Reklama

Nowy maszt telefonii komórkowej przy ul. Bażyńskiego

W Oliwie powstanie kolejny maszt z nadajnikami telefonii komórkowej. Urządzania nadawcze sieci PLAY zostaną zamontowane przy ul. Bażyńskiego, na dachu jednego z budynków Spółdzielni Niewidomych SINOL.

Bazynskiego_nadajnik20150224_03

Do 5 marca właściciele, zarządcy lub użytkownicy wieczyści przyległych terenów mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji Według danych Urzędu Kontroli Elektronicznej, na budynkach SINOL pracują już nadajniki sieci T-Mobile oraz PLAY.

W sprawie nowej inwestycji na dachu spółdzielni ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska. W zawiadomieniu czytamy, że z wniosku P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa antenowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną telefonii komórkowej P4 o wys. 10 m, na dachu budynku przy ul. Bażyńskiego 34a w Gdańsku, dz. nr 259 obr. 12.”

nadajniki_komorkowe_mapa_02_2015

Rozmieszczenie nadajników sieci komórkowych w Oliwie i okolicy – źródło beta.btsearch.pl

Ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (do 5 marca). Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Urbanistki, Architektury i Ochrony Zabytków, w pokoju nr 455 (tel. 58 323 64 55) w poniedziałki, w godz. 8.00-16.00, środy w godz. 8.00-17.00 czwartki w godz. 8.00-11.00 lub w piątki 8.00-15.00.

Pp

Nowe maszty telefonii komórkowej

W Oliwie powstanie kolejny maszt z nadajnikami telefonii komórkowej. Urządzania nadawcze sieci PLAY zostaną zamontowane przy ul. Bażyńskiego, na dachu jednego z budynków Spółdzielni Niewidomych SINOL.

Bazynskiego_nadajnik20150224_03

Do 5 marca właściciele, zarządcy lub użytkownicy wieczyści przyległych terenów mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji Według danych Urzędu Kontroli Elektronicznej, na budynkach SINOL pracują już nadajniki sieci T-Mobile oraz PLAY.

W sprawie nowej inwestycji na dachu spółdzielni ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska. W zawiadomieniu czytamy, że z wniosku P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

"Budowa antenowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną telefonii komórkowej P4 o wys. 10 m, na dachu budynku przy ul. Bażyńskiego 34a w Gdańsku, dz. nr 259 obr. 12."

nadajniki_komorkowe_mapa_02_2015

Rozmieszczenie nadajników sieci komórkowych w Oliwie i okolicy - źródło beta.btsearch.pl

Ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (do 5 marca). Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Urbanistki, Architektury i Ochrony Zabytków, w pokoju nr 455 (tel. 58 323 64 55) w poniedziałki, w godz. 8.00-16.00, środy w godz. 8.00-17.00 czwartki w godz. 8.00-11.00 lub w piątki 8.00-15.00.

Pp

Nowe maszty telefonii komórkowej

|

W Oliwie powstanie kolejny maszt z nadajnikami telefonii komórkowej. Urządzania nadawcze sieci PLAY zostaną zamontowane przy ul. Bażyńskiego, na dachu jednego z budynków Spółdzielni Niewidomych SINOL.

Bazynskiego_nadajnik20150224_03

Do 5 marca właściciele, zarządcy lub użytkownicy wieczyści przyległych terenów mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji Według danych Urzędu Kontroli Elektronicznej, na budynkach SINOL pracują już nadajniki sieci T-Mobile oraz PLAY.

W sprawie nowej inwestycji na dachu spółdzielni ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska. W zawiadomieniu czytamy, że z wniosku P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

"Budowa antenowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną telefonii komórkowej P4 o wys. 10 m, na dachu budynku przy ul. Bażyńskiego 34a w Gdańsku, dz. nr 259 obr. 12."

nadajniki_komorkowe_mapa_02_2015

Rozmieszczenie nadajników sieci komórkowych w Oliwie i okolicy - źródło beta.btsearch.pl

Ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (do 5 marca). Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Urbanistki, Architektury i Ochrony Zabytków, w pokoju nr 455 (tel. 58 323 64 55) w poniedziałki, w godz. 8.00-16.00, środy w godz. 8.00-17.00 czwartki w godz. 8.00-11.00 lub w piątki 8.00-15.00.

Pp

Nowe maszty telefonii komórkowej

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W Oliwie powstanie kolejny maszt z nadajnikami telefonii komórkowej. Urządzania nadawcze sieci PLAY zostaną zamontowane przy ul. Bażyńskiego, na dachu jednego z budynków Spółdzielni Niewidomych SINOL.

Bazynskiego_nadajnik20150224_03

Do 5 marca właściciele, zarządcy lub użytkownicy wieczyści przyległych terenów mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji Według danych Urzędu Kontroli Elektronicznej, na budynkach SINOL pracują już nadajniki sieci T-Mobile oraz PLAY.

W sprawie nowej inwestycji na dachu spółdzielni ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska. W zawiadomieniu czytamy, że z wniosku P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa antenowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną telefonii komórkowej P4 o wys. 10 m, na dachu budynku przy ul. Bażyńskiego 34a w Gdańsku, dz. nr 259 obr. 12.”

nadajniki_komorkowe_mapa_02_2015

Rozmieszczenie nadajników sieci komórkowych w Oliwie i okolicy – źródło beta.btsearch.pl

Ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (do 5 marca). Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Urbanistki, Architektury i Ochrony Zabytków, w pokoju nr 455 (tel. 58 323 64 55) w poniedziałki, w godz. 8.00-16.00, środy w godz. 8.00-17.00 czwartki w godz. 8.00-11.00 lub w piątki 8.00-15.00.

Pp

Nowe maszty telefonii komórkowej