Reklama

Czy Gdańsk jest dla mieszkańców? List Otwarty do Prezydenta

List Otwarty do władz Miasta Gdańska w sprawie sprzedaży gruntów o szczególnych wartościach społecznych i kulturowych.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

List Otwarty do władz Miasta Gdańska w sprawie sprzedaży gruntów o szczególnych wartościach społecznych i kulturowych.

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Gdańska,

My, mieszkańcy dzielnicy Oliwy oraz mieszkańcy Miasta Gdańska, stanowczo protestujemy przeciwko pozbywaniu się przez władze miasta terenów gminnych o szczególnych wartościach kulturowych i historycznych dla mieszkańców.

Wyrażamy swoje ogromne zaniepokojenie sprzedażą gruntów przylegających do Parku Oliwskiego, będącego dobrem całego społeczeństwa Miasta Gdańska. Wostatnich dniach kwietnia tego roku, na mocy Zarządzenia Nr 337/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 marca 2012 roku doszło do transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Opackiej stanowiącej działkę nr 227/6 o powierzchni 10765 m2 na rzecz inwestora prywatnego – Korporacji Budowlanej Doraco. Zdaniem nas, mieszkańców miasta Gdańska, tereny związane z Parkiem Oliwskim nigdy nie powinny być sprzedawane w ręce prywatne. Istnieją przecież inne formy dopuszczające wykorzystanie takich terenów przez inwestorów prywatnych bez sprzedaży na ich rzecz. Nie protestujemy przeciwko sprzedaży gruntów gminnych, wiemy jakie są problemy i potrzeby tak dużego miasta jak Gdańsk, natomiast sposób przeprowadzenia transakcji w drodze zamiany z jedyną wskazaną firmą prywatną jest nie do zaakceptowania.

Miejsca takie, jak Park Oliwski są dobrem powszechnym, nierozerwalnie związanym z historią naszego miasta. Grunty otaczające ten teren stanowią obszar buforowy, historycznie związany z Parkiem Oliwskim. Do takich terenów należy również teren dawnego folwarku Saltzmanna. Obszar o takich wartościach historycznych i kulturowych, stanowiący dziedzictwo miasta Gdańska, nie powinien zostać odsprzedany na rzecz inwestora prywatnego. Podanie informacji o takim zamiarze do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej miasta, w prasie lokalnej oraz powiadomienie mieszkańców poprzez radę osiedla jest elementarnym obowiązkiem szanującej się gminy. Działań takich w tym przypadku nie podjęto. Działania sprzedaży terenów Oliwy, przeprowadzone bez skutecznego podania do publicznej wiadomości, rodzą podejrzenia co do bezstronności i intencji tych działań oraz osób bezpośrednio za te działania odpowiedzialnych. Sprzedaż terenów historycznych Gdańska, w tym terenów użytkowanych przez publiczne Przedszkole nr 39 bez jakiejkolwiek wcześniejszej konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za obiekt publiczny są godne potępienia oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

Wyrażamy również głębokie zaniepokojenie postawą osób reprezentujących władze Miasta, obecnych na XII Sesji Rady Osiedla Oliwa, która odbyła się w dniu 08.05.2012 r., a które w żadnym stopniu nie wykazały zrozumienia dla stanowiska mieszkańców dzielnicy, broniących interesów Parku Oliwskiego oraz dzieci z publicznego Przedszkola nr 39. Reprezentanci władz miasta w sposób bardzo wyraźny stanęli po stronie inwestora prywatnego – Korporacji Budowlanej Doraco. My, mieszkańcy nie możemy zaakceptować wyjaśnień publicznie złożonych przez wiceprezydenta miasta Gdańska – pana Lisickiego, że działka przy Parku Oliwskim to jedna z tysięcy działek, które posiada miasto a ogólny brak porządku panujący w sprawach gruntów był powodem niedopatrzenia. Pojęcie Parku Oliwskiego znane jest każdemu mieszkańcowi Gdańska, nawet małym dzieciom z Przedszkola nr 39. Tłumaczenie braku porządku w urzędzie nie jest wystarczającym wyjaśnieniem w tym przypadku. Taki sposób działania wzbudza brak zaufania społecznego dla reprezentantów Miasta.

Sprzedając grunt przyległy bezpośrednio do Parku Oliwskiego zaprzepaszczono bezpowrotnie możliwość poszerzenia granic tego bezcennego terenu !

Stawiamy w tym miejscu pytanie – czy naprawdę Miasto Gdańsk jest dla mieszkańców ?Mieszkańcy Dzielnicy Oliwa

Mieszkańcy Miasta Gdańska

 

Anna Banach

Bartłomiej Banach

Jarosław Borlik

Andrzej Drewa

Adam Dunst

Anna Hofman

Tomasz Leżyński

Andrzej Osipów

Zofia Pomirska

Tomasz Strug

Marek Szreder

Stella Wawrzyniak 

 

Prosimy się dopisywać.