Reklama

Gdańsk sposobi się do walki z nielegalnymi reklamami

Władze Gdańska skontrolują sprawę reklamy ECS na ?Gdańskim Wachlarzu Możliwości? w Oliwie. Miasto zapowiada walkę z reklamami na terenach prywatnych po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Nadal czeka ona na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o reklamie Europejskiego Centrum Solidarności, która została przymocowana do ?Gdańskiego Wachlarza Możliwości? stojącego u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Czyżewskiego w Oliwie. Konstrukcja wachlarza została ustawiona w połowie października 2014 roku aby zasłonić stojącą w tym miejscu nielegalną reklamę. Teraz sama stała się nośnikiem reklamy.

Tej sprawie przyjrzę się konkretnie, czy była ona przeprowadzona zgodnie z zasadami ? zapowiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. ? Jeżeli nie, to wyciągnę konsekwencje.

Reklamy ECS, ustawione w wielu miejscach miasta nadal pozytywnie ocenia Michał Szymański, kierownik Działu Estetyzacji w Zarządzie Dróg i Zieleni. ? Nie odbieram tego jako wtopy. Uważam, że kampania ECS jest czymś fajnym ? mówi Szymański. ? Jest to pomysłowe podejście do reklamy i dotychczas staraliśmy się taką reklamę popierać, jako alternatywą dla billboardów czy banerów.


Szef Działu Estetyzacji w ZDiZ potwierdził jednak, że ustawienie reklamy przy ?wachlarzu? było niefortunnym przypadkiem. – Ale efekt wizualny jest wręcz pozytywny, bo zasłoniliśmy niezbyt elegancjki fundament ? chwilę później zaprzecza sobie Szymański.

Po publikacji artykułów (przez nasz portal oraz Gazetę Wyborczą) na temat zasłonięcia ?wachlarza?, wiceprezydent Grzelak zwołał 6 maja briefing prasowy.

Podczas spotkania z dziennikarzami Piotr Grzelak zapowiedział walkę z nielegalną reklamą i uporządkowanie miasta na mocy tzw. ustawy krajobrazowej. Aby wejść w życie, ustawa ta czeka już tylko na podpis prezydenta RP.

W Oliwie tylko ?citylighty?

– Będziemy wreszcie mogli wprowadzić jednolite zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, będziemy też – dzięki nowym przepisom – mieli wpływ nie tylko na reklamy umieszczane w przestrzeni miejskiej, ale także na terenach prywatnych ? zapowiadał Piotr Grzelak.

– Chcemy wprowadzenia całkowitego zakazu umieszczania reklam wielkoformatowych na budynkach, w których reklamy zasłaniają okna; chcemy ograniczyć możliwość umieszczania reklam na ogrodzeniach. Chcielibyśmy w dzielnicach szczególnie ważnych dla wizerunku, jak: Śródmieście, Oliwa czy Wrzeszcz, starać się prowadzić do tego aby dominującą reklamą była mniejsza reklama,  np. ?citylighty? w gablotach przystanków ? kontynuował zastępca prezydenta Gdańska. –  Uważamy, że w tych bardziej reprezentatywnych miejscach tego typu reklama nie wpływa negatywnie na wizerunek miasta.

Nowa ustawa daje możliwość wymierzania dotkliwych kar za nielegalne reklamy. ? W ustawie jest mowa o czterdziestokrotności stawki podstawowej opłaty reklamowej za każdy dzień funkcjonowania takiej reklamy. Mamy nadzieję, że to przyniesie określony skutek ? mówił Grzelak.

Mimo tego, że ustawa jeszcze nie jest podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, Gdańsk przygotowuje się do walki z chaosem reklamowym. – Zaczęliśmy od reorganizacji struktur podległych Prezydentowi, odpowiedzialnych za ład estetyczny miasta ? wyjaśnia zastępca prezydenta miasta, Piotr Grzelak. – Dotychczasowy Referat Estetyzacji Miasta przy Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska przekształcony został w Dział Estetyzacji przy Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Dzięki temu wzmocnimy możliwości i kompetencje kontrolne w terenie, w zakresie przeciwdziałania łamaniu zasad lokalizacji reklam.

Wiceprezydent Gdańska zapowiedział przygotowanie projektu uchwały ustalającej zasady lokalizacji reklam, małej architektury, czy ogrodzeń w mieście. Po wejściu w życie nowych zasad, miasto chce wprowadzić rygorystyczne zasady i standardy jakościowe dla lokalizacji reklam, m.in.:

 • całkowity zakaz stosowania siatek reklamowych zasłaniających fasady budynków,
 • znaczne ograniczenie umieszczania banerów na ogrodzeniach,
 • ograniczenie reklam do formatów małych, wysokiej jakości, takich jak citylighty w gablotach przystankowych na obszarach kluczowych dla wizerunku miasta (Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Pas Nadmorski),
 • zakaz umieszczania na obszarze całego miasta billboardów większych niż 18 m,
 • ograniczenie maksymalnego okresu ekspozycji reklam remontowych do 1 roku.

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej, czyli Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wniósł do sejmu 1 lipca 2013r Prezydent Bronisław Komorowski. 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę, a 24 kwietnia przyjął poprawki Senatu, wzmacniające możliwości egzekucji nielegalnych reklam. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta Komorowskiego RP.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:

 • możliwość ustalenia przez gminę w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, szyldów oraz ogrodzeń (dotychczas zasady te mogły ustalać wyłącznie plany miejscowe);
 • możliwość zakazania umieszczenia reklam na terenie gminy lub jej części;
 • obowiązek dostosowania istniejących reklam do nowych zasad w terminie określonym w uchwale (min. 12 m-cy);
 • wprowadzenie kar grzywny za podżeganie i pomocnictwo w nielegalnym umieszczaniu reklam(możliwość karania zlecających przyklejanie ulotek na wiatach przestankowych, a nie tylko bezpośredniego sprawcy).
 • wprowadzenie precyzyjnych, legalnych definicji reklam, szyldów, krajobrazu;
 • wprowadzenie szczegółowych zasad funkcjonowania tzw. reklam zmiennej treści, szczególnie tablic LED ? zakaz wyświetlania ruchomych obrazów (rozpraszanie kierowców) oraz maksymalną luminancję, którą określi minister w drodze rozporządzenia;
 • możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej od wszystkich nośników na obszarze gminy (z wyjątkiem szyldów, tablic pamiątkowych i o charakterze religijnym w miejscu kultu) ? opłata za widoczność z przestrzeni publicznej
 • wprowadzenie adekwatnych i nieuchronnych kar pieniężnych za umieszczenie reklamy niezgodnie z ustalonymi zasadami (40-krotność stawki podstawowej opłaty reklamowej) – opłata będzie wymierzana za każdy dzień od momentu wszczęcia postępowania do dnia likwidacji samowoli (nie będzie się wiec opłacało przeciąganie postępowania, co dotychczas było nagminne)
 • rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o obowiązku dostosowania reklamy do zasad lub jej usunięciu.

Pp

Gdański Wachlarz Hipokryzji Reklamowej


Władze Gdańska skontrolują sprawę reklamy ECS na ?Gdańskim Wachlarzu Możliwości? w Oliwie. Miasto zapowiada walkę z reklamami na terenach prywatnych po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Nadal czeka ona na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o reklamie Europejskiego Centrum Solidarności, która została przymocowana do ?Gdańskiego Wachlarza Możliwości? stojącego u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Czyżewskiego w Oliwie. Konstrukcja wachlarza została ustawiona w połowie października 2014 roku aby zasłonić stojącą w tym miejscu nielegalną reklamę. Teraz sama stała się nośnikiem reklamy.

- Tej sprawie przyjrzę się konkretnie, czy była ona przeprowadzona zgodnie z zasadami ? zapowiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. ? Jeżeli nie, to wyciągnę konsekwencje.

