Reklama

Oddajcie nam Oliwę na Przymorzu!

Mieszkańcy ulic: Arkońskiej, Krzywoustego czy Beniowskiego zazwyczaj mówią, że mieszkają w Oliwie. Pojawił się pomysł rzeczywistego połączenia Przymorza Małego z Oliwą. Tak jak to było 22 lata temu.

Kamienica_Oliwska

„Kamienica Oliwska” – ul. Kętrzyńskiego, Przymorze Małe

Oliwę i Przymorze Małe łączą mieszkańcy, wspólnota interesów oraz długa historia ? czytamy w uchwale Rady Osiedla Oliwa podjętej 20 grudnia ubiegłego roku. W ramach uwag do nowych statutów Rad Dzielnic w Gdańsku, oliwscy radni postulują połączenie dzielnic Oliwa i Przymorze Małe we wspólna jednostkę pomocniczą o nazwie ?Oliwa?.

Konieczne jest uporządkowanie nazw i granic w rejonie historycznej Oliwy. Obecna sytuacja prowadzi do wielu pomyłek oraz błędnego używania nazw dzielnic ? zapisano w uchwale. Zasadne jest przywrócenie nazwy Oliwa dla terenu osiedla ?Przymorze Małe? z powodu nikłego utrwalenia tej nazwy w świadomości większości mieszkańców tej jednostki.

Stara zabudowa, znajdująca się po drugiej stronie torów kolejowych, zawsze nazywana była Oliwą. Przymorze Małe należy do oliwskiego okręgu historycznego. Za torami urodził się i wychowywał piszący o Oliwie Stefan Chwin. To tam działała fabryka lakierów ?DAOL?, przemianowana po wojnie na ?Polifarb Oliva?. W ?tamtej? Oliwie pachniała fabryka czekolady ?Anglas?, późniejszy ZPC ?Bałtyk?.

Niespełna 22 lata temu to się zmieniło. 30 lipca 1992 roku Gdańsk pokrojono na 30 dzielnic i osiedli. Stało się tak dzięki uchwale Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli (dzielnica powyżej 20 tys. mieszkańców, osiedle poniżej).

Nazwę osiedla (sic!) i swoje nowe granice zyskały Oliwa oraz nowopowstałe Przymorze Małe. Zapewne mieszkańcy tego drugiego nawet do dziś by tego nie zauważyli, gdyby nie wdrażany 13 lat później System Identyfikacji Miejskiej i jego tablice z nazwami ulic. To na nich znalazła się również nazwa ?Przymorze Małe?.

Niewiele to jednak pomogło w rozwoju lokalnej tożsamości ?przymorzan małych?. Więksośc z nich nadal czuła sie oliwianami. Podobnie rzecz ma się w przypadku działających na terenie osiedla Międzynarodowych Targów Gdańskich czy nowych inwestycji deweloperskich. Pośrednim dowodem na to może być również inicjatywa powołania rady osiedla Przymorza Małego, która zakończyła się klęską wyborczą inicjatorów. Nie przeskoczyli oni 10% progu frekwencji wyborczej, który uprawniał do powołania rady.

WielkaOliwa

Mapa Oliwy i Przymorza Małego

Warto przypomnieć, że politycy podzielili Gdańsk „pod siebie”, nie uwzględniając aspektów historycznych czy więzi społecznych. Podzielono Gdańsk tak, by poszczególne osiedla i dzielnice łatwiej było łączyć w miarę równe liczebnie okręgi wyborcze w wyborach lokalnych. Mamy na to dowody!

O ile jeszcze do niedawna Oliwa wraz z Przymorzem Małym oraz Jelitkowem, Żabianką, VII Dworem i Osową) miało wspólnych radnych w Radzie Miasta, to od tego roku będzie inaczej. Przymorze Małe będzie teraz w innym okręgu wyborczym niż Oliwa. W tym roku Oliwa będzie wybierała radnych miejskich wraz z mieszkańcami osiedla Matarnia czy Kokoszki (sic!).

Czas aby tego typu myślenie i działanie się skończyło. Radni Osiedla Oliwa nadal liczą na odpowiedź Rady Miasta i prezydenta Gdańska w sprawie połączenia tego co rozerwane.

