Reklama

Budują nowe mostki w Parku Oliwskim

W Parku Oliwskim rozpoczynają się wyczekiwane od lat remonty. Wygląd z dawnych pocztówek maja zyskać mostki przy wodospadzie. Planowany jest również remont Grot Szeptów.  W czwartek pracę rozpoczyna Rada Programowa Parku Oliwskiego.

Park_Oliwski_20160507_135011_Opata_Rybiskiego_mostki

Demontaż kładki przy wodospadzia  fot. Tomasz Strug

Rozpoczęła się przebudowa trzech kładek dla pieszych w Parku Oliwskim. Prace budowlane potrwają do 19 lipca.

Prace już wystartowały, odbywają się równocześnie we wszystkich trzech zaplanowanych lokalizacjach ? w rejonie ul. Opackiej, obok palmiarni i przy wodospadzie ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. – Mostki na przepływającym przez Park Oliwski potoku trzeba było przebudować – zostały zbudowane kilkadziesiąt lat temu.

Prowadzone prace wymagały wyłączenia z ruchu mostków i wytyczenia obejść, które jednak nie powinny być uciążliwe dla odwiedzających park. Jednym z obejść jest prowizoryczny mostek wybudowany poniżej wodospadu. – Aby dodatkowo ograniczyć uciążliwości związane z przebudową, prace szczególnie hałaśliwe prowadzone są w godzinach nocnych, gdy park jest zamknięty ? dodaje dyrektor Kotłowski.

Park_Oliwski_mostki_w_remoncie_20160507_134347_Opata_Rybiskiego

Tymczasowy mostek poniżej wodospadu    fot. Tomasz Strug

W ramach prowadzonych obecnie prac rozebrane zostały dotychczasowe kładki. Nowe mostki maja wyglądać jak te z początku XX wieku. Koszt prac wynosi ok. 456 tysięcy złotych.

Rada Programowa Parku Oliwskiego

Skutkiem protestów Rady Dzielnicy w sprawie pomysłów wycięcia 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego w Palmiarni, odbyło się kilka spotkań radnych, ekspertów i mieszkańców z władzami Gdańska i urzędnikami.  Ich tematem była dalsza przyszłość Palmiarni i Parku Oliwskiego.

Podczas jednego ze spotkań padła deklaracja remontu ?Grot Szeptów?, które oficjalnie są zamknięte dla zwiedzania. Renowację ma przejść również brama główna Parku Oliwskiego. Na ostatnim spotkaniu (26 lutego) poinformowano o planach rozbudowy Palmiarni. Ten rok ma być poświęcony na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przyszłym roku ma zostać wyłoniony wykonawca rozbudowy rotundy.

Park_Oliwski20160507_134655_mapkaonejsc

Plan obejść Parku na czas remontu kładek    fot. Tomasz Strug

Miasto planuje rewaloryzację parku i wzbogacenie jego funkcji. Dlatego też, Prezydent Miasta Gdańska zdecydował powołać Radę Programową Parku Oliwskiego, której celem jest opracowanie wytycznych do projektu rewaloryzacji parku oraz rekomendacji w zakresie przyszłego modelu organizacyjnego obiektu.

Termin inauguracji działania Rady to 19 maja 2016 godz. 11:00, w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim w Gdańsku. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

Porządek spotkania:

1. Inauguracja, powitanie gości i prezentacja członków Rady ? Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

2. Prezentacja organizacji pracy Rady Programowej Parku Oliwskiego ? Joanna Paniec Ogrodnik Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

3. Historia Parku Oliwskiego ? od powstania do dnia dzisiejszego – dr. hab. inż. Architekt Katarzyna Rozmarynowska Politechnika Gdańska

4. Specyfika rewaloryzacji ogrodów historycznych ? metodologia i uwarunkowania prawne ? architekt i arch. krajobrazu Witold Burkiewicz, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie

5. Przykłady funkcjonowania parków zabytkowych w Polsce i na świecie – dr inż. Architekt krajobrazu Anna Majdecka-Strzeżek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Aktualny stan i zagadnienia związane z utrzymaniem Parku Oliwskiego ? Ewelina Latoszewska, Kierownik Działu Utrzymania Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

7. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia Urzędu Konserwatorskiego ? Dariusz Chmielewski Wojewódzki Pomorski Konserwator Zabytków w Gdańsku

8. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia inwestorskiego – Wojciech Folejewski Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Kubaturowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

9. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego ? źródła finansowanie inwestycji ? Marcin Dawidowski, Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urząd Miejski w Gdańsku

10. Oczekiwania i potrzeby użytkowników Parku Oliwskiego ? Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

11. Pytania, zakończenie spotkania.

 

Tomasz Strug / mat. ZDiZ

Nowa Palmiarnia w 2017 roku


W Parku Oliwskim rozpoczynają się wyczekiwane od lat remonty. Wygląd z dawnych pocztówek maja zyskać mostki przy wodospadzie. Planowany jest również remont Grot Szeptów.  W czwartek pracę rozpoczyna Rada Programowa Parku Oliwskiego.