Reklamy ECS, ustawione w wielu miejscach miasta nadal pozytywnie ocenia Michał Szymański, kierownik Działu Estetyzacji w Zarządzie Dróg i Zieleni. ? Nie odbieram tego jako wtopy. Uważam, że kampania ECS jest czymś fajnym ? mówi Szymański. ? Jest to pomysłowe podejście do reklamy i dotychczas staraliśmy się taką reklamę popierać, jako alternatywą dla billboardów czy banerów.


Szef Działu Estetyzacji w ZDiZ potwierdził jednak, że ustawienie reklamy przy ?wachlarzu? było niefortunnym przypadkiem. - Ale efekt wizualny jest wręcz pozytywny, bo zasłoniliśmy niezbyt elegancjki fundament ? chwilę później zaprzecza sobie Szymański.

Po publikacji artykułów (przez nasz portal oraz Gazetę Wyborczą) na temat zasłonięcia ?wachlarza?, wiceprezydent Grzelak zwołał 6 maja briefing prasowy.

Podczas spotkania z dziennikarzami Piotr Grzelak zapowiedział walkę z nielegalną reklamą i uporządkowanie miasta na mocy tzw. ustawy krajobrazowej. Aby wejść w życie, ustawa ta czeka już tylko na podpis prezydenta RP.

W Oliwie tylko ?citylighty?

- Będziemy wreszcie mogli wprowadzić jednolite zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, będziemy też - dzięki nowym przepisom - mieli wpływ nie tylko na reklamy umieszczane w przestrzeni miejskiej, ale także na terenach prywatnych ? zapowiadał Piotr Grzelak.

- Chcemy wprowadzenia całkowitego zakazu umieszczania reklam wielkoformatowych na budynkach, w których reklamy zasłaniają okna; chcemy ograniczyć możliwość umieszczania reklam na ogrodzeniach. Chcielibyśmy w dzielnicach szczególnie ważnych dla wizerunku, jak: Śródmieście, Oliwa czy Wrzeszcz, starać się prowadzić do tego aby dominującą reklamą była mniejsza reklama,  np. ?citylighty? w gablotach przystanków ? kontynuował zastępca prezydenta Gdańska. -  Uważamy, że w tych bardziej reprezentatywnych miejscach tego typu reklama nie wpływa negatywnie na wizerunek miasta.

Nowa ustawa daje możliwość wymierzania dotkliwych kar za nielegalne reklamy. ? W ustawie jest mowa o czterdziestokrotności stawki podstawowej opłaty reklamowej za każdy dzień funkcjonowania takiej reklamy. Mamy nadzieję, że to przyniesie określony skutek ? mówił Grzelak.

Mimo tego, że ustawa jeszcze nie jest podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, Gdańsk przygotowuje się do walki z chaosem reklamowym. - Zaczęliśmy od reorganizacji struktur podległych Prezydentowi, odpowiedzialnych za ład estetyczny miasta ? wyjaśnia zastępca prezydenta miasta, Piotr Grzelak. - Dotychczasowy Referat Estetyzacji Miasta przy Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska przekształcony został w Dział Estetyzacji przy Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Dzięki temu wzmocnimy możliwości i kompetencje kontrolne w terenie, w zakresie przeciwdziałania łamaniu zasad lokalizacji reklam.

Wiceprezydent Gdańska zapowiedział przygotowanie projektu uchwały ustalającej zasady lokalizacji reklam, małej architektury, czy ogrodzeń w mieście. Po wejściu w życie nowych zasad, miasto chce wprowadzić rygorystyczne zasady i standardy jakościowe dla lokalizacji reklam, m.in.:

 • całkowity zakaz stosowania siatek reklamowych zasłaniających fasady budynków,
 • znaczne ograniczenie umieszczania banerów na ogrodzeniach,
 • ograniczenie reklam do formatów małych, wysokiej jakości, takich jak citylighty w gablotach przystankowych na obszarach kluczowych dla wizerunku miasta (Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Pas Nadmorski),
 • zakaz umieszczania na obszarze całego miasta billboardów większych niż 18 m,
 • ograniczenie maksymalnego okresu ekspozycji reklam remontowych do 1 roku.

