Reklama

Wlepiają „żółte kartki” – miesiąc „rewolucji śmieciowej”

Firmy odbierające śmieci zaczynają wlepiać ?żółte kartki?. Dostaną je osoby, które mimo deklaracji, nie segregują odpadów. W Oliwie nadal zdarzają się kłopoty z wywozem śmieci. Wczoraj podsumowano pierwszy miesiąc od wejścia w życie „rewolucji śmieciowej”.

Oceniając pierwszy miesiąc działania nowych przepisów przedstawiciele miasta, firm wywozowych i Zakładu Utylizacyjnego zgodnie przyznają – wychodzimy na prostą.

Przestawienie się z systemu, w którym funkcjonowało kilkudziesięciu wykonawców, na system gdzie firmy są tylko dwie, musiało skutkować problemami. Nie wszystkie dało się wcześniej przewidzieć. Na przykład to, jak wielu mieszkańców funkcjonowało dotychczas w tzw. szarej strefie, czyli pozbywało się odpadów bez żadnych formalnych umów. Gdy zmieniły się zasady, ci wszyscy ludzie nagle zaczęli deklarować potrzebę wywozu. I okazało się, że zamiast szacowanych przez nas 20 tysięcy dodatkowych pojemników musimy w mieście dostawić niemal dwa razy więcej – mówi Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Gdańska.

Dziś Remondis i PRSP muszę zamawiać nowe pojemniki, na które jednak trzeba czekać w kolejce. Tak duże jest zapotrzebowanie w Polsce na ten produkt. Sytuacji nie ułatwia też fakt, że część rozstawionych w Gdańsku koszy szybko pada łupem złodziei. Wielu mieszkańców nie chce też używać starych pojemników, oczekując zupełnie nowych.

Zdarza się również, że mieszkańcy mimo złożonych deklaracji i posiadania pojemników nie segregują swoich odpadów. Kończy się okres przejściowy. W takich sytuacjach na pojemniku pojawia się tzw. ?żółta kartka?, czyli nalepka z informacją, że śmieci nie zostaną odebrane dopóki ich zawartość nie zostanie odpowiednio posortowana. Dotychczas na terenie Gdańska zastosowano 23 takie kartki.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Nadal zdarzają się miejsca, gdzie jest problem z odbiorem śmieci. W lipcu odpady z mojej posesji odebrane były tylko 1 raz, zamiast planowych 5 razy ? napisał do nas Pan Waldemar z ul. Wąsowicza 17. W miesiącu sierpniu do dnia dzisiejszego (8.08.2013, czwartek) odpady odebrane były też tylko 1 raz ? harmonogram nie jest realizowany. Według mojej wiedzy opisany stan dotyczy również moich sąsiadów z ul. Kaszubskiej 12 oraz Derdowskiego19a (róg Kaszubskiej) ? dodaje Pan Waldemar. O sprawie wielokrotnie informowałem wcześniej zarówno BOK jak i firmę Remondis. Otrzymałem jedynie zdawkowe odpowiedzi oraz obietnice poprawy ? jak pokazuje stan dzisiejszy ? bez pokrycia. Podobne sygnały nadchodzą z ul. Drożyny. Tam nadal brakuje śmietników na odpady „mokre” a śmieci wywożone są zbyt rzadko. Do czasu dostarczenia pojemników na „mokre”, śmieci można mieszać.

Okazuje się, że w podobnych przypadkach można wynająć inną firmę do wywozu śmieci i obciążyć rachunkiem miasto. Tu przedstawiamy informacje jak to zrobić. W Gdańsku z takiego rozwiązania skorzystały tylko dwie osoby.

Jako obywatel, zmuszony pod rygorem prawnym do wnoszenia opłaty za gospodarowanie przez Miasto odpadami komunalnymi, chciałbym zapytać: czy i kto z osób odpowiedzialnych za realizację programu poniósł konsekwencje za dopuszczenie do opisanego stanu? ? pyta mieszkaniec ul. Wąsowicza.