Park_Oliwski_20160507_135011_Opata_Rybiskiego_mostki

Demontaż kładki przy wodospadzia  fot. Tomasz Strug

Rozpoczęła się przebudowa trzech kładek dla pieszych w Parku Oliwskim. Prace budowlane potrwają do 19 lipca.

- Prace już wystartowały, odbywają się równocześnie we wszystkich trzech zaplanowanych lokalizacjach ? w rejonie ul. Opackiej, obok palmiarni i przy wodospadzie ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. - Mostki na przepływającym przez Park Oliwski potoku trzeba było przebudować - zostały zbudowane kilkadziesiąt lat temu.

Prowadzone prace wymagały wyłączenia z ruchu mostków i wytyczenia obejść, które jednak nie powinny być uciążliwe dla odwiedzających park. Jednym z obejść jest prowizoryczny mostek wybudowany poniżej wodospadu. - Aby dodatkowo ograniczyć uciążliwości związane z przebudową, prace szczególnie hałaśliwe prowadzone są w godzinach nocnych, gdy park jest zamknięty ? dodaje dyrektor Kotłowski.

Park_Oliwski_mostki_w_remoncie_20160507_134347_Opata_Rybiskiego

Tymczasowy mostek poniżej wodospadu    fot. Tomasz Strug

W ramach prowadzonych obecnie prac rozebrane zostały dotychczasowe kładki. Nowe mostki maja wyglądać jak te z początku XX wieku. Koszt prac wynosi ok. 456 tysięcy złotych.

Rada Programowa Parku Oliwskiego

Skutkiem protestów Rady Dzielnicy w sprawie pomysłów wycięcia 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego w Palmiarni, odbyło się kilka spotkań radnych, ekspertów i mieszkańców z władzami Gdańska i urzędnikami.  Ich tematem była dalsza przyszłość Palmiarni i Parku Oliwskiego.

Podczas jednego ze spotkań padła deklaracja remontu ?Grot Szeptów?, które oficjalnie są zamknięte dla zwiedzania. Renowację ma przejść również brama główna Parku Oliwskiego. Na ostatnim spotkaniu (26 lutego) poinformowano o planach rozbudowy Palmiarni. Ten rok ma być poświęcony na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przyszłym roku ma zostać wyłoniony wykonawca rozbudowy rotundy.

Park_Oliwski20160507_134655_mapkaonejsc

Plan obejść Parku na czas remontu kładek    fot. Tomasz Strug

Miasto planuje rewaloryzację parku i wzbogacenie jego funkcji. Dlatego też, Prezydent Miasta Gdańska zdecydował powołać Radę Programową Parku Oliwskiego, której celem jest opracowanie wytycznych do projektu rewaloryzacji parku oraz rekomendacji w zakresie przyszłego modelu organizacyjnego obiektu.

Termin inauguracji działania Rady to 19 maja 2016 godz. 11:00, w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim w Gdańsku. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

Porządek spotkania:

1. Inauguracja, powitanie gości i prezentacja członków Rady ? Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

2. Prezentacja organizacji pracy Rady Programowej Parku Oliwskiego ? Joanna Paniec Ogrodnik Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

3. Historia Parku Oliwskiego ? od powstania do dnia dzisiejszego - dr. hab. inż. Architekt Katarzyna Rozmarynowska Politechnika Gdańska

4. Specyfika rewaloryzacji ogrodów historycznych ? metodologia i uwarunkowania prawne ? architekt i arch. krajobrazu Witold Burkiewicz, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie

5. Przykłady funkcjonowania parków zabytkowych w Polsce i na świecie - dr inż. Architekt krajobrazu Anna Majdecka-Strzeżek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Aktualny stan i zagadnienia związane z utrzymaniem Parku Oliwskiego ? Ewelina Latoszewska, Kierownik Działu Utrzymania Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

7. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia Urzędu Konserwatorskiego ? Dariusz Chmielewski Wojewódzki Pomorski Konserwator Zabytków w Gdańsku

8. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia inwestorskiego - Wojciech Folejewski Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Kubaturowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

9. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego ? źródła finansowanie inwestycji ? Marcin Dawidowski, Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urząd Miejski w Gdańsku

10. Oczekiwania i potrzeby użytkowników Parku Oliwskiego ? Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

11. Pytania, zakończenie spotkania.

 

Tomasz Strug / mat. ZDiZ

Nowa Palmiarnia w 2017 roku


|

W Parku Oliwskim rozpoczynają się wyczekiwane od lat remonty. Wygląd z dawnych pocztówek maja zyskać mostki przy wodospadzie. Planowany jest również remont Grot Szeptów.  W czwartek pracę rozpoczyna Rada Programowa Parku Oliwskiego.

