Reklama

Nie macie prawa skarżyć się na Prezydenta!

Rada Osiedla Strzyża poskarżyła się na Prezydenta Gdańska z powodu formy i jakości wykonania pasów rowerowych na al. Wojska Polskiego i ul. Wita Stwosza. Prezydent Paweł Adamowicz oraz Rada Miasta stwierdzają, że Rada Osiedla nie ma prawa składać skarg …

Pasy_Rowerowe_Wita_Tetmajera_V_2014

Nowy próg spowalniający na ul. Wita Stwosza

Kilka dni temu ponownie malowano białe pasy, oddzielającą jezdnię samochodową od pasa rowerowego na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Zamontowano również dodatkowe progi spowalniające dla samochodów na wysokości przystanku tramwajowego ?Tetmajera?. Wcześniej leżały one również na ul. Wita Stwosza, między skrzyżowaniemi z ul.: Żeromskiego i Derdowskiego.

Malowanie było potrzebne, ponieważ zeszłoroczna farba przestała być widoczna. Pod koniec ubiegłego roku Rada Osiedla Strzyża wniosła do Rady Miasta Gdańska skargę na działanie Prezydenta Miasta Gdańska.

Skargę złożono w wyniku ?błędów w realizacji i niewłaściwego utrzymania pasów rowerowych w ciągu alei Wojska Polskiego i ulicy Wita Stwosza z powodu nieracjonalnego i nieefektywnego wydatkowania środków publicznych i złamania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?.

Radni Strzyży w specjalnej uchwale wyszczególnili następujące błędy i zaniedbania:

1) Pasy rowerowe wykonano pomimo istniejącego projektu drogi rowerowej sfinansowanego ze środków miejskich oraz sprzeciwu Rady Osiedla Strzyża.

2) Brak słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy przy przystanku Zajezdnia (jezdnia w kierunku Oliwy) i Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

3) Niewystarczająca ilość słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy wyspowych oraz separatorów ruchu.

4) Śluza rowerowa na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina przy Placu Maczka blokuje znacznie obciążoną ruchem samochodowym relację skrętu z Chopina w Wojska Polskiego (kierunek do Wrzeszcza).

5) Zdecydowanie niekorzystne skrócenie cyklu przejazdu samochodów w relacji Chopina (prostopadłej do Wojska Polskiego) na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina.

6) Brak właściwego połączenia zakończenia pasa rowerowego w rejonie Placu Piłsudskiego z istniejącą tam ścieżką rowerową.

7) Na pasach rowerowych, w znacznej ich części, po opadach stoją kałuże wody.

8) Niekompletne wymalowanie oznakowań poziomych pasów rowerowych.

9) Bezpodstawne usunięcie zakazu zatrzymywania i postoju na alei Wojska Polskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza) za skrzyżowaniem w ulicą Wilka-Krzyżanowskiego.

10) Brak poszerzenia jezdni alei Wojska Polskiego na wysokości przystanku Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

11) Nie zakończono prac objętych zgłoszeniem robót budowlanych, a w szczególności brak remontu chodników w sąsiedztwie utwardzenia poboczy przy alei Wojska Polskiego.

12) Brak dokładnego i systematycznego czyszczenia pasów rowerowych z opadających liści i innych zanieczyszczeń.

13) Prace związane wykonaniem pasów rowerowych zostały sfinansowane ze środków utrzymaniowych, co spowodowało zaniedbanie remontów bieżących ulic i chodników na Strzyży oraz odmalowania oznakowań poziomych ulic.

Co zrobiły z tym władze miasta? Zamiast odnieść się do zarzutów, Prezydent  Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 1639/13 z dnia 16  grudnia 2013 roku stwierdził nieważność  Uchwały Nr XVII/109/2013 Rady Osiedla  Strzyża z dnia 19 listopada  2013 roku w sprawie  wniesienia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska do Rady Miasta Gdańska (pasy rowerowe na al. Wojska  Polskiego). W uzasadnieniu Zarządzenia Prezydent Miasta Gdańska wskazał, że jednostce pomocniczej ? Osiedle  Strzyża, będącej podmiotem utworzonym  celem realizacji zadań publicznych nie przysługuje prawo wnoszenia skargi w rozumieniu przepisu  art. 227 kpa. Rada Miasta Gdańska podzieliła pogląd prawników Urzędu Miejskiego.

Pw

Duchy to czy rowerzyści?

Rada Osiedla Strzyża poskarżyła się na Prezydenta Gdańska z powodu formy i jakości wykonania pasów rowerowych na al. Wojska Polskiego i ul. Wita Stwosza. Prezydent Paweł Adamowicz oraz Rada Miasta stwierdzają, że Rada Osiedla nie ma prawa składać skarg ...

Pasy_Rowerowe_Wita_Tetmajera_V_2014

Nowy próg spowalniający na ul. Wita Stwosza

Kilka dni temu ponownie malowano białe pasy, oddzielającą jezdnię samochodową od pasa rowerowego na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Zamontowano również dodatkowe progi spowalniające dla samochodów na wysokości przystanku tramwajowego ?Tetmajera?. Wcześniej leżały one również na ul. Wita Stwosza, między skrzyżowaniemi z ul.: Żeromskiego i Derdowskiego.

Malowanie było potrzebne, ponieważ zeszłoroczna farba przestała być widoczna. Pod koniec ubiegłego roku Rada Osiedla Strzyża wniosła do Rady Miasta Gdańska skargę na działanie Prezydenta Miasta Gdańska.

Skargę złożono w wyniku ?błędów w realizacji i niewłaściwego utrzymania pasów rowerowych w ciągu alei Wojska Polskiego i ulicy Wita Stwosza z powodu nieracjonalnego i nieefektywnego wydatkowania środków publicznych i złamania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?.

Radni Strzyży w specjalnej uchwale wyszczególnili następujące błędy i zaniedbania:

1) Pasy rowerowe wykonano pomimo istniejącego projektu drogi rowerowej sfinansowanego ze środków miejskich oraz sprzeciwu Rady Osiedla Strzyża.

2) Brak słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy przy przystanku Zajezdnia (jezdnia w kierunku Oliwy) i Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

3) Niewystarczająca ilość słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy wyspowych oraz separatorów ruchu.

4) Śluza rowerowa na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina przy Placu Maczka blokuje znacznie obciążoną ruchem samochodowym relację skrętu z Chopina w Wojska Polskiego (kierunek do Wrzeszcza).

5) Zdecydowanie niekorzystne skrócenie cyklu przejazdu samochodów w relacji Chopina (prostopadłej do Wojska Polskiego) na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina.

6) Brak właściwego połączenia zakończenia pasa rowerowego w rejonie Placu Piłsudskiego z istniejącą tam ścieżką rowerową.

7) Na pasach rowerowych, w znacznej ich części, po opadach stoją kałuże wody.

8) Niekompletne wymalowanie oznakowań poziomych pasów rowerowych.

9) Bezpodstawne usunięcie zakazu zatrzymywania i postoju na alei Wojska Polskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza) za skrzyżowaniem w ulicą Wilka-Krzyżanowskiego.

10) Brak poszerzenia jezdni alei Wojska Polskiego na wysokości przystanku Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

11) Nie zakończono prac objętych zgłoszeniem robót budowlanych, a w szczególności brak remontu chodników w sąsiedztwie utwardzenia poboczy przy alei Wojska Polskiego.

12) Brak dokładnego i systematycznego czyszczenia pasów rowerowych z opadających liści i innych zanieczyszczeń.

13) Prace związane wykonaniem pasów rowerowych zostały sfinansowane ze środków utrzymaniowych, co spowodowało zaniedbanie remontów bieżących ulic i chodników na Strzyży oraz odmalowania oznakowań poziomych ulic.

Co zrobiły z tym władze miasta? Zamiast odnieść się do zarzutów, Prezydent  Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 1639/13 z dnia 16  grudnia 2013 roku stwierdził nieważność  Uchwały Nr XVII/109/2013 Rady Osiedla  Strzyża z dnia 19 listopada  2013 roku w sprawie  wniesienia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska do Rady Miasta Gdańska (pasy rowerowe na al. Wojska  Polskiego). W uzasadnieniu Zarządzenia Prezydent Miasta Gdańska wskazał, że jednostce pomocniczej ? Osiedle  Strzyża, będącej podmiotem utworzonym  celem realizacji zadań publicznych nie przysługuje prawo wnoszenia skargi w rozumieniu przepisu  art. 227 kpa. Rada Miasta Gdańska podzieliła pogląd prawników Urzędu Miejskiego.

