Reklama

Władze Gdańska nakłaniają do łamania prawa – twierdzi MEN

Władze Gdańska nakłaniają do łamania prawa ? twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Miasto twierdzi, że MEN nie może zakazać rodzicom legalnych darowizn na przedszkola.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole przy ul. Opackiej w Oliwie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, w którym stwierdza:
?W związku z różnymi interpretacjami tzw. ustawy przedszkolnej, dotyczącymi finansowania przez rodziców zajęć dodatkowych Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, publiczne przedszkole nie może pobierać od rodziców opłat innych, niż ustalone przez radę gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (nie więcej niż 1 zł za godzinę). Jeżeli świadczeniu rodziców usiłuje się nadać inną formę niż opłata, wykorzystując do tego m.in. cywilno-prawną formę darowizny, której wniesienie jest warunkiem zorganizowania zajęć dla określonej grupy dzieci, to nie jest to nic innego niż pobranie opłaty pod pozorem innej czynności prawnej. W takich przypadkach jest to nakłanianie do łamania prawa?.

Ewa Kamińska, wiceprezydent Gdańska, której podlega edukacja w mieście, wydała specjalne oświadczenie.

Mając na uwadze dobro dziecka oraz prawa i obowiązki rodziców zawarte w ?Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?, którą na swojej stronie poleca Ministerstwo (http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861), postanowiliśmy wsłuchać się w głos rodziców i pozwolić im na skorzystanie z praw jakie określają obowiązujące w Polsce przepisy. Zgodnie z art.54 ust.8 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty w każdej placówce oświatowej działa rada rodziców, która może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W celu wspierania działalności statutowej placówki fundusze te mogą być przekazywane w formie dobrowolnych wpłat do przedszkola, zasilając budżet przedszkola, którym dysponuje jego dyrektor. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego przedszkola, ma więc wpływ na przeznaczanie środków. Jeśli rada rodziców przyjmuje uchwałą wolę rodziców, dotyczącą rodzaju zajęć dodatkowych, a w budżecie przedszkola są na to środki, zajęcia te są realizowane.

I dopóki MEN nie dokona zakazu przekazywania darowizn w Polsce, utrzymujemy, że prawa rodziców muszą być respektowane.

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej

Darowizny na przedszkola to gdański sposób na ominięcie nowych przepisów w ustawie o oświacie, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego. Zakładają one, że rodzice za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem (pierwsze 5 finansuje gmina) nie mogą płacić więcej niż 1 zł. Z tego powodu przedszkola musiały zrezygnować ze współpracy z zewnętrznymi firmami, które organizowały dzieciom np. zajęcia z baletu, koła teatralne czy naukowe. Zajęcia te były oczywiście droższe niż 1 zł za godzinę.

Pp

Władze Gdańska nakłaniają do łamania prawa ? twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Miasto twierdzi, że MEN nie może zakazać rodzicom legalnych darowizn na przedszkola.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole przy ul. Opackiej w Oliwie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, w którym stwierdza:
?W związku z różnymi interpretacjami tzw. ustawy przedszkolnej, dotyczącymi finansowania przez rodziców zajęć dodatkowych Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, publiczne przedszkole nie może pobierać od rodziców opłat innych, niż ustalone przez radę gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (nie więcej niż 1 zł za godzinę). Jeżeli świadczeniu rodziców usiłuje się nadać inną formę niż opłata, wykorzystując do tego m.in. cywilno-prawną formę darowizny, której wniesienie jest warunkiem zorganizowania zajęć dla określonej grupy dzieci, to nie jest to nic innego niż pobranie opłaty pod pozorem innej czynności prawnej. W takich przypadkach jest to nakłanianie do łamania prawa?.

Ewa Kamińska, wiceprezydent Gdańska, której podlega edukacja w mieście, wydała specjalne oświadczenie.

Mając na uwadze dobro dziecka oraz prawa i obowiązki rodziców zawarte w ?Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?, którą na swojej stronie poleca Ministerstwo (http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861), postanowiliśmy wsłuchać się w głos rodziców i pozwolić im na skorzystanie z praw jakie określają obowiązujące w Polsce przepisy. Zgodnie z art.54 ust.8 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty w każdej placówce oświatowej działa rada rodziców, która może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W celu wspierania działalności statutowej placówki fundusze te mogą być przekazywane w formie dobrowolnych wpłat do przedszkola, zasilając budżet przedszkola, którym dysponuje jego dyrektor. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego przedszkola, ma więc wpływ na przeznaczanie środków. Jeśli rada rodziców przyjmuje uchwałą wolę rodziców, dotyczącą rodzaju zajęć dodatkowych, a w budżecie przedszkola są na to środki, zajęcia te są realizowane.

I dopóki MEN nie dokona zakazu przekazywania darowizn w Polsce, utrzymujemy, że prawa rodziców muszą być respektowane.

Ewa Kamińska - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej

Darowizny na przedszkola to gdański sposób na ominięcie nowych przepisów w ustawie o oświacie, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego. Zakładają one, że rodzice za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem (pierwsze 5 finansuje gmina) nie mogą płacić więcej niż 1 zł. Z tego powodu przedszkola musiały zrezygnować ze współpracy z zewnętrznymi firmami, które organizowały dzieciom np. zajęcia z baletu, koła teatralne czy naukowe. Zajęcia te były oczywiście droższe niż 1 zł za godzinę.

