Reklama

Mapa przyrody Oliwy i Pomorza

Ruszył portal mapowy prezentujący informacje przyrodnicze z terenu całego województwa pomorskiego. Warto z tej perspektywy przyjrzeć się Oliwie.

To pierwszy tego typu portal w Polsce. Uruchomiła go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Na portalu można przeglądać granice lub położenie form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych oraz dane z inwentaryzacji przyrodniczych.

Dodatkowo w portalu dostępne są dwa rodzaje map, stanowiących podkład dla prezentowanych danych przyrodniczych: ortofotomapa i mapa topograficzna.

adres portalu: portalgis.gdansk.rdos.gov.pl

Pw / Północna.Tv

Pomnik_przyrody_Polanki_Dwor_I

Oliwski Pomnik Przyrody – Aleja Lipowa przy Dworze I

Ruszył portal mapowy prezentujący informacje przyrodnicze z terenu całego województwa pomorskiego. Warto z tej perspektywy przyjrzeć się Oliwie.

To pierwszy tego typu portal w Polsce. Uruchomiła go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Na portalu można przeglądać granice lub położenie form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych oraz dane z inwentaryzacji przyrodniczych.

Dodatkowo w portalu dostępne są dwa rodzaje map, stanowiących podkład dla prezentowanych danych przyrodniczych: ortofotomapa i mapa topograficzna.

adres portalu: portalgis.gdansk.rdos.gov.pl

Pw / Północna.Tv

Pomnik_przyrody_Polanki_Dwor_I

Oliwski Pomnik Przyrody - Aleja Lipowa przy Dworze I

|

Ruszył portal mapowy prezentujący informacje przyrodnicze z terenu całego województwa pomorskiego. Warto z tej perspektywy przyjrzeć się Oliwie.

To pierwszy tego typu portal w Polsce. Uruchomiła go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Na portalu można przeglądać granice lub położenie form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych oraz dane z inwentaryzacji przyrodniczych.

Dodatkowo w portalu dostępne są dwa rodzaje map, stanowiących podkład dla prezentowanych danych przyrodniczych: ortofotomapa i mapa topograficzna.

adres portalu: portalgis.gdansk.rdos.gov.pl

Pw / Północna.Tv

Pomnik_przyrody_Polanki_Dwor_I

Oliwski Pomnik Przyrody - Aleja Lipowa przy Dworze I

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Ruszył portal mapowy prezentujący informacje przyrodnicze z terenu całego województwa pomorskiego. Warto z tej perspektywy przyjrzeć się Oliwie.

To pierwszy tego typu portal w Polsce. Uruchomiła go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Na portalu można przeglądać granice lub położenie form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych oraz dane z inwentaryzacji przyrodniczych.

Dodatkowo w portalu dostępne są dwa rodzaje map, stanowiących podkład dla prezentowanych danych przyrodniczych: ortofotomapa i mapa topograficzna.

adres portalu: portalgis.gdansk.rdos.gov.pl

Pw / Północna.Tv

Pomnik_przyrody_Polanki_Dwor_I

Oliwski Pomnik Przyrody – Aleja Lipowa przy Dworze I