Reklama

Oliwa dla Wielkiej Orkiestry

W niedzielę 11 stycznia  –  finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kuźni Wodnej. Przekazujemy zaproszenie od opiekuna  kuźni  Dariusza Wilka.

kuznia zima

Już po raz kolejny bierzemy udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy pieniądze na zakup ultrasonografów do wykrywania nowotworów u dzieci. To, ilu małym pacjentom będziemy mogli pomóc, zależy od Was! Liczymy na dobrą frekwencję i hojną rękę wszystkich darczyńców.

W tym roku akcja w Kuźni Wodnej odbywa się pod hasłem: ?Serce kowala?. Będziemy kwestowali przy akompaniamencie młota wodnego do kucia stali. Tym razem jego żelazne serce będzie biło dla ratowania ciężko chorych dzieci.

Przewidzieliśmy też inne niespodzianki. Jako, że do akcji włączyły się  dwie fundacje Darka Michalczeskiego:  ?Równe szanse? i  ?Fortuna? podczas pokazów będziemy licytowali kalendarze na rok 2009 z autografem boksera oraz jego rękawice. Nie zabraknie oczywiście gadżetów typowo kowalskich, zwłaszcza podkówek,  które również zasilą budżet tegorocznej zbiórki pieniędzy w ramach Orkiestry świątecznej Pomocy..

Inną atrakcją tegorocznej akcji będą pokazy walk rycerskich.

Do udziału w finale orkiestry zostali zaproszeni miłośnicy starych samochodów i fotografii z Trójmiasta. Wrażeń więc nie zabraknie!

W tym dniu wstęp, oczywiście, bezpłatny. Czekamy na wszystkich chętnych, którzy właśnie tu, w zabytkowej Kuźni Wodnej, chcieliby zasilić budżet orkiestry. Mamy nadzieję, iż zimowa aura będzie nam sprzyjać i stanie się dodatkową atrakcją tego dnia. Osoby, które nas odwiedzą będą mogły bowiem podziwiać walory Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  w pełnej krasie. Zachęcamy, bo miejsc do spacerowania jest w Dolinie Radości mnóstwo.

Zapraszamy więc do kuźni całe rodziny!.

Program akcji „Serce Kowala”:

 1. godz  .13:00 –  start, pokaz kucia stali

godz.: 15:00 i 16:00 pokazy kucia i  walk rycerskich

Wszystkim miłośnikom i przyjaciołom tego miejsca jak i tego rejonu Gdańska którzy przyczynili się do zorganizowania finału WOŚP w kuźni,  wielkie serdeczne dzięki

opiekun kuźni


FUNDACJA DARKA MICHALCZEWSKIEGO RÓWNE SZANSE

Fundacja ?Równe Szanse? została powołana do życia przez Dariusza Michalczewskiego w maju 2003 r. Od pierwszych miesięcy starała się czynnie wypełniać swoją misję statutową poprzez uczestnictwo w szeregu akcji charytatywnych, organizowanych przez różne instytucje, w tym m.in. przez krakowską Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Wraz z innymi podmiotami Fundacja czynnie brała udział w dofinansowaniu kosztów leczenia przewlekle chorych osób.

W 2007 roku Fundacja rozpoczęła dynamiczną i zakrojoną na dużą skalę działalność ukierunkowaną na promocję sportu, zwłaszcza boksu amatorskiego i innych sportów oraz sztuk walki, wśród młodzieży. W tym celu nawiązano współpracę Polskim Związkiem Bokserskim oraz Fundacją Fortuna.

Działania Fundacji skierowane są także na propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. Wspierając działalność kulturalną Fundacja starała się promować wszechstronny rozwój fizyczny i intelektualny.

Fundacja działa także w obszarze wspierania najuboższych i potrzebujących opieki dzieci i młodzieży, w tym poprzez przekazywanie darów na rzecz potrzebujących, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży oraz poprzez cykliczne wycieczki.

