Reklama

Rusza konkurs na budowę placów zabaw

Ruszyła czwarta edycja miejskiego konkursu na budowę małych placów zabaw. W akcji mogą brać udział organizacje pozarządowe. Czy nowe place zabaw pojawią się również w Oliwie?

Plac_zabaw_warownia_z_tunelem

Przykładowa wizualizacja placu zabaw

Zamiarem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie miasta wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł.

Na najbliższej sesji, Rada Osiedla Oliwa opiniować będzie dwie lokalizacje placów zabaw, które miałyby powstać w ramach konkursu. Jeden z placów miałby powstać przy ul. Kanapariusza a drugi u stóp Pachołka, za terenem Szkoły Podstawowej nr 23.

Zachęcamy do rozpropagowania wśród społeczności lokalnej tego konkursu i składanie ofert za pośrednictwem organizacji pozarządowych w celu umożliwienia szansy na powstanie małego placu zabaw w Państwa dzielnicach – mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lipca natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do połowy grudnia tego roku.

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:

 • Zgodę Rady  Jednostki Pomocniczej ( Rady Osiedli/Dzielnic) dot. lokalizacji placu zabaw, przedstawioną w formie uchwały Rady Jednostki Pomocniczej.
 • Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem posadowienia urządzeń zabawowych.
 • Pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce.
 • Zdjęcia fotograficzne terenu, na którym planowana jest budowa placu zabaw.
 • W przypadku gdy teren, na którym ma powstać planowany plac zabaw nie jest terenem gminnym ? zgodę właściciela terenu na utworzenie placu zabaw na okres co najmniej 3 lat. Udzielona zgoda przedstawiona jest w formie umowy.

Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw.

 

Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na  stronie Miasta ? http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,25239.html

 

Lista placów zabaw, które powstały w 2012 roku

 1. Fundacja ?Familijny Poznań? – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Miałki Szlak 74 osiedle Rudniki – teren Szkoły Podstawowej nr 29
 2. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic?- utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic: Klonowicza / Mickiewicza
 3. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? – utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Wyspiańskiego – Park nad Strzyżą
 4. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic; Nowotnej / Stryjewskiego
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie   ulic: Świętokrzyskiej /Guderskiego, osiedle Świętokrzyskie
 6. Fundacja ?Droga? – utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Partyzantów / Grunwaldzkiej – Park De Gaull?a
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? – utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Niwki
 8. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ul. Gdańskiej
 9. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? –  utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Gałczyńskiego

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie  ul. Przemyskiej

W  2011 roku  powstało  9  placów zabaw

 1. Klub Przyjaciół ?Strzyża? – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Chrzanowskiego 6 we Wrzeszczu
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jodowej/róg Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Gdańsk – Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu
 4. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej ?MROWISKO? – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście
 5. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Łęgi 9 na Olszynce
 6. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic Diany/Heleny/Henry na Osowej
 7. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- ul. Plac Piłsudzkiego – Osiedle Strzyża
 8. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ul. Św. Huberta/Kartuska/Myśliwska na Pieckach
 9. Fundacja ?Rodzinny Gdańsk? – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Ks. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu

Z inwestycji wycofała się Fundacja Dr Clown Oddział Gdańsk      

W 2010 roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ul. Turystyczna 3 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo
 2. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka – ul. Cygańska Górka
 3. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego
 4. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce?, ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce
 6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ? Ognisko JAGUAR – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki
 7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży ?Promyk Nadziei?

ul. Piecewska 9 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła ?Bożego Ciała? dz. Morena

 1. Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyża? ul. Ks. Sychty 12/14 – utworzenie małego placu zabaw – placu gen. Maczka dz. Strzyża
 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw – ul. Gościnna 14 w dz. Orunia
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ?Orunia? ul. Smoleńska 5/7 ? utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia
 4. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ulicy Orfeusza dz. Osowa

Pp

Ruszyła czwarta edycja miejskiego konkursu na budowę małych placów zabaw. W akcji mogą brać udział organizacje pozarządowe. Czy nowe place zabaw pojawią się również w Oliwie?

