Reklama

VII Dwór – odwołane wybory do Rady Dzielnicy

Nie będzie wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór. Powodem jest rezygnacja z kandydowania trzech osób. Tym samym Rada i Zarząd Dzielnicy VII Dwór kończą swoją działalność.


ul. Abrahama 15 A – w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

– Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór jest równa liczbie ustalonych mandatów. W związku z powyższym, nie przeprowadza się wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór, zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.- czytamy w Obwieszczeniu Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku z dnia 20 marca 2015 r. W niedzielę  22 marca 2015 r. wybory odbędą się więc w 29 jednostkach pomocniczych.

Początkowo do Rady Dzielnicy VII Dwór kandydowało 18 osób. Jednak w ostatniej chwili przed wyborami, trzy osoby (w tym osoba zasiadająca już w radzie I kadencji) złożyły rezygnację z kandydowania. Nieoficjalnie mówi się, że powodem ich rezygnacji są konflikty jakie powstały w zakończonej kadencji Rady Dzielnicy.

– Jestem w szoku ? mówi Beata Łopatniuk, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy VII Dwór.? Będziemy dążyć do ponownego powołania Rady Dzielnicy, która będzie służyć mieszkańcom. Jestem umówiona  w przyszłym tygodniu na spotkanie w Urzędzie Miasta, aby ustalić działania umożliwiające rozwiązanie zaistniałej sytuacji – mówi Łopatniuk

Rada Dzielnicy VII Dwór dysponowała niewielkim budżetem w wysokości ok. 14 tys. złotych rocznie. Ponowne wybory na VII Dworze mogą być przeprowadzone na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi w tej dzielnicy 3.578.

Tjs

Kandydaci do Rady Dzielnicy VII Dwór

Nie będzie wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór. Powodem jest rezygnacja z kandydowania trzech osób. Tym samym Rada i Zarząd Dzielnicy VII Dwór kończą swoją działalność.


ul. Abrahama 15 A - w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

- Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór jest równa liczbie ustalonych mandatów. W związku z powyższym, nie przeprowadza się wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór, zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.- czytamy w Obwieszczeniu Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku z dnia 20 marca 2015 r. W niedzielę  22 marca 2015 r. wybory odbędą się więc w 29 jednostkach pomocniczych.

Początkowo do Rady Dzielnicy VII Dwór kandydowało 18 osób. Jednak w ostatniej chwili przed wyborami, trzy osoby (w tym osoba zasiadająca już w radzie I kadencji) złożyły rezygnację z kandydowania. Nieoficjalnie mówi się, że powodem ich rezygnacji są konflikty jakie powstały w zakończonej kadencji Rady Dzielnicy.

- Jestem w szoku ? mówi Beata Łopatniuk, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy VII Dwór.? Będziemy dążyć do ponownego powołania Rady Dzielnicy, która będzie służyć mieszkańcom. Jestem umówiona  w przyszłym tygodniu na spotkanie w Urzędzie Miasta, aby ustalić działania umożliwiające rozwiązanie zaistniałej sytuacji - mówi Łopatniuk

Rada Dzielnicy VII Dwór dysponowała niewielkim budżetem w wysokości ok. 14 tys. złotych rocznie. Ponowne wybory na VII Dworze mogą być przeprowadzone na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi w tej dzielnicy 3.578.

Tjs

Kandydaci do Rady Dzielnicy VII Dwór

|

Nie będzie wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór. Powodem jest rezygnacja z kandydowania trzech osób. Tym samym Rada i Zarząd Dzielnicy VII Dwór kończą swoją działalność.


ul. Abrahama 15 A - w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

- Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór jest równa liczbie ustalonych mandatów. W związku z powyższym, nie przeprowadza się wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór, zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.- czytamy w Obwieszczeniu Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku z dnia 20 marca 2015 r. W niedzielę  22 marca 2015 r. wybory odbędą się więc w 29 jednostkach pomocniczych.

Początkowo do Rady Dzielnicy VII Dwór kandydowało 18 osób. Jednak w ostatniej chwili przed wyborami, trzy osoby (w tym osoba zasiadająca już w radzie I kadencji) złożyły rezygnację z kandydowania. Nieoficjalnie mówi się, że powodem ich rezygnacji są konflikty jakie powstały w zakończonej kadencji Rady Dzielnicy.

- Jestem w szoku ? mówi Beata Łopatniuk, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy VII Dwór.? Będziemy dążyć do ponownego powołania Rady Dzielnicy, która będzie służyć mieszkańcom. Jestem umówiona  w przyszłym tygodniu na spotkanie w Urzędzie Miasta, aby ustalić działania umożliwiające rozwiązanie zaistniałej sytuacji - mówi Łopatniuk

Rada Dzielnicy VII Dwór dysponowała niewielkim budżetem w wysokości ok. 14 tys. złotych rocznie. Ponowne wybory na VII Dworze mogą być przeprowadzone na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi w tej dzielnicy 3.578.

Tjs

Kandydaci do Rady Dzielnicy VII Dwór

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nie będzie wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór. Powodem jest rezygnacja z kandydowania trzech osób. Tym samym Rada i Zarząd Dzielnicy VII Dwór kończą swoją działalność.


ul. Abrahama 15 A – w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

– Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór jest równa liczbie ustalonych mandatów. W związku z powyższym, nie przeprowadza się wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór, zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.- czytamy w Obwieszczeniu Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku z dnia 20 marca 2015 r. W niedzielę  22 marca 2015 r. wybory odbędą się więc w 29 jednostkach pomocniczych.

Początkowo do Rady Dzielnicy VII Dwór kandydowało 18 osób. Jednak w ostatniej chwili przed wyborami, trzy osoby (w tym osoba zasiadająca już w radzie I kadencji) złożyły rezygnację z kandydowania. Nieoficjalnie mówi się, że powodem ich rezygnacji są konflikty jakie powstały w zakończonej kadencji Rady Dzielnicy.

– Jestem w szoku ? mówi Beata Łopatniuk, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy VII Dwór.? Będziemy dążyć do ponownego powołania Rady Dzielnicy, która będzie służyć mieszkańcom. Jestem umówiona  w przyszłym tygodniu na spotkanie w Urzędzie Miasta, aby ustalić działania umożliwiające rozwiązanie zaistniałej sytuacji – mówi Łopatniuk

Rada Dzielnicy VII Dwór dysponowała niewielkim budżetem w wysokości ok. 14 tys. złotych rocznie. Ponowne wybory na VII Dworze mogą być przeprowadzone na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi w tej dzielnicy 3.578.

Tjs

Kandydaci do Rady Dzielnicy VII Dwór