W wyżej wymienionych obszarach Fundacja współpracuje z Fundacją Fortuna.

Cele Fundacji:

Osoba Fundatora jest najlepszym wizerunkiem dla Fundacji. To właśnie dzięki niemu Fundacja obrała taki kierunek działania. Dariusz Michalczewski jest przykładem osoby, która pomimo przeciwności losu zdołała wyrwać się z utartego schematu i osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Zwykły chłopak z podwórka, jakich wielu, w odpowiednim momencie znalazł osobę, która nim pokierowała.

Dzięki temu osiągnął ogromny sukces, którym teraz może i chce dzielić się z osobami w takim położeniu, w jakim sam znajdował się w młodości. Taka postawa niejednokrotnie pomaga młodzieży odnaleźć lepszą ścieżkę, zyskać nowe zainteresowania, realizować się poprzez sport, a być może któregoś dnia pozwoli im podążyć w ślady Darka Michalczewskiego.

Właśnie dlatego Fundacja ?Równe Szanse? jako swoje priorytetowe cele przyjęła:

 • Poprawę warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Organizowanie i finansowanie miejsc spotkań młodzieży oraz przedsięwzięć mających na celu pomoc w kontynuacji dalszej nauki i zdobywaniu zawodu
 • Organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych.
 • Organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie przestępczości wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.
 • Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą
 • Uwrażliwienie opinii publicznej na problemy młodzieży, a także organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów naukowych, poświęconych tematyce wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz kulturze fizycznej.

Działania Fundacji:

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program wspierania boksu młodzieżowego ?Szukamy Nowego Tigera? realizowany jest na dwóch płaszczyznach aktywności, tj.: poprzez wsparcie istniejących klubów prowadzących szkółki bokserskie w postaci jak również poprzez program socjalny dla zawodników, o czym więcej można przeczytać na stronie Internetowej Fundacji:www.tiger-fundacja.pl.

Mając na uwadze dobro dzieci, Fundacja z radością przyłączyła się do udziału w organizacji siedemnastego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W niedzielę 11 stycznia  -  finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kuźni Wodnej. Przekazujemy zaproszenie od opiekuna  kuźni  Dariusza Wilka.

kuznia zima

Już po raz kolejny bierzemy udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy pieniądze na zakup ultrasonografów do wykrywania nowotworów u dzieci. To, ilu małym pacjentom będziemy mogli pomóc, zależy od Was! Liczymy na dobrą frekwencję i hojną rękę wszystkich darczyńców.

W tym roku akcja w Kuźni Wodnej odbywa się pod hasłem: ?Serce kowala?. Będziemy kwestowali przy akompaniamencie młota wodnego do kucia stali. Tym razem jego żelazne serce będzie biło dla ratowania ciężko chorych dzieci.

Przewidzieliśmy też inne niespodzianki. Jako, że do akcji włączyły się  dwie fundacje Darka Michalczeskiego:  ?Równe szanse? i  ?Fortuna? podczas pokazów będziemy licytowali kalendarze na rok 2009 z autografem boksera oraz jego rękawice. Nie zabraknie oczywiście gadżetów typowo kowalskich, zwłaszcza podkówek,  które również zasilą budżet tegorocznej zbiórki pieniędzy w ramach Orkiestry świątecznej Pomocy..

Inną atrakcją tegorocznej akcji będą pokazy walk rycerskich.

Do udziału w finale orkiestry zostali zaproszeni miłośnicy starych samochodów i fotografii z Trójmiasta. Wrażeń więc nie zabraknie!

W tym dniu wstęp, oczywiście, bezpłatny. Czekamy na wszystkich chętnych, którzy właśnie tu, w zabytkowej Kuźni Wodnej, chcieliby zasilić budżet orkiestry. Mamy nadzieję, iż zimowa aura będzie nam sprzyjać i stanie się dodatkową atrakcją tego dnia. Osoby, które nas odwiedzą będą mogły bowiem podziwiać walory Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  w pełnej krasie. Zachęcamy, bo miejsc do spacerowania jest w Dolinie Radości mnóstwo.