Naliczaliśmy i nadal będziemy naliczać kary wykonawcom ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Firmy już się powinny zorganizować i pewne elementy systemu powinny już działać sprawnie. Takim elementem na pewno są harmonogramy. Jeżeli nie są przestrzegane, to kary będą naliczane ? zapewnia Kotłowski. Natomiast pewne elementy o których nikt nie wiedział, lub sytuacja je odkryła (np. wielkość szarej strefy), to nie jest to winą firm ani również winą naszą. Teraz będziemy karać za naruszanie harmonogramów.

Dotychczas złożono ok. 40 tyś. deklaracji śmieciowych. Błędy stwierdzono w ok. 18 tyś. 15 sierpnia mija termin, w którym po raz pierwszy należy uregulować opłatę za wywóz śmieci na nowych zasadach.

Konta indywidualne do wpłat:

Każdy, kto złożył deklarację śmieciową już otrzymał lub otrzyma w najbliższym czasie Indywidualne numery kont do opłat śmieciowych. Zarząd Dróg i Zielni kontynuuje wysyłkę informacji o indywidualnych numerach kont, na jakie wpłacać należy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdańsku. Wszystkie listy wysyłamy listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, a wszyscy, którzy w złożonych deklaracjach – jako kontakt wskazali adres e-mailowy, informację o swoim indywidualnym numerze konta -otrzymają dodatkowo też drogą elektroniczną.

Konto ogólne do wpłat:

Informacja o tym koncie rozesłana zostanie do osób oraz podmiotów, które złożyły deklaracje śmieciowe, ale nie było możliwości zweryfikowania poprawności danych zawartych w deklaracji (np. otrzymaliśmy kilka deklaracji dla tej samej nieruchomości).

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku 98124012681111001050253358

Pierwsza opłata – do 15 sierpnia, następne – do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca. Wpłaty bez prowizji:

?    Kasa ZDiZ, budynek A, ul. Partyzantów 36 w Gdańsku.

Czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.00-14.30, środy 7.00-16.30

?    WSZYSTKIE oddziały PKO S.A.

W tytule przelewu należy napisać: opłata ze śmieci-oraz imię i nazwisko (lub nazwę firmy), która złożyła deklarację.

Pp

Firmy odbierające śmieci zaczynają wlepiać ?żółte kartki?. Dostaną je osoby, które mimo deklaracji, nie segregują odpadów. W Oliwie nadal zdarzają się kłopoty z wywozem śmieci. Wczoraj podsumowano pierwszy miesiąc od wejścia w życie "rewolucji śmieciowej".

Oceniając pierwszy miesiąc działania nowych przepisów przedstawiciele miasta, firm wywozowych i Zakładu Utylizacyjnego zgodnie przyznają - wychodzimy na prostą.

- Przestawienie się z systemu, w którym funkcjonowało kilkudziesięciu wykonawców, na system gdzie firmy są tylko dwie, musiało skutkować problemami. Nie wszystkie dało się wcześniej przewidzieć. Na przykład to, jak wielu mieszkańców funkcjonowało dotychczas w tzw. szarej strefie, czyli pozbywało się odpadów bez żadnych formalnych umów. Gdy zmieniły się zasady, ci wszyscy ludzie nagle zaczęli deklarować potrzebę wywozu. I okazało się, że zamiast szacowanych przez nas 20 tysięcy dodatkowych pojemników musimy w mieście dostawić niemal dwa razy więcej - mówi Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Gdańska.

Dziś Remondis i PRSP muszę zamawiać nowe pojemniki, na które jednak trzeba czekać w kolejce. Tak duże jest zapotrzebowanie w Polsce na ten produkt. Sytuacji nie ułatwia też fakt, że część rozstawionych w Gdańsku koszy szybko pada łupem złodziei. Wielu mieszkańców nie chce też używać starych pojemników, oczekując zupełnie nowych.