Tomasz Strug

Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych

Przedwojenna reklama fabryki czekolady „Anglas”

Mieszkańcy ulic: Arkońskiej, Krzywoustego czy Beniowskiego zazwyczaj mówią, że mieszkają w Oliwie. Pojawił się pomysł rzeczywistego połączenia Przymorza Małego z Oliwą. Tak jak to było 22 lata temu.

Kamienica_Oliwska

"Kamienica Oliwska" - ul. Kętrzyńskiego, Przymorze Małe

Oliwę i Przymorze Małe łączą mieszkańcy, wspólnota interesów oraz długa historia ? czytamy w uchwale Rady Osiedla Oliwa podjętej 20 grudnia ubiegłego roku. W ramach uwag do nowych statutów Rad Dzielnic w Gdańsku, oliwscy radni postulują połączenie dzielnic Oliwa i Przymorze Małe we wspólna jednostkę pomocniczą o nazwie ?Oliwa?.

Konieczne jest uporządkowanie nazw i granic w rejonie historycznej Oliwy. Obecna sytuacja prowadzi do wielu pomyłek oraz błędnego używania nazw dzielnic ? zapisano w uchwale. Zasadne jest przywrócenie nazwy Oliwa dla terenu osiedla ?Przymorze Małe? z powodu nikłego utrwalenia tej nazwy w świadomości większości mieszkańców tej jednostki.

Stara zabudowa, znajdująca się po drugiej stronie torów kolejowych, zawsze nazywana była Oliwą. Przymorze Małe należy do oliwskiego okręgu historycznego. Za torami urodził się i wychowywał piszący o Oliwie Stefan Chwin. To tam działała fabryka lakierów ?DAOL?, przemianowana po wojnie na ?Polifarb Oliva?. W ?tamtej? Oliwie pachniała fabryka czekolady ?Anglas?, późniejszy ZPC ?Bałtyk?.

Niespełna 22 lata temu to się zmieniło. 30 lipca 1992 roku Gdańsk pokrojono na 30 dzielnic i osiedli. Stało się tak dzięki uchwale Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli (dzielnica powyżej 20 tys. mieszkańców, osiedle poniżej).

Nazwę osiedla (sic!) i swoje nowe granice zyskały Oliwa oraz nowopowstałe Przymorze Małe. Zapewne mieszkańcy tego drugiego nawet do dziś by tego nie zauważyli, gdyby nie wdrażany 13 lat później System Identyfikacji Miejskiej i jego tablice z nazwami ulic. To na nich znalazła się również nazwa ?Przymorze Małe?.

Niewiele to jednak pomogło w rozwoju lokalnej tożsamości ?przymorzan małych?. Więksośc z nich nadal czuła sie oliwianami. Podobnie rzecz ma się w przypadku działających na terenie osiedla Międzynarodowych Targów Gdańskich czy nowych inwestycji deweloperskich. Pośrednim dowodem na to może być również inicjatywa powołania rady osiedla Przymorza Małego, która zakończyła się klęską wyborczą inicjatorów. Nie przeskoczyli oni 10% progu frekwencji wyborczej, który uprawniał do powołania rady.

WielkaOliwa

Mapa Oliwy i Przymorza Małego

Warto przypomnieć, że politycy podzielili Gdańsk "pod siebie", nie uwzględniając aspektów historycznych czy więzi społecznych. Podzielono Gdańsk tak, by poszczególne osiedla i dzielnice łatwiej było łączyć w miarę równe liczebnie okręgi wyborcze w wyborach lokalnych. Mamy na to dowody!

O ile jeszcze do niedawna Oliwa wraz z Przymorzem Małym oraz Jelitkowem, Żabianką, VII Dworem i Osową) miało wspólnych radnych w Radzie Miasta, to od tego roku będzie inaczej. Przymorze Małe będzie teraz w innym okręgu wyborczym niż Oliwa. W tym roku Oliwa będzie wybierała radnych miejskich wraz z mieszkańcami osiedla Matarnia czy Kokoszki (sic!).

Czas aby tego typu myślenie i działanie się skończyło. Radni Osiedla Oliwa nadal liczą na odpowiedź Rady Miasta i prezydenta Gdańska w sprawie połączenia tego co rozerwane.

