Reklama

Jerzy Gwizdała wybrany nowym Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Nowy rektor zapowiada skupienie się na naukach związanych z badaniami i biznesem, budowę Centrum Sportu, Centrum Zdrowia oraz przedszkola na terenie kampusu UG.

Kontynuacja działań i zrównoważony rozwój ? tak określił swój plan na kadencję 2016-2020 prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, który został dziś wybrany nowym Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego w skład którego wchodzą wszyscy członkowie obecnego Senatu Uczelni, czyli przedstawiciele wydziałów, studentów, doktorantów oraz innych jednostek.

O funkcję Rektora UG ubiegało się dwóch kandydatów: prof. UG dr. hab. Jerzy Gwizdała, obecny Kanclerz Uczelni oraz prof. zw. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn, aktualny Prorektor ds. Nauki.

Stosunek głosów:  głosowało 72 Elektorów, 50 głosów oddano na prof. Jerzego Gwizdałę, 22 ? na prof. Grzegorza Węgrzyna.

Mecz bez fauli

Cieszę się, że okres przedwyborczy się skończył, bo to jednak rozpala emocje ? mówi Bernard Lammek, obecny rektor uczelni. ? Obaj panowie byli świetnymi kandydatami. Każdy z kandydatów reprezentuje nieco inne podejście do hierarchii spraw, którymi żyje Uniwersytet. Wygrać musiał jeden. Dziękuje za bardzo merytoryczna dyskusję i  w ?rękawiczkach? prowadzenie kampanii. To jest wzór jak politycy powinni prowadzić debatę.

Jerzy_Gwizdala_Nowy_Rektor_UG_160317_0979

Od lewej: prorektor ds nauki Grzegorz Węgrzyn, rektor – elekt  Jerzy Gwizdała oraz rektor Bernard Lammek

Gratulacje swojemu konkurentowi złożył prof. Grzegorz Węgrzyn. ? Jeśliby porównać te wybory do meczu sportowego to ten mecz odbywał się bez fauli. Z tego się bardzo cieszę. Obydwaj prezentowaliśmy różne ścieżki do tego aby jak najlepiej Uniwersytet funkcjonował, każdy z nas miał trochę inne wizje. Natomiast nie było nieczystych zagrań i wszystko odbywało się na zasadzie merytorycznej dyskusji.  I za to chciałbym podziękować i życzyć bardzo udanej kadencji i realizowania tych wszystkich celów, które będą prowadziły do tego aby nasza uczelnia najlepiej się rozwijała.

Student – specjalista

Zamierzam zrealizować wszystkie cele i działania, które sobie postawiłem ? mówi Jerzy Gwizdała, rektor elekt. ? Chciałbym aby uczelnia się dalej rozwijała, wręcz jest to nasza powinność. Wybudowano nam ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższczego i UE przepiękny kampus, teraz trzeba te budynki wypełnić nauka, badaniami naukowymi i studentami. To jednak wcale nie oznacza rezygnacji z kolejnych środków Unii Europejskiej o które nowy rektor zamierza się ubiegać.

Trójmiasto staje się powoli polskim zagłębiem informatycznym a firmy wręcz biją się o pracowników z tym wykształceniem. Zauważa to również nowy rektor UG.

– Chciałbym również zadbać o właściwy, szybki i dynamiczny rozwój naszej informatyki.  Wszystko robimy dla gospodarki. Nie widzę możliwości tylko się realizować w badaniach, które nie będą miały zastosowania w gospodarce. Chciałbym byśmy w dużej części promowali studentów ? specjalistów. Wszystkie obszary są ważne, ale bez gospodarki nie możemy sięgać  po środki z Unii Europejskiej ? mówi Jerzy Gwizdała. ? Będziemy zacieśniać współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi szkołami wyższymi.

Przychodnia, przedszkole i becikowe

Nowy rektor zamierza zadbać o warunki socjalne całej społeczności uniwersyteckiej. W dawnej stołówce przy ul Wita Stwosza ma powstać Uniwersyteckie Centrum Zdrowia. Jego prowadzeniem zainteresowane są: Luxmed, Falck oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

– Uruchamiać będziemy również dwa przedszkola:  jedno na kampusie sopockim a jedno na kampusie oliwskim ? mówi Jerzy Gwizdała. W Oliwie przedszkole ma rozpocząć działalność w Domu Studenckim nr 4 i będzie ono korzystać z miejskich subwencji.  Dzięki temu przedszkole będzie dostępne nie tylko dla dzieci studentów. Natomiast pracownicy uczelni, z funduszu socjalnego, mieliby otrzymać jednorazowe „becikowe” na urodzone dziecko.

