Reklama

My wiemy najlepiej na co wydać pieniądze!

My, mieszkańcy, wiemy najlepiej na co wydać pieniądze w naszej dzielnicy. Skorzystajmy z okazji jaką daje ?Budżet Obywatelski?. Wskażmy wszystkim, gdzie powinny być zainwestowane miejskie pieniądze!

BO_2014_poziomy

Informator pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

– 9 mln zł do rozdysponowania

– 6 Okręgów Konsultacyjnych

– 1,5 mln zł dla Okręgu

– Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

– Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

– Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA 

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

– wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

– zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu), 

– bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring), 

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

– remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

– sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach 4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu. 

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. – 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 1. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 1. 4 lutego 2014 r. Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 1. W dniach 10-23 lutego 2014 r. będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 1. 25 lutego 2014 r. Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  – www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 – tereny rekreacyjne i ich infrastruktura – kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 – wiaty i otoczenie przystanków – kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 – zmiany w organizacji ruchu – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 – bezpieczeństwo – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 – naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego – kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 – remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 – sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pltel. 58 30 84 445, e-mail: brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450 

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji – budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska – tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767  

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

My, mieszkańcy, wiemy najlepiej na co wydać pieniądze w naszej dzielnicy. Skorzystajmy z okazji jaką daje ?Budżet Obywatelski?. Wskażmy wszystkim, gdzie powinny być zainwestowane miejskie pieniądze!

BO_2014_poziomy

Informator pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

9 mln zł do rozdysponowania

6 Okręgów Konsultacyjnych

1,5 mln zł dla Okręgu

Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA 

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

- wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

- zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu), 

- bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring), 

- naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

- remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

- sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach 4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu. 

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. - 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 1. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 1. 4 lutego 2014 r. Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 1. W dniach 10-23 lutego 2014 r. będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 1. 25 lutego 2014 r. Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  - www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 - tereny rekreacyjne i ich infrastruktura - kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 - wiaty i otoczenie przystanków - kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 - zmiany w organizacji ruchu - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 - bezpieczeństwo - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 - naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego - kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 - remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 - sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pl - tel. 58 30 84 445, e-mail: brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450 

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji - budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska - tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767  

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

|

My, mieszkańcy, wiemy najlepiej na co wydać pieniądze w naszej dzielnicy. Skorzystajmy z okazji jaką daje ?Budżet Obywatelski?. Wskażmy wszystkim, gdzie powinny być zainwestowane miejskie pieniądze!

BO_2014_poziomy

Informator pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

9 mln zł do rozdysponowania

6 Okręgów Konsultacyjnych

1,5 mln zł dla Okręgu

Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA 

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

- wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

- zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu), 

- bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring), 

- naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

- remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

- sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach 4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu. 

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. - 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 1. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 1. 4 lutego 2014 r. Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 1. W dniach 10-23 lutego 2014 r. będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 1. 25 lutego 2014 r. Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  - www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 - tereny rekreacyjne i ich infrastruktura - kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 - wiaty i otoczenie przystanków - kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 - zmiany w organizacji ruchu - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 - bezpieczeństwo - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 - naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego - kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 - remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 - sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pl - tel. 58 30 84 445, e-mail: brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450 

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji - budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska - tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767  

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

My, mieszkańcy, wiemy najlepiej na co wydać pieniądze w naszej dzielnicy. Skorzystajmy z okazji jaką daje ?Budżet Obywatelski?. Wskażmy wszystkim, gdzie powinny być zainwestowane miejskie pieniądze!

BO_2014_poziomy

Informator pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

– 9 mln zł do rozdysponowania

– 6 Okręgów Konsultacyjnych

– 1,5 mln zł dla Okręgu

– Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł

– Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.

– Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

>>> WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA 

TO PROSTE!

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ?pod chmurką?, mała infrastruktura np. ławki),

– wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),

– zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu), 

– bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring), 

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),

– remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,

– sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

 1. Pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 1. Złóż wniosek w dniach 4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu. 

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. – 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 1. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 1. 4 lutego 2014 r. Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 1. W dniach 10-23 lutego 2014 r. będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 1. 25 lutego 2014 r. Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta  – www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 – tereny rekreacyjne i ich infrastruktura – kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.

Zakres 2 – wiaty i otoczenie przystanków – kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.

Zakres 3 – zmiany w organizacji ruchu – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 4 – bezpieczeństwo – kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.

Zakres 5 – naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego – kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.

Zakres 6 – remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska ? Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl

Zakres 7 – sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach ? kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ? www.brg.gda.pltel. 58 30 84 445, e-mail: brg@brg.gda.pl

Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450 

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji – budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska – tel. 58 32 36 711, Wydział Polityki Społecznej ? budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska ? tel. 58 32 36 767  

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl


Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski