Reklama

Nowy proboszcz w kościele Cystersów

Parafia Ojców Cystersów ma nowego proboszcza. Został nim O. Wiesław Rymarczyk.

Ustępujący proboszcz O. Bogumil Nycz pozostaje w Oliwie

Nowy_Stary_Proboszcz_Cystersi

Nowy i „stary” proboszcz przyjmują życzenia

Prawo Kanoniczne zobowiązuje proboszcza po osiągnięciu siedemdziesiątego piątego roku życia do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Proboszcz Nycz ukończył 30 kwietnia 77 lat. Zmiana na stanowisku proboszcza była spodziewana od dłuższego czasu. Uroczysta msza z udziałem nowego proboszcza odbyła się w niedzielę o godzinie 10. Dziekan dekanatu Gdańsk – Oliwa ks. Zbigniew Zieliński odczytał treść dekretu arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia: Na prośbę opata szczyrzyckiego, O. Dominika Chuchera, wyrażoną w piśmie z dnia 12 maja 2012 zwalniam O. Bogumiła Nycza z funkcji proboszcza  parafii pod wezwaniem MB Królowej Korony Polskiej w Gdańsku – Oliwie, w dekanacie Gdańsk – Oliwa z dniem 18 czerwca 2012 roku. W dalszej części dekretu wymieniane były zasługi proboszcza dla parafii i archidiecezji oraz podziękowania za jego dotychczasową posługę.

Następnie odczytano dekret nominujący następcę „starego” proboszcza. Zostaje nim z dniem 18 czerwca O. Wiesław Rymarczyk ze Szczyrzyca. Po odczytaniu dekretu, Opat Cystersów ze Szczyrzycai O. Dominik Chucher przekazał nowemu proboszczowi klucze do świątyni parafialnej.

Dzisiejsza liturgia jest okazją do wyrażenia wielkiej wdzięczności O. Bogumiłowi, który mimo przejścia na zasłużoną emeryturę, wciąż będzie posługiwał w tej wspólnocie, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem ? mówił w kazaniu Opat ze Szczyrzyca. Dlatego dzisiejszy dzień to nie czas pożegnania ale wyrażenia naszej wdzięczności, naszego szacunku.

Ojca Wiesłąwa nie trzeba tu przedstawiać ? mówił O. Chuchera o nowym proboszczu. Jest Wam dobrze znany. Tu studiował, tu przez wiele lat posługiwał, pracował jako katecheta i wikary. Wierzę, że dobrze spełni powierzone mu obowiązki proboszcza. Wierni dziękowali dawnemu proboszczowi oklaskami i kwiatami, nie inaczej witano nowego proboszcza parafii.

Tomasz Strug

O. Bogumił Nycz urodził się 30 kwietnia 1935 r. w miejscowości Hołosko pod Lwowem. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę kontynuował w Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1958 przyjął święcenia kapłańskie w kościele OO. Cystersów w Henrykowie. Pierwszą placówką o. Bogumiła była parafia w Jodłowniku, gdzie przebywał do roku 1967. Przez cztery ostatnie lata pobytu w Jodłowniku pełnił funkcję proboszcza tamtejszej parafii. Od roku 1967 z krótką przerwą przebywa w Oliwie pełniąc funkcję przeora, rektora kościoła, a od 1 lipca 1988 roku, kiedy powstała obecna parafia został jej pierwszym proboszczem. Funkcję proboszcza pełnił przez 24 lata.

O. Wiesław Rymarczyk urodził się w 1959 roku w Szczyrzycu. Jego powołanie poczęło się i wzrastało w cieniu cysterskiego klasztoru; jako młodzieniec wstąpił w progi zakonu oo. cystersów. Po nowicjacie i studiach filozoficzno – teologiczych w Oliwie (1979-1985) przyjął święcenia kapłańskie w 1985 roku. Jako duszpasterz pracował w rodzinnym Szczyrzycu, Mogile, Nowej Hucie, Wąchocku, Gdańsku – Oliwie i na Dolnym Śląsku. Ostatnio był proboszczem w Jodłowniku. Za swe główne zadanie uważa pracę z młodzieżą. Zdaniem o. Wiesława doskonałą formą ewangelizacji młodzieży mogą być pielgrzymki, wspólne wypady turystyczne, rajdy, szeroko pojęty sport. Sam jest zapalonym sportowcem. Uwielbia zwłaszcza piłkę nożnę i  jak twierdzi, niejednokrotnie przekonał się, że piłka może przyciągać do Boga. W 1995 roku O. Wiesław Rymarczyk założył Klub Piłkarski ?Olivia?.

