Reklama

Medale za opiekę nad kotami

Od wczoraj prawie 300 gdańszczan legitymuje się pierwszymi w Polsce Kartami Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów. Dzięki nim będą mogli otrzymywać od miasta darmową karmę dla kotów.

Program pomocy bezdomnym kotom działa w Gdańku od 2006 roku. Wtedy w Oliwie ustawiono, pierwszy, prototypowy domek dla kotów. Od 7 lat Miasto Gdańsk oferuje kotom domy ?szyte ma miarę? – własny kąt na wyłączność (1 pomieszczenie dla 1 kota) i odrębne wejście do każdego z pomieszczeń. Łącznie takich domków jest w Gdańsku już ponad 700, co oznacza że ok. 3000 bezdomnych kotów ma dach nad głową. Dotychczasowy kosz to 200 tysięcy złotych. Kocie schronienia przekazywane są spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które lokują je w sąsiedztwie swoich domów.

Dzięki temu programowi udało się wyciągnąć koty z piwnic, przestało w nich śmierdzieć i państwo są zadowoleni i sąsiedzi ? mówił Maciej Lorek, dyr. Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu, podczas spotkania ze społecznymi opiekunami kotów które odbyło się 6 marca w Nowym Ratuszu.

 To Państwo, swoją postawą i aktywnością, zainspirowaliście nas do działań, które poprawiać mają warunki życia bezdomnych kotów na terenie naszego miasta. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i wrażliwość ? powiedział na spotkaniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent wręczył 15 społecznym opiekunom bezdomnych zwierząt Medale Prezydenta Miasta Gdańska.

Karta Gdańskiego Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów upoważnia do: nieodpłatnego otrzymania budek dla bezdomnych kotów oraz karmy w okresie zimowym; możliwości sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów; otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących tematyki ochrony zwierząt; udziału w szkoleniach oraz spotkaniach nt. ochrony zwierząt organizowanych przez Miasto Gdańsk.

W ten sposób chcemy również uhonorować działalność społeczników, która niejednokrotnie spotyka się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Wyrazić uznanie dla ich niełatwej działalności i niejako usankcjonować ich bardzo cenne działania ? dodaje dyrektor Maciej Lorek.

bezdomne_koty06032013

Społecznym opiekunem bezdomnych kotów może zostać każdy dorosły gdańszczanin. Przyjęcie do grona opiekunów następuje poprzez osobiste zgłoszenie, zarejestrowanie i wydanie numerowanej karty Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Działalność opiekunów jest społeczna i nieodpłatna.

WARUNKI WYDAWANIA SPOŁECZNYM OPIEKUNOM KARMY CELEM DOKARMIANIA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW NA TERENIE MIASTA GDAŃSK

1. W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur,  mierzonych w sposób o którym mowa w ust.

2 i trwających ponad 3 doby, Miasto będzie prowadzić akcję dokarmiania bezdomnych kotów na następujących zasadach:

1)koty będą dokarmiane przez opiekunów społecznych, w miejscach w których znajdują się przekazane opiekunom przez Miasto drewniane domki dla bezdomnych kotów,

2)karma będzie wydawana jedynie opiekunom społecznym, którym Miasto przekazało domki dla bezdomnych kotów, w ilości proporcjonalnej do liczby bezdomnych kotów objętych opieką opiekuna społecznego, jednak nie więcej niż dla 10 kotów przypadających na jeden domek.

2. Temperatury mierzone będą przez Schronisko o godz. 12:00 w okresie od 15 listopada do 15 marca.

UNKTY WYDAWANIA KARMY:
SKLEPY ZOOLOGICZNE ?FOLWARK ZWIERZĘCY?
1. Gdańsk ul. Grunwaldzka 141 (?Galeria Bałtycka?) ? poziom minus I
2. Gdańsk ul. Grunwaldzka 72 ( G.H. ?Manhattan?) ? poziom minus I
3. Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 33 (C.H. ?ETC?) ? obok bankomatu
4. Gdańsk ul. Rajska 10 ( G.H. ?Madison?) ? II piętro
Więcej informacji na stronie Schroniska PROMYK.
Pw

Od wczoraj prawie 300 gdańszczan legitymuje się pierwszymi w Polsce Kartami Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów. Dzięki nim będą mogli otrzymywać od miasta darmową karmę dla kotów.

