Reklama

Liczenie bezdomnych

W nocy z 7 na 8 lutego w związku z ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych strażnicy miejscy wraz z ankieterami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzienie i streetworkerami będą starali się dotrzeć do osób bezdomnych na terenie Gdańska.

Wita_Stwosza_dzialki

Ogródki działkowe to często miejsce przebywania osób bezdomnych

Akcja odbywa się w godzinach wieczornych i nocnych, gdy osoby bezdomne udają się na nocleg do swoich miejsc przebywania. Strażnicy miejscy będą pokazywać ankieterom miejsca takie miejsca i zabezpieczać przeprowadzenie ankiety.

Straż miejska każdej zimy, zwłaszcza w czasie silnych mrozów, nocami patroluje miejsca tymczasowego bytowania osób bezdomnych. Wielokrotnie uratowano w ten sposób życie i zdrowie osób pozbawionych własnego dachu nad głową.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, strażnicy miejscy wezwali pogotowie ratunkowe do 9 osób bezdomnych, z których 7 zostało zabranych do szpitala. Patrole Straży odwiozły też 11 osób bezdomnych do noclegowni oraz 57 do pogotowia socjalnego.

Ogólnopolskim badanie liczby osób bezdomnych zostało zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i będzie przeprowadzone jednocześnie we wszystkich gminach.

informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

 • Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR w Gdańsku
 • Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, ul. 3 Maja 6, tel.500-065-268 oraz 58/721 50 70. (od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 1.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę)
 • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986
 • Policji,

 

W Gdańsku funkcjonuje 9 placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym (noclegownie, schroniska i jedna ogrzewalnia na Dworcu Głównym PKP). Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Placówki dysponują łącznie około 460 miejscami dla osób potrzebujących – w liczbie tej są ujęte także miejsca na dostawkach, uruchamiane w razie potrzeby. Dodatkowy do dyspozycji gdańskich bezdomnych jest 160 miejsc w Wiślince, Smętowie, Grudziądzu, Sztumie, Borowym Młynie i Nowym Stawie.

Adresy placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym na terenie miasta Gdańska:

 • Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, 
  tel. 342 13 14 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, tel. 308 05 94 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, tel. 342 26 45 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego „Prometeusz”, 
  ul. Sucharskiego 1, tel. 721 53 77 (dla kobiet i rodzica samotnie wychowującego dzieci),
 • Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ul. Mostowa 1, 
  tel. 721 50 70 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Kochanowskiego 7a, 
  tel. 344 31 49 (dla kobiet i kobiet samotnie wychowujących dzieci),
 • Noclegownia Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Sztutowska 16 a,
  tel. 301 85 43 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Diecezjalny Dom Samotnej Matki, ul. Matemblewska 9, tel. 348 03 70 (dla kobiet w ciąży i samotnie wychowujących dzieci),

PP

 

W nocy z 7 na 8 lutego w związku z ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych strażnicy miejscy wraz z ankieterami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzienie i streetworkerami będą starali się dotrzeć do osób bezdomnych na terenie Gdańska.

Wita_Stwosza_dzialki

Ogródki działkowe to często miejsce przebywania osób bezdomnych

Akcja odbywa się w godzinach wieczornych i nocnych, gdy osoby bezdomne udają się na nocleg do swoich miejsc przebywania. Strażnicy miejscy będą pokazywać ankieterom miejsca takie miejsca i zabezpieczać przeprowadzenie ankiety.

Straż miejska każdej zimy, zwłaszcza w czasie silnych mrozów, nocami patroluje miejsca tymczasowego bytowania osób bezdomnych. Wielokrotnie uratowano w ten sposób życie i zdrowie osób pozbawionych własnego dachu nad głową.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, strażnicy miejscy wezwali pogotowie ratunkowe do 9 osób bezdomnych, z których 7 zostało zabranych do szpitala. Patrole Straży odwiozły też 11 osób bezdomnych do noclegowni oraz 57 do pogotowia socjalnego.

Ogólnopolskim badanie liczby osób bezdomnych zostało zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i będzie przeprowadzone jednocześnie we wszystkich gminach.

informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

 • Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR w Gdańsku
 • Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, ul. 3 Maja 6, tel.500-065-268 oraz 58/721 50 70. (od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 - 1.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę)
 • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986
 • Policji,

 

W Gdańsku funkcjonuje 9 placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym (noclegownie, schroniska i jedna ogrzewalnia na Dworcu Głównym PKP). Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Placówki dysponują łącznie około 460 miejscami dla osób potrzebujących - w liczbie tej są ujęte także miejsca na dostawkach, uruchamiane w razie potrzeby. Dodatkowy do dyspozycji gdańskich bezdomnych jest 160 miejsc w Wiślince, Smętowie, Grudziądzu, Sztumie, Borowym Młynie i Nowym Stawie.

Adresy placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym na terenie miasta Gdańska:

 • Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, 
  tel. 342 13 14 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, tel. 308 05 94 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, tel. 342 26 45 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Stowarzyszenia Opiekuńczo - Resocjalizacyjnego "Prometeusz", 
  ul. Sucharskiego 1, tel. 721 53 77 (dla kobiet i rodzica samotnie wychowującego dzieci),
 • Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących "Przystań", ul. Mostowa 1, 
  tel. 721 50 70 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Kochanowskiego 7a, 
  tel. 344 31 49 (dla kobiet i kobiet samotnie wychowujących dzieci),
 • Noclegownia Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Sztutowska 16 a,
  tel. 301 85 43 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Diecezjalny Dom Samotnej Matki, ul. Matemblewska 9, tel. 348 03 70 (dla kobiet w ciąży i samotnie wychowujących dzieci),

PP

 

|

W nocy z 7 na 8 lutego w związku z ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych strażnicy miejscy wraz z ankieterami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzienie i streetworkerami będą starali się dotrzeć do osób bezdomnych na terenie Gdańska.

