Reklama

Mieszkańcy chcą zablokować możliwość budowy osiedla pomiędzy ulicami Beniowskiego i Świętopełka

Mieszkańcy Przymorza Małego dają dowód, że nie chcą nowej zabudowy w miejscu obecnej przychodni Synexus przy ul. Beniowskiego 23. W ciągu zaledwie 10 dni zebrano 420 podpisów pod wnioskiem o ochronę historycznej zabudowy okolic ul. Beniowskiego i Słowiańskiej oraz o pilne przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania, który zablokuje możliwość nowej zabudowy. Wcześniej uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Dzielnicy.

Obecny budynek Centrum Medycznego Synexus przy ul. Beniowskiego 23 | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Mieszkańcy Przymorza Małego dają dowód, że nie chcą nowej zabudowy w miejscu obecnej przychodni Synexus przy ul. Beniowskiego 23. W ciągu zaledwie 10 dni zebrano 420 podpisów pod wnioskiem o ochronę historycznej zabudowy okolic ul. Beniowskiego i Słowiańskiej oraz o pilne przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania, który zablokuje możliwość nowej zabudowy. Wcześniej uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Dzielnicy.

Są plany budowy osiedla 5 budynków na terenie obecnego ośrodka medycznego Synexus u zbiegu ul. Beniowskiego, Słowiańskiej i Świętopełka. Inwestor wystąpił w tej sprawie do miasta o warunki zabudowy.

Mocno przeciwni budowie nowych budynków są okoliczni mieszkańcy, którzy po licznych wpisach w mediach społecznościowych, spotkali się 2 marca na skwerze obok planowanej inwestycji. Wtedy podjęto m.in. decyzję o przygotowaniu wniosku do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ochronę historycznej zabudowy okolic ul. Beniowskiego i Słowiańskiej przed nową zabudową przy Beniowskiego 23. Mieszkańcy ruszyli ze zbiórką podpisów. Jednocześnie zbierano podpisy pod wnioskiem do Prezydent Miasta Gdańska o pilne przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania, który „zablokuje możliwość takiej zabudowy i ochroni istniejącą historyczną zabudowę, drzewa i układ drogowy”.

W ciągu 10 dni od rozpoczęcie zbiórki podpisów, oba pisma zyskały poparcie 420 osób. – Podpisy i pisma złożę w Urzędzie Miejskim i u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – mówi Marcin Mickun, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przymorze Małe. – Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły swoje podpisy, a w szczególności dziękuję osobom, które podjęły się zbierania podpisów!

Podpisy są wsparciem uchwały podjętej przez Radę Dzielnicy w dniu 7 marca. Radni wnoszą w niej o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic Piastowskiej, Droszyńskiego, Bora Komorowskiego i Mściwoja II. W uchwale pojawia się postulat, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego chronił istniejącą historyczną zabudowę, szpalery zieleni i układ drogowy.

Przystąpienie do sporządzenia planu dla tych terenów niejako wstrzymuje możliwość wydania warunków zabudowy do czasu jego finalnego uchwalenia.

Uzasadnienie Uchwały Nr XXVII/31/2022 Rady Dzielnicy Przymorze Małe z dnia 07.03.2022 roku

               Rada Dzielnicy Przymorze Małe wnosi o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzielnicy w kwartale ulic Piastowskiej, Droszyńskiego, Bora Komorowskiego i Mściwoja II. Na w/w obszarze dominuje mało intensywna, historyczna zabudowa  z początku XX wieku.

Rada Dzielnicy wnosi, aby na w/w terenie plan zagospodarowania przestrzennego chronił zabudowę, zieleń i układ drogowy w swojej historycznej formie. Wnosimy, aby plan nie dopuszczał wysokiej                i intensywnej zabudowy.

Kwartał ulic Piastowskiej, Droszyńskiego, Bora Komorowskiego i Mściwoja II jest jednym z pierwszych obszarów zabudowanych na Przymorzu Małym (do 1992 r. Oliwa). Naszym celem jest ochrona tego terenu przed niekontrolowaną zabudową opartą o decyzje o warunkach zabudowy, które zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podlegają opiniowaniu przez mieszkańców. Ponadto decyzja o warunkach zabudowy może być wydana w oparciu o budynki, które nie są zabudową historyczną tego kwartału ulic, co może zaburzyć ład historycznej części Przymorza Małego.

Plan zagospodarowania przestrzennego może być jedynym ratunkiem dla dziedzictwa historycznego tej części Gdańska przed niekontrolowaną zabudową niezgodną z wolą mieszkańców, miłośników historii Oliwy, jak i architektów.

Rada Dzielnicy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla części omawianego obszaru, wnosi o pilne przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic Piastowskiej, Droszyńskiego, Bora Komorowskiego i Mściwoja II.

 

Sprawą zainteresowała się już Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, radna z okręgu 5 (Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe).

Ts

Ostatnia edycja: 23 marca, 2022 o 21:16