Reklama

Deweloper wraz z miastem zbudują czteropasmową ulicę do OBC i al. Grunwaldzkiej

Do końca przyszłego roku ma powstać czteropasmowa droga łącząca ul. Wita Stwosza z al. Grunwaldzką. Większą część kosztów budowy poniesie jedna ze spółek kierowanych przez prezesa Olivia Business Centre. Umowa miasta z deweloperem jest przygotowywana w tajemnicy i wbrew mieszkańcom – protestuje Rada Oliwy.

Planowany przebieg czteropasmowego połączenia ul. Wita Stwosza z al. Grunwaldzką | na podkładzie mapy OpenStreetMap
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do końca przyszłego roku ma powstać czteropasmowa droga łącząca ul. Wita Stwosza z al. Grunwaldzką. Większą część kosztów budowy poniesie jedna ze spółek kierowanych przez prezesa Olivia Business Centre. Umowa miasta z deweloperem jest przygotowywana w tajemnicy i wbrew mieszkańcom – protestuje Rada Oliwy.

Czy czeka nas codziennie olbrzymi korek na Wita Stwosza, Derdowskiego, Obrońców Westerplatte i Polankach? Planowana jest inwestycja, która w sam środek dzielnicy wprowadzi dodatkowy ruch samochodowy.

Temat tzw. ulicy Nowo Sudeckiej (robocza nazwa) przewija się w mediach od wielu lat. Do tej pory brakowało jednak konkretów. Szczegółowych odpowiedzi o tej inwestycji odmawiano Radzie Dzielnicy Oliwa. Miejskie jednostki twierdziły, że nie mogą zdradzać szczegółów do czasu podpisania ostatecznej umowy z partnerem prywatnym.

W grudniu ubiegłego roku interpelację w tej sprawie do Prezydent Miasta Gdańska skierowała Emilia Lodzińska, radna miasta Gdańska  (PO).

Radna pytała:

  • Jaki będzie przebieg ulicy oraz jakie będzie posiadać parametry?
  • Kiedy ul. Nowa Sudecka powstanie?
  • Jaki jest planowany łączny koszt budowy ulicy Nowej Sudeckiej?
  • Czy jej realizacja nastąpi przy partycypacji finansowej ze strony podmiotu prywatnego- jeśli tak to w jakiej wysokości?
  • Czy przebieg ulicy był konsultowany z mieszkańcami?

Dzięki odpowiedzi na tę interpelację w końcu możemy poznać nieco szczegółów planowanej inwestycji, której elementem jest już istniejące skrzyżowanie z al. Grunwaldzką.

Odpowiedź na interpelację Nr 101/19 z 4.12.2019 r.

Odpowiadając na zapytanie z 4.12.2019 r. informuję, że tzw. ulica Nowa Sudecka jest łącznikiem pomiędzy Al. Grunwaldzką a ul. Wita Stwosza zlokalizowanym na wysokości wlotu ul. Orkana do ul. Wita Stwosza z jednej strony i kończącym się skrzyżowaniem z Al. Grunwaldzką ze strony drugiej. Ulica będzie posiadać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, po jednym na wprost oraz po jednym do zjazdu do tuneli i garaży podziemnych spółki Olivia Complex. Zgodnie z parametrami będzie to droga lokalna o kategorii KR 3 z pasami rowerowymi po obu stronach. Projektowana prędkość dla niej to 30 km/h.

Aktualnie Wydział Programów Rozwojowych jest w trakcie finalizacji dwóch umów pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Spółką Olivia Complex na realizację wspomnianej inwestycji drogowej. Realizacja zostanie podzielona na dwa etapy, które będą mogły być realizowane odrębnie, na podstawie jednej wspólnej i kompletnej dokumentacji. Jeden z etapów będzie realizować samodzielnie, na swój własny koszt, spółka Olivia Complex (etap od Al. Grunwaldzkiej do wysokości ul. Wąsowicza) wraz z częścią podziemną i wjazdami do garaży, na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Drugi etap (od wysokości ul. Wąsowicza do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza) realizować będzie Gmina przy udziale finansowym spółki Olivia Complex w wysokości 34 % kosztów tej części – na podstawie art. 3 ust 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Docelowy układ drogowy powinien powstać do końca 2022 r.

Zgodnie z kosztorysami szacunkowymi zweryfikowanymi przez GZDiZ łączny koszt realizacji planowany jest na poziomie 20.929.472,13 zt z czego dokumentacja: 623.610,00 zt, realizacja: 20.305.863,13 zł.

Etap realizowany w całości przez spółkę Olivia Complex zgodnie z kosztorysem powinien kosztować 15.281.217,27 zł. Etap realizowany przez Gminę został oszacowany na poziomie 5.648.260,86 zł, a udział spółki Olivia Complex w tym etapie na poziomie: 1.920.408,69 zł. Tym samym łączny koszt realizacji wskazany powyżej, z podziałem na podmioty umowy, wygląda następująco: Gmina: 3.727.852,17 zł, Olivia Complex: 17.201.619,96 zł.

