Reklama

„Biedronka”, mieszkania czy teren zielony?

Miasto nie chce zarobić i nie skorzysta z prawa pierwokupu działki TVP u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie. Deweloper Inpro zamierza tam zbudować mieszkania i biura. W środę prezes tej firmy przedstawi mieszkańcom więcej szczegółów.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp: Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej. Posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego mu (na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami) prawa pierwokupu nieruchomości położonej u zbiegu al. Grunwaldzkiej z ul. Opacką,  której   właścicielem   jest  Skarb Państwa, a ?TELEWIZJA POLSKA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie użytkownikiem  wieczystym do 2092 r. ? czytamy w oświadczeniu Antoniego Pawlaka, rzecznika prasowego Pawła Adamowicza.

Umowa warunkowa sprzedaży powyższej nieruchomości do Prezydenta Miasta Gdańska wpłynęła 23 września 2013 roku.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego prawa z trzech podstawowych przyczyn:

 • Gmina Miasta Gdańska nie planuje na przedmiotowej nieruchomości inwestycji celu publicznego, która uzasadniałaby pozyskanie prawa użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 19 mln zł,
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu do tzw. zasobu nieruchomości komunalnych i ponoszenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  należnych Skarbowi Państwa  w wysokości 3% wartości gruntu byłoby przejawem niegospodarności,
 • Prawdopodobieństwo zbycia prawa użytkowania wieczystego za cenę wyższą niż zawarta w warunkowej umowie sprzedaży jest szczególnie wątpliwe w okresie, gdy  brak jest popytu na równie atrakcyjne nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska.

Są głosy, że decyzja prezydenta to niegospodarność. Jak się nieoficjalnie dowiedział portal wybrzeze24.pl przed czterema laty sporządzana była wycena gruntu. Opiewała na około 1100 zł za m kw., czyli nieruchomość warta miałaby być około 38,5 mln zł.  Z analizy i rekonesansu wykonanego wśród trójmiejskich deweloperów i kupców wynika, że teren w Oliwie po zmianie przeznaczenia z usług na cele mieszkaniowe zyska na wartości drugie tyle, a po zabudowaniu apartamentowcami nawet dziesięciokrotnie.

Na działce, która sprzedaje TVP, firma Inpro chce budować mieszkania, biura i lokale usługowe. Aby to było możliwe, konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza tam jedynie usługi. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Z inicjatywy radnej miasta Małgorzaty Chmiel i Rady Osiedla Oliwa, zorganizowane zostanie specjalne spotkanie nt. planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej? Odbędzie się ono 2 października o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Opackiej 7. Na pytania mieszkańców odpowiadać będzie między innymi prezes firmy Inpro.

Plan_Opacka_TVP_new_strona

Wszyscy zainteresowani mogą  do 9 poździernika składać wnioski do tego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:brg@brg.gda.pl.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pw

Miasto nie chce zarobić i nie skorzysta z prawa pierwokupu działki TVP u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie. Deweloper Inpro zamierza tam zbudować mieszkania i biura. W środę prezes tej firmy przedstawi mieszkańcom więcej szczegółów.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp: Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej. Posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego mu (na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami) prawa pierwokupu nieruchomości położonej u zbiegu al. Grunwaldzkiej z ul. Opacką,  której   właścicielem   jest  Skarb Państwa, a ?TELEWIZJA POLSKA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie użytkownikiem  wieczystym do 2092 r. ? czytamy w oświadczeniu Antoniego Pawlaka, rzecznika prasowego Pawła Adamowicza.