Pw

Duchy to czy rowerzyści?

|

Rada Osiedla Strzyża poskarżyła się na Prezydenta Gdańska z powodu formy i jakości wykonania pasów rowerowych na al. Wojska Polskiego i ul. Wita Stwosza. Prezydent Paweł Adamowicz oraz Rada Miasta stwierdzają, że Rada Osiedla nie ma prawa składać skarg ...

Pasy_Rowerowe_Wita_Tetmajera_V_2014

Nowy próg spowalniający na ul. Wita Stwosza

Kilka dni temu ponownie malowano białe pasy, oddzielającą jezdnię samochodową od pasa rowerowego na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Zamontowano również dodatkowe progi spowalniające dla samochodów na wysokości przystanku tramwajowego ?Tetmajera?. Wcześniej leżały one również na ul. Wita Stwosza, między skrzyżowaniemi z ul.: Żeromskiego i Derdowskiego.

Malowanie było potrzebne, ponieważ zeszłoroczna farba przestała być widoczna. Pod koniec ubiegłego roku Rada Osiedla Strzyża wniosła do Rady Miasta Gdańska skargę na działanie Prezydenta Miasta Gdańska.

Skargę złożono w wyniku ?błędów w realizacji i niewłaściwego utrzymania pasów rowerowych w ciągu alei Wojska Polskiego i ulicy Wita Stwosza z powodu nieracjonalnego i nieefektywnego wydatkowania środków publicznych i złamania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?.

Radni Strzyży w specjalnej uchwale wyszczególnili następujące błędy i zaniedbania:

1) Pasy rowerowe wykonano pomimo istniejącego projektu drogi rowerowej sfinansowanego ze środków miejskich oraz sprzeciwu Rady Osiedla Strzyża.

2) Brak słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy przy przystanku Zajezdnia (jezdnia w kierunku Oliwy) i Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

3) Niewystarczająca ilość słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy wyspowych oraz separatorów ruchu.

4) Śluza rowerowa na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina przy Placu Maczka blokuje znacznie obciążoną ruchem samochodowym relację skrętu z Chopina w Wojska Polskiego (kierunek do Wrzeszcza).

5) Zdecydowanie niekorzystne skrócenie cyklu przejazdu samochodów w relacji Chopina (prostopadłej do Wojska Polskiego) na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina.

6) Brak właściwego połączenia zakończenia pasa rowerowego w rejonie Placu Piłsudskiego z istniejącą tam ścieżką rowerową.

7) Na pasach rowerowych, w znacznej ich części, po opadach stoją kałuże wody.

8) Niekompletne wymalowanie oznakowań poziomych pasów rowerowych.

9) Bezpodstawne usunięcie zakazu zatrzymywania i postoju na alei Wojska Polskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza) za skrzyżowaniem w ulicą Wilka-Krzyżanowskiego.

10) Brak poszerzenia jezdni alei Wojska Polskiego na wysokości przystanku Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

11) Nie zakończono prac objętych zgłoszeniem robót budowlanych, a w szczególności brak remontu chodników w sąsiedztwie utwardzenia poboczy przy alei Wojska Polskiego.

12) Brak dokładnego i systematycznego czyszczenia pasów rowerowych z opadających liści i innych zanieczyszczeń.

13) Prace związane wykonaniem pasów rowerowych zostały sfinansowane ze środków utrzymaniowych, co spowodowało zaniedbanie remontów bieżących ulic i chodników na Strzyży oraz odmalowania oznakowań poziomych ulic.

Co zrobiły z tym władze miasta? Zamiast odnieść się do zarzutów, Prezydent  Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 1639/13 z dnia 16  grudnia 2013 roku stwierdził nieważność  Uchwały Nr XVII/109/2013 Rady Osiedla  Strzyża z dnia 19 listopada  2013 roku w sprawie  wniesienia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska do Rady Miasta Gdańska (pasy rowerowe na al. Wojska  Polskiego). W uzasadnieniu Zarządzenia Prezydent Miasta Gdańska wskazał, że jednostce pomocniczej ? Osiedle  Strzyża, będącej podmiotem utworzonym  celem realizacji zadań publicznych nie przysługuje prawo wnoszenia skargi w rozumieniu przepisu  art. 227 kpa. Rada Miasta Gdańska podzieliła pogląd prawników Urzędu Miejskiego.

Pw

Duchy to czy rowerzyści?