Przeorat zwykły w Oliwie podlega pod opactwo Cystersów w Szczyrzycu jedynym nieprzerwanie istniejącym klasztorze Cystersów na ziemiach polskich. Wraz z nowym proboszczem, w Oliwie posługuje pięciu Cystersów. Historia Oliwy jest nierozerwalnie związana z zakonem Cystersów, Pierwsza wzmianka o Oliwie dotyczy fundacji klasztoru Cystersów w 1186. Zakonnicy uzyskali wtedy od pomorskiego księcia Sambora I kilka osad ? w tym Oliwę, która na długie wieki stała się wsią klasztorną, a jej historia związała się bezpośrednio z historią opactwa cysterskiego.

Parafia Ojców Cystersów ma nowego proboszcza. Został nim O. Wiesław Rymarczyk.

Ustępujący proboszcz O. Bogumil Nycz pozostaje w Oliwie

Nowy_Stary_Proboszcz_Cystersi

Nowy i "stary" proboszcz przyjmują życzenia

Prawo Kanoniczne zobowiązuje proboszcza po osiągnięciu siedemdziesiątego piątego roku życia do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Proboszcz Nycz ukończył 30 kwietnia 77 lat. Zmiana na stanowisku proboszcza była spodziewana od dłuższego czasu. Uroczysta msza z udziałem nowego proboszcza odbyła się w niedzielę o godzinie 10. Dziekan dekanatu Gdańsk - Oliwa ks. Zbigniew Zieliński odczytał treść dekretu arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia: Na prośbę opata szczyrzyckiego, O. Dominika Chuchera, wyrażoną w piśmie z dnia 12 maja 2012 zwalniam O. Bogumiła Nycza z funkcji proboszcza  parafii pod wezwaniem MB Królowej Korony Polskiej w Gdańsku - Oliwie, w dekanacie Gdańsk - Oliwa z dniem 18 czerwca 2012 roku. W dalszej części dekretu wymieniane były zasługi proboszcza dla parafii i archidiecezji oraz podziękowania za jego dotychczasową posługę.

Następnie odczytano dekret nominujący następcę "starego" proboszcza. Zostaje nim z dniem 18 czerwca O. Wiesław Rymarczyk ze Szczyrzyca. Po odczytaniu dekretu, Opat Cystersów ze Szczyrzycai O. Dominik Chucher przekazał nowemu proboszczowi klucze do świątyni parafialnej.

Dzisiejsza liturgia jest okazją do wyrażenia wielkiej wdzięczności O. Bogumiłowi, który mimo przejścia na zasłużoną emeryturę, wciąż będzie posługiwał w tej wspólnocie, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem ? mówił w kazaniu Opat ze Szczyrzyca. Dlatego dzisiejszy dzień to nie czas pożegnania ale wyrażenia naszej wdzięczności, naszego szacunku.

Ojca Wiesłąwa nie trzeba tu przedstawiać ? mówił O. Chuchera o nowym proboszczu. Jest Wam dobrze znany. Tu studiował, tu przez wiele lat posługiwał, pracował jako katecheta i wikary. Wierzę, że dobrze spełni powierzone mu obowiązki proboszcza. Wierni dziękowali dawnemu proboszczowi oklaskami i kwiatami, nie inaczej witano nowego proboszcza parafii.

Tomasz Strug

O. Bogumił Nycz urodził się 30 kwietnia 1935 r. w miejscowości Hołosko pod Lwowem. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę kontynuował w Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1958 przyjął święcenia kapłańskie w kościele OO. Cystersów w Henrykowie. Pierwszą placówką o. Bogumiła była parafia w Jodłowniku, gdzie przebywał do roku 1967. Przez cztery ostatnie lata pobytu w Jodłowniku pełnił funkcję proboszcza tamtejszej parafii. Od roku 1967 z krótką przerwą przebywa w Oliwie pełniąc funkcję przeora, rektora kościoła, a od 1 lipca 1988 roku, kiedy powstała obecna parafia został jej pierwszym proboszczem. Funkcję proboszcza pełnił przez 24 lata.

