Reklama

List otwarty w sprawie boiska KS Olivia

Klub Sportowy „Olivia” przekazał nam list otwarty skierowany do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicz.
Poniżej jego treść:

Koscierska
Stadion im. Franciszka Mamuszki w Oliwie

Gdańsk  10.12.2008 r.

Szanowny Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Zwracamy się uprzejma prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu dalszego istnienia obiektu sportowego dla Klubu Sportowego ?Olivia?. W tej sprawie zwracaliśmy się wielokrotnie do przedstawicieli Władz Miasta. Odbyło się wiele spotkań z udziałem Wiceprezydentów ( p. Bielawski, p. Szpak, p. Lisicki ). Podczas tych spotkań wszyscy deklarowali chęć pomocy. Otrzymywaliśmy zapewnienia i konkretne terminy rozwiązania naszego problemu. Niestety były to tylko deklaracje, które do dnia dzisiejszego nie przerodziły się w żadne konkretne efekty.

Wysyłaliśmy wiele pism do Urzędu, adresując je do konkretnych osób. Prawie żadne z nich nie zostało rozpatrzone i nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. A przecież istnieje ustawowy obowiązek odpowiedzi w konkretnym terminie. Wykaz tych pism bez odpowiedzi wysłaliśmy w Lipcu br. do Pana Filipowicza ? tez pozostały bez reakcji. Świadczy to o nienależytym wykonywaniu obowiązków przez Władze samorządowe i podległych urzędników.

Również Sekretarz Miasta, która zorganizowała w dniu 23 Lipca tego roku spotkanie zainteresowanych stron, w trakcie którego zobowiązała się do zorganizowania powtórnego spotkania do końca  października br i przedstawienia  najlepszych, możliwych propozycji ze strony Władz Miasta nie spełniła obietnic. Dała na to słowo, że tak się stanie. Do dnia dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek reakcji.

Takie postępowanie, brak reakcji, brak pisemnych odpowiedzi, niedotrzymywanie słowa, rzucanie obietnic bez pokrycia, nie świadczy dobrze o kompetencjach i wykonywaniu obowiązków przez podległych Panu urzędników. Być może z punktu widzenia tych osób sprawa jest błaha i niewarta rzetelnego podejścia, ale może też świadczyć o ich nieprzydatności do zajmowanych stanowisk.

Tematyka sportu powszechnego i młodzieżowego, która w deklaracjach jest często przedstawiana jako priorytetowa w polityce społecznej Miasta, w przypadku podejścia do rozwiązania problemu obiektu dla KS ?Olivia? zupełnie nie znajduje potwierdzenia.

Umowa użyczenia zawarta pomiędzy Ogrodem Zoologicznym a KS ?Olivia? upływa z końcem Listopada 2009 r. Od trzech lat intensywnie zabiegamy o znalezienie docelowej lokalizacji, gdzie młodzież i mieszkańcy Oliwy, Żabianki, Przymorza, Zaspy będą mogli w sensownych warunkach grać i trenować. Przez sześć lat intensywnej pracy, Klub wybudował siłami społecznymi obiekt, którego Miasto nie musi się wstydzić, dochował się grupy znakomitych młodych piłkarzy ( jeden z nich gra w kadrze narodowej U-16), a także dużej rzeszy młodzieży i dorosłych grających rekreacyjnie.

Zastanawiający jest brak poparcia ze strony Władz Miasta dla inicjatyw społecznych, wręcz ich lekceważenie, w sytuacji gdzie sport może być znakomitym środkiem wychowawczym i kształtującym postawy młodych ludzi.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Olaf Dramowicz

 

Klub Sportowy "Olivia" przekazał nam list otwarty skierowany do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicz.
Poniżej jego treść:

Koscierska
Stadion im. Franciszka Mamuszki w Oliwie


Gdańsk  10.12.2008 r.

Szanowny Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Zwracamy się uprzejma prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu dalszego istnienia obiektu sportowego dla Klubu Sportowego ?Olivia?. W tej sprawie zwracaliśmy się wielokrotnie do przedstawicieli Władz Miasta. Odbyło się wiele spotkań z udziałem Wiceprezydentów ( p. Bielawski, p. Szpak, p. Lisicki ). Podczas tych spotkań wszyscy deklarowali chęć pomocy. Otrzymywaliśmy zapewnienia i konkretne terminy rozwiązania naszego problemu. Niestety były to tylko deklaracje, które do dnia dzisiejszego nie przerodziły się w żadne konkretne efekty.