Program pomocy bezdomnym kotom działa w Gdańku od 2006 roku. Wtedy w Oliwie ustawiono, pierwszy, prototypowy domek dla kotów. Od 7 lat Miasto Gdańsk oferuje kotom domy ?szyte ma miarę? - własny kąt na wyłączność (1 pomieszczenie dla 1 kota) i odrębne wejście do każdego z pomieszczeń. Łącznie takich domków jest w Gdańsku już ponad 700, co oznacza że ok. 3000 bezdomnych kotów ma dach nad głową. Dotychczasowy kosz to 200 tysięcy złotych. Kocie schronienia przekazywane są spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które lokują je w sąsiedztwie swoich domów.

Dzięki temu programowi udało się wyciągnąć koty z piwnic, przestało w nich śmierdzieć i państwo są zadowoleni i sąsiedzi ? mówił Maciej Lorek, dyr. Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu, podczas spotkania ze społecznymi opiekunami kotów które odbyło się 6 marca w Nowym Ratuszu.

- To Państwo, swoją postawą i aktywnością, zainspirowaliście nas do działań, które poprawiać mają warunki życia bezdomnych kotów na terenie naszego miasta. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i wrażliwość ? powiedział na spotkaniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent wręczył 15 społecznym opiekunom bezdomnych zwierząt Medale Prezydenta Miasta Gdańska.

Karta Gdańskiego Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów upoważnia do: nieodpłatnego otrzymania budek dla bezdomnych kotów oraz karmy w okresie zimowym; możliwości sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów; otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących tematyki ochrony zwierząt; udziału w szkoleniach oraz spotkaniach nt. ochrony zwierząt organizowanych przez Miasto Gdańsk.

- W ten sposób chcemy również uhonorować działalność społeczników, która niejednokrotnie spotyka się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Wyrazić uznanie dla ich niełatwej działalności i niejako usankcjonować ich bardzo cenne działania ? dodaje dyrektor Maciej Lorek.

bezdomne_koty06032013

Społecznym opiekunem bezdomnych kotów może zostać każdy dorosły gdańszczanin. Przyjęcie do grona opiekunów następuje poprzez osobiste zgłoszenie, zarejestrowanie i wydanie numerowanej karty Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Działalność opiekunów jest społeczna i nieodpłatna.

WARUNKI WYDAWANIA SPOŁECZNYM OPIEKUNOM KARMY CELEM DOKARMIANIA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW NA TERENIE MIASTA GDAŃSK

1. W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur,  mierzonych w sposób o którym mowa w ust.

2 i trwających ponad 3 doby, Miasto będzie prowadzić akcję dokarmiania bezdomnych kotów na następujących zasadach:

1)koty będą dokarmiane przez opiekunów społecznych, w miejscach w których znajdują się przekazane opiekunom przez Miasto drewniane domki dla bezdomnych kotów,

2)karma będzie wydawana jedynie opiekunom społecznym, którym Miasto przekazało domki dla bezdomnych kotów, w ilości proporcjonalnej do liczby bezdomnych kotów objętych opieką opiekuna społecznego, jednak nie więcej niż dla 10 kotów przypadających na jeden domek.

2. Temperatury mierzone będą przez Schronisko o godz. 12:00 w okresie od 15 listopada do 15 marca.

UNKTY WYDAWANIA KARMY:
SKLEPY ZOOLOGICZNE ?FOLWARK ZWIERZĘCY?
1. Gdańsk ul. Grunwaldzka 141 (?Galeria Bałtycka?) ? poziom minus I
2. Gdańsk ul. Grunwaldzka 72 ( G.H. ?Manhattan?) ? poziom minus I
3. Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 33 (C.H. ?ETC?) ? obok bankomatu
4. Gdańsk ul. Rajska 10 ( G.H. ?Madison?) ? II piętro

Więcej informacji na stronie Schroniska PROMYK.