O. Wiesław Rymarczyk urodził się w 1959 roku w Szczyrzycu. Jego powołanie poczęło się i wzrastało w cieniu cysterskiego klasztoru; jako młodzieniec wstąpił w progi zakonu oo. cystersów. Po nowicjacie i studiach filozoficzno - teologiczych w Oliwie (1979-1985) przyjął święcenia kapłańskie w 1985 roku. Jako duszpasterz pracował w rodzinnym Szczyrzycu, Mogile, Nowej Hucie, Wąchocku, Gdańsku - Oliwie i na Dolnym Śląsku. Ostatnio był proboszczem w Jodłowniku. Za swe główne zadanie uważa pracę z młodzieżą. Zdaniem o. Wiesława doskonałą formą ewangelizacji młodzieży mogą być pielgrzymki, wspólne wypady turystyczne, rajdy, szeroko pojęty sport. Sam jest zapalonym sportowcem. Uwielbia zwłaszcza piłkę nożnę i  jak twierdzi, niejednokrotnie przekonał się, że piłka może przyciągać do Boga. W 1995 roku O. Wiesław Rymarczyk założył Klub Piłkarski ?Olivia?.

Przeorat zwykły w Oliwie podlega pod opactwo Cystersów w Szczyrzycu - jedynym nieprzerwanie istniejącym klasztorze Cystersów na ziemiach polskich. Wraz z nowym proboszczem, w Oliwie posługuje pięciu Cystersów. Historia Oliwy jest nierozerwalnie związana z zakonem Cystersów, Pierwsza wzmianka o Oliwie dotyczy fundacji klasztoru Cystersów w 1186. Zakonnicy uzyskali wtedy od pomorskiego księcia Sambora I kilka osad ? w tym Oliwę, która na długie wieki stała się wsią klasztorną, a jej historia związała się bezpośrednio z historią opactwa cysterskiego.

|

Parafia Ojców Cystersów ma nowego proboszcza. Został nim O. Wiesław Rymarczyk.

Ustępujący proboszcz O. Bogumil Nycz pozostaje w Oliwie

Nowy_Stary_Proboszcz_Cystersi

Nowy i "stary" proboszcz przyjmują życzenia

Prawo Kanoniczne zobowiązuje proboszcza po osiągnięciu siedemdziesiątego piątego roku życia do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Proboszcz Nycz ukończył 30 kwietnia 77 lat. Zmiana na stanowisku proboszcza była spodziewana od dłuższego czasu. Uroczysta msza z udziałem nowego proboszcza odbyła się w niedzielę o godzinie 10. Dziekan dekanatu Gdańsk - Oliwa ks. Zbigniew Zieliński odczytał treść dekretu arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia: Na prośbę opata szczyrzyckiego, O. Dominika Chuchera, wyrażoną w piśmie z dnia 12 maja 2012 zwalniam O. Bogumiła Nycza z funkcji proboszcza  parafii pod wezwaniem MB Królowej Korony Polskiej w Gdańsku - Oliwie, w dekanacie Gdańsk - Oliwa z dniem 18 czerwca 2012 roku. W dalszej części dekretu wymieniane były zasługi proboszcza dla parafii i archidiecezji oraz podziękowania za jego dotychczasową posługę.

Następnie odczytano dekret nominujący następcę "starego" proboszcza. Zostaje nim z dniem 18 czerwca O. Wiesław Rymarczyk ze Szczyrzyca. Po odczytaniu dekretu, Opat Cystersów ze Szczyrzycai O. Dominik Chucher przekazał nowemu proboszczowi klucze do świątyni parafialnej.

Dzisiejsza liturgia jest okazją do wyrażenia wielkiej wdzięczności O. Bogumiłowi, który mimo przejścia na zasłużoną emeryturę, wciąż będzie posługiwał w tej wspólnocie, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem ? mówił w kazaniu Opat ze Szczyrzyca. Dlatego dzisiejszy dzień to nie czas pożegnania ale wyrażenia naszej wdzięczności, naszego szacunku.

