Reklama

Nowe mieszkania planowane w Jelitkowie

Kolejne apartamentowce mają powstać w Jelitkowie. Inwestor chciałby je wybudować w pobliżu pętli tramwajowej.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 15 listopada zaprezentowano w Biurze Rozwoju Gdańska koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jelitkowo rejon pętli tramwajowej?.

O zmianę planu wystąpił właściciel terenu położonego przy ul. Bursztynowej 23. Obecnie na jego terenie są zabudowania biurowe. Według obecnego planu na tym terenie mogą być pełnione jedynie usługi związane z obsługą ruchu turystycznego oraz można budować domy opieki społecznej. Właściciel wnioskuje o zmianę funkcji na  mieszkaniowo ? usługową. Celem jest wybudowanie mieszkań. Wykonana analiza akustyczna wykazała, że po remoncie, pętla nie zagraża swoim hałasem przyszłym budynkom mieszkalnym. Kolejny wniosek do planu wpłynął od właściciela terenu przy ul. Bursztynowej 24. Obecny plan zagospodarowania uniemożliwia mu powiększenie domu mieszkalnego.

Jelitkowo_Plan_Petla

Koncepcja opracowana przez BRG

Nowa koncepcja planu zakłada wysokość budynków do 13 metrów (o 1 metr więcej niż obecnie). Umożliwi się również zabudowę ogródków działkowych ?Bursztyn?. Kontrowersje wśród radnych wywołała wizualizacja dwóch bloków przekazana przez właściciel terenu przy ul. Bursztynowej 23. Biuro Rozwoju Gdańska uwzględniło wniosek właściciel terenu o zmianę planu za względu na funkcję terenu ale nie dopuszcza możliwości budowy takich obiektów. BRG zaprezentowało w koncepcji możliwą zabudowę wolnostojących budynków ze spadzistymi dachami, podobną do budowanej obecnie w sąsiedztwie. Pojedynczy budynek będzie mógł mieć do 450 metrów powierzchni, co ma rozdrobnić zabudowę tego terenu. Do sporządzenia planu przystąpiono na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 29. marca 2012 roku. Obecnie projekt planu skierowany jest do uzgodnień.

Tomasz Strug

Kolejne apartamentowce mają powstać w Jelitkowie. Inwestor chciałby je wybudować w pobliżu pętli tramwajowej.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 15 listopada zaprezentowano w Biurze Rozwoju Gdańska koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jelitkowo rejon pętli tramwajowej?.

O zmianę planu wystąpił właściciel terenu położonego przy ul. Bursztynowej 23. Obecnie na jego terenie są zabudowania biurowe. Według obecnego planu na tym terenie mogą być pełnione jedynie usługi związane z obsługą ruchu turystycznego oraz można budować domy opieki społecznej. Właściciel wnioskuje o zmianę funkcji na  mieszkaniowo ? usługową. Celem jest wybudowanie mieszkań. Wykonana analiza akustyczna wykazała, że po remoncie, pętla nie zagraża swoim hałasem przyszłym budynkom mieszkalnym. Kolejny wniosek do planu wpłynął od właściciela terenu przy ul. Bursztynowej 24. Obecny plan zagospodarowania uniemożliwia mu powiększenie domu mieszkalnego.

Jelitkowo_Plan_Petla

Koncepcja opracowana przez BRG

Nowa koncepcja planu zakłada wysokość budynków do 13 metrów (o 1 metr więcej niż obecnie). Umożliwi się również zabudowę ogródków działkowych ?Bursztyn?. Kontrowersje wśród radnych wywołała wizualizacja dwóch bloków przekazana przez właściciel terenu przy ul. Bursztynowej 23. Biuro Rozwoju Gdańska uwzględniło wniosek właściciel terenu o zmianę planu za względu na funkcję terenu ale nie dopuszcza możliwości budowy takich obiektów. BRG zaprezentowało w koncepcji możliwą zabudowę wolnostojących budynków ze spadzistymi dachami, podobną do budowanej obecnie w sąsiedztwie. Pojedynczy budynek będzie mógł mieć do 450 metrów powierzchni, co ma rozdrobnić zabudowę tego terenu. Do sporządzenia planu przystąpiono na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 29. marca 2012 roku. Obecnie projekt planu skierowany jest do uzgodnień.