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej, czyli Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wniósł do sejmu 1 lipca 2013r Prezydent Bronisław Komorowski. 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę, a 24 kwietnia przyjął poprawki Senatu, wzmacniające możliwości egzekucji nielegalnych reklam. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta Komorowskiego RP.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:

 • możliwość ustalenia przez gminę w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, szyldów oraz ogrodzeń (dotychczas zasady te mogły ustalać wyłącznie plany miejscowe);
 • możliwość zakazania umieszczenia reklam na terenie gminy lub jej części;
 • obowiązek dostosowania istniejących reklam do nowych zasad w terminie określonym w uchwale (min. 12 m-cy);
 • wprowadzenie kar grzywny za podżeganie i pomocnictwo w nielegalnym umieszczaniu reklam(możliwość karania zlecających przyklejanie ulotek na wiatach przestankowych, a nie tylko bezpośredniego sprawcy).
 • wprowadzenie precyzyjnych, legalnych definicji reklam, szyldów, krajobrazu;
 • wprowadzenie szczegółowych zasad funkcjonowania tzw. reklam zmiennej treści, szczególnie tablic LED ? zakaz wyświetlania ruchomych obrazów (rozpraszanie kierowców) oraz maksymalną luminancję, którą określi minister w drodze rozporządzenia;
 • możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej od wszystkich nośników na obszarze gminy (z wyjątkiem szyldów, tablic pamiątkowych i o charakterze religijnym w miejscu kultu) ? opłata za widoczność z przestrzeni publicznej
 • wprowadzenie adekwatnych i nieuchronnych kar pieniężnych za umieszczenie reklamy niezgodnie z ustalonymi zasadami (40-krotność stawki podstawowej opłaty reklamowej) - opłata będzie wymierzana za każdy dzień od momentu wszczęcia postępowania do dnia likwidacji samowoli (nie będzie się wiec opłacało przeciąganie postępowania, co dotychczas było nagminne)
 • rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o obowiązku dostosowania reklamy do zasad lub jej usunięciu.

Pp

Gdański Wachlarz Hipokryzji Reklamowej


|

Władze Gdańska skontrolują sprawę reklamy ECS na ?Gdańskim Wachlarzu Możliwości? w Oliwie. Miasto zapowiada walkę z reklamami na terenach prywatnych po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Nadal czeka ona na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o reklamie Europejskiego Centrum Solidarności, która została przymocowana do ?Gdańskiego Wachlarza Możliwości? stojącego u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Czyżewskiego w Oliwie. Konstrukcja wachlarza została ustawiona w połowie października 2014 roku aby zasłonić stojącą w tym miejscu nielegalną reklamę. Teraz sama stała się nośnikiem reklamy.

- Tej sprawie przyjrzę się konkretnie, czy była ona przeprowadzona zgodnie z zasadami ? zapowiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. ? Jeżeli nie, to wyciągnę konsekwencje.

Reklamy ECS, ustawione w wielu miejscach miasta nadal pozytywnie ocenia Michał Szymański, kierownik Działu Estetyzacji w Zarządzie Dróg i Zieleni. ? Nie odbieram tego jako wtopy. Uważam, że kampania ECS jest czymś fajnym ? mówi Szymański. ? Jest to pomysłowe podejście do reklamy i dotychczas staraliśmy się taką reklamę popierać, jako alternatywą dla billboardów czy banerów.


Szef Działu Estetyzacji w ZDiZ potwierdził jednak, że ustawienie reklamy przy ?wachlarzu? było niefortunnym przypadkiem. - Ale efekt wizualny jest wręcz pozytywny, bo zasłoniliśmy niezbyt elegancjki fundament ? chwilę później zaprzecza sobie Szymański.

Po publikacji artykułów (przez nasz portal oraz Gazetę Wyborczą) na temat zasłonięcia ?wachlarza?, wiceprezydent Grzelak zwołał 6 maja briefing prasowy.

Podczas spotkania z dziennikarzami Piotr Grzelak zapowiedział walkę z nielegalną reklamą i uporządkowanie miasta na mocy tzw. ustawy krajobrazowej. Aby wejść w życie, ustawa ta czeka już tylko na podpis prezydenta RP.