Umowa warunkowa sprzedaży powyższej nieruchomości do Prezydenta Miasta Gdańska wpłynęła 23 września 2013 roku.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego prawa z trzech podstawowych przyczyn:

 • Gmina Miasta Gdańska nie planuje na przedmiotowej nieruchomości inwestycji celu publicznego, która uzasadniałaby pozyskanie prawa użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 19 mln zł,
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu do tzw. zasobu nieruchomości komunalnych i ponoszenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  należnych Skarbowi Państwa  w wysokości 3% wartości gruntu byłoby przejawem niegospodarności,
 • Prawdopodobieństwo zbycia prawa użytkowania wieczystego za cenę wyższą niż zawarta w warunkowej umowie sprzedaży jest szczególnie wątpliwe w okresie, gdy  brak jest popytu na równie atrakcyjne nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska.

Są głosy, że decyzja prezydenta to niegospodarność. Jak się nieoficjalnie dowiedział portal wybrzeze24.pl przed czterema laty sporządzana była wycena gruntu. Opiewała na około 1100 zł za m kw., czyli nieruchomość warta miałaby być około 38,5 mln zł.  Z analizy i rekonesansu wykonanego wśród trójmiejskich deweloperów i kupców wynika, że teren w Oliwie po zmianie przeznaczenia z usług na cele mieszkaniowe zyska na wartości drugie tyle, a po zabudowaniu apartamentowcami nawet dziesięciokrotnie.

Na działce, która sprzedaje TVP, firma Inpro chce budować mieszkania, biura i lokale usługowe. Aby to było możliwe, konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza tam jedynie usługi. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Z inicjatywy radnej miasta Małgorzaty Chmiel i Rady Osiedla Oliwa, zorganizowane zostanie specjalne spotkanie nt. planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej? Odbędzie się ono 2 października o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Opackiej 7. Na pytania mieszkańców odpowiadać będzie między innymi prezes firmy Inpro.

Plan_Opacka_TVP_new_strona

Wszyscy zainteresowani mogą  do 9 poździernika składać wnioski do tego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:brg@brg.gda.pl.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pw

|

Miasto nie chce zarobić i nie skorzysta z prawa pierwokupu działki TVP u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie. Deweloper Inpro zamierza tam zbudować mieszkania i biura. W środę prezes tej firmy przedstawi mieszkańcom więcej szczegółów.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp: Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej. Posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego mu (na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami) prawa pierwokupu nieruchomości położonej u zbiegu al. Grunwaldzkiej z ul. Opacką,  której   właścicielem   jest  Skarb Państwa, a ?TELEWIZJA POLSKA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie użytkownikiem  wieczystym do 2092 r. ? czytamy w oświadczeniu Antoniego Pawlaka, rzecznika prasowego Pawła Adamowicza.

Umowa warunkowa sprzedaży powyższej nieruchomości do Prezydenta Miasta Gdańska wpłynęła 23 września 2013 roku.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego prawa z trzech podstawowych przyczyn:

 • Gmina Miasta Gdańska nie planuje na przedmiotowej nieruchomości inwestycji celu publicznego, która uzasadniałaby pozyskanie prawa użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 19 mln zł,
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu do tzw. zasobu nieruchomości komunalnych i ponoszenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  należnych Skarbowi Państwa  w wysokości 3% wartości gruntu byłoby przejawem niegospodarności,
 • Prawdopodobieństwo zbycia prawa użytkowania wieczystego za cenę wyższą niż zawarta w warunkowej umowie sprzedaży jest szczególnie wątpliwe w okresie, gdy  brak jest popytu na równie atrakcyjne nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska.

Są głosy, że decyzja prezydenta to niegospodarność. Jak się nieoficjalnie dowiedział portal wybrzeze24.pl przed czterema laty sporządzana była wycena gruntu. Opiewała na około 1100 zł za m kw., czyli nieruchomość warta miałaby być około 38,5 mln zł.  Z analizy i rekonesansu wykonanego wśród trójmiejskich deweloperów i kupców wynika, że teren w Oliwie po zmianie przeznaczenia z usług na cele mieszkaniowe zyska na wartości drugie tyle, a po zabudowaniu apartamentowcami nawet dziesięciokrotnie.

