Reklama

Miasto chce opracować master plan dla alei Grunwaldzkiej

Rozpoczął się proces konsultacji nad studium dla całego pasma alei Grunwaldzkiej od granicy z Sopotem do dzielnicy Aniołki. To nie jest dobra wiadomość dla deweloperów. Ich wnioski o zmiany planów na tym terenie zostają „zamrożone”.

Inauguracja prac nad studium pasma alei Grunwaldzkiej - Klub "Żak" 27 kwietnia 2022 | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rozpoczął się proces konsultacji nad studium dla całego pasma alei Grunwaldzkiej od granicy z Sopotem do dzielnicy Aniołki. To nie jest dobra wiadomość dla deweloperów. Ich wnioski o zmiany planów na tym terenie zostają „zamrożone”.

W środę, 27 kwietnia, w Żaku odbyło się pierwsze spotkanie z interesariuszami alei Grunwaldzkiej

Chcielibyśmy wspólnie z Biurem Rozwoju Gdańska i z biurem Architekta Miasta rozpocząć konsultacje, w ramach których ustalimy jedną, wspólną koncepcję dla całego pasma. Nie zależy nam na tym, aby zajmować się poszczególnymi wnioskami osobno, ale na tym by stworzyć wizję, która będzie skonsultowana z mieszkańcami Gdańska – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Podstawą pracy przy studium ma być współpraca z mieszkańcami i z szerokim gronem interesariuszy aby wypracować spójną wizję. W pierwszym spotkaniu na temat pasma alei Grunwaldzkiej uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, radni miejscy, a także zarządy dzielnicy czy przedstawiciele inwestorów chcących budować przy lub w pobliżu głównej arterii Gdańska. Zabrakło niestety przedstawiciela Konserwatora Zabytków.

– Przewidujemy trzy główne wymiary prac i analiz: urbanistyka, architektura i komunikacja. Chcemy zdefiniować wizję architektoniczno – urbanistyczną oraz wypracować zalecenia dotyczących przyszłej zabudowy. Będziemy inspirować się przykładami z zagranicy, aby przyjęte rozwiązania były nowoczesne i innowacyjne. Pasmo alei Grunwaldzkiej ma szanse stać się nową twarzą Gdańska o prawdziwie śródmiejskim charakterze – tłumaczy Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska.

Co dla Oliwy?

Plany uchwalane na podstawie dawnych studiów dosłownie przeorały krajobraz Oliwy. Są przykłady inwestycji, które do dziś budzą sprzeciw mieszkańców swoją skalą i dominacją nad zabytkową przestrzenią. Liczę, że nowe studium dla al. Grunwaldzkiej i jej okolic da szansę sensownie zagospodarować to co jeszcze nie zostało zaprzepaszczone – mówi Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. –  Mam nadzieję także, że otworzy możliwość na rewizję uchwalonych już planów i ich zapisów. Bardzo ważne jest również całościowe spojrzenie w skali CPU (Centralne Pasmo Usługowe) na kwestię kierunków rozwoju komunikacji. Bo również na tym polu nasza dzielnica dostała rykoszetem. Zalała nas fala aut co wymusiło powstanie dotykającej również mieszkańców strefy płatnego parkowania. A jednocześnie w dziedzinie komunikacji publicznej, oprócz taboru, tkwimy nadal w rozwiązaniach z czasów głębokiego PRL.

Pasmo alei Grunwaldzkiej

W dokumentach studialnych Pasmo alei Grunwaldzkiej to część szerszego obszaru Centralnego Pasma Usług. Obszar obejmuje powierzchnię ok. 620 ha​ i pokryty jest planami miejscowymi w 71%. W trakcie sporządzania jest sześć planów miejscowych. Liczba osób zameldowanych w 2021 roku – 18 316.​

granice studium PAG

W obszarze występuje największa koncentracja usług w Gdańsku, rozciągająca się wzdłuż głównego ciągu transportowego. Podjęte prace mają stać się podstawą do podejmowania dalszych decyzji, w tym związanych ze zmianami planistycznymi oraz z projektowaniem i kształtowaniem infrastruktury w rejonie alei Grunwaldzkiej. Z tego też powodu miasto nie rozpatruje obecnie wniosków o przystąpienia lub zmiany planów zagospodarowania na terenie Pasma alei Grunwaldzkiej.

Według zapowiedzi Architekta Gdańska, dokument studium ma być gotowy do końca 2023 roku. Na kolejne spotkania i konsultacje będą zapraszani do udziału mieszkańcy i wszyscy interesariusze.

Pw

{Facebook}https://www.facebook.com/100000512354315/videos/516323836617756/{/Facebook}

Ostatnia edycja: 27 kwietnia, 2022 o 21:18