Ojca Wiesłąwa nie trzeba tu przedstawiać ? mówił O. Chuchera o nowym proboszczu. Jest Wam dobrze znany. Tu studiował, tu przez wiele lat posługiwał, pracował jako katecheta i wikary. Wierzę, że dobrze spełni powierzone mu obowiązki proboszcza. Wierni dziękowali dawnemu proboszczowi oklaskami i kwiatami, nie inaczej witano nowego proboszcza parafii.

Tomasz Strug

O. Bogumił Nycz urodził się 30 kwietnia 1935 r. w miejscowości Hołosko pod Lwowem. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę kontynuował w Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1958 przyjął święcenia kapłańskie w kościele OO. Cystersów w Henrykowie. Pierwszą placówką o. Bogumiła była parafia w Jodłowniku, gdzie przebywał do roku 1967. Przez cztery ostatnie lata pobytu w Jodłowniku pełnił funkcję proboszcza tamtejszej parafii. Od roku 1967 z krótką przerwą przebywa w Oliwie pełniąc funkcję przeora, rektora kościoła, a od 1 lipca 1988 roku, kiedy powstała obecna parafia został jej pierwszym proboszczem. Funkcję proboszcza pełnił przez 24 lata.

O. Wiesław Rymarczyk urodził się w 1959 roku w Szczyrzycu. Jego powołanie poczęło się i wzrastało w cieniu cysterskiego klasztoru; jako młodzieniec wstąpił w progi zakonu oo. cystersów. Po nowicjacie i studiach filozoficzno - teologiczych w Oliwie (1979-1985) przyjął święcenia kapłańskie w 1985 roku. Jako duszpasterz pracował w rodzinnym Szczyrzycu, Mogile, Nowej Hucie, Wąchocku, Gdańsku - Oliwie i na Dolnym Śląsku. Ostatnio był proboszczem w Jodłowniku. Za swe główne zadanie uważa pracę z młodzieżą. Zdaniem o. Wiesława doskonałą formą ewangelizacji młodzieży mogą być pielgrzymki, wspólne wypady turystyczne, rajdy, szeroko pojęty sport. Sam jest zapalonym sportowcem. Uwielbia zwłaszcza piłkę nożnę i  jak twierdzi, niejednokrotnie przekonał się, że piłka może przyciągać do Boga. W 1995 roku O. Wiesław Rymarczyk założył Klub Piłkarski ?Olivia?.

Przeorat zwykły w Oliwie podlega pod opactwo Cystersów w Szczyrzycu - jedynym nieprzerwanie istniejącym klasztorze Cystersów na ziemiach polskich. Wraz z nowym proboszczem, w Oliwie posługuje pięciu Cystersów. Historia Oliwy jest nierozerwalnie związana z zakonem Cystersów, Pierwsza wzmianka o Oliwie dotyczy fundacji klasztoru Cystersów w 1186. Zakonnicy uzyskali wtedy od pomorskiego księcia Sambora I kilka osad ? w tym Oliwę, która na długie wieki stała się wsią klasztorną, a jej historia związała się bezpośrednio z historią opactwa cysterskiego.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Parafia Ojców Cystersów ma nowego proboszcza. Został nim O. Wiesław Rymarczyk.

Ustępujący proboszcz O. Bogumil Nycz pozostaje w Oliwie

Nowy_Stary_Proboszcz_Cystersi

Nowy i „stary” proboszcz przyjmują życzenia

Prawo Kanoniczne zobowiązuje proboszcza po osiągnięciu siedemdziesiątego piątego roku życia do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Proboszcz Nycz ukończył 30 kwietnia 77 lat. Zmiana na stanowisku proboszcza była spodziewana od dłuższego czasu. Uroczysta msza z udziałem nowego proboszcza odbyła się w niedzielę o godzinie 10. Dziekan dekanatu Gdańsk – Oliwa ks. Zbigniew Zieliński odczytał treść dekretu arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia: Na prośbę opata szczyrzyckiego, O. Dominika Chuchera, wyrażoną w piśmie z dnia 12 maja 2012 zwalniam O. Bogumiła Nycza z funkcji proboszcza  parafii pod wezwaniem MB Królowej Korony Polskiej w Gdańsku – Oliwie, w dekanacie Gdańsk – Oliwa z dniem 18 czerwca 2012 roku. W dalszej części dekretu wymieniane były zasługi proboszcza dla parafii i archidiecezji oraz podziękowania za jego dotychczasową posługę.