Pp

|

Władze Gdańska nakłaniają do łamania prawa ? twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Miasto twierdzi, że MEN nie może zakazać rodzicom legalnych darowizn na przedszkola.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole przy ul. Opackiej w Oliwie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, w którym stwierdza:
?W związku z różnymi interpretacjami tzw. ustawy przedszkolnej, dotyczącymi finansowania przez rodziców zajęć dodatkowych Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, publiczne przedszkole nie może pobierać od rodziców opłat innych, niż ustalone przez radę gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (nie więcej niż 1 zł za godzinę). Jeżeli świadczeniu rodziców usiłuje się nadać inną formę niż opłata, wykorzystując do tego m.in. cywilno-prawną formę darowizny, której wniesienie jest warunkiem zorganizowania zajęć dla określonej grupy dzieci, to nie jest to nic innego niż pobranie opłaty pod pozorem innej czynności prawnej. W takich przypadkach jest to nakłanianie do łamania prawa?.

Ewa Kamińska, wiceprezydent Gdańska, której podlega edukacja w mieście, wydała specjalne oświadczenie.

Mając na uwadze dobro dziecka oraz prawa i obowiązki rodziców zawarte w ?Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?, którą na swojej stronie poleca Ministerstwo (http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861), postanowiliśmy wsłuchać się w głos rodziców i pozwolić im na skorzystanie z praw jakie określają obowiązujące w Polsce przepisy. Zgodnie z art.54 ust.8 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty w każdej placówce oświatowej działa rada rodziców, która może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W celu wspierania działalności statutowej placówki fundusze te mogą być przekazywane w formie dobrowolnych wpłat do przedszkola, zasilając budżet przedszkola, którym dysponuje jego dyrektor. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego przedszkola, ma więc wpływ na przeznaczanie środków. Jeśli rada rodziców przyjmuje uchwałą wolę rodziców, dotyczącą rodzaju zajęć dodatkowych, a w budżecie przedszkola są na to środki, zajęcia te są realizowane.

I dopóki MEN nie dokona zakazu przekazywania darowizn w Polsce, utrzymujemy, że prawa rodziców muszą być respektowane.

Ewa Kamińska - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej

Darowizny na przedszkola to gdański sposób na ominięcie nowych przepisów w ustawie o oświacie, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego. Zakładają one, że rodzice za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem (pierwsze 5 finansuje gmina) nie mogą płacić więcej niż 1 zł. Z tego powodu przedszkola musiały zrezygnować ze współpracy z zewnętrznymi firmami, które organizowały dzieciom np. zajęcia z baletu, koła teatralne czy naukowe. Zajęcia te były oczywiście droższe niż 1 zł za godzinę.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Władze Gdańska nakłaniają do łamania prawa ? twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Miasto twierdzi, że MEN nie może zakazać rodzicom legalnych darowizn na przedszkola.

Przedszkole39_Opacka12a

Przedszkole przy ul. Opackiej w Oliwie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, w którym stwierdza:
?W związku z różnymi interpretacjami tzw. ustawy przedszkolnej, dotyczącymi finansowania przez rodziców zajęć dodatkowych Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, publiczne przedszkole nie może pobierać od rodziców opłat innych, niż ustalone przez radę gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (nie więcej niż 1 zł za godzinę). Jeżeli świadczeniu rodziców usiłuje się nadać inną formę niż opłata, wykorzystując do tego m.in. cywilno-prawną formę darowizny, której wniesienie jest warunkiem zorganizowania zajęć dla określonej grupy dzieci, to nie jest to nic innego niż pobranie opłaty pod pozorem innej czynności prawnej. W takich przypadkach jest to nakłanianie do łamania prawa?.

Ewa Kamińska, wiceprezydent Gdańska, której podlega edukacja w mieście, wydała specjalne oświadczenie.

Mając na uwadze dobro dziecka oraz prawa i obowiązki rodziców zawarte w ?Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?, którą na swojej stronie poleca Ministerstwo (http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861), postanowiliśmy wsłuchać się w głos rodziców i pozwolić im na skorzystanie z praw jakie określają obowiązujące w Polsce przepisy. Zgodnie z art.54 ust.8 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty w każdej placówce oświatowej działa rada rodziców, która może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W celu wspierania działalności statutowej placówki fundusze te mogą być przekazywane w formie dobrowolnych wpłat do przedszkola, zasilając budżet przedszkola, którym dysponuje jego dyrektor. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego przedszkola, ma więc wpływ na przeznaczanie środków. Jeśli rada rodziców przyjmuje uchwałą wolę rodziców, dotyczącą rodzaju zajęć dodatkowych, a w budżecie przedszkola są na to środki, zajęcia te są realizowane.

I dopóki MEN nie dokona zakazu przekazywania darowizn w Polsce, utrzymujemy, że prawa rodziców muszą być respektowane.

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej

Darowizny na przedszkola to gdański sposób na ominięcie nowych przepisów w ustawie o oświacie, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego. Zakładają one, że rodzice za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem (pierwsze 5 finansuje gmina) nie mogą płacić więcej niż 1 zł. Z tego powodu przedszkola musiały zrezygnować ze współpracy z zewnętrznymi firmami, które organizowały dzieciom np. zajęcia z baletu, koła teatralne czy naukowe. Zajęcia te były oczywiście droższe niż 1 zł za godzinę.

Pp

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25