Reklama

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Stare pralki. lodówki, komputery, baterie czy też zużyte oleje silnikowe i puszki po farbach – takie odpady często znajdujemy w Lasach Oliwskich. Może być jednak inaczej. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku prowadzi nieodpłatną objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Pierwsza w tym sezonie rusza już 31 marca. W Oliwie i na Przymorzy zbiórka odbędzie się w maju, a na VII Dworze w kwietniu. 


Zebrane odpady trafią do wybudowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku magazynu odpadów niebezpiecznych, następnie przekazane zostaną do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami posiadającymi specjalne atesty. Samochody wyposażone są
w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej.

Na bieżąco trwa aktualizacja listy administratorów budynków i osiedli, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w akcji i udostępnili miejsce na postój naszych samochodów. Lista nie jest zamknięta. Zakład Utylizacyjny cały czas czeka na zgłoszenia kolejnych zainteresowanych.

W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia oraz opakowania po tych substancjach.

Zbiórka przeprowadzona będzie  od 8.30 do 15.00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max. 15 min. Po tym czasie samochód zmienia miejsce postoju na kolejne, zgodnie z harmonogramem: http://www.zut.com.pl/zut/files/pdf/Harm_I_2012.pdf

Zapraszamy do uczestniczenia w zbiórce i  informowaniu o jej organizacji wszystkich ewentualnych zainteresowanych mieszkańców.

(!) Informujemy, że mieszkańcy mają także możliwość przywiezienia takich odpadów do Zakładu Utylizacyjnego własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 Odpady te zostaną przyjęte w punkcie przyjęcia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie Zakładu.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.

Stare pralki. lodówki, komputery, baterie czy też zużyte oleje silnikowe i puszki po farbach - takie odpady często znajdujemy w Lasach Oliwskich. Może być jednak inaczej. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku prowadzi nieodpłatną objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Pierwsza w tym sezonie rusza już 31 marca. W Oliwie i na Przymorzy zbiórka odbędzie się w maju, a na VII Dworze w kwietniu. 


Zebrane odpady trafią do wybudowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku magazynu odpadów niebezpiecznych, następnie przekazane zostaną do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami posiadającymi specjalne atesty. Samochody wyposażone są
w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej.

Na bieżąco trwa aktualizacja listy administratorów budynków i osiedli, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w akcji i udostępnili miejsce na postój naszych samochodów. Lista nie jest zamknięta. Zakład Utylizacyjny cały czas czeka na zgłoszenia kolejnych zainteresowanych.

W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia oraz opakowania po tych substancjach.

Zbiórka przeprowadzona będzie  od 8.30 do 15.00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max. 15 min. Po tym czasie samochód zmienia miejsce postoju na kolejne, zgodnie z harmonogramem: http://www.zut.com.pl/zut/files/pdf/Harm_I_2012.pdf

Zapraszamy do uczestniczenia w zbiórce i  informowaniu o jej organizacji wszystkich ewentualnych zainteresowanych mieszkańców.

(!) Informujemy, że mieszkańcy mają także możliwość przywiezienia takich odpadów do Zakładu Utylizacyjnego własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 Odpady te zostaną przyjęte w punkcie przyjęcia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie Zakładu.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.

|

Stare pralki. lodówki, komputery, baterie czy też zużyte oleje silnikowe i puszki po farbach - takie odpady często znajdujemy w Lasach Oliwskich. Może być jednak inaczej. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku prowadzi nieodpłatną objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Pierwsza w tym sezonie rusza już 31 marca. W Oliwie i na Przymorzy zbiórka odbędzie się w maju, a na VII Dworze w kwietniu. 


Zebrane odpady trafią do wybudowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku magazynu odpadów niebezpiecznych, następnie przekazane zostaną do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami posiadającymi specjalne atesty. Samochody wyposażone są
w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej.

Na bieżąco trwa aktualizacja listy administratorów budynków i osiedli, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w akcji i udostępnili miejsce na postój naszych samochodów. Lista nie jest zamknięta. Zakład Utylizacyjny cały czas czeka na zgłoszenia kolejnych zainteresowanych.

W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia oraz opakowania po tych substancjach.

Zbiórka przeprowadzona będzie  od 8.30 do 15.00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max. 15 min. Po tym czasie samochód zmienia miejsce postoju na kolejne, zgodnie z harmonogramem: http://www.zut.com.pl/zut/files/pdf/Harm_I_2012.pdf

Zapraszamy do uczestniczenia w zbiórce i  informowaniu o jej organizacji wszystkich ewentualnych zainteresowanych mieszkańców.

(!) Informujemy, że mieszkańcy mają także możliwość przywiezienia takich odpadów do Zakładu Utylizacyjnego własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 Odpady te zostaną przyjęte w punkcie przyjęcia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie Zakładu.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Stare pralki. lodówki, komputery, baterie czy też zużyte oleje silnikowe i puszki po farbach – takie odpady często znajdujemy w Lasach Oliwskich. Może być jednak inaczej. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku prowadzi nieodpłatną objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Pierwsza w tym sezonie rusza już 31 marca. W Oliwie i na Przymorzy zbiórka odbędzie się w maju, a na VII Dworze w kwietniu. 


Zebrane odpady trafią do wybudowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku magazynu odpadów niebezpiecznych, następnie przekazane zostaną do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami posiadającymi specjalne atesty. Samochody wyposażone są
w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej.

Na bieżąco trwa aktualizacja listy administratorów budynków i osiedli, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w akcji i udostępnili miejsce na postój naszych samochodów. Lista nie jest zamknięta. Zakład Utylizacyjny cały czas czeka na zgłoszenia kolejnych zainteresowanych.

W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia oraz opakowania po tych substancjach.

Zbiórka przeprowadzona będzie  od 8.30 do 15.00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max. 15 min. Po tym czasie samochód zmienia miejsce postoju na kolejne, zgodnie z harmonogramem: http://www.zut.com.pl/zut/files/pdf/Harm_I_2012.pdf

Zapraszamy do uczestniczenia w zbiórce i  informowaniu o jej organizacji wszystkich ewentualnych zainteresowanych mieszkańców.

(!) Informujemy, że mieszkańcy mają także możliwość przywiezienia takich odpadów do Zakładu Utylizacyjnego własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 Odpady te zostaną przyjęte w punkcie przyjęcia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie Zakładu.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.