Reklama

Kolejna dotacja na remont oliwskiego zabytku

Villa przy ulica Wita Stwosza 100 pięknieje na naszych oczach. Właściciele zabytkowego domu z 1925 roku po raz kolejny otrzymali od miasta wsparcie finansowe na postępujące prace remontowe.

Villa przy ul. Wita Stwosza 100 | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Villa przy ulica Wita Stwosza 100 pięknieje na naszych oczach. Właściciele zabytkowego domu z 1925 roku po raz kolejny otrzymali od miasta wsparcie finansowe na postępujące prace remontowe.

Posiadanie zabytku kojarzy się z problemami dotyczącymi ich utrzymania i remontów. Wsparciem w tym są dotacje od różnych instytucji. Władze Gdańska corocznie przyznają wsparcie finansowe na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wczoraj Rada Miasta Gdańska  przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Wsparcie finansowe zostało przyznane na łączną kwotę 2 939 500 zł.

Jedna z dotacji trafi na ul. Wita Stwosza 100. Miasto Gdańsk przeznaczy 100 tys. złotych „na roboty budowlane i konserwatorskie: kompleksowy remont elewacji, odtworzenie posadzki schodów i murów do piwnic, na werandę, prace restauratorskie lastrykowego cokołu elewacji w willi przy ul. Wita Stwosza 100 w Gdańsku”. To już kolejna dotacja w ciągu ostatnich kilku lat dla tego budynku. 

Willa została wzniesiona w 1925 roku przez przemysłowca Ernsta Behrendt’a – właściciela wytwórni parkietu (Ernst Behrendt Grosstischlerei und Parkettfabrik), która znajdowała się przy dzisiejszej al. Grunwaldzkiej 211. Do dziś wnętrza villi zachowały się w stanie niemal niezmienionym. 15 lipca 2011 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego wpisany został następujący zabytek:

• willa z wolnostojącym garażem oraz terenem dawnego ogrodu wraz ze znajdującym się na nim starodrzewem

• działki o numerach geodezyjnych 2,3,7 na których w.w. zabytki są zlokalizowane

Wita Stwosza 100 20180601 145101

Villa Ernsta Behrendt’a w 2018 roku  fot. Tomasz Strug

Komu jeszcze przyznano  wsparcie z budżetu miasta?

 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 49 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100) na badania konserwatorskie i prace konserwatorsko – restauratorskie przy gotyckiej polichromii ściennej w kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przy umbraculum – regalium papieskim – etap II w kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 350 000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przy elewacji wieży w kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 170 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na renowację czterech okien zakrystii w, kościele Św. Mikołaja w Gdańsku;
 • Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów) w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 195 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) na konserwację elewacji północnej prezbiterium kościoła – pw. Świętej Trójcy w Gdańsku;
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w         Gdańsku do wysokości   kwoty brutto 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie południowej elewacji – etap II w kościele pw. Św. Barbary w Gdańsku;
 • Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie fragmentu malowanego plafonu na podłożu płóciennym- Alegoria Nadziei w kościele Bożego Ciała w Gdańsku;
 • Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na wzmocnienie konstrukcyjne murów kościoła – etap II – ściana północna w kościele pw. Św. Bartłomieja w Gdańsku;
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie – interwencyjny remont dachu nad nawą główną i w południowej połaci dachu prezbiterium w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku;
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie północnej elewacji kościoła – etap II przęsło piąte liczone od strony wschodniej w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku;
 • Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Bohaterów Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 15 500,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset 00/100) na remont dwóch tarasów lokali mieszkaniowych nr 4 i 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się przy ul. Politechnicznej 4 w Gdańsku;
 • Wspólnocie Mieszkaniowej Długi Targ 17/18 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przedproża przyległego do kamienicy przy ul. Długi Targ 17 w Gdańsku;
 • Wspólnocie Mieszkaniowej Ogama 44/45 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 215 000,00 zł (słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy 00/100) na prace konserwatorsko – budowlane elewacji frontowej i przedproża kamienicy przy ul. Ogarna 44 w Gdańsku;
 • Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska do wysokości kwoty brutto 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) na ratunkowy remont dachu budynku południowego – etap II zespołu Dworu Miejskiego w Gdańsku;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu hali prefabrykacji wyposażenia i ślusami w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo – rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu dawnej hali warsztatowej w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo – rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 24 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu hali prefabrykacji wyposażenia w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo – rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 24 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu dawnej narzędziowni w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo – rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) na opracowanie dokumentacji obiektu dawnej ślusarni w historycznym zespole budowlanym Stoczni Gdańskiej, ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją pomiarowo – rysunkową, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego wielobranżowego;
 • Klubowi Wysokogórskiemu Trójmiasto w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 115 000,00 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy 00/100) na konserwację tynków wewnętrznych i polichromii w Baszcie Białej w Gdańsku;
 • (dane ukryte), zam. w Wiślince do wysokości kwoty brutto 240 000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) na ratunkowe prace konserwatorskie muru kurtynowego fosy wewnętrznej zamku krzyżackiego w Gdańsku;

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków, przeznaczonych do podziału.

Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

ts

Ostatnia edycja: 28 maja, 2021 o 14:28