Reklama

Rozdzielą budynek mieszkalny od szkoły

Pojawiła się szansa, że mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 będą mogli wykupić mieszkania komunalne. Dzięki ich determinacji ruszyła procedura zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Winda_ZSS_nr2_Szkola_Zawodowa_2012062000034

Budynek przy ul. Wita Stwosza 21 widziany od strony dziedzińca Zespołu Szkół Specjalnych

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza. To początek procedury aby mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 mogli wykupić na własność mieszkania komunalne. 

O to wydarzenie mieszkańcy zabiegali od prawie trzech lat. Po długiej korespondencji z miastem, w listopadzie ubiegłego roku zwrócili się o pomoc do Zarządu Osiedla Oliwa. Rada Osiedla Oliwa 14 grudnia 2012 roku przyjęła uchwałę wnioskującą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym możliwe będzie wydzielenie działki dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wita Stwosza 21 i sprzedaż lokali komunalnych w przedmiotowym budynku.

Dotychczas budynek przy ul. Wita Stwosza 21, poprzez wspólną działkę, związany jest z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2. W obecnym planie zagospodarowania jest zalecenie konserwatorskie ochrony jako całości dawnego Lehrerinnen Feierabendhaus czyli Domu Starców dla Emerytowanych Nauczycielek. Skoro jeden z budynków jest dzisiaj szkołą komunalną, to również drugi musiał pozostawać w rękach miasta. Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na podział historycznej działki, jednak musi to zostać uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Fragment uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2013 roku:

Obszar objęty dzisiejszą uchwałą Rady Miasta Gdańska stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,2 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż ulicy Wita Stwosza, od północy i południa wzdłuż terenów zabudowanych, od wschodu wzdłuż ulicy Stanisława Wąsowicza.

Obszar planu położony jest w kwartale zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W granicach planu znajdują się dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne, budynek Zespołu Szkół nr 2 w Gdańsku-Oliwie oraz budynek gospodarczy. 

Na obszarze objętym granicami planu występują grunty gminne i prywatne.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz ? Strzyża II – Oliwa w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLIV/1327/2002 z dnia 24.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 16, poz.375). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren przedszkola, teren szkoły oraz teren strefy mieszanej usługowo – mieszkaniowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem planu jest umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych najemcom w budynku wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 21. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na wspólnej działce (nr ew. 165/4) z Zespołem Szkół nr 2. Ustalony w obowiązującym planie miejscowym zakaz podziału terenu nie pozwala na wydzielenie odrębnej działki dla budynku mieszkalnego, a co za tym idzie sprzedaży mieszkań. Obszar planu nie jest chroniony wpisem do rejestru zabytków, jednak budynki mieszkalne i budynek szkoły są objęte ochroną konserwatorską poprzez ustalenie w obowiązującym planie miejscowym. Planowany podział działki został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia ZP.4171/4270/2011 z dn. 28.06.2011 r.). PWKZ nakazał m.in. objęcie planem całej działki 165/4 oraz wydzielenie odrębnych działek przynależnych do budynków przy ul. Wita Stwosza 21, 23 i 23A i ustalenie niezależnej dostępności drogowej dla każdego z budynków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Pw

Pojawiła się szansa, że mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 będą mogli wykupić mieszkania komunalne. Dzięki ich determinacji ruszyła procedura zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Winda_ZSS_nr2_Szkola_Zawodowa_2012062000034

Budynek przy ul. Wita Stwosza 21 widziany od strony dziedzińca Zespołu Szkół Specjalnych

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza. To początek procedury aby mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 mogli wykupić na własność mieszkania komunalne. 

O to wydarzenie mieszkańcy zabiegali od prawie trzech lat. Po długiej korespondencji z miastem, w listopadzie ubiegłego roku zwrócili się o pomoc do Zarządu Osiedla Oliwa. Rada Osiedla Oliwa 14 grudnia 2012 roku przyjęła uchwałę wnioskującą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym możliwe będzie wydzielenie działki dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wita Stwosza 21 i sprzedaż lokali komunalnych w przedmiotowym budynku.

