Reklama

Przecinanie wstęgi na nowych boiskach

Boiska działają od blisko miesiąca, ale prezydent Gdańska postanowił uroczyście poprzecinać dziś wstęgi. Oficjalnie otwarto nowe boiska szkolne przy ul. Liczmańskiego w Oliwie i przy ul. Chłopskiej na Przymorzu.

V_LO_Boisko20140924_101643

Uroczystość na boisku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Liczmańskiego rozpoczęto o godzinie 10. Najważniejszym gościem był Prezydent Paweł Adamowicz, który wmaszerował na boisko pod szpalerem floretów utworzonym przez uczniów szkoły. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego przecinania wstęgi i ? tortu w kształcie piłki.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  zrealizowała przy ul. Liczmańskigo przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.  Dwa asfaltowe boiska zyskały bezpieczną, nowoczesną nawierzchnię sportową. Wyposażono je w nowe urządzenia sportowe oraz piłkochwyty. Wybudowana została także 28-metrowa bieżnia oraz rzutnia do pchnięcia kulą z trawiastym polem rzutów. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. W ramach zadania wykonano także wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym chodniki, drogę wewnętrzną i parkingi. Koszt wszystkich prac to 848 700 zł

V_LO_Boisko20140924_101924

Wcześniej, bo o godzinie 8:30, przecinanie wstęgi odbyło się w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 na Przymorzu.

Tu również asfaltowe boisko pokryto nawierzchnią poliuretanową, wyposażono w urządzenia sportowe oraz piłkochwyty a także ogrodzono panelami systemowymi i oświetlono.

W ramach realizacji zadania wybudowano bieżnię i skocznię w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik z kostki brukowej. Szkoła zyskała także nowe ogrodzenie panelowe z bramą oraz furtką. Koszt modernizacji wyniósł 596 550 zł

Boiska w obu szkołach objęte są monitoringiem wizyjnym.

Chopska_64_SP_6020140924_03

W ciągu 8 lat wybudowano i zmodernizowano w Gdańsku 55 boisk przyszkolnych, w tym 16 w ramach programu ?Junior 2012? oraz 9 w ramach programu ?Orlik?. Łączny koszt ich budowy to blisko 57 milionów złotych.

Pw

Nowe boiska V LO

Boiska działają od blisko miesiąca, ale prezydent Gdańska postanowił uroczyście poprzecinać dziś wstęgi. Oficjalnie otwarto nowe boiska szkolne przy ul. Liczmańskiego w Oliwie i przy ul. Chłopskiej na Przymorzu.

V_LO_Boisko20140924_101643

Uroczystość na boisku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Liczmańskiego rozpoczęto o godzinie 10. Najważniejszym gościem był Prezydent Paweł Adamowicz, który wmaszerował na boisko pod szpalerem floretów utworzonym przez uczniów szkoły. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego przecinania wstęgi i ? tortu w kształcie piłki.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  zrealizowała przy ul. Liczmańskigo przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.  Dwa asfaltowe boiska zyskały bezpieczną, nowoczesną nawierzchnię sportową. Wyposażono je w nowe urządzenia sportowe oraz piłkochwyty. Wybudowana została także 28-metrowa bieżnia oraz rzutnia do pchnięcia kulą z trawiastym polem rzutów. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. W ramach zadania wykonano także wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym chodniki, drogę wewnętrzną i parkingi. Koszt wszystkich prac to 848 700 zł

V_LO_Boisko20140924_101924

Wcześniej, bo o godzinie 8:30, przecinanie wstęgi odbyło się w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 na Przymorzu.

Tu również asfaltowe boisko pokryto nawierzchnią poliuretanową, wyposażono w urządzenia sportowe oraz piłkochwyty a także ogrodzono panelami systemowymi i oświetlono.

W ramach realizacji zadania wybudowano bieżnię i skocznię w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik z kostki brukowej. Szkoła zyskała także nowe ogrodzenie panelowe z bramą oraz furtką. Koszt modernizacji wyniósł 596 550 zł

Boiska w obu szkołach objęte są monitoringiem wizyjnym.

Chopska_64_SP_6020140924_03

W ciągu 8 lat wybudowano i zmodernizowano w Gdańsku 55 boisk przyszkolnych, w tym 16 w ramach programu ?Junior 2012? oraz 9 w ramach programu ?Orlik?. Łączny koszt ich budowy to blisko 57 milionów złotych.

