Reklama

MOPS zmienia nazwę i siedzibę

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia nazwę i od dziś nazywa się Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Nowa jest również siedziba.

MOPS_logo

Zmiana nazwy podyktowana jest zakresem zadań realizowanych przez Ośrodek ? mówi Arkadiusz Kulewicz, konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPS realizował również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.  Tak więc stara nazwa nie oddawała w pełni zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek. Dodatkowo wiele osób MOPS kojarzy się przede wszystkim z pomocą finansową dla najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ? dodaje Arkadiusz Kulewicz.

Uchwałę o zmianie nazwy podjęła 29 marca Rada Miasta Gdańska. Podobne zmiany wprowadzono już w wielu innych miastach w kraju, co jest wyrazem tendencji oddawania w nazwie rzeczywistych działań wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie ulega zmianie adres siedziby Ośrodka z ul. Marynarki Polskiej 134A na ul. Leczkowa 1A.

Dane teleadresowe Ośrodka obowiązujące od 7 maja 2012 r.:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Leczkowa 1A

80-432 Gdańsk

tel. 58 342-31-50

fax. 58 342-31-51

e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl

pp


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia nazwę i od dziś nazywa się Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Nowa jest również siedziba.

MOPS_logo

Zmiana nazwy podyktowana jest zakresem zadań realizowanych przez Ośrodek ? mówi Arkadiusz Kulewicz, konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPS realizował również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.  Tak więc stara nazwa nie oddawała w pełni zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek. Dodatkowo wiele osób MOPS kojarzy się przede wszystkim z pomocą finansową dla najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ? dodaje Arkadiusz Kulewicz.

Uchwałę o zmianie nazwy podjęła 29 marca Rada Miasta Gdańska. Podobne zmiany wprowadzono już w wielu innych miastach w kraju, co jest wyrazem tendencji oddawania w nazwie rzeczywistych działań wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie ulega zmianie adres siedziby Ośrodka z ul. Marynarki Polskiej 134A na ul. Leczkowa 1A.

Dane teleadresowe Ośrodka obowiązujące od 7 maja 2012 r.:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Leczkowa 1A

80-432 Gdańsk

tel. 58 342-31-50

fax. 58 342-31-51

e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl

pp


|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia nazwę i od dziś nazywa się Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Nowa jest również siedziba.

MOPS_logo

Zmiana nazwy podyktowana jest zakresem zadań realizowanych przez Ośrodek ? mówi Arkadiusz Kulewicz, konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPS realizował również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.  Tak więc stara nazwa nie oddawała w pełni zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek. Dodatkowo wiele osób MOPS kojarzy się przede wszystkim z pomocą finansową dla najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ? dodaje Arkadiusz Kulewicz.

Uchwałę o zmianie nazwy podjęła 29 marca Rada Miasta Gdańska. Podobne zmiany wprowadzono już w wielu innych miastach w kraju, co jest wyrazem tendencji oddawania w nazwie rzeczywistych działań wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie ulega zmianie adres siedziby Ośrodka z ul. Marynarki Polskiej 134A na ul. Leczkowa 1A.

Dane teleadresowe Ośrodka obowiązujące od 7 maja 2012 r.:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Leczkowa 1A

80-432 Gdańsk

tel. 58 342-31-50

fax. 58 342-31-51

e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl

pp


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia nazwę i od dziś nazywa się Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Nowa jest również siedziba.

MOPS_logo

Zmiana nazwy podyktowana jest zakresem zadań realizowanych przez Ośrodek ? mówi Arkadiusz Kulewicz, konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPS realizował również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.  Tak więc stara nazwa nie oddawała w pełni zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek. Dodatkowo wiele osób MOPS kojarzy się przede wszystkim z pomocą finansową dla najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ? dodaje Arkadiusz Kulewicz.

Uchwałę o zmianie nazwy podjęła 29 marca Rada Miasta Gdańska. Podobne zmiany wprowadzono już w wielu innych miastach w kraju, co jest wyrazem tendencji oddawania w nazwie rzeczywistych działań wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie ulega zmianie adres siedziby Ośrodka z ul. Marynarki Polskiej 134A na ul. Leczkowa 1A.

Dane teleadresowe Ośrodka obowiązujące od 7 maja 2012 r.:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Leczkowa 1A

80-432 Gdańsk

tel. 58 342-31-50

fax. 58 342-31-51

e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl

pp