Reklama

Kontrola w Żabce

Dwa tygodnie temu publikowaliśmy list naszego czytelnika, który skarżył się na jakość obsługi w jednym z oliwskich sklepów. Powodem awantury miała być niemożność zakupu gazet wyłożonych do sprzedaży. Sprawa ma swój ciąg dalszy. Wojewódzka Inspekcja Handlowa w Gdańsku zapowiedziała kontrolę tej placówki handlowej. Znamy już jej wyniki.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku informuje, że przeprowadzono czynności kontrolne w Sklepie ?ŻABKA? (?) w Gdańsku, ul. Stary Rynek Oliwski 6.

W ramach tych czynności, dokonano m.in. sprawdzenia rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego różnych towarów oraz terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości produktów żywnościowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obsługi. Kwota naliczona i pobrana przez sprzedawczynię za zakupione towary (w tym towary na wagę) była zgodna z cenami uwidocznionymi na wywieszkach przy tych towarach oraz z wagą faktyczną, ustaloną po kontrolnym przeważeniu. Nie wystąpiła sytuacja niemożności zarejestrowania zakupu wybranych produktów w kasie fiskalnej, wszystkie były w systemie wg kodów EAN. Nie stwierdzono także produktów przeterminowanych.

W toku kontroli pobrano wyjaśnienia od przedsiębiorcy (?), na okoliczność zarzutów postawionych przez klienta. Wymieniony, w oparciu o wyjaśnienia złożone przez sprzedawczynię, obsługującą tego klienta, stwierdził, że czasopismo ?To & Owo? nie miało zmienionego kodu EAN w systemie, więc ekspedientka nie mogła nabić go na kasę, musiałaby poświęcić dużo czasu na znalezienie tej gazety w systemie według nazwy, co jest możliwe, ale czasochłonne, a do kasy była spora kolejka. Wg stwierdzenia sprzedawczyni klient był pod wpływem alkoholu i zachowywał się niegrzecznie. Chciał wyjść ze sklepu z czasopismem, za które nie zapłacił, bo jak twierdził ? tak robi w każdym sklepie?.

Według przedsiębiorcy świadkiem zajścia był stały klient, który potwierdził wersję ekspedientki oraz kilka osób oczekujących w kolejce do kasy. Niestety nie można odtworzyć nagrania z monitoringu, bo w sklepie kamery zapamiętują nagrania jedynie na dwa dni wstecz (mała ilość wolnego miejsca na dysku).

W świetle powyższych ustaleń nie można uznać za nieuzasadnioną odmowę sprzedaży czasopisma ?To & Owo?.

Dla wyjaśnienia stanowiska klienta informuje się, że wg aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie uwidaczniania i stosowania cen, jeśli cena uwidoczniona na wywieszce przy towarze czy bezpośrednio na towarze wybranym przez klienta jest niższa od ceny zakodowanej w kasie fiskalnej, klient ma prawo domagać się sprzedaży wybranego towaru po cenie niższej, w której oferowano ten towar, bowiem zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz.894 ze zm.), na wywieszkach przy towarze podaje się ceny aktualne w momencie oferowania towarów. Nie stanowi to jednak podstawy do żądania wydania towaru bez zapłaty.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Anna Klecha

Naczelnik Wydziału ŻN

Dwa tygodnie temu publikowaliśmy list naszego czytelnika, który skarżył się na jakość obsługi w jednym z oliwskich sklepów. Powodem awantury miała być niemożność zakupu gazet wyłożonych do sprzedaży. Sprawa ma swój ciąg dalszy. Wojewódzka Inspekcja Handlowa w Gdańsku zapowiedziała kontrolę tej placówki handlowej. Znamy już jej wyniki.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku informuje, że przeprowadzono czynności kontrolne w Sklepie ?ŻABKA? (?) w Gdańsku, ul. Stary Rynek Oliwski 6.

W ramach tych czynności, dokonano m.in. sprawdzenia rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego różnych towarów oraz terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości produktów żywnościowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obsługi. Kwota naliczona i pobrana przez sprzedawczynię za zakupione towary (w tym towary na wagę) była zgodna z cenami uwidocznionymi na wywieszkach przy tych towarach oraz z wagą faktyczną, ustaloną po kontrolnym przeważeniu. Nie wystąpiła sytuacja niemożności zarejestrowania zakupu wybranych produktów w kasie fiskalnej, wszystkie były w systemie wg kodów EAN. Nie stwierdzono także produktów przeterminowanych.