Tomasz Strug

|

Kolejne apartamentowce mają powstać w Jelitkowie. Inwestor chciałby je wybudować w pobliżu pętli tramwajowej.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 15 listopada zaprezentowano w Biurze Rozwoju Gdańska koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jelitkowo rejon pętli tramwajowej?.

O zmianę planu wystąpił właściciel terenu położonego przy ul. Bursztynowej 23. Obecnie na jego terenie są zabudowania biurowe. Według obecnego planu na tym terenie mogą być pełnione jedynie usługi związane z obsługą ruchu turystycznego oraz można budować domy opieki społecznej. Właściciel wnioskuje o zmianę funkcji na  mieszkaniowo ? usługową. Celem jest wybudowanie mieszkań. Wykonana analiza akustyczna wykazała, że po remoncie, pętla nie zagraża swoim hałasem przyszłym budynkom mieszkalnym. Kolejny wniosek do planu wpłynął od właściciela terenu przy ul. Bursztynowej 24. Obecny plan zagospodarowania uniemożliwia mu powiększenie domu mieszkalnego.

Jelitkowo_Plan_Petla

Koncepcja opracowana przez BRG

Nowa koncepcja planu zakłada wysokość budynków do 13 metrów (o 1 metr więcej niż obecnie). Umożliwi się również zabudowę ogródków działkowych ?Bursztyn?. Kontrowersje wśród radnych wywołała wizualizacja dwóch bloków przekazana przez właściciel terenu przy ul. Bursztynowej 23. Biuro Rozwoju Gdańska uwzględniło wniosek właściciel terenu o zmianę planu za względu na funkcję terenu ale nie dopuszcza możliwości budowy takich obiektów. BRG zaprezentowało w koncepcji możliwą zabudowę wolnostojących budynków ze spadzistymi dachami, podobną do budowanej obecnie w sąsiedztwie. Pojedynczy budynek będzie mógł mieć do 450 metrów powierzchni, co ma rozdrobnić zabudowę tego terenu. Do sporządzenia planu przystąpiono na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 29. marca 2012 roku. Obecnie projekt planu skierowany jest do uzgodnień.

Tomasz Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kolejne apartamentowce mają powstać w Jelitkowie. Inwestor chciałby je wybudować w pobliżu pętli tramwajowej.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 15 listopada zaprezentowano w Biurze Rozwoju Gdańska koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jelitkowo rejon pętli tramwajowej?.

O zmianę planu wystąpił właściciel terenu położonego przy ul. Bursztynowej 23. Obecnie na jego terenie są zabudowania biurowe. Według obecnego planu na tym terenie mogą być pełnione jedynie usługi związane z obsługą ruchu turystycznego oraz można budować domy opieki społecznej. Właściciel wnioskuje o zmianę funkcji na  mieszkaniowo ? usługową. Celem jest wybudowanie mieszkań. Wykonana analiza akustyczna wykazała, że po remoncie, pętla nie zagraża swoim hałasem przyszłym budynkom mieszkalnym. Kolejny wniosek do planu wpłynął od właściciela terenu przy ul. Bursztynowej 24. Obecny plan zagospodarowania uniemożliwia mu powiększenie domu mieszkalnego.

Jelitkowo_Plan_Petla

Koncepcja opracowana przez BRG

Nowa koncepcja planu zakłada wysokość budynków do 13 metrów (o 1 metr więcej niż obecnie). Umożliwi się również zabudowę ogródków działkowych ?Bursztyn?. Kontrowersje wśród radnych wywołała wizualizacja dwóch bloków przekazana przez właściciel terenu przy ul. Bursztynowej 23. Biuro Rozwoju Gdańska uwzględniło wniosek właściciel terenu o zmianę planu za względu na funkcję terenu ale nie dopuszcza możliwości budowy takich obiektów. BRG zaprezentowało w koncepcji możliwą zabudowę wolnostojących budynków ze spadzistymi dachami, podobną do budowanej obecnie w sąsiedztwie. Pojedynczy budynek będzie mógł mieć do 450 metrów powierzchni, co ma rozdrobnić zabudowę tego terenu. Do sporządzenia planu przystąpiono na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 29. marca 2012 roku. Obecnie projekt planu skierowany jest do uzgodnień.

Tomasz Strug