Zdarza się również, że mieszkańcy mimo złożonych deklaracji i posiadania pojemników nie segregują swoich odpadów. Kończy się okres przejściowy. W takich sytuacjach na pojemniku pojawia się tzw. ?żółta kartka?, czyli nalepka z informacją, że śmieci nie zostaną odebrane dopóki ich zawartość nie zostanie odpowiednio posortowana. Dotychczas na terenie Gdańska zastosowano 23 takie kartki.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Nadal zdarzają się miejsca, gdzie jest problem z odbiorem śmieci. W lipcu odpady z mojej posesji odebrane były tylko 1 raz, zamiast planowych 5 razy ? napisał do nas Pan Waldemar z ul. Wąsowicza 17. W miesiącu sierpniu do dnia dzisiejszego (8.08.2013, czwartek) odpady odebrane były też tylko 1 raz ? harmonogram nie jest realizowany. Według mojej wiedzy opisany stan dotyczy również moich sąsiadów z ul. Kaszubskiej 12 oraz Derdowskiego19a (róg Kaszubskiej) ? dodaje Pan Waldemar. O sprawie wielokrotnie informowałem wcześniej zarówno BOK jak i firmę Remondis. Otrzymałem jedynie zdawkowe odpowiedzi oraz obietnice poprawy ? jak pokazuje stan dzisiejszy ? bez pokrycia. Podobne sygnały nadchodzą z ul. Drożyny. Tam nadal brakuje śmietników na odpady "mokre" a śmieci wywożone są zbyt rzadko. Do czasu dostarczenia pojemników na "mokre", śmieci można mieszać.

Okazuje się, że w podobnych przypadkach można wynająć inną firmę do wywozu śmieci i obciążyć rachunkiem miasto. Tu przedstawiamy informacje jak to zrobić. W Gdańsku z takiego rozwiązania skorzystały tylko dwie osoby.

Jako obywatel, zmuszony pod rygorem prawnym do wnoszenia opłaty za gospodarowanie przez Miasto odpadami komunalnymi, chciałbym zapytać: czy i kto z osób odpowiedzialnych za realizację programu poniósł konsekwencje za dopuszczenie do opisanego stanu? ? pyta mieszkaniec ul. Wąsowicza.

Naliczaliśmy i nadal będziemy naliczać kary wykonawcom ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Firmy już się powinny zorganizować i pewne elementy systemu powinny już działać sprawnie. Takim elementem na pewno są harmonogramy. Jeżeli nie są przestrzegane, to kary będą naliczane ? zapewnia Kotłowski. Natomiast pewne elementy o których nikt nie wiedział, lub sytuacja je odkryła (np. wielkość szarej strefy), to nie jest to winą firm ani również winą naszą. Teraz będziemy karać za naruszanie harmonogramów.

Dotychczas złożono ok. 40 tyś. deklaracji śmieciowych. Błędy stwierdzono w ok. 18 tyś. 15 sierpnia mija termin, w którym po raz pierwszy należy uregulować opłatę za wywóz śmieci na nowych zasadach.

Konta indywidualne do wpłat:

Każdy, kto złożył deklarację śmieciową już otrzymał lub otrzyma w najbliższym czasie Indywidualne numery kont do opłat śmieciowych. Zarząd Dróg i Zielni kontynuuje wysyłkę informacji o indywidualnych numerach kont, na jakie wpłacać należy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdańsku. Wszystkie listy wysyłamy listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, a wszyscy, którzy w złożonych deklaracjach - jako kontakt wskazali adres e-mailowy, informację o swoim indywidualnym numerze konta -otrzymają dodatkowo też drogą elektroniczną.

Konto ogólne do wpłat:

Informacja o tym koncie rozesłana zostanie do osób oraz podmiotów, które złożyły deklaracje śmieciowe, ale nie było możliwości zweryfikowania poprawności danych zawartych w deklaracji (np. otrzymaliśmy kilka deklaracji dla tej samej nieruchomości).

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku 98124012681111001050253358

Pierwsza opłata - do 15 sierpnia, następne - do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca. Wpłaty bez prowizji:

?    Kasa ZDiZ, budynek A, ul. Partyzantów 36 w Gdańsku.

Czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.00-14.30, środy 7.00-16.30

?    WSZYSTKIE oddziały PKO S.A.

W tytule przelewu należy napisać: opłata ze śmieci-oraz imię i nazwisko (lub nazwę firmy), która złożyła deklarację.

