Reklama

Nagroda dla Stowarzyszenia „Stara Oliwa”

Stowarzyszenie „Stara Oliwa” pod przewodnictwem Danuty Rolke – Poczman otrzymało prestiżową Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego.

Wręczenie czeku przez prezydenta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Po raz kolejny prezydent Paweł Adamowicz uhonorował tą nagrodą jedną z gdańskich organizacji pozarządowych. Wręczenie nagrody Prezes Stowarzyszenia „Stara Oliwa” Pani Danucie Rolke – Poczman nastąpiło na uroczystej gali która odbyła się 24lutego w Sali Kolumnowej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stowarzyszenie nagrodzono za podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Do Nagrody im. Bądkowskiego za rok 2008 nominowanych było 11 organizacji pozarządowych:

– Fundacja ?Sprawni Inaczej”
– Stowarzyszenie ?Stara Oliwa”
– Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce”
– Stowarzyszenie Muzyczne Forza
– Stowarzyszenie Akcja Społeczna
– Klub Przyjaciół Dzieci NEPTUN
– Stowarzyszenie ?Oliwskie Słoneczko”
– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio
– Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyży”
– Stowarzyszenie ?Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku”
– Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet ?Amazonki”

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Danuta Rolke ? Poczman, mieszkanka Oliwy.  W 1997 roku, będąc czynnym architektem, zajęła się opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa – Centrum?. Było to pierwsze opracowanie planistyczne dla Oliwy, w ramach którego wykonano m.in. studium uwarunkowań przyrodniczych.

?Od lat dążę do objęcia Oliwy pilotażowym programem rewitalizacji, celem stworzenia instrumentów ochrony narodowego dziedzictwa przyrodniczego Starej Oliwy. Idzie jak po grudzie, ale nie rezygnuję, bo wierzę, że kropla drąży kamień. Pani Danuta, ?drążąc skałę? zaczęła organizować różne akcje mające na celu ochronę i upiększanie Oliwy. Zaraża swoim entuzjazmem wciągając do działań innych.

Nagroda Prezydenta Miasta im. Lecha Bądkowskiego wynosi 20 tys. zł. Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska oraz ma  istotnie wpływać na dalszy rozwój organizacji pozarządowych.

Lech Bądkowski, zmarły 24 lutego 1984 roku, współtwórca ?Solidarności”, działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Nagroda dla gdańskich organizacji pozarządowych jest przyznawana od 2000 roku. Dotychczasowi laureaci to:

2000 – Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności 
2001 – Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 
2002 – Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej ?Wspólnota” oraz Hospicjum Pallotinum 
2003 – Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Gdańsk Śródmieście 
2004 – Stowarzyszenie Muzyczne ?FORZA” oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników 
2005 – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
2006 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
2007 – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

/tees/

 

Stowarzyszenie "Stara Oliwa" pod przewodnictwem Danuty Rolke - Poczman otrzymało prestiżową Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego.

Wręczenie czeku przez prezydenta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Po raz kolejny prezydent Paweł Adamowicz uhonorował tą nagrodą jedną z gdańskich organizacji pozarządowych. Wręczenie nagrody Prezes Stowarzyszenia "Stara Oliwa" Pani Danucie Rolke - Poczman nastąpiło na uroczystej gali która odbyła się 24lutego w Sali Kolumnowej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stowarzyszenie nagrodzono za podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Do Nagrody im. Bądkowskiego za rok 2008 nominowanych było 11 organizacji pozarządowych:

- Fundacja ?Sprawni Inaczej"
- Stowarzyszenie ?Stara Oliwa"
- Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce"
- Stowarzyszenie Muzyczne Forza
- Stowarzyszenie Akcja Społeczna
- Klub Przyjaciół Dzieci NEPTUN
- Stowarzyszenie ?Oliwskie Słoneczko"
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio
- Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyży"
- Stowarzyszenie ?Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku"
- Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet ?Amazonki"

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Danuta Rolke ? Poczman, mieszkanka Oliwy.  W 1997 roku, będąc czynnym architektem, zajęła się opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa - Centrum?. Było to pierwsze opracowanie planistyczne dla Oliwy, w ramach którego wykonano m.in. studium uwarunkowań przyrodniczych.


?Od lat dążę do objęcia Oliwy pilotażowym programem rewitalizacji, celem stworzenia instrumentów ochrony narodowego dziedzictwa przyrodniczego Starej Oliwy. Idzie jak po grudzie, ale nie rezygnuję, bo wierzę, że kropla drąży kamień. Pani Danuta, ?drążąc skałę? zaczęła organizować różne akcje mające na celu ochronę i upiększanie Oliwy. Zaraża swoim entuzjazmem wciągając do działań innych.


Nagroda Prezydenta Miasta im. Lecha Bądkowskiego wynosi 20 tys. zł. Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska oraz ma  istotnie wpływać na dalszy rozwój organizacji pozarządowych.

Lech Bądkowski, zmarły 24 lutego 1984 roku, współtwórca ?Solidarności", działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Nagroda dla gdańskich organizacji pozarządowych jest przyznawana od 2000 roku. Dotychczasowi laureaci to:

2000 - Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności 
2001 - Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 
2002 - Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej ?Wspólnota" oraz Hospicjum Pallotinum 
2003 - Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Gdańsk Śródmieście 
2004 - Stowarzyszenie Muzyczne ?FORZA" oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników 
2005 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
2006 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
2007 - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

/tees/

 

|

Stowarzyszenie "Stara Oliwa" pod przewodnictwem Danuty Rolke - Poczman otrzymało prestiżową Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego.