W Oliwie tylko ?citylighty?

- Będziemy wreszcie mogli wprowadzić jednolite zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, będziemy też - dzięki nowym przepisom - mieli wpływ nie tylko na reklamy umieszczane w przestrzeni miejskiej, ale także na terenach prywatnych ? zapowiadał Piotr Grzelak.

- Chcemy wprowadzenia całkowitego zakazu umieszczania reklam wielkoformatowych na budynkach, w których reklamy zasłaniają okna; chcemy ograniczyć możliwość umieszczania reklam na ogrodzeniach. Chcielibyśmy w dzielnicach szczególnie ważnych dla wizerunku, jak: Śródmieście, Oliwa czy Wrzeszcz, starać się prowadzić do tego aby dominującą reklamą była mniejsza reklama,  np. ?citylighty? w gablotach przystanków ? kontynuował zastępca prezydenta Gdańska. -  Uważamy, że w tych bardziej reprezentatywnych miejscach tego typu reklama nie wpływa negatywnie na wizerunek miasta.

Nowa ustawa daje możliwość wymierzania dotkliwych kar za nielegalne reklamy. ? W ustawie jest mowa o czterdziestokrotności stawki podstawowej opłaty reklamowej za każdy dzień funkcjonowania takiej reklamy. Mamy nadzieję, że to przyniesie określony skutek ? mówił Grzelak.

Mimo tego, że ustawa jeszcze nie jest podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, Gdańsk przygotowuje się do walki z chaosem reklamowym. - Zaczęliśmy od reorganizacji struktur podległych Prezydentowi, odpowiedzialnych za ład estetyczny miasta ? wyjaśnia zastępca prezydenta miasta, Piotr Grzelak. - Dotychczasowy Referat Estetyzacji Miasta przy Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska przekształcony został w Dział Estetyzacji przy Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Dzięki temu wzmocnimy możliwości i kompetencje kontrolne w terenie, w zakresie przeciwdziałania łamaniu zasad lokalizacji reklam.

Wiceprezydent Gdańska zapowiedział przygotowanie projektu uchwały ustalającej zasady lokalizacji reklam, małej architektury, czy ogrodzeń w mieście. Po wejściu w życie nowych zasad, miasto chce wprowadzić rygorystyczne zasady i standardy jakościowe dla lokalizacji reklam, m.in.:

 • całkowity zakaz stosowania siatek reklamowych zasłaniających fasady budynków,
 • znaczne ograniczenie umieszczania banerów na ogrodzeniach,
 • ograniczenie reklam do formatów małych, wysokiej jakości, takich jak citylighty w gablotach przystankowych na obszarach kluczowych dla wizerunku miasta (Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Pas Nadmorski),
 • zakaz umieszczania na obszarze całego miasta billboardów większych niż 18 m,
 • ograniczenie maksymalnego okresu ekspozycji reklam remontowych do 1 roku.

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej, czyli Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wniósł do sejmu 1 lipca 2013r Prezydent Bronisław Komorowski. 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę, a 24 kwietnia przyjął poprawki Senatu, wzmacniające możliwości egzekucji nielegalnych reklam. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta Komorowskiego RP.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:

 • możliwość ustalenia przez gminę w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, szyldów oraz ogrodzeń (dotychczas zasady te mogły ustalać wyłącznie plany miejscowe);
 • możliwość zakazania umieszczenia reklam na terenie gminy lub jej części;
 • obowiązek dostosowania istniejących reklam do nowych zasad w terminie określonym w uchwale (min. 12 m-cy);
 • wprowadzenie kar grzywny za podżeganie i pomocnictwo w nielegalnym umieszczaniu reklam(możliwość karania zlecających przyklejanie ulotek na wiatach przestankowych, a nie tylko bezpośredniego sprawcy).
 • wprowadzenie precyzyjnych, legalnych definicji reklam, szyldów, krajobrazu;
 • wprowadzenie szczegółowych zasad funkcjonowania tzw. reklam zmiennej treści, szczególnie tablic LED ? zakaz wyświetlania ruchomych obrazów (rozpraszanie kierowców) oraz maksymalną luminancję, którą określi minister w drodze rozporządzenia;
 • możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej od wszystkich nośników na obszarze gminy (z wyjątkiem szyldów, tablic pamiątkowych i o charakterze religijnym w miejscu kultu) ? opłata za widoczność z przestrzeni publicznej
 • wprowadzenie adekwatnych i nieuchronnych kar pieniężnych za umieszczenie reklamy niezgodnie z ustalonymi zasadami (40-krotność stawki podstawowej opłaty reklamowej) - opłata będzie wymierzana za każdy dzień od momentu wszczęcia postępowania do dnia likwidacji samowoli (nie będzie się wiec opłacało przeciąganie postępowania, co dotychczas było nagminne)
 • rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o obowiązku dostosowania reklamy do zasad lub jej usunięciu.

Pp

Gdański Wachlarz Hipokryzji Reklamowej


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Władze Gdańska skontrolują sprawę reklamy ECS na ?Gdańskim Wachlarzu Możliwości? w Oliwie. Miasto zapowiada walkę z reklamami na terenach prywatnych po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Nadal czeka ona na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o reklamie Europejskiego Centrum Solidarności, która została przymocowana do ?Gdańskiego Wachlarza Możliwości? stojącego u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Czyżewskiego w Oliwie. Konstrukcja wachlarza została ustawiona w połowie października 2014 roku aby zasłonić stojącą w tym miejscu nielegalną reklamę. Teraz sama stała się nośnikiem reklamy.

Tej sprawie przyjrzę się konkretnie, czy była ona przeprowadzona zgodnie z zasadami ? zapowiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. ? Jeżeli nie, to wyciągnę konsekwencje.

Reklamy ECS, ustawione w wielu miejscach miasta nadal pozytywnie ocenia Michał Szymański, kierownik Działu Estetyzacji w Zarządzie Dróg i Zieleni. ? Nie odbieram tego jako wtopy. Uważam, że kampania ECS jest czymś fajnym ? mówi Szymański. ? Jest to pomysłowe podejście do reklamy i dotychczas staraliśmy się taką reklamę popierać, jako alternatywą dla billboardów czy banerów.


Szef Działu Estetyzacji w ZDiZ potwierdził jednak, że ustawienie reklamy przy ?wachlarzu? było niefortunnym przypadkiem. – Ale efekt wizualny jest wręcz pozytywny, bo zasłoniliśmy niezbyt elegancjki fundament ? chwilę później zaprzecza sobie Szymański.

Po publikacji artykułów (przez nasz portal oraz Gazetę Wyborczą) na temat zasłonięcia ?wachlarza?, wiceprezydent Grzelak zwołał 6 maja briefing prasowy.

Podczas spotkania z dziennikarzami Piotr Grzelak zapowiedział walkę z nielegalną reklamą i uporządkowanie miasta na mocy tzw. ustawy krajobrazowej. Aby wejść w życie, ustawa ta czeka już tylko na podpis prezydenta RP.

W Oliwie tylko ?citylighty?

– Będziemy wreszcie mogli wprowadzić jednolite zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, będziemy też – dzięki nowym przepisom – mieli wpływ nie tylko na reklamy umieszczane w przestrzeni miejskiej, ale także na terenach prywatnych ? zapowiadał Piotr Grzelak.

– Chcemy wprowadzenia całkowitego zakazu umieszczania reklam wielkoformatowych na budynkach, w których reklamy zasłaniają okna; chcemy ograniczyć możliwość umieszczania reklam na ogrodzeniach. Chcielibyśmy w dzielnicach szczególnie ważnych dla wizerunku, jak: Śródmieście, Oliwa czy Wrzeszcz, starać się prowadzić do tego aby dominującą reklamą była mniejsza reklama,  np. ?citylighty? w gablotach przystanków ? kontynuował zastępca prezydenta Gdańska. –  Uważamy, że w tych bardziej reprezentatywnych miejscach tego typu reklama nie wpływa negatywnie na wizerunek miasta.