W tej kadencji ma się zmienić wygląd terenu stadionu UG przy ul. Wita Stwosza. – Chciałbym wybudować Centrum Sportowe. Jesteśmy na liście inwestycji strategicznych jeśli chodzi o sport akademicki ? zapowiada rektor elekt.

Nowa, czteroletnia kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września 2016 roku.

Wybory prorektorów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym organów kolegialnych i jednoosobowych w UG na kadencję 2016-2020 uchwalonym 2 grudnia 2015 roku przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UG, kolejne terminy związane z wyborami Rektora i prorektorów UG są następujące:

– 21 marca upłynie termin zgłaszania przez Rektora ? Elekta kandydatów na prorektorów

– 24 marca Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru prorektorów

Wybory Rektora i prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, której Przewodniczącym został wybrany prof. UG dr hab. Piotr Uziębło.

Tomasz Strug

 


Jerzy_Gwizdalafot_prof._J.Gwizdaa_1

fot. mat. prasowe

Prof. Jerzy Gwizdała jest ekonomistą, specjalistą w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z Uniwersytetem Gdańskim, skutecznie łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu. Karierę naukową rozpoczął w 1994 roku w Katedrze Bankowości, a obecnie jest kierownikiem Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania. Kilkanaście lat temu pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska, który był odpowiedzialne za finanse.

W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991 ? 1996 pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego w Uniwersytecie Gdańskim, od 2008 roku zajmuje stanowisko Kanclerza Uczelni.

Zainteresowania naukowe koncentruje na systemach bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, finansowaniu inwestycji proekologicznych, zarządzaniu ryzykiem kredytowym i systemowym, bankowości transakcyjnej, elektronicznej oraz hipotecznej, a także finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czy inwestycjach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finasowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem.

Żonaty, ma dwóch synów. Wolny czas poświęca rodzinie i swoim pasjom, aktywnie uprawia sport.


Nowy rektor zapowiada skupienie się na naukach związanych z badaniami i biznesem, budowę Centrum Sportu, Centrum Zdrowia oraz przedszkola na terenie kampusu UG.

- Kontynuacja działań i zrównoważony rozwój ? tak określił swój plan na kadencję 2016-2020 prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, który został dziś wybrany nowym Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego w skład którego wchodzą wszyscy członkowie obecnego Senatu Uczelni, czyli przedstawiciele wydziałów, studentów, doktorantów oraz innych jednostek.

O funkcję Rektora UG ubiegało się dwóch kandydatów: prof. UG dr. hab. Jerzy Gwizdała, obecny Kanclerz Uczelni oraz prof. zw. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn, aktualny Prorektor ds. Nauki.

Stosunek głosów:  głosowało 72 Elektorów, 50 głosów oddano na prof. Jerzego Gwizdałę, 22 ? na prof. Grzegorza Węgrzyna.

Mecz bez fauli

- Cieszę się, że okres przedwyborczy się skończył, bo to jednak rozpala emocje ? mówi Bernard Lammek, obecny rektor uczelni. ? Obaj panowie byli świetnymi kandydatami. Każdy z kandydatów reprezentuje nieco inne podejście do hierarchii spraw, którymi żyje Uniwersytet. Wygrać musiał jeden. Dziękuje za bardzo merytoryczna dyskusję i  w ?rękawiczkach? prowadzenie kampanii. To jest wzór jak politycy powinni prowadzić debatę.

Jerzy_Gwizdala_Nowy_Rektor_UG_160317_0979

Od lewej: prorektor ds nauki Grzegorz Węgrzyn, rektor - elekt  Jerzy Gwizdała oraz rektor Bernard Lammek

Gratulacje swojemu konkurentowi złożył prof. Grzegorz Węgrzyn. ? Jeśliby porównać te wybory do meczu sportowego to ten mecz odbywał się bez fauli. Z tego się bardzo cieszę. Obydwaj prezentowaliśmy różne ścieżki do tego aby jak najlepiej Uniwersytet funkcjonował, każdy z nas miał trochę inne wizje. Natomiast nie było nieczystych zagrań i wszystko odbywało się na zasadzie merytorycznej dyskusji.  I za to chciałbym podziękować i życzyć bardzo udanej kadencji i realizowania tych wszystkich celów, które będą prowadziły do tego aby nasza uczelnia najlepiej się rozwijała.