Dotychczas budynek przy ul. Wita Stwosza 21, poprzez wspólną działkę, związany jest z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2. W obecnym planie zagospodarowania jest zalecenie konserwatorskie ochrony jako całości dawnego Lehrerinnen Feierabendhaus czyli Domu Starców dla Emerytowanych Nauczycielek. Skoro jeden z budynków jest dzisiaj szkołą komunalną, to również drugi musiał pozostawać w rękach miasta. Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na podział historycznej działki, jednak musi to zostać uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Fragment uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2013 roku:

Obszar objęty dzisiejszą uchwałą Rady Miasta Gdańska stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,2 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż ulicy Wita Stwosza, od północy i południa wzdłuż terenów zabudowanych, od wschodu wzdłuż ulicy Stanisława Wąsowicza.

Obszar planu położony jest w kwartale zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W granicach planu znajdują się dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne, budynek Zespołu Szkół nr 2 w Gdańsku-Oliwie oraz budynek gospodarczy. 

Na obszarze objętym granicami planu występują grunty gminne i prywatne.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz ? Strzyża II - Oliwa w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLIV/1327/2002 z dnia 24.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 16, poz.375). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren przedszkola, teren szkoły oraz teren strefy mieszanej usługowo - mieszkaniowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem planu jest umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych najemcom w budynku wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 21. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na wspólnej działce (nr ew. 165/4) z Zespołem Szkół nr 2. Ustalony w obowiązującym planie miejscowym zakaz podziału terenu nie pozwala na wydzielenie odrębnej działki dla budynku mieszkalnego, a co za tym idzie sprzedaży mieszkań. Obszar planu nie jest chroniony wpisem do rejestru zabytków, jednak budynki mieszkalne i budynek szkoły są objęte ochroną konserwatorską poprzez ustalenie w obowiązującym planie miejscowym. Planowany podział działki został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia ZP.4171/4270/2011 z dn. 28.06.2011 r.). PWKZ nakazał m.in. objęcie planem całej działki 165/4 oraz wydzielenie odrębnych działek przynależnych do budynków przy ul. Wita Stwosza 21, 23 i 23A i ustalenie niezależnej dostępności drogowej dla każdego z budynków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Pw

|

Pojawiła się szansa, że mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 będą mogli wykupić mieszkania komunalne. Dzięki ich determinacji ruszyła procedura zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Winda_ZSS_nr2_Szkola_Zawodowa_2012062000034

Budynek przy ul. Wita Stwosza 21 widziany od strony dziedzińca Zespołu Szkół Specjalnych

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza. To początek procedury aby mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 mogli wykupić na własność mieszkania komunalne. 

O to wydarzenie mieszkańcy zabiegali od prawie trzech lat. Po długiej korespondencji z miastem, w listopadzie ubiegłego roku zwrócili się o pomoc do Zarządu Osiedla Oliwa. Rada Osiedla Oliwa 14 grudnia 2012 roku przyjęła uchwałę wnioskującą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym możliwe będzie wydzielenie działki dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wita Stwosza 21 i sprzedaż lokali komunalnych w przedmiotowym budynku.

Dotychczas budynek przy ul. Wita Stwosza 21, poprzez wspólną działkę, związany jest z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2. W obecnym planie zagospodarowania jest zalecenie konserwatorskie ochrony jako całości dawnego Lehrerinnen Feierabendhaus czyli Domu Starców dla Emerytowanych Nauczycielek. Skoro jeden z budynków jest dzisiaj szkołą komunalną, to również drugi musiał pozostawać w rękach miasta. Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na podział historycznej działki, jednak musi to zostać uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Fragment uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2013 roku:

Obszar objęty dzisiejszą uchwałą Rady Miasta Gdańska stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,2 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż ulicy Wita Stwosza, od północy i południa wzdłuż terenów zabudowanych, od wschodu wzdłuż ulicy Stanisława Wąsowicza.

Obszar planu położony jest w kwartale zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W granicach planu znajdują się dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne, budynek Zespołu Szkół nr 2 w Gdańsku-Oliwie oraz budynek gospodarczy. 