Plac_zabaw_warownia_z_tunelem

Przykładowa wizualizacja placu zabaw

Zamiarem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie miasta wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł.

Na najbliższej sesji, Rada Osiedla Oliwa opiniować będzie dwie lokalizacje placów zabaw, które miałyby powstać w ramach konkursu. Jeden z placów miałby powstać przy ul. Kanapariusza a drugi u stóp Pachołka, za terenem Szkoły Podstawowej nr 23.

Zachęcamy do rozpropagowania wśród społeczności lokalnej tego konkursu i składanie ofert za pośrednictwem organizacji pozarządowych w celu umożliwienia szansy na powstanie małego placu zabaw w Państwa dzielnicach - mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lipca natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do połowy grudnia tego roku.

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:

 • Zgodę Rady  Jednostki Pomocniczej ( Rady Osiedli/Dzielnic) dot. lokalizacji placu zabaw, przedstawioną w formie uchwały Rady Jednostki Pomocniczej.
 • Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem posadowienia urządzeń zabawowych.
 • Pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce.
 • Zdjęcia fotograficzne terenu, na którym planowana jest budowa placu zabaw.
 • W przypadku gdy teren, na którym ma powstać planowany plac zabaw nie jest terenem gminnym ? zgodę właściciela terenu na utworzenie placu zabaw na okres co najmniej 3 lat. Udzielona zgoda przedstawiona jest w formie umowy.

Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw.

 

Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na  stronie Miasta ? http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,25239.html

 

Lista placów zabaw, które powstały w 2012 roku

 1. Fundacja ?Familijny Poznań? - utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Miałki Szlak 74 osiedle Rudniki - teren Szkoły Podstawowej nr 29
 2. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic?- utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic: Klonowicza / Mickiewicza
 3. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? - utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Wyspiańskiego - Park nad Strzyżą
 4. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic; Nowotnej / Stryjewskiego
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie   ulic: Świętokrzyskiej /Guderskiego, osiedle Świętokrzyskie
 6. Fundacja ?Droga? - utworzenie małego placu zabaw - przy  ul. Partyzantów / Grunwaldzkiej - Park De Gaull?a
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? - utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Niwki
 8. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie ul. Gdańskiej
 9. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? -  utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Gałczyńskiego

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie  ul. Przemyskiej

W  2011 roku  powstało  9  placów zabaw

 1. Klub Przyjaciół ?Strzyża? - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Chrzanowskiego 6 we Wrzeszczu
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jodowej/róg Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Gdańsk - Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu
 4. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej ?MROWISKO? - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście
 5. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Łęgi 9 na Olszynce
 6. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic Diany/Heleny/Henry na Osowej
 7. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie - utworzenie małego placu zabaw- ul. Plac Piłsudzkiego - Osiedle Strzyża
 8. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ul. Św. Huberta/Kartuska/Myśliwska na Pieckach
 9. Fundacja ?Rodzinny Gdańsk? - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Ks. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu

Z inwestycji wycofała się Fundacja Dr Clown Oddział Gdańsk      

W 2010 roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ul. Turystyczna 3 - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo
 2. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka - ul. Cygańska Górka
 3. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego
 4. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce?, ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce
 6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ? Ognisko JAGUAR - utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki
 7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży ?Promyk Nadziei?

ul. Piecewska 9 - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła ?Bożego Ciała? dz. Morena

 1. Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyża? ul. Ks. Sychty 12/14 - utworzenie małego placu zabaw - placu gen. Maczka dz. Strzyża
 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw - ul. Gościnna 14 w dz. Orunia
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ?Orunia? ul. Smoleńska 5/7 ? utworzenie małego placu zabaw - przy  ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia
 4. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie ulicy Orfeusza dz. Osowa

Pp

|

Ruszyła czwarta edycja miejskiego konkursu na budowę małych placów zabaw. W akcji mogą brać udział organizacje pozarządowe. Czy nowe place zabaw pojawią się również w Oliwie?