Student - specjalista

- Zamierzam zrealizować wszystkie cele i działania, które sobie postawiłem ? mówi Jerzy Gwizdała, rektor elekt. ? Chciałbym aby uczelnia się dalej rozwijała, wręcz jest to nasza powinność. Wybudowano nam ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższczego i UE przepiękny kampus, teraz trzeba te budynki wypełnić nauka, badaniami naukowymi i studentami. To jednak wcale nie oznacza rezygnacji z kolejnych środków Unii Europejskiej o które nowy rektor zamierza się ubiegać.

Trójmiasto staje się powoli polskim zagłębiem informatycznym a firmy wręcz biją się o pracowników z tym wykształceniem. Zauważa to również nowy rektor UG.

- Chciałbym również zadbać o właściwy, szybki i dynamiczny rozwój naszej informatyki.  Wszystko robimy dla gospodarki. Nie widzę możliwości tylko się realizować w badaniach, które nie będą miały zastosowania w gospodarce. Chciałbym byśmy w dużej części promowali studentów ? specjalistów. Wszystkie obszary są ważne, ale bez gospodarki nie możemy sięgać  po środki z Unii Europejskiej ? mówi Jerzy Gwizdała. ? Będziemy zacieśniać współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi szkołami wyższymi.

Przychodnia, przedszkole i becikowe

Nowy rektor zamierza zadbać o warunki socjalne całej społeczności uniwersyteckiej. W dawnej stołówce przy ul Wita Stwosza ma powstać Uniwersyteckie Centrum Zdrowia. Jego prowadzeniem zainteresowane są: Luxmed, Falck oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

- Uruchamiać będziemy również dwa przedszkola:  jedno na kampusie sopockim a jedno na kampusie oliwskim ? mówi Jerzy Gwizdała. W Oliwie przedszkole ma rozpocząć działalność w Domu Studenckim nr 4 i będzie ono korzystać z miejskich subwencji.  Dzięki temu przedszkole będzie dostępne nie tylko dla dzieci studentów. Natomiast pracownicy uczelni, z funduszu socjalnego, mieliby otrzymać jednorazowe "becikowe" na urodzone dziecko.

W tej kadencji ma się zmienić wygląd terenu stadionu UG przy ul. Wita Stwosza. - Chciałbym wybudować Centrum Sportowe. Jesteśmy na liście inwestycji strategicznych jeśli chodzi o sport akademicki ? zapowiada rektor elekt.

Nowa, czteroletnia kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września 2016 roku.

Wybory prorektorów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym organów kolegialnych i jednoosobowych w UG na kadencję 2016-2020 uchwalonym 2 grudnia 2015 roku przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UG, kolejne terminy związane z wyborami Rektora i prorektorów UG są następujące:

- 21 marca upłynie termin zgłaszania przez Rektora ? Elekta kandydatów na prorektorów

- 24 marca Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru prorektorów

Wybory Rektora i prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, której Przewodniczącym został wybrany prof. UG dr hab. Piotr Uziębło.

Tomasz Strug

 


Jerzy_Gwizdalafot_prof._J.Gwizdaa_1

fot. mat. prasowe

Prof. Jerzy Gwizdała jest ekonomistą, specjalistą w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z Uniwersytetem Gdańskim, skutecznie łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu. Karierę naukową rozpoczął w 1994 roku w Katedrze Bankowości, a obecnie jest kierownikiem Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania. Kilkanaście lat temu pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska, który był odpowiedzialne za finanse.

W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991 ? 1996 pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego w Uniwersytecie Gdańskim, od 2008 roku zajmuje stanowisko Kanclerza Uczelni.

Zainteresowania naukowe koncentruje na systemach bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, finansowaniu inwestycji proekologicznych, zarządzaniu ryzykiem kredytowym i systemowym, bankowości transakcyjnej, elektronicznej oraz hipotecznej, a także finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czy inwestycjach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finasowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem.