Zapraszamy więc do kuźni całe rodziny!.

Program akcji "Serce Kowala":

 1. godz  .13:00 -  start, pokaz kucia stali

godz.: 15:00 i 16:00 pokazy kucia i  walk rycerskich

Wszystkim miłośnikom i przyjaciołom tego miejsca jak i tego rejonu Gdańska którzy przyczynili się do zorganizowania finału WOŚP w kuźni,  wielkie serdeczne dzięki

opiekun kuźni


FUNDACJA DARKA MICHALCZEWSKIEGO RÓWNE SZANSE

Fundacja ?Równe Szanse? została powołana do życia przez Dariusza Michalczewskiego w maju 2003 r. Od pierwszych miesięcy starała się czynnie wypełniać swoją misję statutową poprzez uczestnictwo w szeregu akcji charytatywnych, organizowanych przez różne instytucje, w tym m.in. przez krakowską Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Wraz z innymi podmiotami Fundacja czynnie brała udział w dofinansowaniu kosztów leczenia przewlekle chorych osób.

W 2007 roku Fundacja rozpoczęła dynamiczną i zakrojoną na dużą skalę działalność ukierunkowaną na promocję sportu, zwłaszcza boksu amatorskiego i innych sportów oraz sztuk walki, wśród młodzieży. W tym celu nawiązano współpracę Polskim Związkiem Bokserskim oraz Fundacją Fortuna.

Działania Fundacji skierowane są także na propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. Wspierając działalność kulturalną Fundacja starała się promować wszechstronny rozwój fizyczny i intelektualny.

Fundacja działa także w obszarze wspierania najuboższych i potrzebujących opieki dzieci i młodzieży, w tym poprzez przekazywanie darów na rzecz potrzebujących, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży oraz poprzez cykliczne wycieczki.

W wyżej wymienionych obszarach Fundacja współpracuje z Fundacją Fortuna.

Cele Fundacji:

Osoba Fundatora jest najlepszym wizerunkiem dla Fundacji. To właśnie dzięki niemu Fundacja obrała taki kierunek działania. Dariusz Michalczewski jest przykładem osoby, która pomimo przeciwności losu zdołała wyrwać się z utartego schematu i osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Zwykły chłopak z podwórka, jakich wielu, w odpowiednim momencie znalazł osobę, która nim pokierowała.

Dzięki temu osiągnął ogromny sukces, którym teraz może i chce dzielić się z osobami w takim położeniu, w jakim sam znajdował się w młodości. Taka postawa niejednokrotnie pomaga młodzieży odnaleźć lepszą ścieżkę, zyskać nowe zainteresowania, realizować się poprzez sport, a być może któregoś dnia pozwoli im podążyć w ślady Darka Michalczewskiego.

Właśnie dlatego Fundacja ?Równe Szanse? jako swoje priorytetowe cele przyjęła:

 • Poprawę warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Organizowanie i finansowanie miejsc spotkań młodzieży oraz przedsięwzięć mających na celu pomoc w kontynuacji dalszej nauki i zdobywaniu zawodu
 • Organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych.
 • Organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie przestępczości wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.
 • Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą
 • Uwrażliwienie opinii publicznej na problemy młodzieży, a także organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów naukowych, poświęconych tematyce wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz kulturze fizycznej.

Działania Fundacji:

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program wspierania boksu młodzieżowego ?Szukamy Nowego Tigera? realizowany jest na dwóch płaszczyznach aktywności, tj.: poprzez wsparcie istniejących klubów prowadzących szkółki bokserskie w postaci jak również poprzez program socjalny dla zawodników, o czym więcej można przeczytać na stronie Internetowej Fundacji:www.tiger-fundacja.pl.