Pp

|

Firmy odbierające śmieci zaczynają wlepiać ?żółte kartki?. Dostaną je osoby, które mimo deklaracji, nie segregują odpadów. W Oliwie nadal zdarzają się kłopoty z wywozem śmieci. Wczoraj podsumowano pierwszy miesiąc od wejścia w życie "rewolucji śmieciowej".

Oceniając pierwszy miesiąc działania nowych przepisów przedstawiciele miasta, firm wywozowych i Zakładu Utylizacyjnego zgodnie przyznają - wychodzimy na prostą.

- Przestawienie się z systemu, w którym funkcjonowało kilkudziesięciu wykonawców, na system gdzie firmy są tylko dwie, musiało skutkować problemami. Nie wszystkie dało się wcześniej przewidzieć. Na przykład to, jak wielu mieszkańców funkcjonowało dotychczas w tzw. szarej strefie, czyli pozbywało się odpadów bez żadnych formalnych umów. Gdy zmieniły się zasady, ci wszyscy ludzie nagle zaczęli deklarować potrzebę wywozu. I okazało się, że zamiast szacowanych przez nas 20 tysięcy dodatkowych pojemników musimy w mieście dostawić niemal dwa razy więcej - mówi Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Gdańska.

Dziś Remondis i PRSP muszę zamawiać nowe pojemniki, na które jednak trzeba czekać w kolejce. Tak duże jest zapotrzebowanie w Polsce na ten produkt. Sytuacji nie ułatwia też fakt, że część rozstawionych w Gdańsku koszy szybko pada łupem złodziei. Wielu mieszkańców nie chce też używać starych pojemników, oczekując zupełnie nowych.

Zdarza się również, że mieszkańcy mimo złożonych deklaracji i posiadania pojemników nie segregują swoich odpadów. Kończy się okres przejściowy. W takich sytuacjach na pojemniku pojawia się tzw. ?żółta kartka?, czyli nalepka z informacją, że śmieci nie zostaną odebrane dopóki ich zawartość nie zostanie odpowiednio posortowana. Dotychczas na terenie Gdańska zastosowano 23 takie kartki.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Nadal zdarzają się miejsca, gdzie jest problem z odbiorem śmieci. W lipcu odpady z mojej posesji odebrane były tylko 1 raz, zamiast planowych 5 razy ? napisał do nas Pan Waldemar z ul. Wąsowicza 17. W miesiącu sierpniu do dnia dzisiejszego (8.08.2013, czwartek) odpady odebrane były też tylko 1 raz ? harmonogram nie jest realizowany. Według mojej wiedzy opisany stan dotyczy również moich sąsiadów z ul. Kaszubskiej 12 oraz Derdowskiego19a (róg Kaszubskiej) ? dodaje Pan Waldemar. O sprawie wielokrotnie informowałem wcześniej zarówno BOK jak i firmę Remondis. Otrzymałem jedynie zdawkowe odpowiedzi oraz obietnice poprawy ? jak pokazuje stan dzisiejszy ? bez pokrycia. Podobne sygnały nadchodzą z ul. Drożyny. Tam nadal brakuje śmietników na odpady "mokre" a śmieci wywożone są zbyt rzadko. Do czasu dostarczenia pojemników na "mokre", śmieci można mieszać.

Okazuje się, że w podobnych przypadkach można wynająć inną firmę do wywozu śmieci i obciążyć rachunkiem miasto. Tu przedstawiamy informacje jak to zrobić. W Gdańsku z takiego rozwiązania skorzystały tylko dwie osoby.

Jako obywatel, zmuszony pod rygorem prawnym do wnoszenia opłaty za gospodarowanie przez Miasto odpadami komunalnymi, chciałbym zapytać: czy i kto z osób odpowiedzialnych za realizację programu poniósł konsekwencje za dopuszczenie do opisanego stanu? ? pyta mieszkaniec ul. Wąsowicza.