Tomasz Strug

Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych

Przedwojenna reklama fabryki czekolady "Anglas"

|

Mieszkańcy ulic: Arkońskiej, Krzywoustego czy Beniowskiego zazwyczaj mówią, że mieszkają w Oliwie. Pojawił się pomysł rzeczywistego połączenia Przymorza Małego z Oliwą. Tak jak to było 22 lata temu.

Kamienica_Oliwska

"Kamienica Oliwska" - ul. Kętrzyńskiego, Przymorze Małe

Oliwę i Przymorze Małe łączą mieszkańcy, wspólnota interesów oraz długa historia ? czytamy w uchwale Rady Osiedla Oliwa podjętej 20 grudnia ubiegłego roku. W ramach uwag do nowych statutów Rad Dzielnic w Gdańsku, oliwscy radni postulują połączenie dzielnic Oliwa i Przymorze Małe we wspólna jednostkę pomocniczą o nazwie ?Oliwa?.

Konieczne jest uporządkowanie nazw i granic w rejonie historycznej Oliwy. Obecna sytuacja prowadzi do wielu pomyłek oraz błędnego używania nazw dzielnic ? zapisano w uchwale. Zasadne jest przywrócenie nazwy Oliwa dla terenu osiedla ?Przymorze Małe? z powodu nikłego utrwalenia tej nazwy w świadomości większości mieszkańców tej jednostki.

Stara zabudowa, znajdująca się po drugiej stronie torów kolejowych, zawsze nazywana była Oliwą. Przymorze Małe należy do oliwskiego okręgu historycznego. Za torami urodził się i wychowywał piszący o Oliwie Stefan Chwin. To tam działała fabryka lakierów ?DAOL?, przemianowana po wojnie na ?Polifarb Oliva?. W ?tamtej? Oliwie pachniała fabryka czekolady ?Anglas?, późniejszy ZPC ?Bałtyk?.

Niespełna 22 lata temu to się zmieniło. 30 lipca 1992 roku Gdańsk pokrojono na 30 dzielnic i osiedli. Stało się tak dzięki uchwale Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli (dzielnica powyżej 20 tys. mieszkańców, osiedle poniżej).

Nazwę osiedla (sic!) i swoje nowe granice zyskały Oliwa oraz nowopowstałe Przymorze Małe. Zapewne mieszkańcy tego drugiego nawet do dziś by tego nie zauważyli, gdyby nie wdrażany 13 lat później System Identyfikacji Miejskiej i jego tablice z nazwami ulic. To na nich znalazła się również nazwa ?Przymorze Małe?.

Niewiele to jednak pomogło w rozwoju lokalnej tożsamości ?przymorzan małych?. Więksośc z nich nadal czuła sie oliwianami. Podobnie rzecz ma się w przypadku działających na terenie osiedla Międzynarodowych Targów Gdańskich czy nowych inwestycji deweloperskich. Pośrednim dowodem na to może być również inicjatywa powołania rady osiedla Przymorza Małego, która zakończyła się klęską wyborczą inicjatorów. Nie przeskoczyli oni 10% progu frekwencji wyborczej, który uprawniał do powołania rady.

WielkaOliwa

Mapa Oliwy i Przymorza Małego

Warto przypomnieć, że politycy podzielili Gdańsk "pod siebie", nie uwzględniając aspektów historycznych czy więzi społecznych. Podzielono Gdańsk tak, by poszczególne osiedla i dzielnice łatwiej było łączyć w miarę równe liczebnie okręgi wyborcze w wyborach lokalnych. Mamy na to dowody!

O ile jeszcze do niedawna Oliwa wraz z Przymorzem Małym oraz Jelitkowem, Żabianką, VII Dworem i Osową) miało wspólnych radnych w Radzie Miasta, to od tego roku będzie inaczej. Przymorze Małe będzie teraz w innym okręgu wyborczym niż Oliwa. W tym roku Oliwa będzie wybierała radnych miejskich wraz z mieszkańcami osiedla Matarnia czy Kokoszki (sic!).

Czas aby tego typu myślenie i działanie się skończyło. Radni Osiedla Oliwa nadal liczą na odpowiedź Rady Miasta i prezydenta Gdańska w sprawie połączenia tego co rozerwane.

