Reklama

Nowe dachy wozowni i altany w Parku Oliwskim

Zabytkowy budynek dawnej stajni oraz pawilon ogrodowy, znajdujące się w zespole pocysterskim w Oliwie, przeszły kompleksowy remont dachów.

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300014

Wozownia z nowym dachem

W przypadku wozowni prace remontowo – renowacyjne objęły między innymi: wymianę ceramicznego pokrycia dachów,  remont więźby dachowej, dezynfekcję cegieł w górnej partii murów, a także wykonanie nowych lukarn.

Kilkaset metrów kwadratowych starej dachówki i cegieł, zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków,  miało zostać przekazane na rzecz poszkodowanych w czasie niedawnych klęsk żywiołowych. Jednak materiał budowlany okazał się zbyt zniszczony.

Prace wykonywane były przez gdańską firmę Ekoinbud, specjalizującą się w remontach zabytków – równiez w Oliwie. – W latach 2009 – 2010 prowadziliśmy prace konserwatorsko-budowlane w Bazylice Archikatedralnej ? opowiada Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud ? Wymieniliśmy oszklenie okien na witrażowe oraz przeprowadziliśmy konserwacje portalu, ławek, malowideł.

Ta sama firma wyremontowała w listopadzie dach sąsiedniej altany parkowej. Prawie cały, drewniany dach pokryty był grubą warstwą mchu, porostów oraz glonów. Przy okazji wymiany gontu, oczyszczono i zakonserwowano dekoracyjne elementy stolarki i metalową chorągiewkę. Remont dachu altanki przeprowadzono ze środków Zarządu Dróg i Zieleni.

altana_dach_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem – mat. prasowe

Wozownia

To zabytkowy, parterowy budynek z XVIII-wieku wpisany do rejestru pod numerem 364 (obecnie 64). Od czasów powojennych służył jako składnica konserwatorska, znajdowało się tam wszystko: fragmenty cennych rzeźb czy przedproży.  Budynek jest obecnie własnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Są koncepcje na to, jak go wykorzystać w przyszłości (proponowano między innymi stworzenie sali koncertowej). Najpierw jednak zdecydowano o remoncie niszczejącego zabytku.

Altana

Stała już w tym miejscu pod koniec XVIII wieku. Altana ma ciekawą historię. Pod koniec XIX wieku ze swoja kochanką (Lou Andreas-Salomé) spotkał się tu poeta Rainer Maria Rilke. Do takich informacji dotarł pisarz Paweł Huelle. Obecny pawilon ogrodowy zbudowano w 1981 roku.

Pw

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300007

Pawilon ogrodowy z nowym pokryciem dachu

altana_chorag_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem mat. prasowe

Zabytkowy budynek dawnej stajni oraz pawilon ogrodowy, znajdujące się w zespole pocysterskim w Oliwie, przeszły kompleksowy remont dachów.

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300014

Wozownia z nowym dachem

W przypadku wozowni prace remontowo - renowacyjne objęły między innymi: wymianę ceramicznego pokrycia dachów,  remont więźby dachowej, dezynfekcję cegieł w górnej partii murów, a także wykonanie nowych lukarn.

Kilkaset metrów kwadratowych starej dachówki i cegieł, zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków,  miało zostać przekazane na rzecz poszkodowanych w czasie niedawnych klęsk żywiołowych. Jednak materiał budowlany okazał się zbyt zniszczony.

Prace wykonywane były przez gdańską firmę Ekoinbud, specjalizującą się w remontach zabytków - równiez w Oliwie. - W latach 2009 - 2010 prowadziliśmy prace konserwatorsko-budowlane w Bazylice Archikatedralnej ? opowiada Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud ? Wymieniliśmy oszklenie okien na witrażowe oraz przeprowadziliśmy konserwacje portalu, ławek, malowideł.

Ta sama firma wyremontowała w listopadzie dach sąsiedniej altany parkowej. Prawie cały, drewniany dach pokryty był grubą warstwą mchu, porostów oraz glonów. Przy okazji wymiany gontu, oczyszczono i zakonserwowano dekoracyjne elementy stolarki i metalową chorągiewkę. Remont dachu altanki przeprowadzono ze środków Zarządu Dróg i Zieleni.

altana_dach_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem mat. prasowe

Wozownia

To zabytkowy, parterowy budynek z XVIII-wieku wpisany do rejestru pod numerem 364 (obecnie 64). Od czasów powojennych służył jako składnica konserwatorska, znajdowało się tam wszystko: fragmenty cennych rzeźb czy przedproży.  Budynek jest obecnie własnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Są koncepcje na to, jak go wykorzystać w przyszłości (proponowano między innymi stworzenie sali koncertowej). Najpierw jednak zdecydowano o remoncie niszczejącego zabytku.

Altana

Stała już w tym miejscu pod koniec XVIII wieku. Altana ma ciekawą historię. Pod koniec XIX wieku ze swoja kochanką (Lou Andreas-Salomé) spotkał się tu poeta Rainer Maria Rilke. Do takich informacji dotarł pisarz Paweł Huelle. Obecny pawilon ogrodowy zbudowano w 1981 roku.