W toku kontroli pobrano wyjaśnienia od przedsiębiorcy (?), na okoliczność zarzutów postawionych przez klienta. Wymieniony, w oparciu o wyjaśnienia złożone przez sprzedawczynię, obsługującą tego klienta, stwierdził, że czasopismo ?To & Owo? nie miało zmienionego kodu EAN w systemie, więc ekspedientka nie mogła nabić go na kasę, musiałaby poświęcić dużo czasu na znalezienie tej gazety w systemie według nazwy, co jest możliwe, ale czasochłonne, a do kasy była spora kolejka. Wg stwierdzenia sprzedawczyni klient był pod wpływem alkoholu i zachowywał się niegrzecznie. Chciał wyjść ze sklepu z czasopismem, za które nie zapłacił, bo jak twierdził ? tak robi w każdym sklepie?.

Według przedsiębiorcy świadkiem zajścia był stały klient, który potwierdził wersję ekspedientki oraz kilka osób oczekujących w kolejce do kasy. Niestety nie można odtworzyć nagrania z monitoringu, bo w sklepie kamery zapamiętują nagrania jedynie na dwa dni wstecz (mała ilość wolnego miejsca na dysku).

W świetle powyższych ustaleń nie można uznać za nieuzasadnioną odmowę sprzedaży czasopisma ?To & Owo?.

Dla wyjaśnienia stanowiska klienta informuje się, że wg aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie uwidaczniania i stosowania cen, jeśli cena uwidoczniona na wywieszce przy towarze czy bezpośrednio na towarze wybranym przez klienta jest niższa od ceny zakodowanej w kasie fiskalnej, klient ma prawo domagać się sprzedaży wybranego towaru po cenie niższej, w której oferowano ten towar, bowiem zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz.894 ze zm.), na wywieszkach przy towarze podaje się ceny aktualne w momencie oferowania towarów. Nie stanowi to jednak podstawy do żądania wydania towaru bez zapłaty.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Anna Klecha

Naczelnik Wydziału ŻN

|

Dwa tygodnie temu publikowaliśmy list naszego czytelnika, który skarżył się na jakość obsługi w jednym z oliwskich sklepów. Powodem awantury miała być niemożność zakupu gazet wyłożonych do sprzedaży. Sprawa ma swój ciąg dalszy. Wojewódzka Inspekcja Handlowa w Gdańsku zapowiedziała kontrolę tej placówki handlowej. Znamy już jej wyniki.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku informuje, że przeprowadzono czynności kontrolne w Sklepie ?ŻABKA? (?) w Gdańsku, ul. Stary Rynek Oliwski 6.

W ramach tych czynności, dokonano m.in. sprawdzenia rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego różnych towarów oraz terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości produktów żywnościowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obsługi. Kwota naliczona i pobrana przez sprzedawczynię za zakupione towary (w tym towary na wagę) była zgodna z cenami uwidocznionymi na wywieszkach przy tych towarach oraz z wagą faktyczną, ustaloną po kontrolnym przeważeniu. Nie wystąpiła sytuacja niemożności zarejestrowania zakupu wybranych produktów w kasie fiskalnej, wszystkie były w systemie wg kodów EAN. Nie stwierdzono także produktów przeterminowanych.

W toku kontroli pobrano wyjaśnienia od przedsiębiorcy (?), na okoliczność zarzutów postawionych przez klienta. Wymieniony, w oparciu o wyjaśnienia złożone przez sprzedawczynię, obsługującą tego klienta, stwierdził, że czasopismo ?To & Owo? nie miało zmienionego kodu EAN w systemie, więc ekspedientka nie mogła nabić go na kasę, musiałaby poświęcić dużo czasu na znalezienie tej gazety w systemie według nazwy, co jest możliwe, ale czasochłonne, a do kasy była spora kolejka. Wg stwierdzenia sprzedawczyni klient był pod wpływem alkoholu i zachowywał się niegrzecznie. Chciał wyjść ze sklepu z czasopismem, za które nie zapłacił, bo jak twierdził ? tak robi w każdym sklepie?.