Tomasz Strug

Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych

Przedwojenna reklama fabryki czekolady "Anglas"

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Mieszkańcy ulic: Arkońskiej, Krzywoustego czy Beniowskiego zazwyczaj mówią, że mieszkają w Oliwie. Pojawił się pomysł rzeczywistego połączenia Przymorza Małego z Oliwą. Tak jak to było 22 lata temu.

Kamienica_Oliwska

„Kamienica Oliwska” – ul. Kętrzyńskiego, Przymorze Małe

Oliwę i Przymorze Małe łączą mieszkańcy, wspólnota interesów oraz długa historia ? czytamy w uchwale Rady Osiedla Oliwa podjętej 20 grudnia ubiegłego roku. W ramach uwag do nowych statutów Rad Dzielnic w Gdańsku, oliwscy radni postulują połączenie dzielnic Oliwa i Przymorze Małe we wspólna jednostkę pomocniczą o nazwie ?Oliwa?.

Konieczne jest uporządkowanie nazw i granic w rejonie historycznej Oliwy. Obecna sytuacja prowadzi do wielu pomyłek oraz błędnego używania nazw dzielnic ? zapisano w uchwale. Zasadne jest przywrócenie nazwy Oliwa dla terenu osiedla ?Przymorze Małe? z powodu nikłego utrwalenia tej nazwy w świadomości większości mieszkańców tej jednostki.

Stara zabudowa, znajdująca się po drugiej stronie torów kolejowych, zawsze nazywana była Oliwą. Przymorze Małe należy do oliwskiego okręgu historycznego. Za torami urodził się i wychowywał piszący o Oliwie Stefan Chwin. To tam działała fabryka lakierów ?DAOL?, przemianowana po wojnie na ?Polifarb Oliva?. W ?tamtej? Oliwie pachniała fabryka czekolady ?Anglas?, późniejszy ZPC ?Bałtyk?.

Niespełna 22 lata temu to się zmieniło. 30 lipca 1992 roku Gdańsk pokrojono na 30 dzielnic i osiedli. Stało się tak dzięki uchwale Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli (dzielnica powyżej 20 tys. mieszkańców, osiedle poniżej).

Nazwę osiedla (sic!) i swoje nowe granice zyskały Oliwa oraz nowopowstałe Przymorze Małe. Zapewne mieszkańcy tego drugiego nawet do dziś by tego nie zauważyli, gdyby nie wdrażany 13 lat później System Identyfikacji Miejskiej i jego tablice z nazwami ulic. To na nich znalazła się również nazwa ?Przymorze Małe?.

Niewiele to jednak pomogło w rozwoju lokalnej tożsamości ?przymorzan małych?. Więksośc z nich nadal czuła sie oliwianami. Podobnie rzecz ma się w przypadku działających na terenie osiedla Międzynarodowych Targów Gdańskich czy nowych inwestycji deweloperskich. Pośrednim dowodem na to może być również inicjatywa powołania rady osiedla Przymorza Małego, która zakończyła się klęską wyborczą inicjatorów. Nie przeskoczyli oni 10% progu frekwencji wyborczej, który uprawniał do powołania rady.

WielkaOliwa

Mapa Oliwy i Przymorza Małego

Warto przypomnieć, że politycy podzielili Gdańsk „pod siebie”, nie uwzględniając aspektów historycznych czy więzi społecznych. Podzielono Gdańsk tak, by poszczególne osiedla i dzielnice łatwiej było łączyć w miarę równe liczebnie okręgi wyborcze w wyborach lokalnych. Mamy na to dowody!

O ile jeszcze do niedawna Oliwa wraz z Przymorzem Małym oraz Jelitkowem, Żabianką, VII Dworem i Osową) miało wspólnych radnych w Radzie Miasta, to od tego roku będzie inaczej. Przymorze Małe będzie teraz w innym okręgu wyborczym niż Oliwa. W tym roku Oliwa będzie wybierała radnych miejskich wraz z mieszkańcami osiedla Matarnia czy Kokoszki (sic!).

Czas aby tego typu myślenie i działanie się skończyło. Radni Osiedla Oliwa nadal liczą na odpowiedź Rady Miasta i prezydenta Gdańska w sprawie połączenia tego co rozerwane.

Tomasz Strug

Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych

Przedwojenna reklama fabryki czekolady „Anglas”