Nowa ustawa daje możliwość wymierzania dotkliwych kar za nielegalne reklamy. ? W ustawie jest mowa o czterdziestokrotności stawki podstawowej opłaty reklamowej za każdy dzień funkcjonowania takiej reklamy. Mamy nadzieję, że to przyniesie określony skutek ? mówił Grzelak.

Mimo tego, że ustawa jeszcze nie jest podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, Gdańsk przygotowuje się do walki z chaosem reklamowym. – Zaczęliśmy od reorganizacji struktur podległych Prezydentowi, odpowiedzialnych za ład estetyczny miasta ? wyjaśnia zastępca prezydenta miasta, Piotr Grzelak. – Dotychczasowy Referat Estetyzacji Miasta przy Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska przekształcony został w Dział Estetyzacji przy Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Dzięki temu wzmocnimy możliwości i kompetencje kontrolne w terenie, w zakresie przeciwdziałania łamaniu zasad lokalizacji reklam.

Wiceprezydent Gdańska zapowiedział przygotowanie projektu uchwały ustalającej zasady lokalizacji reklam, małej architektury, czy ogrodzeń w mieście. Po wejściu w życie nowych zasad, miasto chce wprowadzić rygorystyczne zasady i standardy jakościowe dla lokalizacji reklam, m.in.:

 • całkowity zakaz stosowania siatek reklamowych zasłaniających fasady budynków,
 • znaczne ograniczenie umieszczania banerów na ogrodzeniach,
 • ograniczenie reklam do formatów małych, wysokiej jakości, takich jak citylighty w gablotach przystankowych na obszarach kluczowych dla wizerunku miasta (Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Pas Nadmorski),
 • zakaz umieszczania na obszarze całego miasta billboardów większych niż 18 m,
 • ograniczenie maksymalnego okresu ekspozycji reklam remontowych do 1 roku.

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej, czyli Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wniósł do sejmu 1 lipca 2013r Prezydent Bronisław Komorowski. 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę, a 24 kwietnia przyjął poprawki Senatu, wzmacniające możliwości egzekucji nielegalnych reklam. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta Komorowskiego RP.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:

 • możliwość ustalenia przez gminę w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, szyldów oraz ogrodzeń (dotychczas zasady te mogły ustalać wyłącznie plany miejscowe);
 • możliwość zakazania umieszczenia reklam na terenie gminy lub jej części;
 • obowiązek dostosowania istniejących reklam do nowych zasad w terminie określonym w uchwale (min. 12 m-cy);
 • wprowadzenie kar grzywny za podżeganie i pomocnictwo w nielegalnym umieszczaniu reklam(możliwość karania zlecających przyklejanie ulotek na wiatach przestankowych, a nie tylko bezpośredniego sprawcy).
 • wprowadzenie precyzyjnych, legalnych definicji reklam, szyldów, krajobrazu;
 • wprowadzenie szczegółowych zasad funkcjonowania tzw. reklam zmiennej treści, szczególnie tablic LED ? zakaz wyświetlania ruchomych obrazów (rozpraszanie kierowców) oraz maksymalną luminancję, którą określi minister w drodze rozporządzenia;
 • możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej od wszystkich nośników na obszarze gminy (z wyjątkiem szyldów, tablic pamiątkowych i o charakterze religijnym w miejscu kultu) ? opłata za widoczność z przestrzeni publicznej
 • wprowadzenie adekwatnych i nieuchronnych kar pieniężnych za umieszczenie reklamy niezgodnie z ustalonymi zasadami (40-krotność stawki podstawowej opłaty reklamowej) – opłata będzie wymierzana za każdy dzień od momentu wszczęcia postępowania do dnia likwidacji samowoli (nie będzie się wiec opłacało przeciąganie postępowania, co dotychczas było nagminne)
 • rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o obowiązku dostosowania reklamy do zasad lub jej usunięciu.

Pp

Gdański Wachlarz Hipokryzji Reklamowej