Na działce, która sprzedaje TVP, firma Inpro chce budować mieszkania, biura i lokale usługowe. Aby to było możliwe, konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza tam jedynie usługi. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Z inicjatywy radnej miasta Małgorzaty Chmiel i Rady Osiedla Oliwa, zorganizowane zostanie specjalne spotkanie nt. planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej? Odbędzie się ono 2 października o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Opackiej 7. Na pytania mieszkańców odpowiadać będzie między innymi prezes firmy Inpro.

Plan_Opacka_TVP_new_strona

Wszyscy zainteresowani mogą  do 9 poździernika składać wnioski do tego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:brg@brg.gda.pl.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Miasto nie chce zarobić i nie skorzysta z prawa pierwokupu działki TVP u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej w Oliwie. Deweloper Inpro zamierza tam zbudować mieszkania i biura. W środę prezes tej firmy przedstawi mieszkańcom więcej szczegółów.

Opiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp: Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej. Posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego mu (na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami) prawa pierwokupu nieruchomości położonej u zbiegu al. Grunwaldzkiej z ul. Opacką,  której   właścicielem   jest  Skarb Państwa, a ?TELEWIZJA POLSKA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie użytkownikiem  wieczystym do 2092 r. ? czytamy w oświadczeniu Antoniego Pawlaka, rzecznika prasowego Pawła Adamowicza.

Umowa warunkowa sprzedaży powyższej nieruchomości do Prezydenta Miasta Gdańska wpłynęła 23 września 2013 roku.

Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystał z przysługującego prawa z trzech podstawowych przyczyn:

 • Gmina Miasta Gdańska nie planuje na przedmiotowej nieruchomości inwestycji celu publicznego, która uzasadniałaby pozyskanie prawa użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 19 mln zł,
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu do tzw. zasobu nieruchomości komunalnych i ponoszenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  należnych Skarbowi Państwa  w wysokości 3% wartości gruntu byłoby przejawem niegospodarności,
 • Prawdopodobieństwo zbycia prawa użytkowania wieczystego za cenę wyższą niż zawarta w warunkowej umowie sprzedaży jest szczególnie wątpliwe w okresie, gdy  brak jest popytu na równie atrakcyjne nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska.

Są głosy, że decyzja prezydenta to niegospodarność. Jak się nieoficjalnie dowiedział portal wybrzeze24.pl przed czterema laty sporządzana była wycena gruntu. Opiewała na około 1100 zł za m kw., czyli nieruchomość warta miałaby być około 38,5 mln zł.  Z analizy i rekonesansu wykonanego wśród trójmiejskich deweloperów i kupców wynika, że teren w Oliwie po zmianie przeznaczenia z usług na cele mieszkaniowe zyska na wartości drugie tyle, a po zabudowaniu apartamentowcami nawet dziesięciokrotnie.

Na działce, która sprzedaje TVP, firma Inpro chce budować mieszkania, biura i lokale usługowe. Aby to było możliwe, konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza tam jedynie usługi. Przed laty teren ten od Telewizji Polskiej dzierżawiła firma Carrefour, która zamierzała wybudować tu hipermarket. Jednak protesty kupców i mieszkańców zablokowały ten pomysł.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, działka przy al. Grunwaldzkiej przewidziana jest pod budowę obiektów usługowych i może być zabudowana tylko w 50 proc. Wykluczone jest powstanie w tym miejscu m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Z inicjatywy radnej miasta Małgorzaty Chmiel i Rady Osiedla Oliwa, zorganizowane zostanie specjalne spotkanie nt. planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej? Odbędzie się ono 2 października o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Opackiej 7. Na pytania mieszkańców odpowiadać będzie między innymi prezes firmy Inpro.

Plan_Opacka_TVP_new_strona

Wszyscy zainteresowani mogą  do 9 poździernika składać wnioski do tego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:brg@brg.gda.pl.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pw