Reklama

Konkurs na projekt pomnika Ireny Jarockiej


Prezydent Miasta Gdańska we współpracy z Fundacją Ireny Jarockiej ogłasza otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Ireny Jarockiej, który ma stanąć na Skwerze im. Ireny Jarockiej w Oliwie. Co zaskakujące, w komisji konkursowej nie ma żadnego przedstawiciela Oliwy.

To w tym miejscu ma stanąć ławeczka lub pomnik upamiętniający postać Ireny Jarockiej fot. Tomasz Stru | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Prezydent Miasta Gdańska we współpracy z Fundacją Ireny Jarockiej ogłasza otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Ireny Jarockiej, który ma stanąć na Skwerze im. Ireny Jarockiej w Oliwie. Co zaskakujące, w komisji konkursowej nie ma żadnego przedstawiciela Oliwy.

Irena Jarocka spędziła w Oliwie dzieciństwo i młodość, to tu rozpoczęła się jej kariera muzyczna. Skwer jej imienia zaistniał w Oliwie oficjalnie 17 września 2018 roku. Wtedy odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic z nazwą skweru. W listopadzie ubiegłego roku roku Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na wzniesienie przy jednej z alejek skweru pomnika słynnej piosenkarkipomnika słynnej piosenkarki.

Teraz rozpisany został otwarty konkurs rzeźbiarski, skierowany jest do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji pomnika.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Fundacji Ireny Jarockiej, przedstawiciele Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, a także przedstawiciele środowisk artystycznych oraz gdańskiego magistratu. Ciekawostką jest, że przy organizacji komisji konkursowej pominięto Radę Dzielnicy Oliwa. Zasiada w niej natomiast dwóch radnych miejskich, którzy nie są mieszkańcami dzielnicy.

Wyboru najlepszej pracy dokona komisja w składzie:

 1. Michał Sobolewski – przedstawiciel Fundacji Ireny Jarockiej,
 2. Mariola Pryzwan – przedstawiciel Fundacji Ireny Jarockiej,
 3. Anna Białecka – przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 4. Marek Bonisławski – przedstawiciel Biura Prezydenta,
 5. Łukasz Bejm – przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska,
 6. Jan Perucki – przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska,
 7. Mariusz Białecki – przedstawiciel środowisk artystycznych,
 8. Robert Kaja – przedstawiciel środowisk artystycznych,
 9. Tomasz Sobisz – przedstawiciel środowisk artystycznych,
 10. Katarzyna Jaskuła – przedstawiciel Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
 11. Małgorzata Kolesińska – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Przedmiot i założenia konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie pomnika Ireny Jarockiej, piosenkarki i gwiazdy estrady.
 2. Pomnik ma być zlokalizowany na Skwerze im. Ireny Jarockiej w Gdańsku (dzielnica Oliwa), na terenie administrowanym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
 3. Zaleca się, by pomnik miał formę figury całopostaciowej.
 4. Wielkość i forma pomnika muszą być dostosowane do przestrzeni, w której zostanie on ustawiony.
 5. Należy zaprojektować na pomniku napis IRENA JAROCKA 1946-2012.
 6. Zaproponowane rozwiązania techniczne, w tym plastyczno-materiałowe, muszą gwarantować trwały charakter oraz wysoką jakość estetyczną pomnika.

Termin i miejsce składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Organizatora lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – Sala Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14–17.

Termin składania prac konkursowych: do dnia 1 marca 2021 r. Decyduje data wpłynięcia pracy do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Z wnioskiem dotyczącym wzniesienia pomnika piosenkarki na skwerze jej imienia wystąpiła Fundacja Ireny Jarockiej, która pokryje koszty wykonania pomnika. Zagospodarowanie otoczenia zostanie sfinansowane przez Gminę Miasta Gdańska.

Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy z Fundacją Ireny Jarockiej na realizację pomnika z własnych materiałów, za co otrzyma od Fundacji Ireny Jarockiej wynagrodzenie w wysokości do 150 000 zł brutto. Przy sporządzaniu ostatecznego projektu pomnika autor będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag i zaleceń sformułowanych przez komisję konkursową.

Szczegóły konkursu na stronie miasta Gdańska.

Pr

Ostatnia edycja: 13 grudnia, 2020 o 09:15