Plac_zabaw_warownia_z_tunelem

Przykładowa wizualizacja placu zabaw

Zamiarem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie miasta wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł.

Na najbliższej sesji, Rada Osiedla Oliwa opiniować będzie dwie lokalizacje placów zabaw, które miałyby powstać w ramach konkursu. Jeden z placów miałby powstać przy ul. Kanapariusza a drugi u stóp Pachołka, za terenem Szkoły Podstawowej nr 23.

Zachęcamy do rozpropagowania wśród społeczności lokalnej tego konkursu i składanie ofert za pośrednictwem organizacji pozarządowych w celu umożliwienia szansy na powstanie małego placu zabaw w Państwa dzielnicach - mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lipca natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do połowy grudnia tego roku.

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:

 • Zgodę Rady  Jednostki Pomocniczej ( Rady Osiedli/Dzielnic) dot. lokalizacji placu zabaw, przedstawioną w formie uchwały Rady Jednostki Pomocniczej.
 • Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem posadowienia urządzeń zabawowych.
 • Pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce.
 • Zdjęcia fotograficzne terenu, na którym planowana jest budowa placu zabaw.
 • W przypadku gdy teren, na którym ma powstać planowany plac zabaw nie jest terenem gminnym ? zgodę właściciela terenu na utworzenie placu zabaw na okres co najmniej 3 lat. Udzielona zgoda przedstawiona jest w formie umowy.

Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw.

 

Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na  stronie Miasta ? http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,25239.html

 

Lista placów zabaw, które powstały w 2012 roku

 1. Fundacja ?Familijny Poznań? - utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Miałki Szlak 74 osiedle Rudniki - teren Szkoły Podstawowej nr 29
 2. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic?- utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic: Klonowicza / Mickiewicza
 3. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? - utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Wyspiańskiego - Park nad Strzyżą
 4. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic; Nowotnej / Stryjewskiego
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie   ulic: Świętokrzyskiej /Guderskiego, osiedle Świętokrzyskie
 6. Fundacja ?Droga? - utworzenie małego placu zabaw - przy  ul. Partyzantów / Grunwaldzkiej - Park De Gaull?a
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? - utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Niwki
 8. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie ul. Gdańskiej
 9. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? -  utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Gałczyńskiego

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie  ul. Przemyskiej

W  2011 roku  powstało  9  placów zabaw

 1. Klub Przyjaciół ?Strzyża? - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Chrzanowskiego 6 we Wrzeszczu
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jodowej/róg Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Gdańsk - Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu
 4. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej ?MROWISKO? - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście
 5. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Łęgi 9 na Olszynce
 6. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic Diany/Heleny/Henry na Osowej
 7. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie - utworzenie małego placu zabaw- ul. Plac Piłsudzkiego - Osiedle Strzyża
 8. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ul. Św. Huberta/Kartuska/Myśliwska na Pieckach
 9. Fundacja ?Rodzinny Gdańsk? - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Ks. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu

Z inwestycji wycofała się Fundacja Dr Clown Oddział Gdańsk      

W 2010 roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ul. Turystyczna 3 - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo
 2. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka - ul. Cygańska Górka
 3. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego
 4. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce?, ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce
 6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ? Ognisko JAGUAR - utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki
 7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży ?Promyk Nadziei?

ul. Piecewska 9 - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła ?Bożego Ciała? dz. Morena

 1. Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyża? ul. Ks. Sychty 12/14 - utworzenie małego placu zabaw - placu gen. Maczka dz. Strzyża
 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw - ul. Gościnna 14 w dz. Orunia
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ?Orunia? ul. Smoleńska 5/7 ? utworzenie małego placu zabaw - przy  ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia
 4. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie ulicy Orfeusza dz. Osowa

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Ruszyła czwarta edycja miejskiego konkursu na budowę małych placów zabaw. W akcji mogą brać udział organizacje pozarządowe. Czy nowe place zabaw pojawią się również w Oliwie?