Według przedsiębiorcy świadkiem zajścia był stały klient, który potwierdził wersję ekspedientki oraz kilka osób oczekujących w kolejce do kasy. Niestety nie można odtworzyć nagrania z monitoringu, bo w sklepie kamery zapamiętują nagrania jedynie na dwa dni wstecz (mała ilość wolnego miejsca na dysku).

W świetle powyższych ustaleń nie można uznać za nieuzasadnioną odmowę sprzedaży czasopisma ?To & Owo?.

Dla wyjaśnienia stanowiska klienta informuje się, że wg aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie uwidaczniania i stosowania cen, jeśli cena uwidoczniona na wywieszce przy towarze czy bezpośrednio na towarze wybranym przez klienta jest niższa od ceny zakodowanej w kasie fiskalnej, klient ma prawo domagać się sprzedaży wybranego towaru po cenie niższej, w której oferowano ten towar, bowiem zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz.894 ze zm.), na wywieszkach przy towarze podaje się ceny aktualne w momencie oferowania towarów. Nie stanowi to jednak podstawy do żądania wydania towaru bez zapłaty.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Anna Klecha

Naczelnik Wydziału ŻN

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Dwa tygodnie temu publikowaliśmy list naszego czytelnika, który skarżył się na jakość obsługi w jednym z oliwskich sklepów. Powodem awantury miała być niemożność zakupu gazet wyłożonych do sprzedaży. Sprawa ma swój ciąg dalszy. Wojewódzka Inspekcja Handlowa w Gdańsku zapowiedziała kontrolę tej placówki handlowej. Znamy już jej wyniki.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku informuje, że przeprowadzono czynności kontrolne w Sklepie ?ŻABKA? (?) w Gdańsku, ul. Stary Rynek Oliwski 6.

W ramach tych czynności, dokonano m.in. sprawdzenia rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego różnych towarów oraz terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości produktów żywnościowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obsługi. Kwota naliczona i pobrana przez sprzedawczynię za zakupione towary (w tym towary na wagę) była zgodna z cenami uwidocznionymi na wywieszkach przy tych towarach oraz z wagą faktyczną, ustaloną po kontrolnym przeważeniu. Nie wystąpiła sytuacja niemożności zarejestrowania zakupu wybranych produktów w kasie fiskalnej, wszystkie były w systemie wg kodów EAN. Nie stwierdzono także produktów przeterminowanych.

W toku kontroli pobrano wyjaśnienia od przedsiębiorcy (?), na okoliczność zarzutów postawionych przez klienta. Wymieniony, w oparciu o wyjaśnienia złożone przez sprzedawczynię, obsługującą tego klienta, stwierdził, że czasopismo ?To & Owo? nie miało zmienionego kodu EAN w systemie, więc ekspedientka nie mogła nabić go na kasę, musiałaby poświęcić dużo czasu na znalezienie tej gazety w systemie według nazwy, co jest możliwe, ale czasochłonne, a do kasy była spora kolejka. Wg stwierdzenia sprzedawczyni klient był pod wpływem alkoholu i zachowywał się niegrzecznie. Chciał wyjść ze sklepu z czasopismem, za które nie zapłacił, bo jak twierdził ? tak robi w każdym sklepie?.

Według przedsiębiorcy świadkiem zajścia był stały klient, który potwierdził wersję ekspedientki oraz kilka osób oczekujących w kolejce do kasy. Niestety nie można odtworzyć nagrania z monitoringu, bo w sklepie kamery zapamiętują nagrania jedynie na dwa dni wstecz (mała ilość wolnego miejsca na dysku).

W świetle powyższych ustaleń nie można uznać za nieuzasadnioną odmowę sprzedaży czasopisma ?To & Owo?.

Dla wyjaśnienia stanowiska klienta informuje się, że wg aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie uwidaczniania i stosowania cen, jeśli cena uwidoczniona na wywieszce przy towarze czy bezpośrednio na towarze wybranym przez klienta jest niższa od ceny zakodowanej w kasie fiskalnej, klient ma prawo domagać się sprzedaży wybranego towaru po cenie niższej, w której oferowano ten towar, bowiem zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz.894 ze zm.), na wywieszkach przy towarze podaje się ceny aktualne w momencie oferowania towarów. Nie stanowi to jednak podstawy do żądania wydania towaru bez zapłaty.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Anna Klecha

Naczelnik Wydziału ŻN