Park_Oliwski_20160507_135011_Opata_Rybiskiego_mostki

Demontaż kładki przy wodospadzia  fot. Tomasz Strug

Rozpoczęła się przebudowa trzech kładek dla pieszych w Parku Oliwskim. Prace budowlane potrwają do 19 lipca.

- Prace już wystartowały, odbywają się równocześnie we wszystkich trzech zaplanowanych lokalizacjach ? w rejonie ul. Opackiej, obok palmiarni i przy wodospadzie ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. - Mostki na przepływającym przez Park Oliwski potoku trzeba było przebudować - zostały zbudowane kilkadziesiąt lat temu.

Prowadzone prace wymagały wyłączenia z ruchu mostków i wytyczenia obejść, które jednak nie powinny być uciążliwe dla odwiedzających park. Jednym z obejść jest prowizoryczny mostek wybudowany poniżej wodospadu. - Aby dodatkowo ograniczyć uciążliwości związane z przebudową, prace szczególnie hałaśliwe prowadzone są w godzinach nocnych, gdy park jest zamknięty ? dodaje dyrektor Kotłowski.

Park_Oliwski_mostki_w_remoncie_20160507_134347_Opata_Rybiskiego

Tymczasowy mostek poniżej wodospadu    fot. Tomasz Strug

W ramach prowadzonych obecnie prac rozebrane zostały dotychczasowe kładki. Nowe mostki maja wyglądać jak te z początku XX wieku. Koszt prac wynosi ok. 456 tysięcy złotych.

Rada Programowa Parku Oliwskiego

Skutkiem protestów Rady Dzielnicy w sprawie pomysłów wycięcia 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego w Palmiarni, odbyło się kilka spotkań radnych, ekspertów i mieszkańców z władzami Gdańska i urzędnikami.  Ich tematem była dalsza przyszłość Palmiarni i Parku Oliwskiego.

Podczas jednego ze spotkań padła deklaracja remontu ?Grot Szeptów?, które oficjalnie są zamknięte dla zwiedzania. Renowację ma przejść również brama główna Parku Oliwskiego. Na ostatnim spotkaniu (26 lutego) poinformowano o planach rozbudowy Palmiarni. Ten rok ma być poświęcony na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przyszłym roku ma zostać wyłoniony wykonawca rozbudowy rotundy.

Park_Oliwski20160507_134655_mapkaonejsc

Plan obejść Parku na czas remontu kładek    fot. Tomasz Strug

Miasto planuje rewaloryzację parku i wzbogacenie jego funkcji. Dlatego też, Prezydent Miasta Gdańska zdecydował powołać Radę Programową Parku Oliwskiego, której celem jest opracowanie wytycznych do projektu rewaloryzacji parku oraz rekomendacji w zakresie przyszłego modelu organizacyjnego obiektu.

Termin inauguracji działania Rady to 19 maja 2016 godz. 11:00, w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim w Gdańsku. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

Porządek spotkania:

1. Inauguracja, powitanie gości i prezentacja członków Rady ? Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

2. Prezentacja organizacji pracy Rady Programowej Parku Oliwskiego ? Joanna Paniec Ogrodnik Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

3. Historia Parku Oliwskiego ? od powstania do dnia dzisiejszego - dr. hab. inż. Architekt Katarzyna Rozmarynowska Politechnika Gdańska

4. Specyfika rewaloryzacji ogrodów historycznych ? metodologia i uwarunkowania prawne ? architekt i arch. krajobrazu Witold Burkiewicz, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie

5. Przykłady funkcjonowania parków zabytkowych w Polsce i na świecie - dr inż. Architekt krajobrazu Anna Majdecka-Strzeżek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Aktualny stan i zagadnienia związane z utrzymaniem Parku Oliwskiego ? Ewelina Latoszewska, Kierownik Działu Utrzymania Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

7. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia Urzędu Konserwatorskiego ? Dariusz Chmielewski Wojewódzki Pomorski Konserwator Zabytków w Gdańsku

8. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia inwestorskiego - Wojciech Folejewski Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Kubaturowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

9. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego ? źródła finansowanie inwestycji ? Marcin Dawidowski, Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urząd Miejski w Gdańsku

10. Oczekiwania i potrzeby użytkowników Parku Oliwskiego ? Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

11. Pytania, zakończenie spotkania.

 

Tomasz Strug / mat. ZDiZ

Nowa Palmiarnia w 2017 roku


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W Parku Oliwskim rozpoczynają się wyczekiwane od lat remonty. Wygląd z dawnych pocztówek maja zyskać mostki przy wodospadzie. Planowany jest również remont Grot Szeptów.  W czwartek pracę rozpoczyna Rada Programowa Parku Oliwskiego.