Żonaty, ma dwóch synów. Wolny czas poświęca rodzinie i swoim pasjom, aktywnie uprawia sport.


|

Nowy rektor zapowiada skupienie się na naukach związanych z badaniami i biznesem, budowę Centrum Sportu, Centrum Zdrowia oraz przedszkola na terenie kampusu UG.

- Kontynuacja działań i zrównoważony rozwój ? tak określił swój plan na kadencję 2016-2020 prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, który został dziś wybrany nowym Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego w skład którego wchodzą wszyscy członkowie obecnego Senatu Uczelni, czyli przedstawiciele wydziałów, studentów, doktorantów oraz innych jednostek.

O funkcję Rektora UG ubiegało się dwóch kandydatów: prof. UG dr. hab. Jerzy Gwizdała, obecny Kanclerz Uczelni oraz prof. zw. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn, aktualny Prorektor ds. Nauki.

Stosunek głosów:  głosowało 72 Elektorów, 50 głosów oddano na prof. Jerzego Gwizdałę, 22 ? na prof. Grzegorza Węgrzyna.

Mecz bez fauli

- Cieszę się, że okres przedwyborczy się skończył, bo to jednak rozpala emocje ? mówi Bernard Lammek, obecny rektor uczelni. ? Obaj panowie byli świetnymi kandydatami. Każdy z kandydatów reprezentuje nieco inne podejście do hierarchii spraw, którymi żyje Uniwersytet. Wygrać musiał jeden. Dziękuje za bardzo merytoryczna dyskusję i  w ?rękawiczkach? prowadzenie kampanii. To jest wzór jak politycy powinni prowadzić debatę.

Jerzy_Gwizdala_Nowy_Rektor_UG_160317_0979

Od lewej: prorektor ds nauki Grzegorz Węgrzyn, rektor - elekt  Jerzy Gwizdała oraz rektor Bernard Lammek

Gratulacje swojemu konkurentowi złożył prof. Grzegorz Węgrzyn. ? Jeśliby porównać te wybory do meczu sportowego to ten mecz odbywał się bez fauli. Z tego się bardzo cieszę. Obydwaj prezentowaliśmy różne ścieżki do tego aby jak najlepiej Uniwersytet funkcjonował, każdy z nas miał trochę inne wizje. Natomiast nie było nieczystych zagrań i wszystko odbywało się na zasadzie merytorycznej dyskusji.  I za to chciałbym podziękować i życzyć bardzo udanej kadencji i realizowania tych wszystkich celów, które będą prowadziły do tego aby nasza uczelnia najlepiej się rozwijała.

Student - specjalista

- Zamierzam zrealizować wszystkie cele i działania, które sobie postawiłem ? mówi Jerzy Gwizdała, rektor elekt. ? Chciałbym aby uczelnia się dalej rozwijała, wręcz jest to nasza powinność. Wybudowano nam ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższczego i UE przepiękny kampus, teraz trzeba te budynki wypełnić nauka, badaniami naukowymi i studentami. To jednak wcale nie oznacza rezygnacji z kolejnych środków Unii Europejskiej o które nowy rektor zamierza się ubiegać.

Trójmiasto staje się powoli polskim zagłębiem informatycznym a firmy wręcz biją się o pracowników z tym wykształceniem. Zauważa to również nowy rektor UG.

- Chciałbym również zadbać o właściwy, szybki i dynamiczny rozwój naszej informatyki.  Wszystko robimy dla gospodarki. Nie widzę możliwości tylko się realizować w badaniach, które nie będą miały zastosowania w gospodarce. Chciałbym byśmy w dużej części promowali studentów ? specjalistów. Wszystkie obszary są ważne, ale bez gospodarki nie możemy sięgać  po środki z Unii Europejskiej ? mówi Jerzy Gwizdała. ? Będziemy zacieśniać współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi szkołami wyższymi.

Przychodnia, przedszkole i becikowe

Nowy rektor zamierza zadbać o warunki socjalne całej społeczności uniwersyteckiej. W dawnej stołówce przy ul Wita Stwosza ma powstać Uniwersyteckie Centrum Zdrowia. Jego prowadzeniem zainteresowane są: Luxmed, Falck oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

- Uruchamiać będziemy również dwa przedszkola:  jedno na kampusie sopockim a jedno na kampusie oliwskim ? mówi Jerzy Gwizdała. W Oliwie przedszkole ma rozpocząć działalność w Domu Studenckim nr 4 i będzie ono korzystać z miejskich subwencji.  Dzięki temu przedszkole będzie dostępne nie tylko dla dzieci studentów. Natomiast pracownicy uczelni, z funduszu socjalnego, mieliby otrzymać jednorazowe "becikowe" na urodzone dziecko.