Mając na uwadze dobro dzieci, Fundacja z radością przyłączyła się do udziału w organizacji siedemnastego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

|

W niedzielę 11 stycznia  -  finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kuźni Wodnej. Przekazujemy zaproszenie od opiekuna  kuźni  Dariusza Wilka.

kuznia zima

Już po raz kolejny bierzemy udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy pieniądze na zakup ultrasonografów do wykrywania nowotworów u dzieci. To, ilu małym pacjentom będziemy mogli pomóc, zależy od Was! Liczymy na dobrą frekwencję i hojną rękę wszystkich darczyńców.

W tym roku akcja w Kuźni Wodnej odbywa się pod hasłem: ?Serce kowala?. Będziemy kwestowali przy akompaniamencie młota wodnego do kucia stali. Tym razem jego żelazne serce będzie biło dla ratowania ciężko chorych dzieci.

Przewidzieliśmy też inne niespodzianki. Jako, że do akcji włączyły się  dwie fundacje Darka Michalczeskiego:  ?Równe szanse? i  ?Fortuna? podczas pokazów będziemy licytowali kalendarze na rok 2009 z autografem boksera oraz jego rękawice. Nie zabraknie oczywiście gadżetów typowo kowalskich, zwłaszcza podkówek,  które również zasilą budżet tegorocznej zbiórki pieniędzy w ramach Orkiestry świątecznej Pomocy..

Inną atrakcją tegorocznej akcji będą pokazy walk rycerskich.

Do udziału w finale orkiestry zostali zaproszeni miłośnicy starych samochodów i fotografii z Trójmiasta. Wrażeń więc nie zabraknie!

W tym dniu wstęp, oczywiście, bezpłatny. Czekamy na wszystkich chętnych, którzy właśnie tu, w zabytkowej Kuźni Wodnej, chcieliby zasilić budżet orkiestry. Mamy nadzieję, iż zimowa aura będzie nam sprzyjać i stanie się dodatkową atrakcją tego dnia. Osoby, które nas odwiedzą będą mogły bowiem podziwiać walory Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  w pełnej krasie. Zachęcamy, bo miejsc do spacerowania jest w Dolinie Radości mnóstwo.

Zapraszamy więc do kuźni całe rodziny!.

Program akcji "Serce Kowala":

 1. godz  .13:00 -  start, pokaz kucia stali

godz.: 15:00 i 16:00 pokazy kucia i  walk rycerskich

Wszystkim miłośnikom i przyjaciołom tego miejsca jak i tego rejonu Gdańska którzy przyczynili się do zorganizowania finału WOŚP w kuźni,  wielkie serdeczne dzięki

opiekun kuźni


FUNDACJA DARKA MICHALCZEWSKIEGO RÓWNE SZANSE

Fundacja ?Równe Szanse? została powołana do życia przez Dariusza Michalczewskiego w maju 2003 r. Od pierwszych miesięcy starała się czynnie wypełniać swoją misję statutową poprzez uczestnictwo w szeregu akcji charytatywnych, organizowanych przez różne instytucje, w tym m.in. przez krakowską Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Wraz z innymi podmiotami Fundacja czynnie brała udział w dofinansowaniu kosztów leczenia przewlekle chorych osób.

W 2007 roku Fundacja rozpoczęła dynamiczną i zakrojoną na dużą skalę działalność ukierunkowaną na promocję sportu, zwłaszcza boksu amatorskiego i innych sportów oraz sztuk walki, wśród młodzieży. W tym celu nawiązano współpracę Polskim Związkiem Bokserskim oraz Fundacją Fortuna.

Działania Fundacji skierowane są także na propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. Wspierając działalność kulturalną Fundacja starała się promować wszechstronny rozwój fizyczny i intelektualny.

Fundacja działa także w obszarze wspierania najuboższych i potrzebujących opieki dzieci i młodzieży, w tym poprzez przekazywanie darów na rzecz potrzebujących, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży oraz poprzez cykliczne wycieczki.

W wyżej wymienionych obszarach Fundacja współpracuje z Fundacją Fortuna.