Park_Oliwski_20160507_135011_Opata_Rybiskiego_mostki

Demontaż kładki przy wodospadzia  fot. Tomasz Strug

Rozpoczęła się przebudowa trzech kładek dla pieszych w Parku Oliwskim. Prace budowlane potrwają do 19 lipca.

Prace już wystartowały, odbywają się równocześnie we wszystkich trzech zaplanowanych lokalizacjach ? w rejonie ul. Opackiej, obok palmiarni i przy wodospadzie ? mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. – Mostki na przepływającym przez Park Oliwski potoku trzeba było przebudować – zostały zbudowane kilkadziesiąt lat temu.

Prowadzone prace wymagały wyłączenia z ruchu mostków i wytyczenia obejść, które jednak nie powinny być uciążliwe dla odwiedzających park. Jednym z obejść jest prowizoryczny mostek wybudowany poniżej wodospadu. – Aby dodatkowo ograniczyć uciążliwości związane z przebudową, prace szczególnie hałaśliwe prowadzone są w godzinach nocnych, gdy park jest zamknięty ? dodaje dyrektor Kotłowski.

Park_Oliwski_mostki_w_remoncie_20160507_134347_Opata_Rybiskiego

Tymczasowy mostek poniżej wodospadu    fot. Tomasz Strug

W ramach prowadzonych obecnie prac rozebrane zostały dotychczasowe kładki. Nowe mostki maja wyglądać jak te z początku XX wieku. Koszt prac wynosi ok. 456 tysięcy złotych.

Rada Programowa Parku Oliwskiego

Skutkiem protestów Rady Dzielnicy w sprawie pomysłów wycięcia 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego w Palmiarni, odbyło się kilka spotkań radnych, ekspertów i mieszkańców z władzami Gdańska i urzędnikami.  Ich tematem była dalsza przyszłość Palmiarni i Parku Oliwskiego.

Podczas jednego ze spotkań padła deklaracja remontu ?Grot Szeptów?, które oficjalnie są zamknięte dla zwiedzania. Renowację ma przejść również brama główna Parku Oliwskiego. Na ostatnim spotkaniu (26 lutego) poinformowano o planach rozbudowy Palmiarni. Ten rok ma być poświęcony na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przyszłym roku ma zostać wyłoniony wykonawca rozbudowy rotundy.

Park_Oliwski20160507_134655_mapkaonejsc

Plan obejść Parku na czas remontu kładek    fot. Tomasz Strug

Miasto planuje rewaloryzację parku i wzbogacenie jego funkcji. Dlatego też, Prezydent Miasta Gdańska zdecydował powołać Radę Programową Parku Oliwskiego, której celem jest opracowanie wytycznych do projektu rewaloryzacji parku oraz rekomendacji w zakresie przyszłego modelu organizacyjnego obiektu.

Termin inauguracji działania Rady to 19 maja 2016 godz. 11:00, w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim w Gdańsku. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

Porządek spotkania:

1. Inauguracja, powitanie gości i prezentacja członków Rady ? Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

2. Prezentacja organizacji pracy Rady Programowej Parku Oliwskiego ? Joanna Paniec Ogrodnik Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

3. Historia Parku Oliwskiego ? od powstania do dnia dzisiejszego – dr. hab. inż. Architekt Katarzyna Rozmarynowska Politechnika Gdańska

4. Specyfika rewaloryzacji ogrodów historycznych ? metodologia i uwarunkowania prawne ? architekt i arch. krajobrazu Witold Burkiewicz, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie

5. Przykłady funkcjonowania parków zabytkowych w Polsce i na świecie – dr inż. Architekt krajobrazu Anna Majdecka-Strzeżek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Aktualny stan i zagadnienia związane z utrzymaniem Parku Oliwskiego ? Ewelina Latoszewska, Kierownik Działu Utrzymania Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

7. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia Urzędu Konserwatorskiego ? Dariusz Chmielewski Wojewódzki Pomorski Konserwator Zabytków w Gdańsku

8. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego z punktu widzenia inwestorskiego – Wojciech Folejewski Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Kubaturowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

9. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego ? źródła finansowanie inwestycji ? Marcin Dawidowski, Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urząd Miejski w Gdańsku

10. Oczekiwania i potrzeby użytkowników Parku Oliwskiego ? Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

11. Pytania, zakończenie spotkania.

 

Tomasz Strug / mat. ZDiZ

Nowa Palmiarnia w 2017 roku