Wysyłaliśmy wiele pism do Urzędu, adresując je do konkretnych osób. Prawie żadne z nich nie zostało rozpatrzone i nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. A przecież istnieje ustawowy obowiązek odpowiedzi w konkretnym terminie. Wykaz tych pism bez odpowiedzi wysłaliśmy w Lipcu br. do Pana Filipowicza ? tez pozostały bez reakcji. Świadczy to o nienależytym wykonywaniu obowiązków przez Władze samorządowe i podległych urzędników.

Również Sekretarz Miasta, która zorganizowała w dniu 23 Lipca tego roku spotkanie zainteresowanych stron, w trakcie którego zobowiązała się do zorganizowania powtórnego spotkania do końca  października br i przedstawienia  najlepszych, możliwych propozycji ze strony Władz Miasta nie spełniła obietnic. Dała na to słowo, że tak się stanie. Do dnia dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek reakcji.

Takie postępowanie, brak reakcji, brak pisemnych odpowiedzi, niedotrzymywanie słowa, rzucanie obietnic bez pokrycia, nie świadczy dobrze o kompetencjach i wykonywaniu obowiązków przez podległych Panu urzędników. Być może z punktu widzenia tych osób sprawa jest błaha i niewarta rzetelnego podejścia, ale może też świadczyć o ich nieprzydatności do zajmowanych stanowisk.

Tematyka sportu powszechnego i młodzieżowego, która w deklaracjach jest często przedstawiana jako priorytetowa w polityce społecznej Miasta, w przypadku podejścia do rozwiązania problemu obiektu dla KS ?Olivia? zupełnie nie znajduje potwierdzenia.

Umowa użyczenia zawarta pomiędzy Ogrodem Zoologicznym a KS ?Olivia? upływa z końcem Listopada 2009 r. Od trzech lat intensywnie zabiegamy o znalezienie docelowej lokalizacji, gdzie młodzież i mieszkańcy Oliwy, Żabianki, Przymorza, Zaspy będą mogli w sensownych warunkach grać i trenować. Przez sześć lat intensywnej pracy, Klub wybudował siłami społecznymi obiekt, którego Miasto nie musi się wstydzić, dochował się grupy znakomitych młodych piłkarzy ( jeden z nich gra w kadrze narodowej U-16), a także dużej rzeszy młodzieży i dorosłych grających rekreacyjnie.

Zastanawiający jest brak poparcia ze strony Władz Miasta dla inicjatyw społecznych, wręcz ich lekceważenie, w sytuacji gdzie sport może być znakomitym środkiem wychowawczym i kształtującym postawy młodych ludzi.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Olaf Dramowicz

 

|

Klub Sportowy "Olivia" przekazał nam list otwarty skierowany do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicz.
Poniżej jego treść:

Koscierska
Stadion im. Franciszka Mamuszki w Oliwie


Gdańsk  10.12.2008 r.

Szanowny Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Zwracamy się uprzejma prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu dalszego istnienia obiektu sportowego dla Klubu Sportowego ?Olivia?. W tej sprawie zwracaliśmy się wielokrotnie do przedstawicieli Władz Miasta. Odbyło się wiele spotkań z udziałem Wiceprezydentów ( p. Bielawski, p. Szpak, p. Lisicki ). Podczas tych spotkań wszyscy deklarowali chęć pomocy. Otrzymywaliśmy zapewnienia i konkretne terminy rozwiązania naszego problemu. Niestety były to tylko deklaracje, które do dnia dzisiejszego nie przerodziły się w żadne konkretne efekty.

Wysyłaliśmy wiele pism do Urzędu, adresując je do konkretnych osób. Prawie żadne z nich nie zostało rozpatrzone i nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. A przecież istnieje ustawowy obowiązek odpowiedzi w konkretnym terminie. Wykaz tych pism bez odpowiedzi wysłaliśmy w Lipcu br. do Pana Filipowicza ? tez pozostały bez reakcji. Świadczy to o nienależytym wykonywaniu obowiązków przez Władze samorządowe i podległych urzędników.

Również Sekretarz Miasta, która zorganizowała w dniu 23 Lipca tego roku spotkanie zainteresowanych stron, w trakcie którego zobowiązała się do zorganizowania powtórnego spotkania do końca  października br i przedstawienia  najlepszych, możliwych propozycji ze strony Władz Miasta nie spełniła obietnic. Dała na to słowo, że tak się stanie. Do dnia dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek reakcji.

Takie postępowanie, brak reakcji, brak pisemnych odpowiedzi, niedotrzymywanie słowa, rzucanie obietnic bez pokrycia, nie świadczy dobrze o kompetencjach i wykonywaniu obowiązków przez podległych Panu urzędników. Być może z punktu widzenia tych osób sprawa jest błaha i niewarta rzetelnego podejścia, ale może też świadczyć o ich nieprzydatności do zajmowanych stanowisk.