Pw
|

Od wczoraj prawie 300 gdańszczan legitymuje się pierwszymi w Polsce Kartami Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów. Dzięki nim będą mogli otrzymywać od miasta darmową karmę dla kotów.

Program pomocy bezdomnym kotom działa w Gdańku od 2006 roku. Wtedy w Oliwie ustawiono, pierwszy, prototypowy domek dla kotów. Od 7 lat Miasto Gdańsk oferuje kotom domy ?szyte ma miarę? - własny kąt na wyłączność (1 pomieszczenie dla 1 kota) i odrębne wejście do każdego z pomieszczeń. Łącznie takich domków jest w Gdańsku już ponad 700, co oznacza że ok. 3000 bezdomnych kotów ma dach nad głową. Dotychczasowy kosz to 200 tysięcy złotych. Kocie schronienia przekazywane są spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które lokują je w sąsiedztwie swoich domów.

Dzięki temu programowi udało się wyciągnąć koty z piwnic, przestało w nich śmierdzieć i państwo są zadowoleni i sąsiedzi ? mówił Maciej Lorek, dyr. Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu, podczas spotkania ze społecznymi opiekunami kotów które odbyło się 6 marca w Nowym Ratuszu.

- To Państwo, swoją postawą i aktywnością, zainspirowaliście nas do działań, które poprawiać mają warunki życia bezdomnych kotów na terenie naszego miasta. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i wrażliwość ? powiedział na spotkaniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent wręczył 15 społecznym opiekunom bezdomnych zwierząt Medale Prezydenta Miasta Gdańska.

Karta Gdańskiego Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów upoważnia do: nieodpłatnego otrzymania budek dla bezdomnych kotów oraz karmy w okresie zimowym; możliwości sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów; otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących tematyki ochrony zwierząt; udziału w szkoleniach oraz spotkaniach nt. ochrony zwierząt organizowanych przez Miasto Gdańsk.

- W ten sposób chcemy również uhonorować działalność społeczników, która niejednokrotnie spotyka się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Wyrazić uznanie dla ich niełatwej działalności i niejako usankcjonować ich bardzo cenne działania ? dodaje dyrektor Maciej Lorek.

bezdomne_koty06032013

Społecznym opiekunem bezdomnych kotów może zostać każdy dorosły gdańszczanin. Przyjęcie do grona opiekunów następuje poprzez osobiste zgłoszenie, zarejestrowanie i wydanie numerowanej karty Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Działalność opiekunów jest społeczna i nieodpłatna.

WARUNKI WYDAWANIA SPOŁECZNYM OPIEKUNOM KARMY CELEM DOKARMIANIA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW NA TERENIE MIASTA GDAŃSK

1. W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur,  mierzonych w sposób o którym mowa w ust.

2 i trwających ponad 3 doby, Miasto będzie prowadzić akcję dokarmiania bezdomnych kotów na następujących zasadach:

1)koty będą dokarmiane przez opiekunów społecznych, w miejscach w których znajdują się przekazane opiekunom przez Miasto drewniane domki dla bezdomnych kotów,

2)karma będzie wydawana jedynie opiekunom społecznym, którym Miasto przekazało domki dla bezdomnych kotów, w ilości proporcjonalnej do liczby bezdomnych kotów objętych opieką opiekuna społecznego, jednak nie więcej niż dla 10 kotów przypadających na jeden domek.

2. Temperatury mierzone będą przez Schronisko o godz. 12:00 w okresie od 15 listopada do 15 marca.

UNKTY WYDAWANIA KARMY:
SKLEPY ZOOLOGICZNE ?FOLWARK ZWIERZĘCY?
1. Gdańsk ul. Grunwaldzka 141 (?Galeria Bałtycka?) ? poziom minus I
2. Gdańsk ul. Grunwaldzka 72 ( G.H. ?Manhattan?) ? poziom minus I
3. Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 33 (C.H. ?ETC?) ? obok bankomatu
4. Gdańsk ul. Rajska 10 ( G.H. ?Madison?) ? II piętro

Więcej informacji na stronie Schroniska PROMYK.

