Reklama

Przystąpienie do planu „Oliwa Dolna rejon ulic Orłowskiej i Wejhera” w Jelitkowie

Rada Miasta Gdańska zdecydowała 29 maja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Dolna rejon ulic Orłowskiej i Wejhera” w Jelitkowie. Ma to umożliwić nadbudowę budynku mieszkalnego.

Fragment treści uchwały:

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,46 ha, położony jest na obrzeżach Os. Wejhera przy ul. Orłowskiej w pobliżu ul. Pomorskiej.

Na przeważającej części terenu opracowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Większość obszaru objętego planem stanowią grunty prywatne tylko dwie działki są własności gminy.

Na terenie wskazanym do objęcia planem obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

–  rejonu ?Drogi Zielonej? na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku (Uchwała Nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04.12.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 159 z 12.12.2003 r. poz. 3165),

– Oliwa Dolna rejon ulicy Gospody w mieście Gdańsku (Uchwała Nr XIII/417/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.09.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 146 z 21.11.2003 r. poz. 2592).

Orlowska_Wejhera_Pomorska_przystapienie

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych: zmiany wysokości zabudowy – podwyższenie o jedną kondygnację (z 12m do 15m). Zmiana powyższa nie wpłynie negatywnie na otaczający krajobraz a jedynie go urozmaici.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Pw

Rada Miasta Gdańska zdecydowała 29 maja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Dolna rejon ulic Orłowskiej i Wejhera" w Jelitkowie. Ma to umożliwić nadbudowę budynku mieszkalnego.

Fragment treści uchwały:

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,46 ha, położony jest na obrzeżach Os. Wejhera przy ul. Orłowskiej w pobliżu ul. Pomorskiej.

Na przeważającej części terenu opracowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Większość obszaru objętego planem stanowią grunty prywatne tylko dwie działki są własności gminy.

Na terenie wskazanym do objęcia planem obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

-  rejonu ?Drogi Zielonej? na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku (Uchwała Nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04.12.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 159 z 12.12.2003 r. poz. 3165),

- Oliwa Dolna rejon ulicy Gospody w mieście Gdańsku (Uchwała Nr XIII/417/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.09.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 146 z 21.11.2003 r. poz. 2592).

Orlowska_Wejhera_Pomorska_przystapienie

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych: zmiany wysokości zabudowy - podwyższenie o jedną kondygnację (z 12m do 15m). Zmiana powyższa nie wpłynie negatywnie na otaczający krajobraz a jedynie go urozmaici.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Pw

|

Rada Miasta Gdańska zdecydowała 29 maja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Dolna rejon ulic Orłowskiej i Wejhera" w Jelitkowie. Ma to umożliwić nadbudowę budynku mieszkalnego.

Fragment treści uchwały:

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,46 ha, położony jest na obrzeżach Os. Wejhera przy ul. Orłowskiej w pobliżu ul. Pomorskiej.

Na przeważającej części terenu opracowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Większość obszaru objętego planem stanowią grunty prywatne tylko dwie działki są własności gminy.

Na terenie wskazanym do objęcia planem obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

-  rejonu ?Drogi Zielonej? na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku (Uchwała Nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04.12.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 159 z 12.12.2003 r. poz. 3165),

- Oliwa Dolna rejon ulicy Gospody w mieście Gdańsku (Uchwała Nr XIII/417/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.09.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 146 z 21.11.2003 r. poz. 2592).

Orlowska_Wejhera_Pomorska_przystapienie

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych: zmiany wysokości zabudowy - podwyższenie o jedną kondygnację (z 12m do 15m). Zmiana powyższa nie wpłynie negatywnie na otaczający krajobraz a jedynie go urozmaici.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rada Miasta Gdańska zdecydowała 29 maja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Dolna rejon ulic Orłowskiej i Wejhera” w Jelitkowie. Ma to umożliwić nadbudowę budynku mieszkalnego.

Fragment treści uchwały:

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,46 ha, położony jest na obrzeżach Os. Wejhera przy ul. Orłowskiej w pobliżu ul. Pomorskiej.

Na przeważającej części terenu opracowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Większość obszaru objętego planem stanowią grunty prywatne tylko dwie działki są własności gminy.

Na terenie wskazanym do objęcia planem obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

–  rejonu ?Drogi Zielonej? na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku (Uchwała Nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04.12.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 159 z 12.12.2003 r. poz. 3165),

– Oliwa Dolna rejon ulicy Gospody w mieście Gdańsku (Uchwała Nr XIII/417/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.09.2003 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 146 z 21.11.2003 r. poz. 2592).

Orlowska_Wejhera_Pomorska_przystapienie

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych: zmiany wysokości zabudowy – podwyższenie o jedną kondygnację (z 12m do 15m). Zmiana powyższa nie wpłynie negatywnie na otaczający krajobraz a jedynie go urozmaici.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Pw