Reklama

Koronawirus w Oliwie? Rektor AWFiS zaprzecza

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie. Z Chin dotarł już do Europy. Pojawiły się informacje, że osoby z tym wirusem są na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Oliwie. Rektor uczelni w specjalnym oświadczeniu zaprzecza tym doniesieniom.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie. Z Chin dotarł już do Europy. Pojawiły się informacje, że osoby z tym wirusem są na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Oliwie. Rektor uczelni w specjalnym oświadczeniu zaprzecza tym doniesieniom.

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Oliwie uczą się studenci z Chin. Zapewne dlatego pojawiły się plotki o koronawirusia na AWFiS. Poniżej opublikowane godzinę temu oświadczenie rektora uczelni:

Oświadczenie
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

W związku z pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi koronawirusa w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku informuję, że:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku we współpracy z władzami AWFiS, po przeprowadzeniu kontroli stanu zdrowia studentów, ustaliła, że minął już okres inkubacji wirusa i żadna z grupy osób, które przyjechały z Chin do Gdańska nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych i objawów grypopodobnych. Osoby te zostały objęte nadzorem epidemiologicznym oraz zostały poinformowane, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych należy niezwłocznie zgłosić się do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

2 Dla władz uczelni priorytetem jest bezpieczeństwo studentów i pracowników, dlatego dokładają one wszelkich starań i wykonują wszelkie zalecenia dotyczące ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Władze uczelni pozostają w stałym kontakcie ze studentami z Chin i wnikliwie monitorują sytuację.

Rektor

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

 

Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia jak postępować z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.
Aktualizacja (nr 1) na dzień 27 stycznia 2020 r. godz.14:30

 1. I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

 1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:
 • temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C

(i)

 • występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby

(i)

 • związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.
 1. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
 2. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie,
  u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:
 • bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

 • sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

 • odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny

LUB

 • miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

Bliski kontakt jest definiowany jako:

 • ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,
 • przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV. 

 1. II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:
 2. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
 3. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie
  2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Pw