Tematyka sportu powszechnego i młodzieżowego, która w deklaracjach jest często przedstawiana jako priorytetowa w polityce społecznej Miasta, w przypadku podejścia do rozwiązania problemu obiektu dla KS ?Olivia? zupełnie nie znajduje potwierdzenia.

Umowa użyczenia zawarta pomiędzy Ogrodem Zoologicznym a KS ?Olivia? upływa z końcem Listopada 2009 r. Od trzech lat intensywnie zabiegamy o znalezienie docelowej lokalizacji, gdzie młodzież i mieszkańcy Oliwy, Żabianki, Przymorza, Zaspy będą mogli w sensownych warunkach grać i trenować. Przez sześć lat intensywnej pracy, Klub wybudował siłami społecznymi obiekt, którego Miasto nie musi się wstydzić, dochował się grupy znakomitych młodych piłkarzy ( jeden z nich gra w kadrze narodowej U-16), a także dużej rzeszy młodzieży i dorosłych grających rekreacyjnie.

Zastanawiający jest brak poparcia ze strony Władz Miasta dla inicjatyw społecznych, wręcz ich lekceważenie, w sytuacji gdzie sport może być znakomitym środkiem wychowawczym i kształtującym postawy młodych ludzi.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Olaf Dramowicz

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Klub Sportowy „Olivia” przekazał nam list otwarty skierowany do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicz.
Poniżej jego treść:

Koscierska
Stadion im. Franciszka Mamuszki w Oliwie


Gdańsk  10.12.2008 r.

Szanowny Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Zwracamy się uprzejma prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu dalszego istnienia obiektu sportowego dla Klubu Sportowego ?Olivia?. W tej sprawie zwracaliśmy się wielokrotnie do przedstawicieli Władz Miasta. Odbyło się wiele spotkań z udziałem Wiceprezydentów ( p. Bielawski, p. Szpak, p. Lisicki ). Podczas tych spotkań wszyscy deklarowali chęć pomocy. Otrzymywaliśmy zapewnienia i konkretne terminy rozwiązania naszego problemu. Niestety były to tylko deklaracje, które do dnia dzisiejszego nie przerodziły się w żadne konkretne efekty.

Wysyłaliśmy wiele pism do Urzędu, adresując je do konkretnych osób. Prawie żadne z nich nie zostało rozpatrzone i nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. A przecież istnieje ustawowy obowiązek odpowiedzi w konkretnym terminie. Wykaz tych pism bez odpowiedzi wysłaliśmy w Lipcu br. do Pana Filipowicza ? tez pozostały bez reakcji. Świadczy to o nienależytym wykonywaniu obowiązków przez Władze samorządowe i podległych urzędników.

Również Sekretarz Miasta, która zorganizowała w dniu 23 Lipca tego roku spotkanie zainteresowanych stron, w trakcie którego zobowiązała się do zorganizowania powtórnego spotkania do końca  października br i przedstawienia  najlepszych, możliwych propozycji ze strony Władz Miasta nie spełniła obietnic. Dała na to słowo, że tak się stanie. Do dnia dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek reakcji.

Takie postępowanie, brak reakcji, brak pisemnych odpowiedzi, niedotrzymywanie słowa, rzucanie obietnic bez pokrycia, nie świadczy dobrze o kompetencjach i wykonywaniu obowiązków przez podległych Panu urzędników. Być może z punktu widzenia tych osób sprawa jest błaha i niewarta rzetelnego podejścia, ale może też świadczyć o ich nieprzydatności do zajmowanych stanowisk.

Tematyka sportu powszechnego i młodzieżowego, która w deklaracjach jest często przedstawiana jako priorytetowa w polityce społecznej Miasta, w przypadku podejścia do rozwiązania problemu obiektu dla KS ?Olivia? zupełnie nie znajduje potwierdzenia.

Umowa użyczenia zawarta pomiędzy Ogrodem Zoologicznym a KS ?Olivia? upływa z końcem Listopada 2009 r. Od trzech lat intensywnie zabiegamy o znalezienie docelowej lokalizacji, gdzie młodzież i mieszkańcy Oliwy, Żabianki, Przymorza, Zaspy będą mogli w sensownych warunkach grać i trenować. Przez sześć lat intensywnej pracy, Klub wybudował siłami społecznymi obiekt, którego Miasto nie musi się wstydzić, dochował się grupy znakomitych młodych piłkarzy ( jeden z nich gra w kadrze narodowej U-16), a także dużej rzeszy młodzieży i dorosłych grających rekreacyjnie.

Zastanawiający jest brak poparcia ze strony Władz Miasta dla inicjatyw społecznych, wręcz ich lekceważenie, w sytuacji gdzie sport może być znakomitym środkiem wychowawczym i kształtującym postawy młodych ludzi.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Olaf Dramowicz

 

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25