W tej kadencji ma się zmienić wygląd terenu stadionu UG przy ul. Wita Stwosza. - Chciałbym wybudować Centrum Sportowe. Jesteśmy na liście inwestycji strategicznych jeśli chodzi o sport akademicki ? zapowiada rektor elekt.

Nowa, czteroletnia kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września 2016 roku.

Wybory prorektorów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym organów kolegialnych i jednoosobowych w UG na kadencję 2016-2020 uchwalonym 2 grudnia 2015 roku przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UG, kolejne terminy związane z wyborami Rektora i prorektorów UG są następujące:

- 21 marca upłynie termin zgłaszania przez Rektora ? Elekta kandydatów na prorektorów

- 24 marca Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru prorektorów

Wybory Rektora i prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, której Przewodniczącym został wybrany prof. UG dr hab. Piotr Uziębło.

Tomasz Strug

 


Jerzy_Gwizdalafot_prof._J.Gwizdaa_1

fot. mat. prasowe

Prof. Jerzy Gwizdała jest ekonomistą, specjalistą w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z Uniwersytetem Gdańskim, skutecznie łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu. Karierę naukową rozpoczął w 1994 roku w Katedrze Bankowości, a obecnie jest kierownikiem Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania. Kilkanaście lat temu pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska, który był odpowiedzialne za finanse.

W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991 ? 1996 pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego w Uniwersytecie Gdańskim, od 2008 roku zajmuje stanowisko Kanclerza Uczelni.

Zainteresowania naukowe koncentruje na systemach bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, finansowaniu inwestycji proekologicznych, zarządzaniu ryzykiem kredytowym i systemowym, bankowości transakcyjnej, elektronicznej oraz hipotecznej, a także finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czy inwestycjach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finasowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem.

Żonaty, ma dwóch synów. Wolny czas poświęca rodzinie i swoim pasjom, aktywnie uprawia sport.


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nowy rektor zapowiada skupienie się na naukach związanych z badaniami i biznesem, budowę Centrum Sportu, Centrum Zdrowia oraz przedszkola na terenie kampusu UG.

Kontynuacja działań i zrównoważony rozwój ? tak określił swój plan na kadencję 2016-2020 prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, który został dziś wybrany nowym Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego w skład którego wchodzą wszyscy członkowie obecnego Senatu Uczelni, czyli przedstawiciele wydziałów, studentów, doktorantów oraz innych jednostek.

O funkcję Rektora UG ubiegało się dwóch kandydatów: prof. UG dr. hab. Jerzy Gwizdała, obecny Kanclerz Uczelni oraz prof. zw. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn, aktualny Prorektor ds. Nauki.

Stosunek głosów:  głosowało 72 Elektorów, 50 głosów oddano na prof. Jerzego Gwizdałę, 22 ? na prof. Grzegorza Węgrzyna.

Mecz bez fauli

Cieszę się, że okres przedwyborczy się skończył, bo to jednak rozpala emocje ? mówi Bernard Lammek, obecny rektor uczelni. ? Obaj panowie byli świetnymi kandydatami. Każdy z kandydatów reprezentuje nieco inne podejście do hierarchii spraw, którymi żyje Uniwersytet. Wygrać musiał jeden. Dziękuje za bardzo merytoryczna dyskusję i  w ?rękawiczkach? prowadzenie kampanii. To jest wzór jak politycy powinni prowadzić debatę.

Jerzy_Gwizdala_Nowy_Rektor_UG_160317_0979

Od lewej: prorektor ds nauki Grzegorz Węgrzyn, rektor – elekt  Jerzy Gwizdała oraz rektor Bernard Lammek

Gratulacje swojemu konkurentowi złożył prof. Grzegorz Węgrzyn. ? Jeśliby porównać te wybory do meczu sportowego to ten mecz odbywał się bez fauli. Z tego się bardzo cieszę. Obydwaj prezentowaliśmy różne ścieżki do tego aby jak najlepiej Uniwersytet funkcjonował, każdy z nas miał trochę inne wizje. Natomiast nie było nieczystych zagrań i wszystko odbywało się na zasadzie merytorycznej dyskusji.  I za to chciałbym podziękować i życzyć bardzo udanej kadencji i realizowania tych wszystkich celów, które będą prowadziły do tego aby nasza uczelnia najlepiej się rozwijała.