Wręczenie czeku przez prezydenta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Po raz kolejny prezydent Paweł Adamowicz uhonorował tą nagrodą jedną z gdańskich organizacji pozarządowych. Wręczenie nagrody Prezes Stowarzyszenia "Stara Oliwa" Pani Danucie Rolke - Poczman nastąpiło na uroczystej gali która odbyła się 24lutego w Sali Kolumnowej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stowarzyszenie nagrodzono za podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Do Nagrody im. Bądkowskiego za rok 2008 nominowanych było 11 organizacji pozarządowych:

- Fundacja ?Sprawni Inaczej"
- Stowarzyszenie ?Stara Oliwa"
- Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce"
- Stowarzyszenie Muzyczne Forza
- Stowarzyszenie Akcja Społeczna
- Klub Przyjaciół Dzieci NEPTUN
- Stowarzyszenie ?Oliwskie Słoneczko"
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio
- Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyży"
- Stowarzyszenie ?Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku"
- Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet ?Amazonki"

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Danuta Rolke ? Poczman, mieszkanka Oliwy.  W 1997 roku, będąc czynnym architektem, zajęła się opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa - Centrum?. Było to pierwsze opracowanie planistyczne dla Oliwy, w ramach którego wykonano m.in. studium uwarunkowań przyrodniczych.


?Od lat dążę do objęcia Oliwy pilotażowym programem rewitalizacji, celem stworzenia instrumentów ochrony narodowego dziedzictwa przyrodniczego Starej Oliwy. Idzie jak po grudzie, ale nie rezygnuję, bo wierzę, że kropla drąży kamień. Pani Danuta, ?drążąc skałę? zaczęła organizować różne akcje mające na celu ochronę i upiększanie Oliwy. Zaraża swoim entuzjazmem wciągając do działań innych.


Nagroda Prezydenta Miasta im. Lecha Bądkowskiego wynosi 20 tys. zł. Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska oraz ma  istotnie wpływać na dalszy rozwój organizacji pozarządowych.

Lech Bądkowski, zmarły 24 lutego 1984 roku, współtwórca ?Solidarności", działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Nagroda dla gdańskich organizacji pozarządowych jest przyznawana od 2000 roku. Dotychczasowi laureaci to:

2000 - Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności 
2001 - Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 
2002 - Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej ?Wspólnota" oraz Hospicjum Pallotinum 
2003 - Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Gdańsk Śródmieście 
2004 - Stowarzyszenie Muzyczne ?FORZA" oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników 
2005 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
2006 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
2007 - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

/tees/

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Stowarzyszenie „Stara Oliwa” pod przewodnictwem Danuty Rolke – Poczman otrzymało prestiżową Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego.

Wręczenie czeku przez prezydenta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Po raz kolejny prezydent Paweł Adamowicz uhonorował tą nagrodą jedną z gdańskich organizacji pozarządowych. Wręczenie nagrody Prezes Stowarzyszenia „Stara Oliwa” Pani Danucie Rolke – Poczman nastąpiło na uroczystej gali która odbyła się 24lutego w Sali Kolumnowej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stowarzyszenie nagrodzono za podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Do Nagrody im. Bądkowskiego za rok 2008 nominowanych było 11 organizacji pozarządowych:

– Fundacja ?Sprawni Inaczej”
– Stowarzyszenie ?Stara Oliwa”
– Stowarzyszenie ?Nasze Siedlce”
– Stowarzyszenie Muzyczne Forza
– Stowarzyszenie Akcja Społeczna
– Klub Przyjaciół Dzieci NEPTUN
– Stowarzyszenie ?Oliwskie Słoneczko”
– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio
– Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Strzyży”
– Stowarzyszenie ?Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku”
– Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet ?Amazonki”

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Danuta Rolke ? Poczman, mieszkanka Oliwy.  W 1997 roku, będąc czynnym architektem, zajęła się opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa – Centrum?. Było to pierwsze opracowanie planistyczne dla Oliwy, w ramach którego wykonano m.in. studium uwarunkowań przyrodniczych.


?Od lat dążę do objęcia Oliwy pilotażowym programem rewitalizacji, celem stworzenia instrumentów ochrony narodowego dziedzictwa przyrodniczego Starej Oliwy. Idzie jak po grudzie, ale nie rezygnuję, bo wierzę, że kropla drąży kamień. Pani Danuta, ?drążąc skałę? zaczęła organizować różne akcje mające na celu ochronę i upiększanie Oliwy. Zaraża swoim entuzjazmem wciągając do działań innych.


Nagroda Prezydenta Miasta im. Lecha Bądkowskiego wynosi 20 tys. zł. Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska oraz ma  istotnie wpływać na dalszy rozwój organizacji pozarządowych.

Lech Bądkowski, zmarły 24 lutego 1984 roku, współtwórca ?Solidarności”, działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Nagroda dla gdańskich organizacji pozarządowych jest przyznawana od 2000 roku. Dotychczasowi laureaci to:

2000 – Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności 
2001 – Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 
2002 – Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej ?Wspólnota” oraz Hospicjum Pallotinum 
2003 – Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Gdańsk Śródmieście 
2004 – Stowarzyszenie Muzyczne ?FORZA” oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników 
2005 – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
2006 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
2007 – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

/tees/