Wita_Stwosza_dzialki

Ogródki działkowe to często miejsce przebywania osób bezdomnych

Akcja odbywa się w godzinach wieczornych i nocnych, gdy osoby bezdomne udają się na nocleg do swoich miejsc przebywania. Strażnicy miejscy będą pokazywać ankieterom miejsca takie miejsca i zabezpieczać przeprowadzenie ankiety.

Straż miejska każdej zimy, zwłaszcza w czasie silnych mrozów, nocami patroluje miejsca tymczasowego bytowania osób bezdomnych. Wielokrotnie uratowano w ten sposób życie i zdrowie osób pozbawionych własnego dachu nad głową.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, strażnicy miejscy wezwali pogotowie ratunkowe do 9 osób bezdomnych, z których 7 zostało zabranych do szpitala. Patrole Straży odwiozły też 11 osób bezdomnych do noclegowni oraz 57 do pogotowia socjalnego.

Ogólnopolskim badanie liczby osób bezdomnych zostało zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i będzie przeprowadzone jednocześnie we wszystkich gminach.

informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

 • Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR w Gdańsku
 • Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, ul. 3 Maja 6, tel.500-065-268 oraz 58/721 50 70. (od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 - 1.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę)
 • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986
 • Policji,

 

W Gdańsku funkcjonuje 9 placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym (noclegownie, schroniska i jedna ogrzewalnia na Dworcu Głównym PKP). Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Placówki dysponują łącznie około 460 miejscami dla osób potrzebujących - w liczbie tej są ujęte także miejsca na dostawkach, uruchamiane w razie potrzeby. Dodatkowy do dyspozycji gdańskich bezdomnych jest 160 miejsc w Wiślince, Smętowie, Grudziądzu, Sztumie, Borowym Młynie i Nowym Stawie.

Adresy placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym na terenie miasta Gdańska:

 • Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, 
  tel. 342 13 14 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, tel. 308 05 94 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, tel. 342 26 45 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Stowarzyszenia Opiekuńczo - Resocjalizacyjnego "Prometeusz", 
  ul. Sucharskiego 1, tel. 721 53 77 (dla kobiet i rodzica samotnie wychowującego dzieci),
 • Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących "Przystań", ul. Mostowa 1, 
  tel. 721 50 70 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Kochanowskiego 7a, 
  tel. 344 31 49 (dla kobiet i kobiet samotnie wychowujących dzieci),
 • Noclegownia Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Sztutowska 16 a,
  tel. 301 85 43 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Diecezjalny Dom Samotnej Matki, ul. Matemblewska 9, tel. 348 03 70 (dla kobiet w ciąży i samotnie wychowujących dzieci),

PP

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W nocy z 7 na 8 lutego w związku z ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych strażnicy miejscy wraz z ankieterami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzienie i streetworkerami będą starali się dotrzeć do osób bezdomnych na terenie Gdańska.

Wita_Stwosza_dzialki

Ogródki działkowe to często miejsce przebywania osób bezdomnych

Akcja odbywa się w godzinach wieczornych i nocnych, gdy osoby bezdomne udają się na nocleg do swoich miejsc przebywania. Strażnicy miejscy będą pokazywać ankieterom miejsca takie miejsca i zabezpieczać przeprowadzenie ankiety.

Straż miejska każdej zimy, zwłaszcza w czasie silnych mrozów, nocami patroluje miejsca tymczasowego bytowania osób bezdomnych. Wielokrotnie uratowano w ten sposób życie i zdrowie osób pozbawionych własnego dachu nad głową.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, strażnicy miejscy wezwali pogotowie ratunkowe do 9 osób bezdomnych, z których 7 zostało zabranych do szpitala. Patrole Straży odwiozły też 11 osób bezdomnych do noclegowni oraz 57 do pogotowia socjalnego.

Ogólnopolskim badanie liczby osób bezdomnych zostało zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i będzie przeprowadzone jednocześnie we wszystkich gminach.

informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

 • Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR w Gdańsku
 • Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, ul. 3 Maja 6, tel.500-065-268 oraz 58/721 50 70. (od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 1.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę)
 • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986
 • Policji,

 

W Gdańsku funkcjonuje 9 placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym (noclegownie, schroniska i jedna ogrzewalnia na Dworcu Głównym PKP). Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Placówki dysponują łącznie około 460 miejscami dla osób potrzebujących – w liczbie tej są ujęte także miejsca na dostawkach, uruchamiane w razie potrzeby. Dodatkowy do dyspozycji gdańskich bezdomnych jest 160 miejsc w Wiślince, Smętowie, Grudziądzu, Sztumie, Borowym Młynie i Nowym Stawie.

Adresy placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym na terenie miasta Gdańska:

 • Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, 
  tel. 342 13 14 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, tel. 308 05 94 (dla mężczyzn),
 • Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, tel. 342 26 45 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego „Prometeusz”, 
  ul. Sucharskiego 1, tel. 721 53 77 (dla kobiet i rodzica samotnie wychowującego dzieci),
 • Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ul. Mostowa 1, 
  tel. 721 50 70 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Kochanowskiego 7a, 
  tel. 344 31 49 (dla kobiet i kobiet samotnie wychowujących dzieci),
 • Noclegownia Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Sztutowska 16 a,
  tel. 301 85 43 (dla mężczyzn),
 • Schronisko Diecezjalny Dom Samotnej Matki, ul. Matemblewska 9, tel. 348 03 70 (dla kobiet w ciąży i samotnie wychowujących dzieci),

PP