Reklama

Oliwa staje się dzielnicą Gdańska

Oliwa po latach ponownie zyskuje status dzielnicy. Tym samym kończy się sztuczny podział Gdańska na osiedla i dzielnice.

logo_rada_dzielnicy_oliwa

Logo Rady Dzielnicy Oliwa 

3 czerwca w życie wchodzi Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalony 24 kwietnia 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska. Kończy się tym samym podział miasta na osiedla i dzielnice. Również dotychczasowe Rady Osiedli stają się Radami Dzielnic.

Gdańsk, decyzją Rady Miasta, podzielony jest na 34 jednostki pomocnicze zwane – zależnie od liczby mieszkańców jednostki – dzielnicami i osiedlami. Mieszkańcy mają prawo tworzyć jednostki pomocnicze gminy – rady dzielnic i osiedli. W 28 jednostkach to się udało. Do tej pory dzielnicami były jedynie jednostki podziału administracyjnego Gdańska liczące powyżej 20 tys. mieszkańców. Oliwa, w której zamieszkuje około 17 tys. mieszkańców, miała status osiedla.

Teraz wszystkie jednostki podziału administracyjnego Gdańska staną się dzielnicami. W ciągu najbliższych kilkunastu dni w życie będą wchodzić statuty kolejnych dzielnic Gdańska, w tym i sąsiadujących z Oliwą: Strzyży, Osowy, VII Dworu, Przymorza Małego i Żabianki ? Wejhera- Jelitkowa ? Tysiąclecia.

Oliwa jest częścią Gdańska od 1 lipca 1926 roku. Własną administrację miała krótko po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Oliwa z dzielnicy stała się osiedlem po dokonaniu 22 lata temu nowego podziału miasta i utworzeniu osiedla Przymorze Małe.

Ts

Oliwa_mapa_Statut_Dzielnicy

Granice dzielnicy Oliwa

Opis granic:Granicę stanowi linia kolejowa od granicy miasta z Sopotem w kierunku południowym do nasypu dawnejlinii kolejowej, następnie biegnie nasypem na zachód do torów tramwajowych w ulicy Wita Stwoszai torami tramwajowymi do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na zachód do lasu i lasem napołudniowy zachód do ulicy Harfowej (bez tej ulicy), po czym południową granicą lasu do Obwodnicyi dalej na północny-zachód wzdłuż Obwodnicy, po czym na wysokości ulicy Zenitowej skręca na północi lasem biegnie do granicy z Sopotem, a następnie granicą administracyjną miasta do linii kolejowej.

Zwijanie społeczeństwa obywatelskiego


Oliwa po latach ponownie zyskuje status dzielnicy. Tym samym kończy się sztuczny podział Gdańska na osiedla i dzielnice.

logo_rada_dzielnicy_oliwa

Logo Rady Dzielnicy Oliwa 

3 czerwca w życie wchodzi Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalony 24 kwietnia 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska. Kończy się tym samym podział miasta na osiedla i dzielnice. Również dotychczasowe Rady Osiedli stają się Radami Dzielnic.

Gdańsk, decyzją Rady Miasta, podzielony jest na 34 jednostki pomocnicze zwane - zależnie od liczby mieszkańców jednostki - dzielnicami i osiedlami. Mieszkańcy mają prawo tworzyć jednostki pomocnicze gminy - rady dzielnic i osiedli. W 28 jednostkach to się udało. Do tej pory dzielnicami były jedynie jednostki podziału administracyjnego Gdańska liczące powyżej 20 tys. mieszkańców. Oliwa, w której zamieszkuje około 17 tys. mieszkańców, miała status osiedla.

Teraz wszystkie jednostki podziału administracyjnego Gdańska staną się dzielnicami. W ciągu najbliższych kilkunastu dni w życie będą wchodzić statuty kolejnych dzielnic Gdańska, w tym i sąsiadujących z Oliwą: Strzyży, Osowy, VII Dworu, Przymorza Małego i Żabianki ? Wejhera- Jelitkowa ? Tysiąclecia.

Oliwa jest częścią Gdańska od 1 lipca 1926 roku. Własną administrację miała krótko po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Oliwa z dzielnicy stała się osiedlem po dokonaniu 22 lata temu nowego podziału miasta i utworzeniu osiedla Przymorze Małe.

Ts

Oliwa_mapa_Statut_Dzielnicy

Granice dzielnicy Oliwa

Opis granic:Granicę stanowi linia kolejowa od granicy miasta z Sopotem w kierunku południowym do nasypu dawnejlinii kolejowej, następnie biegnie nasypem na zachód do torów tramwajowych w ulicy Wita Stwoszai torami tramwajowymi do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na zachód do lasu i lasem napołudniowy zachód do ulicy Harfowej (bez tej ulicy), po czym południową granicą lasu do Obwodnicyi dalej na północny-zachód wzdłuż Obwodnicy, po czym na wysokości ulicy Zenitowej skręca na północi lasem biegnie do granicy z Sopotem, a następnie granicą administracyjną miasta do linii kolejowej.