Cele Fundacji:

Osoba Fundatora jest najlepszym wizerunkiem dla Fundacji. To właśnie dzięki niemu Fundacja obrała taki kierunek działania. Dariusz Michalczewski jest przykładem osoby, która pomimo przeciwności losu zdołała wyrwać się z utartego schematu i osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Zwykły chłopak z podwórka, jakich wielu, w odpowiednim momencie znalazł osobę, która nim pokierowała.

Dzięki temu osiągnął ogromny sukces, którym teraz może i chce dzielić się z osobami w takim położeniu, w jakim sam znajdował się w młodości. Taka postawa niejednokrotnie pomaga młodzieży odnaleźć lepszą ścieżkę, zyskać nowe zainteresowania, realizować się poprzez sport, a być może któregoś dnia pozwoli im podążyć w ślady Darka Michalczewskiego.

Właśnie dlatego Fundacja ?Równe Szanse? jako swoje priorytetowe cele przyjęła:

 • Poprawę warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Organizowanie i finansowanie miejsc spotkań młodzieży oraz przedsięwzięć mających na celu pomoc w kontynuacji dalszej nauki i zdobywaniu zawodu
 • Organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych.
 • Organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie przestępczości wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.
 • Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą
 • Uwrażliwienie opinii publicznej na problemy młodzieży, a także organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów naukowych, poświęconych tematyce wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz kulturze fizycznej.

Działania Fundacji:

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program wspierania boksu młodzieżowego ?Szukamy Nowego Tigera? realizowany jest na dwóch płaszczyznach aktywności, tj.: poprzez wsparcie istniejących klubów prowadzących szkółki bokserskie w postaci jak również poprzez program socjalny dla zawodników, o czym więcej można przeczytać na stronie Internetowej Fundacji:www.tiger-fundacja.pl.

Mając na uwadze dobro dzieci, Fundacja z radością przyłączyła się do udziału w organizacji siedemnastego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W niedzielę 11 stycznia  –  finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kuźni Wodnej. Przekazujemy zaproszenie od opiekuna  kuźni  Dariusza Wilka.

kuznia zima

Już po raz kolejny bierzemy udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy pieniądze na zakup ultrasonografów do wykrywania nowotworów u dzieci. To, ilu małym pacjentom będziemy mogli pomóc, zależy od Was! Liczymy na dobrą frekwencję i hojną rękę wszystkich darczyńców.

W tym roku akcja w Kuźni Wodnej odbywa się pod hasłem: ?Serce kowala?. Będziemy kwestowali przy akompaniamencie młota wodnego do kucia stali. Tym razem jego żelazne serce będzie biło dla ratowania ciężko chorych dzieci.

Przewidzieliśmy też inne niespodzianki. Jako, że do akcji włączyły się  dwie fundacje Darka Michalczeskiego:  ?Równe szanse? i  ?Fortuna? podczas pokazów będziemy licytowali kalendarze na rok 2009 z autografem boksera oraz jego rękawice. Nie zabraknie oczywiście gadżetów typowo kowalskich, zwłaszcza podkówek,  które również zasilą budżet tegorocznej zbiórki pieniędzy w ramach Orkiestry świątecznej Pomocy..

Inną atrakcją tegorocznej akcji będą pokazy walk rycerskich.

Do udziału w finale orkiestry zostali zaproszeni miłośnicy starych samochodów i fotografii z Trójmiasta. Wrażeń więc nie zabraknie!

W tym dniu wstęp, oczywiście, bezpłatny. Czekamy na wszystkich chętnych, którzy właśnie tu, w zabytkowej Kuźni Wodnej, chcieliby zasilić budżet orkiestry. Mamy nadzieję, iż zimowa aura będzie nam sprzyjać i stanie się dodatkową atrakcją tego dnia. Osoby, które nas odwiedzą będą mogły bowiem podziwiać walory Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  w pełnej krasie. Zachęcamy, bo miejsc do spacerowania jest w Dolinie Radości mnóstwo.

