Reklama

Krzysztof Rześniowiecki z V LO został Gdańskim Nauczycielem Roku

W Akademii Muzycznej odbyła się dziś gala konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku. Jedna z głównych nagród trafiła do pedagoga z oliwskiego liceum.

fot. www.gdansk.pl /D. Paszliński
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Gdańskimi Dyrektorami Roku w obszarze dialogu zostali:

  • W kategorii Szkoły i Placówki – Ryszard Dombrowski dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 
  • W kategorii Przedszkola – Agata Majkowska, dyrektorka Przedszkola nr 49

Gdańskim Nauczycielami Roku w obszarze dialogu zostali:

  • W kategorii Szkoły i Placówki – Krzysztof Rześniowecki, pedagog szkolny, nauczyciel plastyki w V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  • W kategorii Przedszkola – Katarzyna Sadowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym 

– W tym roku przyświecało nam hasło dialogu, w takim też duchu byli wybierani dyrektorzy, nauczyciele, którzy otrzymali nagrody. Należy podkreślić, że każdy z was jest również wyjątkowy w swoich dziedzinach – powiedziała na wstępie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Dzisiaj wyróżnimy tych najlepszych z najlepszych, przyznamy  ponad 100 nagród i wyróżnień. Dzisiaj także świętujemy  dziesięciolecie kreatywnej pedagogiki, nieformalnego ciała, które powołaliście wy sami z potrzeby zmiany, z potrzeby tego nieformalnego wpływu na jakość, na sposób uczenia, coś, czego tak bardzo potrzebujemy – dodała prezydent.

Celem Konkursu było wyłonienie zwycięzców, będących kreatywnymi i efektywnymi liderami w swoim środowisku lokalnym, inspirującymi dla całej społeczności, zwłaszcza oświatowej. Nominowane były osoby podejmujących ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców w szczególności w duchu obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za dobro wspólne i wolności. W 2023 roku nagrodzone zostały działania w obszarze dialogu. Laureaci zostali wybrani przez mieszkańców podczas głosowania online.

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe oraz pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego.

Docenienie liderów edukacji

– Dzisiaj, najważniejszym słowem jest dziękuję – zaznaczyła Monika Chabior, zastępca prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Ja wam dziękuję, wszyscy wam dziękujemy. Chciałabym, aby ta wdzięczność stała się częścią naszej codzienności. Chciałabym, żebyście znaleźli przestrzeń na to, by usłyszeć, jak ludzie wam dziękują. Żeby usłyszeć ten moment, kiedy ktoś wam bije brawa, że ktoś powie pan, pani zmieniła moje życie, dostrzegła pani mój talent. Ja to dziś robię, w imieniu tych 91 tysięcy dzieciaków, dziękuję.

Podczas gali wręczone zostały również Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla osób wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody te przyznano 23 dyrektorom i 83 nauczycielom gdańskich samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Sylwetki laureatów konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku

Ryszard Dombrowski dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 

Człowiek żeglujący w kierunku dialogu. Dba o szkołę przez małe „s” – budynek, wyposażenie, ale wie, że najważniejsze jest budowanie Szkoły przez duże „S”, którą tworzą ludzie, wspólnota. Jednoczy społeczność dając jej wiatr w żagle, a gdy jest konieczność chroni w spokojnej przystani. Płynie obranym kursem, jak trzeba nanosi poprawki i nawiguje w kierunku „lepszego jutra”. Niezależnie od tego z kim rozmawia, zawsze widzi w swoim rozmówcy partnera. Nie traktuje nikogo przedmiotowo i nie żałuje czasu, gdy trzeba służyć wsparciem drugiej osobie. Jest cierpliwym i uważnym słuchaczem, a rozwiązania problemów wypracowuje w drodze kompromisów. Zawsze podkreśla, że w ludziach trzeba widzieć to, co dobre i każdy problem da się rozwiązać za pomocą słów niezależnie od poglądów i różnic kulturowych.

Agata Majkowska, dyrektorka Przedszkola nr 49

Nauczycielka, trenerka oświaty, doradca metodyczny do spraw wychowania przedszkolnego, dyrektorka Przedszkola nr 49 Miś w Gdańsku, autorka scenariuszy lekcji obywatelskich. Skutecznie realizuje działania służące rozwojowi edukacji przedszkolnej. Wspiera kreatywność wśród przedszkolaków, pracując z dziećmi metodą projektów. Wsłuchuje się w potrzeby i oczekiwania nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jest pomysłodawczynią projektu wymiany dobrych praktyk Podaj Dalej Gdańskie Przedszkola Współpracy, skierowanego do nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Krzysztof Rześniowecki, pedagog szkolny, nauczyciel plastyki w V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Pedagog z pasją i poświęceniem dla uczniów, wspaniale współpracuje z rodzicami. Podjęte cykliczne inicjatywy to: coroczny list inaugurujący dla rodziców uczniów klas I, około 20 listów o tematyce pedagogicznej i wspierającej w każdym roku szkolnym. W 2019 roku utworzył „most telefoniczny” z rodzicami. W każdym roku szkolnym organizuje instalacje artystyczne w szkole, wystawy prac uczniowskich i wyjazdy na wystawy jako płaszczyznę dialogu o sztuce.

Katarzyna Sadowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym 

Prekursorka i propagatorka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, szuka sposobów na komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi z trudnościami w mówieniu. Od 15 lat organizuje: Przegląd Małych Teatralnych dla dzieci niemówiących z trójmiejskich placówek specjalnych, lekcje biblioteczne – czytanie uczestniczące dla dzieci niepełnosprawnych i ich rówieśników z gdańskich przedszkoli, lekcje o niepełnosprawności w szkołach podstawowych. Dzieli się wiedzą: prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców w całym kraju, jest wolontariuszką w DPS Polanki. W zakresie komunikacji wspiera pensjonariuszy i szkoli personel. Jest autorką książek z przewodnikiem do czytania uczestniczącego.

Za UMG

Ostatnia edycja: 17 listopada, 2023 o 21:49