Pw

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300007

Pawilon ogrodowy z nowym pokryciem dachu

altana_chorag_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem - mat. prasowe

|

Zabytkowy budynek dawnej stajni oraz pawilon ogrodowy, znajdujące się w zespole pocysterskim w Oliwie, przeszły kompleksowy remont dachów.

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300014

Wozownia z nowym dachem

W przypadku wozowni prace remontowo - renowacyjne objęły między innymi: wymianę ceramicznego pokrycia dachów,  remont więźby dachowej, dezynfekcję cegieł w górnej partii murów, a także wykonanie nowych lukarn.

Kilkaset metrów kwadratowych starej dachówki i cegieł, zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków,  miało zostać przekazane na rzecz poszkodowanych w czasie niedawnych klęsk żywiołowych. Jednak materiał budowlany okazał się zbyt zniszczony.

Prace wykonywane były przez gdańską firmę Ekoinbud, specjalizującą się w remontach zabytków - równiez w Oliwie. - W latach 2009 - 2010 prowadziliśmy prace konserwatorsko-budowlane w Bazylice Archikatedralnej ? opowiada Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud ? Wymieniliśmy oszklenie okien na witrażowe oraz przeprowadziliśmy konserwacje portalu, ławek, malowideł.

Ta sama firma wyremontowała w listopadzie dach sąsiedniej altany parkowej. Prawie cały, drewniany dach pokryty był grubą warstwą mchu, porostów oraz glonów. Przy okazji wymiany gontu, oczyszczono i zakonserwowano dekoracyjne elementy stolarki i metalową chorągiewkę. Remont dachu altanki przeprowadzono ze środków Zarządu Dróg i Zieleni.

altana_dach_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem mat. prasowe

Wozownia

To zabytkowy, parterowy budynek z XVIII-wieku wpisany do rejestru pod numerem 364 (obecnie 64). Od czasów powojennych służył jako składnica konserwatorska, znajdowało się tam wszystko: fragmenty cennych rzeźb czy przedproży.  Budynek jest obecnie własnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Są koncepcje na to, jak go wykorzystać w przyszłości (proponowano między innymi stworzenie sali koncertowej). Najpierw jednak zdecydowano o remoncie niszczejącego zabytku.

Altana

Stała już w tym miejscu pod koniec XVIII wieku. Altana ma ciekawą historię. Pod koniec XIX wieku ze swoja kochanką (Lou Andreas-Salomé) spotkał się tu poeta Rainer Maria Rilke. Do takich informacji dotarł pisarz Paweł Huelle. Obecny pawilon ogrodowy zbudowano w 1981 roku.

Pw

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300007

Pawilon ogrodowy z nowym pokryciem dachu

altana_chorag_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem - mat. prasowe

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zabytkowy budynek dawnej stajni oraz pawilon ogrodowy, znajdujące się w zespole pocysterskim w Oliwie, przeszły kompleksowy remont dachów.

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300014

Wozownia z nowym dachem

W przypadku wozowni prace remontowo – renowacyjne objęły między innymi: wymianę ceramicznego pokrycia dachów,  remont więźby dachowej, dezynfekcję cegieł w górnej partii murów, a także wykonanie nowych lukarn.

Kilkaset metrów kwadratowych starej dachówki i cegieł, zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków,  miało zostać przekazane na rzecz poszkodowanych w czasie niedawnych klęsk żywiołowych. Jednak materiał budowlany okazał się zbyt zniszczony.

Prace wykonywane były przez gdańską firmę Ekoinbud, specjalizującą się w remontach zabytków – równiez w Oliwie. – W latach 2009 – 2010 prowadziliśmy prace konserwatorsko-budowlane w Bazylice Archikatedralnej ? opowiada Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud ? Wymieniliśmy oszklenie okien na witrażowe oraz przeprowadziliśmy konserwacje portalu, ławek, malowideł.

Ta sama firma wyremontowała w listopadzie dach sąsiedniej altany parkowej. Prawie cały, drewniany dach pokryty był grubą warstwą mchu, porostów oraz glonów. Przy okazji wymiany gontu, oczyszczono i zakonserwowano dekoracyjne elementy stolarki i metalową chorągiewkę. Remont dachu altanki przeprowadzono ze środków Zarządu Dróg i Zieleni.

altana_dach_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem – mat. prasowe

Wozownia

To zabytkowy, parterowy budynek z XVIII-wieku wpisany do rejestru pod numerem 364 (obecnie 64). Od czasów powojennych służył jako składnica konserwatorska, znajdowało się tam wszystko: fragmenty cennych rzeźb czy przedproży.  Budynek jest obecnie własnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Są koncepcje na to, jak go wykorzystać w przyszłości (proponowano między innymi stworzenie sali koncertowej). Najpierw jednak zdecydowano o remoncie niszczejącego zabytku.

Altana

Stała już w tym miejscu pod koniec XVIII wieku. Altana ma ciekawą historię. Pod koniec XIX wieku ze swoja kochanką (Lou Andreas-Salomé) spotkał się tu poeta Rainer Maria Rilke. Do takich informacji dotarł pisarz Paweł Huelle. Obecny pawilon ogrodowy zbudowano w 1981 roku.

Pw

Park_Oliwski_Jesienia_2012111300007

Pawilon ogrodowy z nowym pokryciem dachu

altana_chorag_przed_remontem

Dach pawilonu ogrodowego przed remontem mat. prasowe