Na obszarze objętym granicami planu występują grunty gminne i prywatne.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz ? Strzyża II - Oliwa w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLIV/1327/2002 z dnia 24.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 16, poz.375). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren przedszkola, teren szkoły oraz teren strefy mieszanej usługowo - mieszkaniowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem planu jest umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych najemcom w budynku wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 21. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na wspólnej działce (nr ew. 165/4) z Zespołem Szkół nr 2. Ustalony w obowiązującym planie miejscowym zakaz podziału terenu nie pozwala na wydzielenie odrębnej działki dla budynku mieszkalnego, a co za tym idzie sprzedaży mieszkań. Obszar planu nie jest chroniony wpisem do rejestru zabytków, jednak budynki mieszkalne i budynek szkoły są objęte ochroną konserwatorską poprzez ustalenie w obowiązującym planie miejscowym. Planowany podział działki został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia ZP.4171/4270/2011 z dn. 28.06.2011 r.). PWKZ nakazał m.in. objęcie planem całej działki 165/4 oraz wydzielenie odrębnych działek przynależnych do budynków przy ul. Wita Stwosza 21, 23 i 23A i ustalenie niezależnej dostępności drogowej dla każdego z budynków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Pojawiła się szansa, że mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 będą mogli wykupić mieszkania komunalne. Dzięki ich determinacji ruszyła procedura zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Winda_ZSS_nr2_Szkola_Zawodowa_2012062000034

Budynek przy ul. Wita Stwosza 21 widziany od strony dziedzińca Zespołu Szkół Specjalnych

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza. To początek procedury aby mieszkańcy budynku przy ul. Wita Stwosza 21 mogli wykupić na własność mieszkania komunalne. 

O to wydarzenie mieszkańcy zabiegali od prawie trzech lat. Po długiej korespondencji z miastem, w listopadzie ubiegłego roku zwrócili się o pomoc do Zarządu Osiedla Oliwa. Rada Osiedla Oliwa 14 grudnia 2012 roku przyjęła uchwałę wnioskującą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym możliwe będzie wydzielenie działki dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wita Stwosza 21 i sprzedaż lokali komunalnych w przedmiotowym budynku.

Dotychczas budynek przy ul. Wita Stwosza 21, poprzez wspólną działkę, związany jest z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2. W obecnym planie zagospodarowania jest zalecenie konserwatorskie ochrony jako całości dawnego Lehrerinnen Feierabendhaus czyli Domu Starców dla Emerytowanych Nauczycielek. Skoro jeden z budynków jest dzisiaj szkołą komunalną, to również drugi musiał pozostawać w rękach miasta. Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na podział historycznej działki, jednak musi to zostać uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Fragment uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2013 roku:

Obszar objęty dzisiejszą uchwałą Rady Miasta Gdańska stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,2 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż ulicy Wita Stwosza, od północy i południa wzdłuż terenów zabudowanych, od wschodu wzdłuż ulicy Stanisława Wąsowicza.

Obszar planu położony jest w kwartale zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W granicach planu znajdują się dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne, budynek Zespołu Szkół nr 2 w Gdańsku-Oliwie oraz budynek gospodarczy. 

Na obszarze objętym granicami planu występują grunty gminne i prywatne.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz ? Strzyża II – Oliwa w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLIV/1327/2002 z dnia 24.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 16, poz.375). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren przedszkola, teren szkoły oraz teren strefy mieszanej usługowo – mieszkaniowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem planu jest umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych najemcom w budynku wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 21. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na wspólnej działce (nr ew. 165/4) z Zespołem Szkół nr 2. Ustalony w obowiązującym planie miejscowym zakaz podziału terenu nie pozwala na wydzielenie odrębnej działki dla budynku mieszkalnego, a co za tym idzie sprzedaży mieszkań. Obszar planu nie jest chroniony wpisem do rejestru zabytków, jednak budynki mieszkalne i budynek szkoły są objęte ochroną konserwatorską poprzez ustalenie w obowiązującym planie miejscowym. Planowany podział działki został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia ZP.4171/4270/2011 z dn. 28.06.2011 r.). PWKZ nakazał m.in. objęcie planem całej działki 165/4 oraz wydzielenie odrębnych działek przynależnych do budynków przy ul. Wita Stwosza 21, 23 i 23A i ustalenie niezależnej dostępności drogowej dla każdego z budynków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Pw