Reklama

Na razie bez zmian granic Oliwy

Nie będzie korekty granic między Oliwą a Przymorzem Małym oraz Strzyżą. Powodem jest kończąca się kadencja Rady Miasta Gdańska.

Na razie bez zmian granic Oliwy
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

14 grudnia 2023 Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii Rad Dzielnic w zakresie proponowanych zmian granic 10 dzielnic. Dwie zmiany dotyczyły Oliwy. Konkretnie granicy Oliwy z Dzielnicą Przymorze Małe oraz z dzielnicą Strzyża.

Proponowane lokalizacje dotyczące zmian granie zostały zgłoszone do Komisji Doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Obejmują one obiekty budowlane, które aktualnie znajdują się na obszarze dwóch dzielnic. Zdarzają się przypadki, że granice dzielnic przebiegają przez środek budynków, nierzadko zamieszkanych.

Obejmują one obiekty budowlane, które aktualnie znajdują się na obszarze dwóch dzielnic. Istnieje zatem potrzeba uporządkowania takiego stanu rzeczy poprzez przeprowadzenie zmiany granic poszczególnych dzielnic, w których sytuacja taka wystąpiła.

UCHWAŁA NR LXXI/1840/23 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Rad Dzielnic w zakresie proponowanych zmian granic dzielnic.

W przypadku granicy Oliwy z Przymorze Małym sprawa dotyczy dwóch budynków stojących wzdłuż linii kolejowej od strony ul. Droszyńskiego i pętli autobusowej.

W przypadku granicy Oliwy ze Strzyżą, proponowano włączenie do jednej dzielnicy terenów przy al. Grunwaldzkiej 295 leżących wzdłuż linii PKM. To budynki i tereny za salonem samochodowym Nissan.

Uchwałą z grudnia 2023 roku  Rada Miasta Gdańska chciała uzyskać stanowisko rad dzielnic co do zasadności zmian oraz zakresu, w jakim powinny one nastąpić (tj. do której dzielnicy w całości przypisać określony budynek i przeprowadzić zmienioną granicę). Zajęcie stanowiska w sprawie powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia przez Radę uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii.

I tak się stało. Rada Dzielnicy Przymorze Małe wyraziła gotowość przejęcia oliwskich fragmentów budynków. Jednak negatywne stanowisko wyraziła tu 1 lutego 2024 roku Rada Dzielnicy Oliwa.

Zróbmy większe dzielnice

W kontrze radni z Oliwy postulują o włączenie opisanych w wyżej wymienionym załączniku budynków w granice dzielnicy Oliwa, a nie jak proponowano do Przymorza Małego.

Dzielnica Przymorze Małe powstała z wydzielenia z dzielnicy Oliwa. Nie widzimy dalszej konieczności pomniejszania terenu historycznej dzielnicy Oliwa. Wręcz przeciwnie. Wyrażamy pogląd o potrzebie łączenia dzielnic w Gdańsku w większe jednostki i przywracaniu historycznych ośrodków.

Za błędne uważamy dostosowywanie granic dzielnic do obrysu budynków. Granice dzielnic powinny przebiegać zgodnie z przebiegiem działek. Wymieniane w uchwale budynki, w wyniku zmian właścicielskich, mogą wkrótce przestać istnieć. Nie wykluczone, że na ich terenie powstaną budynki mieszkalne. W tym miejscy chcemy przypomnieć, że wysokość budżetu dzielnicy jest zależna od ilości osób zamieszkujących dzielnicę.

Dlatego też uważamy za zasadne pozostawienie obecnych granic w niezmienionym przebiegu.

– czytamy w uzasadnieniu do uchwały z 1 lutego w sprawie w sprawie zmian granic dzielnic Oliwa oraz Przymorze Małe.

Jednocześnie w porozumieniu z Zarządem Dzielnicy Strzyża, Rada Oliwy przyjęła uchwałę pozytywnie opiniującą zmianę granic dzielnic Oliwa oraz Strzyża.

Jednak zmiany granic nie wejdą w życie w najbliższym czasie.

Radny Karol Ważny

W obecnej kadencji Rady Miasta Gdańska jedyna zmiana, która może jeszcze zostać uchwalona (przy okazji kwietniowej sesji Rady) to przesunięcia pomiędzy Pieckami-Migowem i Ujeściskiem-Łostowicami; Brętowem i Jasieniem oraz Siedlcami i Wzgórzem Mickiewicza

mówi radny Karol Ważny, przewodniczący Komisji Doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska.

– Wszystkie inne korekty granic, które zostały zaproponowane przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego i zaopiniowane przez rady dzielnic (pozytywnie lub negatywnie) będą rozpatrywane przez kolejną kadencję Rady Miasta, ponieważ obecnie nie zdążymy już przeprowadzić procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami zainteresowanych dzielnic.

Jeśli jakieś korekty granic będą możliwe, to prawdopodobnie przy założeniu, że muszą na to się zgodzić obie sąsiadujące ze sobą dzielnice.

Wybory do nowych rad dzielnic w Gdańsku odbędą się prawdopodobnie we wrześniu tego roku.

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 5 kwietnia, 2024 o 23:52