul. Grottgera na wniosek Rady Dzielnicy Oliwa

Wydział Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku udostępnił stronę internetową na którem można zaznaczać gdzie chcemy, by posadzono nowe drzewa. Do tej pory z całego Gdańska zgłoszono 405 lokalizacji.

BAND ? Bank Nasadzeń Drzew to aplikacja pozwalająca łatwo i szybko wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy (14 gatunków). Wystarczy tylko wejść na stronę bandgdansk.com, wybrać lokalizację, preferowane gatunki drzew oraz podać swoje dane kontaktowe.

Band_Mapa_070715

7 lipca 2015 – tylko jedno drzewo zgłoszone na terenie Oliwy 

Przewidywane efekty funkcjonowania Banku Nasadzeń Drzew:

 • Stworzenie bazy terenów nadających się do wykonania nasadzeń,
 • Bezpośredni udział mieszkańców w poprawie stanu miejskiej zieleni,
 • Zwiększenie udziału zieleni wysokiej w przestrzeni Miasta

Po przesłaniu zgłoszenia, pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego przystąpią do jego analizy i w ciągu kilku do kilkunastu dni (zależnie od liczby wniosków) skontaktują się z wnioskodawcą. Kluczową kwestią jest własność terenu oraz jego przewidywane przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Najprościej będzie posadzić drzewo na terenie należącym do miasta. Nasadzenia są możliwe także na ogólnodostępnych terenach prywatnych, jednak w tym przypadku konieczne będą dodatkowe formalności (np. pisemne zobowiązanie właściciela terenu do zachowania drzew przez przynajmniej 3 lata). Aplikacja automatycznie sprawdza własność wskazanego terenu

Drzewa za darmo, nasadzenia jesienią

Proponowane tereny będą również analizowane pod kątem ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, uzbrojenia sieci podziemnych, warunków klimatycznych i glebowych czy zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami. Lokalizacje spełniające kryteria zostaną wpisane do Banku Nasadzeń Drzew i będą sukcesywnie zadrzewiane od jesieni 2015. Warto bowiem wiedzieć, że najlepszym czasem na nasadzenia jest wiosna i jesień, kiedy posadzone drzewo ma największą szansę ukorzenienia się.

Co ważne, zgłaszający nie płacą za sadzone drzewa. Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który pozyskuje je m.in. od przedsiębiorców usuwających drzewa i krzewy w związku z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi.

Pp

Nowe drzewa w Oliwie