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rada Osiedla Strzyża poskarżyła się na Prezydenta Gdańska z powodu formy i jakości wykonania pasów rowerowych na al. Wojska Polskiego i ul. Wita Stwosza. Prezydent Paweł Adamowicz oraz Rada Miasta stwierdzają, że Rada Osiedla nie ma prawa składać skarg …

Pasy_Rowerowe_Wita_Tetmajera_V_2014

Nowy próg spowalniający na ul. Wita Stwosza

Kilka dni temu ponownie malowano białe pasy, oddzielającą jezdnię samochodową od pasa rowerowego na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Zamontowano również dodatkowe progi spowalniające dla samochodów na wysokości przystanku tramwajowego ?Tetmajera?. Wcześniej leżały one również na ul. Wita Stwosza, między skrzyżowaniemi z ul.: Żeromskiego i Derdowskiego.

Malowanie było potrzebne, ponieważ zeszłoroczna farba przestała być widoczna. Pod koniec ubiegłego roku Rada Osiedla Strzyża wniosła do Rady Miasta Gdańska skargę na działanie Prezydenta Miasta Gdańska.

Skargę złożono w wyniku ?błędów w realizacji i niewłaściwego utrzymania pasów rowerowych w ciągu alei Wojska Polskiego i ulicy Wita Stwosza z powodu nieracjonalnego i nieefektywnego wydatkowania środków publicznych i złamania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?.

Radni Strzyży w specjalnej uchwale wyszczególnili następujące błędy i zaniedbania:

1) Pasy rowerowe wykonano pomimo istniejącego projektu drogi rowerowej sfinansowanego ze środków miejskich oraz sprzeciwu Rady Osiedla Strzyża.

2) Brak słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy przy przystanku Zajezdnia (jezdnia w kierunku Oliwy) i Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

3) Niewystarczająca ilość słupków uniemożliwiających omijanie spowalniaczy wyspowych oraz separatorów ruchu.

4) Śluza rowerowa na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina przy Placu Maczka blokuje znacznie obciążoną ruchem samochodowym relację skrętu z Chopina w Wojska Polskiego (kierunek do Wrzeszcza).

5) Zdecydowanie niekorzystne skrócenie cyklu przejazdu samochodów w relacji Chopina (prostopadłej do Wojska Polskiego) na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Chopina.

6) Brak właściwego połączenia zakończenia pasa rowerowego w rejonie Placu Piłsudskiego z istniejącą tam ścieżką rowerową.

7) Na pasach rowerowych, w znacznej ich części, po opadach stoją kałuże wody.

8) Niekompletne wymalowanie oznakowań poziomych pasów rowerowych.

9) Bezpodstawne usunięcie zakazu zatrzymywania i postoju na alei Wojska Polskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza) za skrzyżowaniem w ulicą Wilka-Krzyżanowskiego.

10) Brak poszerzenia jezdni alei Wojska Polskiego na wysokości przystanku Zamenhofa (jezdnia w kierunku Wrzeszcza).

11) Nie zakończono prac objętych zgłoszeniem robót budowlanych, a w szczególności brak remontu chodników w sąsiedztwie utwardzenia poboczy przy alei Wojska Polskiego.

12) Brak dokładnego i systematycznego czyszczenia pasów rowerowych z opadających liści i innych zanieczyszczeń.

13) Prace związane wykonaniem pasów rowerowych zostały sfinansowane ze środków utrzymaniowych, co spowodowało zaniedbanie remontów bieżących ulic i chodników na Strzyży oraz odmalowania oznakowań poziomych ulic.

Co zrobiły z tym władze miasta? Zamiast odnieść się do zarzutów, Prezydent  Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 1639/13 z dnia 16  grudnia 2013 roku stwierdził nieważność  Uchwały Nr XVII/109/2013 Rady Osiedla  Strzyża z dnia 19 listopada  2013 roku w sprawie  wniesienia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska do Rady Miasta Gdańska (pasy rowerowe na al. Wojska  Polskiego). W uzasadnieniu Zarządzenia Prezydent Miasta Gdańska wskazał, że jednostce pomocniczej ? Osiedle  Strzyża, będącej podmiotem utworzonym  celem realizacji zadań publicznych nie przysługuje prawo wnoszenia skargi w rozumieniu przepisu  art. 227 kpa. Rada Miasta Gdańska podzieliła pogląd prawników Urzędu Miejskiego.

Pw

Duchy to czy rowerzyści?