Następnie odczytano dekret nominujący następcę „starego” proboszcza. Zostaje nim z dniem 18 czerwca O. Wiesław Rymarczyk ze Szczyrzyca. Po odczytaniu dekretu, Opat Cystersów ze Szczyrzycai O. Dominik Chucher przekazał nowemu proboszczowi klucze do świątyni parafialnej.

Dzisiejsza liturgia jest okazją do wyrażenia wielkiej wdzięczności O. Bogumiłowi, który mimo przejścia na zasłużoną emeryturę, wciąż będzie posługiwał w tej wspólnocie, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem ? mówił w kazaniu Opat ze Szczyrzyca. Dlatego dzisiejszy dzień to nie czas pożegnania ale wyrażenia naszej wdzięczności, naszego szacunku.

Ojca Wiesłąwa nie trzeba tu przedstawiać ? mówił O. Chuchera o nowym proboszczu. Jest Wam dobrze znany. Tu studiował, tu przez wiele lat posługiwał, pracował jako katecheta i wikary. Wierzę, że dobrze spełni powierzone mu obowiązki proboszcza. Wierni dziękowali dawnemu proboszczowi oklaskami i kwiatami, nie inaczej witano nowego proboszcza parafii.

Tomasz Strug

O. Bogumił Nycz urodził się 30 kwietnia 1935 r. w miejscowości Hołosko pod Lwowem. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę kontynuował w Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1958 przyjął święcenia kapłańskie w kościele OO. Cystersów w Henrykowie. Pierwszą placówką o. Bogumiła była parafia w Jodłowniku, gdzie przebywał do roku 1967. Przez cztery ostatnie lata pobytu w Jodłowniku pełnił funkcję proboszcza tamtejszej parafii. Od roku 1967 z krótką przerwą przebywa w Oliwie pełniąc funkcję przeora, rektora kościoła, a od 1 lipca 1988 roku, kiedy powstała obecna parafia został jej pierwszym proboszczem. Funkcję proboszcza pełnił przez 24 lata.

O. Wiesław Rymarczyk urodził się w 1959 roku w Szczyrzycu. Jego powołanie poczęło się i wzrastało w cieniu cysterskiego klasztoru; jako młodzieniec wstąpił w progi zakonu oo. cystersów. Po nowicjacie i studiach filozoficzno – teologiczych w Oliwie (1979-1985) przyjął święcenia kapłańskie w 1985 roku. Jako duszpasterz pracował w rodzinnym Szczyrzycu, Mogile, Nowej Hucie, Wąchocku, Gdańsku – Oliwie i na Dolnym Śląsku. Ostatnio był proboszczem w Jodłowniku. Za swe główne zadanie uważa pracę z młodzieżą. Zdaniem o. Wiesława doskonałą formą ewangelizacji młodzieży mogą być pielgrzymki, wspólne wypady turystyczne, rajdy, szeroko pojęty sport. Sam jest zapalonym sportowcem. Uwielbia zwłaszcza piłkę nożnę i  jak twierdzi, niejednokrotnie przekonał się, że piłka może przyciągać do Boga. W 1995 roku O. Wiesław Rymarczyk założył Klub Piłkarski ?Olivia?.

Przeorat zwykły w Oliwie podlega pod opactwo Cystersów w Szczyrzycu jedynym nieprzerwanie istniejącym klasztorze Cystersów na ziemiach polskich. Wraz z nowym proboszczem, w Oliwie posługuje pięciu Cystersów. Historia Oliwy jest nierozerwalnie związana z zakonem Cystersów, Pierwsza wzmianka o Oliwie dotyczy fundacji klasztoru Cystersów w 1186. Zakonnicy uzyskali wtedy od pomorskiego księcia Sambora I kilka osad ? w tym Oliwę, która na długie wieki stała się wsią klasztorną, a jej historia związała się bezpośrednio z historią opactwa cysterskiego.