Pw

Nowe boiska V LO

|

Boiska działają od blisko miesiąca, ale prezydent Gdańska postanowił uroczyście poprzecinać dziś wstęgi. Oficjalnie otwarto nowe boiska szkolne przy ul. Liczmańskiego w Oliwie i przy ul. Chłopskiej na Przymorzu.

V_LO_Boisko20140924_101643

Uroczystość na boisku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Liczmańskiego rozpoczęto o godzinie 10. Najważniejszym gościem był Prezydent Paweł Adamowicz, który wmaszerował na boisko pod szpalerem floretów utworzonym przez uczniów szkoły. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego przecinania wstęgi i ? tortu w kształcie piłki.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  zrealizowała przy ul. Liczmańskigo przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.  Dwa asfaltowe boiska zyskały bezpieczną, nowoczesną nawierzchnię sportową. Wyposażono je w nowe urządzenia sportowe oraz piłkochwyty. Wybudowana została także 28-metrowa bieżnia oraz rzutnia do pchnięcia kulą z trawiastym polem rzutów. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. W ramach zadania wykonano także wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym chodniki, drogę wewnętrzną i parkingi. Koszt wszystkich prac to 848 700 zł

V_LO_Boisko20140924_101924

Wcześniej, bo o godzinie 8:30, przecinanie wstęgi odbyło się w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 na Przymorzu.

Tu również asfaltowe boisko pokryto nawierzchnią poliuretanową, wyposażono w urządzenia sportowe oraz piłkochwyty a także ogrodzono panelami systemowymi i oświetlono.

W ramach realizacji zadania wybudowano bieżnię i skocznię w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik z kostki brukowej. Szkoła zyskała także nowe ogrodzenie panelowe z bramą oraz furtką. Koszt modernizacji wyniósł 596 550 zł

Boiska w obu szkołach objęte są monitoringiem wizyjnym.

Chopska_64_SP_6020140924_03

W ciągu 8 lat wybudowano i zmodernizowano w Gdańsku 55 boisk przyszkolnych, w tym 16 w ramach programu ?Junior 2012? oraz 9 w ramach programu ?Orlik?. Łączny koszt ich budowy to blisko 57 milionów złotych.

Pw

Nowe boiska V LO

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Boiska działają od blisko miesiąca, ale prezydent Gdańska postanowił uroczyście poprzecinać dziś wstęgi. Oficjalnie otwarto nowe boiska szkolne przy ul. Liczmańskiego w Oliwie i przy ul. Chłopskiej na Przymorzu.

V_LO_Boisko20140924_101643

Uroczystość na boisku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Liczmańskiego rozpoczęto o godzinie 10. Najważniejszym gościem był Prezydent Paweł Adamowicz, który wmaszerował na boisko pod szpalerem floretów utworzonym przez uczniów szkoły. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego przecinania wstęgi i ? tortu w kształcie piłki.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  zrealizowała przy ul. Liczmańskigo przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.  Dwa asfaltowe boiska zyskały bezpieczną, nowoczesną nawierzchnię sportową. Wyposażono je w nowe urządzenia sportowe oraz piłkochwyty. Wybudowana została także 28-metrowa bieżnia oraz rzutnia do pchnięcia kulą z trawiastym polem rzutów. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. W ramach zadania wykonano także wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym chodniki, drogę wewnętrzną i parkingi. Koszt wszystkich prac to 848 700 zł

V_LO_Boisko20140924_101924

Wcześniej, bo o godzinie 8:30, przecinanie wstęgi odbyło się w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 na Przymorzu.

Tu również asfaltowe boisko pokryto nawierzchnią poliuretanową, wyposażono w urządzenia sportowe oraz piłkochwyty a także ogrodzono panelami systemowymi i oświetlono.

W ramach realizacji zadania wybudowano bieżnię i skocznię w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik z kostki brukowej. Szkoła zyskała także nowe ogrodzenie panelowe z bramą oraz furtką. Koszt modernizacji wyniósł 596 550 zł

Boiska w obu szkołach objęte są monitoringiem wizyjnym.

Chopska_64_SP_6020140924_03

W ciągu 8 lat wybudowano i zmodernizowano w Gdańsku 55 boisk przyszkolnych, w tym 16 w ramach programu ?Junior 2012? oraz 9 w ramach programu ?Orlik?. Łączny koszt ich budowy to blisko 57 milionów złotych.

Pw

Nowe boiska V LO