Pw
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od wczoraj prawie 300 gdańszczan legitymuje się pierwszymi w Polsce Kartami Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów. Dzięki nim będą mogli otrzymywać od miasta darmową karmę dla kotów.

Program pomocy bezdomnym kotom działa w Gdańku od 2006 roku. Wtedy w Oliwie ustawiono, pierwszy, prototypowy domek dla kotów. Od 7 lat Miasto Gdańsk oferuje kotom domy ?szyte ma miarę? – własny kąt na wyłączność (1 pomieszczenie dla 1 kota) i odrębne wejście do każdego z pomieszczeń. Łącznie takich domków jest w Gdańsku już ponad 700, co oznacza że ok. 3000 bezdomnych kotów ma dach nad głową. Dotychczasowy kosz to 200 tysięcy złotych. Kocie schronienia przekazywane są spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które lokują je w sąsiedztwie swoich domów.

Dzięki temu programowi udało się wyciągnąć koty z piwnic, przestało w nich śmierdzieć i państwo są zadowoleni i sąsiedzi ? mówił Maciej Lorek, dyr. Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu, podczas spotkania ze społecznymi opiekunami kotów które odbyło się 6 marca w Nowym Ratuszu.

 To Państwo, swoją postawą i aktywnością, zainspirowaliście nas do działań, które poprawiać mają warunki życia bezdomnych kotów na terenie naszego miasta. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i wrażliwość ? powiedział na spotkaniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent wręczył 15 społecznym opiekunom bezdomnych zwierząt Medale Prezydenta Miasta Gdańska.

Karta Gdańskiego Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów upoważnia do: nieodpłatnego otrzymania budek dla bezdomnych kotów oraz karmy w okresie zimowym; możliwości sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów; otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących tematyki ochrony zwierząt; udziału w szkoleniach oraz spotkaniach nt. ochrony zwierząt organizowanych przez Miasto Gdańsk.

W ten sposób chcemy również uhonorować działalność społeczników, która niejednokrotnie spotyka się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Wyrazić uznanie dla ich niełatwej działalności i niejako usankcjonować ich bardzo cenne działania ? dodaje dyrektor Maciej Lorek.

bezdomne_koty06032013

Społecznym opiekunem bezdomnych kotów może zostać każdy dorosły gdańszczanin. Przyjęcie do grona opiekunów następuje poprzez osobiste zgłoszenie, zarejestrowanie i wydanie numerowanej karty Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Działalność opiekunów jest społeczna i nieodpłatna.

WARUNKI WYDAWANIA SPOŁECZNYM OPIEKUNOM KARMY CELEM DOKARMIANIA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW NA TERENIE MIASTA GDAŃSK

1. W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur,  mierzonych w sposób o którym mowa w ust.

2 i trwających ponad 3 doby, Miasto będzie prowadzić akcję dokarmiania bezdomnych kotów na następujących zasadach:

1)koty będą dokarmiane przez opiekunów społecznych, w miejscach w których znajdują się przekazane opiekunom przez Miasto drewniane domki dla bezdomnych kotów,

2)karma będzie wydawana jedynie opiekunom społecznym, którym Miasto przekazało domki dla bezdomnych kotów, w ilości proporcjonalnej do liczby bezdomnych kotów objętych opieką opiekuna społecznego, jednak nie więcej niż dla 10 kotów przypadających na jeden domek.

2. Temperatury mierzone będą przez Schronisko o godz. 12:00 w okresie od 15 listopada do 15 marca.

UNKTY WYDAWANIA KARMY:
SKLEPY ZOOLOGICZNE ?FOLWARK ZWIERZĘCY?
1. Gdańsk ul. Grunwaldzka 141 (?Galeria Bałtycka?) ? poziom minus I
2. Gdańsk ul. Grunwaldzka 72 ( G.H. ?Manhattan?) ? poziom minus I
3. Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 33 (C.H. ?ETC?) ? obok bankomatu
4. Gdańsk ul. Rajska 10 ( G.H. ?Madison?) ? II piętro

Więcej informacji na stronie Schroniska PROMYK.

Pw