Student – specjalista

Zamierzam zrealizować wszystkie cele i działania, które sobie postawiłem ? mówi Jerzy Gwizdała, rektor elekt. ? Chciałbym aby uczelnia się dalej rozwijała, wręcz jest to nasza powinność. Wybudowano nam ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższczego i UE przepiękny kampus, teraz trzeba te budynki wypełnić nauka, badaniami naukowymi i studentami. To jednak wcale nie oznacza rezygnacji z kolejnych środków Unii Europejskiej o które nowy rektor zamierza się ubiegać.

Trójmiasto staje się powoli polskim zagłębiem informatycznym a firmy wręcz biją się o pracowników z tym wykształceniem. Zauważa to również nowy rektor UG.

– Chciałbym również zadbać o właściwy, szybki i dynamiczny rozwój naszej informatyki.  Wszystko robimy dla gospodarki. Nie widzę możliwości tylko się realizować w badaniach, które nie będą miały zastosowania w gospodarce. Chciałbym byśmy w dużej części promowali studentów ? specjalistów. Wszystkie obszary są ważne, ale bez gospodarki nie możemy sięgać  po środki z Unii Europejskiej ? mówi Jerzy Gwizdała. ? Będziemy zacieśniać współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi szkołami wyższymi.

Przychodnia, przedszkole i becikowe

Nowy rektor zamierza zadbać o warunki socjalne całej społeczności uniwersyteckiej. W dawnej stołówce przy ul Wita Stwosza ma powstać Uniwersyteckie Centrum Zdrowia. Jego prowadzeniem zainteresowane są: Luxmed, Falck oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

– Uruchamiać będziemy również dwa przedszkola:  jedno na kampusie sopockim a jedno na kampusie oliwskim ? mówi Jerzy Gwizdała. W Oliwie przedszkole ma rozpocząć działalność w Domu Studenckim nr 4 i będzie ono korzystać z miejskich subwencji.  Dzięki temu przedszkole będzie dostępne nie tylko dla dzieci studentów. Natomiast pracownicy uczelni, z funduszu socjalnego, mieliby otrzymać jednorazowe „becikowe” na urodzone dziecko.

W tej kadencji ma się zmienić wygląd terenu stadionu UG przy ul. Wita Stwosza. – Chciałbym wybudować Centrum Sportowe. Jesteśmy na liście inwestycji strategicznych jeśli chodzi o sport akademicki ? zapowiada rektor elekt.

Nowa, czteroletnia kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września 2016 roku.

Wybory prorektorów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym organów kolegialnych i jednoosobowych w UG na kadencję 2016-2020 uchwalonym 2 grudnia 2015 roku przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UG, kolejne terminy związane z wyborami Rektora i prorektorów UG są następujące:

– 21 marca upłynie termin zgłaszania przez Rektora ? Elekta kandydatów na prorektorów

– 24 marca Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru prorektorów

Wybory Rektora i prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, której Przewodniczącym został wybrany prof. UG dr hab. Piotr Uziębło.

Tomasz Strug

 


Jerzy_Gwizdalafot_prof._J.Gwizdaa_1

fot. mat. prasowe

Prof. Jerzy Gwizdała jest ekonomistą, specjalistą w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z Uniwersytetem Gdańskim, skutecznie łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu. Karierę naukową rozpoczął w 1994 roku w Katedrze Bankowości, a obecnie jest kierownikiem Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania. Kilkanaście lat temu pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska, który był odpowiedzialne za finanse.

W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991 ? 1996 pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego w Uniwersytecie Gdańskim, od 2008 roku zajmuje stanowisko Kanclerza Uczelni.

Zainteresowania naukowe koncentruje na systemach bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, finansowaniu inwestycji proekologicznych, zarządzaniu ryzykiem kredytowym i systemowym, bankowości transakcyjnej, elektronicznej oraz hipotecznej, a także finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czy inwestycjach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finasowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem.

Żonaty, ma dwóch synów. Wolny czas poświęca rodzinie i swoim pasjom, aktywnie uprawia sport.