Przebieg ulicy Nowej Sudeckiej został ustalony w dwóch planach zagospodarowania przestrzennego nr 0216 MPZP Wrzeszcz – Strzyża II – Oliwa – Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1327/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku oraz nr 0229 MPZP Oliwa Górna – rejon alei Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Hali „Olivia” w mieście Gdańsku – Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XLVIII/1646/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku. Procedura sporządzania ww. planów obejmowała uczestnictwo społeczności lokalnej dzielnicy Oliwa w ramach wymaganej partycypacji społecznej. Ponadto, ze względu na uzasadnione obawy mieszkańców, GZDiZ zakwestionował możliwość realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, wskazując, że ulica Nowa Sudecka nie powinna mieć połączenia z ul. Wąsowicza (gdyż kierowałoby ruch w wąskie oliwskie uliczki), a także nie powinna mieć wlotu bezpośrednio w skrzyżowanie ul. Wita Stwosza i ul. Orkana (gdyż powodowałoby utworzenie ulicy przelotowej do ul. Polanki).

Alan Aleksandrowicz

Zastępca Prezydent Miasta Gdańska

Nowa Sudecka 20200113 081057 ShiftN

W tym miejscu nowa czteropasmówka ma się łączyć z ul. Wita Stwosza    fot. Tomasz Strug

Rada Dzielnicy Oliwa przesłała dziś do Prezydent Miasta Gdańska oświadczenie wraz ze szczególnym apelem o wstrzymanie tej inwestycji do czasu uczynienia transparentnym procesu ustaleń miasta z deweloperem i urealnienia wpływu mieszkańców na projekt budowy nowej ulicy. Cała treść oświadczenia poniżej.

Rada Dzielnicy Oliwa podtrzymuje stanowisko Rady poprzedniej kadencji dotyczące sprzeciwu wobec budowy ulicy o roboczej nazwie Nowa Sudecka. Apelujemy o uczynienie transparentnymi rozmów miasta z deweloperem i włączenie w ten proces Rady Dzielnicy.

Według ostatnich informacji prasowych, nowa droga łącząca ulicę Wita Stwosza z aleją Grunwaldzką oraz Olivia Business Centre ma mieć aż cztery pasy ruchu i będzie przebiegać w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i szkoły podstawowej, przecinając drogę dzieciom do miejsca edukacji.

Przez lata domagaliśmy się udziału w rozmowach nad kształtem tej ulicy. Władze oraz jednostki miasta odmawiały nam takiej możliwości zasłaniając się wstępną umową z prywatną firmą. O kształcie nowej ulicy i rozwiązaniach zastosowanych w jej projekcie mamy się dowiedzieć dopiero po podpisaniu umowy między miastem a deweloperem. Wtedy jednak nie będzie już żadnych możliwości wpływu na kształt planowanej inwestycji publiczno – prywatnej, która de facto powstaje za naszymi i mieszkańców plecami bez żadnych konsultacji społecznych. Przed ostatnimi wyborami samorządowymi deklarowano, że czas takich praktyk minął.

Takie działania w jawny sposób gwałcą podstawowe trzy zadania Dzielnicy wpisane przez Radę Miasta Gdańska w statucie Dzielnicy Oliwa:

1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,

3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania.

Warto dodać, że plan zagospodarowania przestrzennego sprzed 18 lat  na bazie którego projektowana jest ta droga powstał w czasach, gdy nie było jeszcze Rady Dzielnicy a udział mieszkańców w procedurze planistycznej był wręcz celowo utrudniany poprzez zaniechanie propagowania informacji o tworzeniu planu. Można uznać, że plan ten nie został w żaden sposób rzetelnie skonsultowany z mieszkańcami. Teraz na jego podstawie próbuje się w tajemnicy przed mieszkańcami wybudować czteropasmową ulicę, która zakorkuje na wiele godzin dziennie ul. Wita Stwosza, ul. Derdowskiego, ul. Obrońców Westerplatte, Polanki i sąsiednie.

Budowa nowej ulicy o takich parametrach stoi w jawnej sprzeczności z Planem Zrównoważonej Mobilności dla Gdańska z 2018 roku. Cytat: „Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju transportu zakłada się stopniowe ograniczanie roli samochodu w mieście (przede wszystkim w śródmieściu oraz dzielnicach historycznych). Głównym celem podejmowanych działań jest ograniczenie powierzchni przestrzeni wykorzystywanej do parkowania , zmniejszenie zatłoczenia ulic oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, które negatywnie przekładają się na jakość życia w Gdańsku.”

Budowa nowej ulicy stoi również w sprzeczności z deklarowanym przez władze miasta wspieraniem komunikacji zbiorowej. Zachęci to jedynie kolejne setki czy tysiące kierowców do przyjazdu do OBC samochodem a nie komunikacją miejską.

Apelujemy do władz miasta i radnych Gdańska o wspólne działania na rzecz wstrzymania tej inwestycji do czasu uczynienia transparentnym procesu ustaleń miasta z deweloperem i urealnienia wpływu mieszkańców na projekt budowy nowej ulicy.

Tak istotne dla dzielnicy ustalenia nie mogą być prowadzone w tajemnicy, w zaciszu prywatnych gabinetów deweloperów – bez poszanowania sąsiedztwa i na przekór mieszkańcom.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

 

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Oliwa

Olaf Dramowicz

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

Tomasz Strug

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Oliwa

Jolanta Urbaniak – Szwankowska

Pw

Ostatnia edycja: 20 stycznia, 2020 o 19:43