Plac_zabaw_warownia_z_tunelem

Przykładowa wizualizacja placu zabaw

Zamiarem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie miasta wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł.

Na najbliższej sesji, Rada Osiedla Oliwa opiniować będzie dwie lokalizacje placów zabaw, które miałyby powstać w ramach konkursu. Jeden z placów miałby powstać przy ul. Kanapariusza a drugi u stóp Pachołka, za terenem Szkoły Podstawowej nr 23.

Zachęcamy do rozpropagowania wśród społeczności lokalnej tego konkursu i składanie ofert za pośrednictwem organizacji pozarządowych w celu umożliwienia szansy na powstanie małego placu zabaw w Państwa dzielnicach – mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lipca natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do połowy grudnia tego roku.

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:

 • Zgodę Rady  Jednostki Pomocniczej ( Rady Osiedli/Dzielnic) dot. lokalizacji placu zabaw, przedstawioną w formie uchwały Rady Jednostki Pomocniczej.
 • Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem posadowienia urządzeń zabawowych.
 • Pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce.
 • Zdjęcia fotograficzne terenu, na którym planowana jest budowa placu zabaw.
 • W przypadku gdy teren, na którym ma powstać planowany plac zabaw nie jest terenem gminnym ? zgodę właściciela terenu na utworzenie placu zabaw na okres co najmniej 3 lat. Udzielona zgoda przedstawiona jest w formie umowy.

Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw.

 

Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na  stronie Miasta ? http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,25239.html

 

Lista placów zabaw, które powstały w 2012 roku

 1. Fundacja ?Familijny Poznań? – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Miałki Szlak 74 osiedle Rudniki – teren Szkoły Podstawowej nr 29
 2. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic?- utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic: Klonowicza / Mickiewicza
 3. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? – utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Wyspiańskiego – Park nad Strzyżą
 4. Stowarzyszenie ?Forum Rad Dzielnic? – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic; Nowotnej / Stryjewskiego
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie   ulic: Świętokrzyskiej /Guderskiego, osiedle Świętokrzyskie
 6. Fundacja ?Droga? – utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Partyzantów / Grunwaldzkiej – Park De Gaull?a
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? – utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Niwki
 8. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ul. Gdańskiej
 9. Stowarzyszenie ?Kurort Brzeżno? –  utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Gałczyńskiego

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie  ul. Przemyskiej

W  2011 roku  powstało  9  placów zabaw

 1. Klub Przyjaciół ?Strzyża? – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Chrzanowskiego 6 we Wrzeszczu
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jodowej/róg Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Gdańsk – Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu
 4. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej ?MROWISKO? – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście
 5. Stowarzyszenie Mieszkańców ?Zielona Olszynka? – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Łęgi 9 na Olszynce
 6. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic Diany/Heleny/Henry na Osowej
 7. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- ul. Plac Piłsudzkiego – Osiedle Strzyża
 8. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ul. Św. Huberta/Kartuska/Myśliwska na Pieckach
 9. Fundacja ?Rodzinny Gdańsk? – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Ks. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu

Z inwestycji wycofała się Fundacja Dr Clown Oddział Gdańsk      

W 2010 roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ul. Turystyczna 3 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo
 2. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka – ul. Cygańska Górka
 3. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego
 4. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce? ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce
 5. Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce?, ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce
 6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ? Ognisko JAGUAR – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki
 7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży ?Promyk Nadziei?

ul. Piecewska 9 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła ?Bożego Ciała? dz. Morena

 1. Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyża? ul. Ks. Sychty 12/14 – utworzenie małego placu zabaw – placu gen. Maczka dz. Strzyża
 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw – ul. Gościnna 14 w dz. Orunia
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ?Orunia? ul. Smoleńska 5/7 ? utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia
 4. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ulicy Orfeusza dz. Osowa

Pp