Naliczaliśmy i nadal będziemy naliczać kary wykonawcom ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Firmy już się powinny zorganizować i pewne elementy systemu powinny już działać sprawnie. Takim elementem na pewno są harmonogramy. Jeżeli nie są przestrzegane, to kary będą naliczane ? zapewnia Kotłowski. Natomiast pewne elementy o których nikt nie wiedział, lub sytuacja je odkryła (np. wielkość szarej strefy), to nie jest to winą firm ani również winą naszą. Teraz będziemy karać za naruszanie harmonogramów.

Dotychczas złożono ok. 40 tyś. deklaracji śmieciowych. Błędy stwierdzono w ok. 18 tyś. 15 sierpnia mija termin, w którym po raz pierwszy należy uregulować opłatę za wywóz śmieci na nowych zasadach.

Konta indywidualne do wpłat:

Każdy, kto złożył deklarację śmieciową już otrzymał lub otrzyma w najbliższym czasie Indywidualne numery kont do opłat śmieciowych. Zarząd Dróg i Zielni kontynuuje wysyłkę informacji o indywidualnych numerach kont, na jakie wpłacać należy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdańsku. Wszystkie listy wysyłamy listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, a wszyscy, którzy w złożonych deklaracjach - jako kontakt wskazali adres e-mailowy, informację o swoim indywidualnym numerze konta -otrzymają dodatkowo też drogą elektroniczną.

Konto ogólne do wpłat:

Informacja o tym koncie rozesłana zostanie do osób oraz podmiotów, które złożyły deklaracje śmieciowe, ale nie było możliwości zweryfikowania poprawności danych zawartych w deklaracji (np. otrzymaliśmy kilka deklaracji dla tej samej nieruchomości).

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku 98124012681111001050253358

Pierwsza opłata - do 15 sierpnia, następne - do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca. Wpłaty bez prowizji:

?    Kasa ZDiZ, budynek A, ul. Partyzantów 36 w Gdańsku.

Czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.00-14.30, środy 7.00-16.30

?    WSZYSTKIE oddziały PKO S.A.

W tytule przelewu należy napisać: opłata ze śmieci-oraz imię i nazwisko (lub nazwę firmy), która złożyła deklarację.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Firmy odbierające śmieci zaczynają wlepiać ?żółte kartki?. Dostaną je osoby, które mimo deklaracji, nie segregują odpadów. W Oliwie nadal zdarzają się kłopoty z wywozem śmieci. Wczoraj podsumowano pierwszy miesiąc od wejścia w życie „rewolucji śmieciowej”.

Oceniając pierwszy miesiąc działania nowych przepisów przedstawiciele miasta, firm wywozowych i Zakładu Utylizacyjnego zgodnie przyznają – wychodzimy na prostą.

Przestawienie się z systemu, w którym funkcjonowało kilkudziesięciu wykonawców, na system gdzie firmy są tylko dwie, musiało skutkować problemami. Nie wszystkie dało się wcześniej przewidzieć. Na przykład to, jak wielu mieszkańców funkcjonowało dotychczas w tzw. szarej strefie, czyli pozbywało się odpadów bez żadnych formalnych umów. Gdy zmieniły się zasady, ci wszyscy ludzie nagle zaczęli deklarować potrzebę wywozu. I okazało się, że zamiast szacowanych przez nas 20 tysięcy dodatkowych pojemników musimy w mieście dostawić niemal dwa razy więcej – mówi Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Gdańska.

Dziś Remondis i PRSP muszę zamawiać nowe pojemniki, na które jednak trzeba czekać w kolejce. Tak duże jest zapotrzebowanie w Polsce na ten produkt. Sytuacji nie ułatwia też fakt, że część rozstawionych w Gdańsku koszy szybko pada łupem złodziei. Wielu mieszkańców nie chce też używać starych pojemników, oczekując zupełnie nowych.

