Reklama

Nie będzie nowej szkoły przy ul. Ziemowita

Władze miasta zrezygnowały z sporządzenia planu miejscowego Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita, który miałby dać możliwość budowy u zbiegu tych ulic placówki edukacyjnej. Będzie za to mógł powstać w tym miejscu Dom Opieki Społecznej.

Nie będzie nowej szkoły przy ul. Ziemowita
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wielki, zielony i niezabudowany kwartał niemal w środku miasta może wiele osób dziwić. Część mieszkańców sądzi, że powodem jego niezagospodarowania jest linia energetyczna przebiegająca nad tym terenem. Jednak działki te czekają na swoją specjalną funkcję dla dzielnicy.

Rada Miasta Gdańska zadecydowała dziś jednogłośnie o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita. Do prac nad projektem przystąpiono w 2018 roku. Plan miał rozszerzyć przeznaczenie terenu o usługi edukacyjne, w tym przedszkole, szkołę podstawową, liceum. Obowiązujący plan miejscowy zawęża przeznaczenie usługowe w tym terenie jedynie do funkcji domu opieki społecznej.

Jednak wtedy pojawiły się osoby z roszczeniami dotyczącymi tych nieruchomości. Z tego powodu na cztery lata wstrzymano prace nad tym planem.

Po batalii sądowej, wygranej na korzyść miasta, przeprowadzone zostały ponowne analizy potrzeb społecznych. Okazało się, że okolica mocno się starzeje, a pobliskie szkoły mają mieć jeszcze wolne miejsca dla nowych uczniów.

Tak więc priorytetem ma być zabezpieczenie usług społecznych dla osób starszych. Obowiązujący dla tego obszaru plan miejscowy z 2005 roku przeznacza całość terenu na funkcje usługowe związane z domem opieki społecznej i takie przeznaczenie zostaje utrzymane. Kiedy powstanie tu obiekt pomagający w życiu seniorom? Tego nie wiadomo.

Obecnie obszar ten jest niezagospodarowany, znajduje się na nim zieleń nieurządzona, wzdłuż północnej granicy terenu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Pp