Zwijanie społeczeństwa obywatelskiego


|

Oliwa po latach ponownie zyskuje status dzielnicy. Tym samym kończy się sztuczny podział Gdańska na osiedla i dzielnice.

logo_rada_dzielnicy_oliwa

Logo Rady Dzielnicy Oliwa 

3 czerwca w życie wchodzi Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalony 24 kwietnia 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska. Kończy się tym samym podział miasta na osiedla i dzielnice. Również dotychczasowe Rady Osiedli stają się Radami Dzielnic.

Gdańsk, decyzją Rady Miasta, podzielony jest na 34 jednostki pomocnicze zwane - zależnie od liczby mieszkańców jednostki - dzielnicami i osiedlami. Mieszkańcy mają prawo tworzyć jednostki pomocnicze gminy - rady dzielnic i osiedli. W 28 jednostkach to się udało. Do tej pory dzielnicami były jedynie jednostki podziału administracyjnego Gdańska liczące powyżej 20 tys. mieszkańców. Oliwa, w której zamieszkuje około 17 tys. mieszkańców, miała status osiedla.

Teraz wszystkie jednostki podziału administracyjnego Gdańska staną się dzielnicami. W ciągu najbliższych kilkunastu dni w życie będą wchodzić statuty kolejnych dzielnic Gdańska, w tym i sąsiadujących z Oliwą: Strzyży, Osowy, VII Dworu, Przymorza Małego i Żabianki ? Wejhera- Jelitkowa ? Tysiąclecia.

Oliwa jest częścią Gdańska od 1 lipca 1926 roku. Własną administrację miała krótko po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Oliwa z dzielnicy stała się osiedlem po dokonaniu 22 lata temu nowego podziału miasta i utworzeniu osiedla Przymorze Małe.

Ts

Oliwa_mapa_Statut_Dzielnicy

Granice dzielnicy Oliwa

Opis granic:Granicę stanowi linia kolejowa od granicy miasta z Sopotem w kierunku południowym do nasypu dawnejlinii kolejowej, następnie biegnie nasypem na zachód do torów tramwajowych w ulicy Wita Stwoszai torami tramwajowymi do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na zachód do lasu i lasem napołudniowy zachód do ulicy Harfowej (bez tej ulicy), po czym południową granicą lasu do Obwodnicyi dalej na północny-zachód wzdłuż Obwodnicy, po czym na wysokości ulicy Zenitowej skręca na północi lasem biegnie do granicy z Sopotem, a następnie granicą administracyjną miasta do linii kolejowej.

Zwijanie społeczeństwa obywatelskiego


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Oliwa po latach ponownie zyskuje status dzielnicy. Tym samym kończy się sztuczny podział Gdańska na osiedla i dzielnice.

logo_rada_dzielnicy_oliwa

Logo Rady Dzielnicy Oliwa 

3 czerwca w życie wchodzi Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalony 24 kwietnia 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska. Kończy się tym samym podział miasta na osiedla i dzielnice. Również dotychczasowe Rady Osiedli stają się Radami Dzielnic.

Gdańsk, decyzją Rady Miasta, podzielony jest na 34 jednostki pomocnicze zwane – zależnie od liczby mieszkańców jednostki – dzielnicami i osiedlami. Mieszkańcy mają prawo tworzyć jednostki pomocnicze gminy – rady dzielnic i osiedli. W 28 jednostkach to się udało. Do tej pory dzielnicami były jedynie jednostki podziału administracyjnego Gdańska liczące powyżej 20 tys. mieszkańców. Oliwa, w której zamieszkuje około 17 tys. mieszkańców, miała status osiedla.

Teraz wszystkie jednostki podziału administracyjnego Gdańska staną się dzielnicami. W ciągu najbliższych kilkunastu dni w życie będą wchodzić statuty kolejnych dzielnic Gdańska, w tym i sąsiadujących z Oliwą: Strzyży, Osowy, VII Dworu, Przymorza Małego i Żabianki ? Wejhera- Jelitkowa ? Tysiąclecia.

Oliwa jest częścią Gdańska od 1 lipca 1926 roku. Własną administrację miała krótko po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Oliwa z dzielnicy stała się osiedlem po dokonaniu 22 lata temu nowego podziału miasta i utworzeniu osiedla Przymorze Małe.

Ts

Oliwa_mapa_Statut_Dzielnicy

Granice dzielnicy Oliwa

Opis granic:Granicę stanowi linia kolejowa od granicy miasta z Sopotem w kierunku południowym do nasypu dawnejlinii kolejowej, następnie biegnie nasypem na zachód do torów tramwajowych w ulicy Wita Stwoszai torami tramwajowymi do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na zachód do lasu i lasem napołudniowy zachód do ulicy Harfowej (bez tej ulicy), po czym południową granicą lasu do Obwodnicyi dalej na północny-zachód wzdłuż Obwodnicy, po czym na wysokości ulicy Zenitowej skręca na północi lasem biegnie do granicy z Sopotem, a następnie granicą administracyjną miasta do linii kolejowej.

Zwijanie społeczeństwa obywatelskiego


Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25