Zdarza się również, że mieszkańcy mimo złożonych deklaracji i posiadania pojemników nie segregują swoich odpadów. Kończy się okres przejściowy. W takich sytuacjach na pojemniku pojawia się tzw. ?żółta kartka?, czyli nalepka z informacją, że śmieci nie zostaną odebrane dopóki ich zawartość nie zostanie odpowiednio posortowana. Dotychczas na terenie Gdańska zastosowano 23 takie kartki.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Nadal zdarzają się miejsca, gdzie jest problem z odbiorem śmieci. W lipcu odpady z mojej posesji odebrane były tylko 1 raz, zamiast planowych 5 razy ? napisał do nas Pan Waldemar z ul. Wąsowicza 17. W miesiącu sierpniu do dnia dzisiejszego (8.08.2013, czwartek) odpady odebrane były też tylko 1 raz ? harmonogram nie jest realizowany. Według mojej wiedzy opisany stan dotyczy również moich sąsiadów z ul. Kaszubskiej 12 oraz Derdowskiego19a (róg Kaszubskiej) ? dodaje Pan Waldemar. O sprawie wielokrotnie informowałem wcześniej zarówno BOK jak i firmę Remondis. Otrzymałem jedynie zdawkowe odpowiedzi oraz obietnice poprawy ? jak pokazuje stan dzisiejszy ? bez pokrycia. Podobne sygnały nadchodzą z ul. Drożyny. Tam nadal brakuje śmietników na odpady „mokre” a śmieci wywożone są zbyt rzadko. Do czasu dostarczenia pojemników na „mokre”, śmieci można mieszać.

Okazuje się, że w podobnych przypadkach można wynająć inną firmę do wywozu śmieci i obciążyć rachunkiem miasto. Tu przedstawiamy informacje jak to zrobić. W Gdańsku z takiego rozwiązania skorzystały tylko dwie osoby.

Jako obywatel, zmuszony pod rygorem prawnym do wnoszenia opłaty za gospodarowanie przez Miasto odpadami komunalnymi, chciałbym zapytać: czy i kto z osób odpowiedzialnych za realizację programu poniósł konsekwencje za dopuszczenie do opisanego stanu? ? pyta mieszkaniec ul. Wąsowicza.

Naliczaliśmy i nadal będziemy naliczać kary wykonawcom ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Firmy już się powinny zorganizować i pewne elementy systemu powinny już działać sprawnie. Takim elementem na pewno są harmonogramy. Jeżeli nie są przestrzegane, to kary będą naliczane ? zapewnia Kotłowski. Natomiast pewne elementy o których nikt nie wiedział, lub sytuacja je odkryła (np. wielkość szarej strefy), to nie jest to winą firm ani również winą naszą. Teraz będziemy karać za naruszanie harmonogramów.

Dotychczas złożono ok. 40 tyś. deklaracji śmieciowych. Błędy stwierdzono w ok. 18 tyś. 15 sierpnia mija termin, w którym po raz pierwszy należy uregulować opłatę za wywóz śmieci na nowych zasadach.

Konta indywidualne do wpłat:

Każdy, kto złożył deklarację śmieciową już otrzymał lub otrzyma w najbliższym czasie Indywidualne numery kont do opłat śmieciowych. Zarząd Dróg i Zielni kontynuuje wysyłkę informacji o indywidualnych numerach kont, na jakie wpłacać należy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdańsku. Wszystkie listy wysyłamy listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, a wszyscy, którzy w złożonych deklaracjach – jako kontakt wskazali adres e-mailowy, informację o swoim indywidualnym numerze konta -otrzymają dodatkowo też drogą elektroniczną.

Konto ogólne do wpłat:

Informacja o tym koncie rozesłana zostanie do osób oraz podmiotów, które złożyły deklaracje śmieciowe, ale nie było możliwości zweryfikowania poprawności danych zawartych w deklaracji (np. otrzymaliśmy kilka deklaracji dla tej samej nieruchomości).

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku 98124012681111001050253358

Pierwsza opłata – do 15 sierpnia, następne – do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca. Wpłaty bez prowizji:

?    Kasa ZDiZ, budynek A, ul. Partyzantów 36 w Gdańsku.

Czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.00-14.30, środy 7.00-16.30

?    WSZYSTKIE oddziały PKO S.A.

W tytule przelewu należy napisać: opłata ze śmieci-oraz imię i nazwisko (lub nazwę firmy), która złożyła deklarację.

Pp