Zapraszamy więc do kuźni całe rodziny!.

Program akcji „Serce Kowala”:

 1. godz  .13:00 –  start, pokaz kucia stali

godz.: 15:00 i 16:00 pokazy kucia i  walk rycerskich

Wszystkim miłośnikom i przyjaciołom tego miejsca jak i tego rejonu Gdańska którzy przyczynili się do zorganizowania finału WOŚP w kuźni,  wielkie serdeczne dzięki

opiekun kuźni


FUNDACJA DARKA MICHALCZEWSKIEGO RÓWNE SZANSE

Fundacja ?Równe Szanse? została powołana do życia przez Dariusza Michalczewskiego w maju 2003 r. Od pierwszych miesięcy starała się czynnie wypełniać swoją misję statutową poprzez uczestnictwo w szeregu akcji charytatywnych, organizowanych przez różne instytucje, w tym m.in. przez krakowską Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Wraz z innymi podmiotami Fundacja czynnie brała udział w dofinansowaniu kosztów leczenia przewlekle chorych osób.

W 2007 roku Fundacja rozpoczęła dynamiczną i zakrojoną na dużą skalę działalność ukierunkowaną na promocję sportu, zwłaszcza boksu amatorskiego i innych sportów oraz sztuk walki, wśród młodzieży. W tym celu nawiązano współpracę Polskim Związkiem Bokserskim oraz Fundacją Fortuna.

Działania Fundacji skierowane są także na propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. Wspierając działalność kulturalną Fundacja starała się promować wszechstronny rozwój fizyczny i intelektualny.

Fundacja działa także w obszarze wspierania najuboższych i potrzebujących opieki dzieci i młodzieży, w tym poprzez przekazywanie darów na rzecz potrzebujących, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży oraz poprzez cykliczne wycieczki.

W wyżej wymienionych obszarach Fundacja współpracuje z Fundacją Fortuna.

Cele Fundacji:

Osoba Fundatora jest najlepszym wizerunkiem dla Fundacji. To właśnie dzięki niemu Fundacja obrała taki kierunek działania. Dariusz Michalczewski jest przykładem osoby, która pomimo przeciwności losu zdołała wyrwać się z utartego schematu i osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Zwykły chłopak z podwórka, jakich wielu, w odpowiednim momencie znalazł osobę, która nim pokierowała.

Dzięki temu osiągnął ogromny sukces, którym teraz może i chce dzielić się z osobami w takim położeniu, w jakim sam znajdował się w młodości. Taka postawa niejednokrotnie pomaga młodzieży odnaleźć lepszą ścieżkę, zyskać nowe zainteresowania, realizować się poprzez sport, a być może któregoś dnia pozwoli im podążyć w ślady Darka Michalczewskiego.

Właśnie dlatego Fundacja ?Równe Szanse? jako swoje priorytetowe cele przyjęła:

 • Poprawę warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Organizowanie i finansowanie miejsc spotkań młodzieży oraz przedsięwzięć mających na celu pomoc w kontynuacji dalszej nauki i zdobywaniu zawodu
 • Organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych.
 • Organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie przestępczości wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.
 • Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą
 • Uwrażliwienie opinii publicznej na problemy młodzieży, a także organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów naukowych, poświęconych tematyce wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz kulturze fizycznej.

Działania Fundacji:

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program wspierania boksu młodzieżowego ?Szukamy Nowego Tigera? realizowany jest na dwóch płaszczyznach aktywności, tj.: poprzez wsparcie istniejących klubów prowadzących szkółki bokserskie w postaci jak również poprzez program socjalny dla zawodników, o czym więcej można przeczytać na stronie Internetowej Fundacji:www.tiger-fundacja.pl.

Mając na uwadze dobro dzieci, Fundacja z radością przyłączyła się do udziału w organizacji siedemnastego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25