Reklama

Śmieci z Oliwy zacznie wywozić SITA

Żegnamy firmę Remondis, która od dwóch lat wywozi z Oliwy śmieci. Wraca PRSP pod nową nazwą SITA.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Sita Północ będzie przez 48 miesięcy (od października 2015) wywozić odpady komunalne od mieszkańców Gdańska. To wynik otwarcia i analizy ofert złożonych w przetargu Zarządu Dróg i Zieleni na odbiór i transport odpadów omunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gdańska

Na wszystkich sześciu zakresach wybrane zostały oferty złożone przez firmę SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. z Gdańska.

Równiż w naszym sektorze ( Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień ) wygrywa SITA oferta z ceną 22 841 642,52 zł brutto (90,00 pkt), wartością za odbiór transport odpadów komunalnych 17 669 400,00 zł netto (9,00 )oraz termiem płatności 30 dni (1,00 pkt). Łączna liczba punktów 100,00.

Do przetargu stanęły łącznie cztery firmy (w tym Remondis). Wybór ofert nie oznacza jeszcze zakończenia postępowania. Skończy je podpisanie umowy na świadczenie usług. Musi się to stać ? zgodnie z prawem ? do 27 lipca ? informuje Katarzyna Kaczmarek z ZdiZ.

Aby nie było podobnego chaosu, jak dwa lata temu przy tzw. ?rewolucji śmieciowej? – przekazywanie sektorów będzie odbywać się stopniowo.

Smieci_Opata_Rybinskiego

– Dotychczasowe umowy będą wygasały w różnych terminach – dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada ? mówi Kaczmarek.

Wszystko po to, żeby wygrana firma miała czas na wprowadzenie oczekiwanych przez Miasto zmian w funkcjonowaniu w poszczególnych sektorach. – Chcemy bowiem, żeby zmiany, których wprowadzenia zażyczyliśmy sobie od wykonawcy, zostały wprowadzone płynnie i nie powodowały jakichkolwiek zawirowań dla mieszkańców ? zaznacza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska,

Nowością bowiem w tym przetargu jest przede wszystkim obowiązek segregacji szkła i tym samym konieczność dostarczenia przez firmy wywozowe odpowiednich pojemników do jego zbierania w gospodarstwach indywidualnych(worki) i we wspólnotach (pojemniki plastikowe) ? dodaje Grzelak.

Będą też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. Chodzi o to, żeby odpady można było odebrać nawet z trudno dostępnych miejsc. Chcemy też skuteczniej, niż dotychczas docierać z informacjami do mieszkańców ?tak więc na przykład wykonawcy na tydzień przez terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych będą mieli obowiązek zawiadomić o tym mieszkańców domów jednorodzinnych ? dodaje Grzelak.

W związku ze zmianą ?operatora? naszych śmietniów, jesienią mogą się zmienić dni odbiory odpadów.

Pw / ZDiZ

Żegnamy firmę Remondis, która od dwóch lat wywozi z Oliwy śmieci. Wraca PRSP pod nową nazwą SITA.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Sita Północ będzie przez 48 miesięcy (od października 2015) wywozić odpady komunalne od mieszkańców Gdańska. To wynik otwarcia i analizy ofert złożonych w przetargu Zarządu Dróg i Zieleni na odbiór i transport odpadów omunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gdańska

Na wszystkich sześciu zakresach wybrane zostały oferty złożone przez firmę SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. z Gdańska.

Równiż w naszym sektorze ( Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień ) wygrywa SITA oferta z ceną 22 841 642,52 zł brutto (90,00 pkt), wartością za odbiór transport odpadów komunalnych 17 669 400,00 zł netto (9,00 )oraz termiem płatności 30 dni (1,00 pkt). Łączna liczba punktów 100,00.

- Do przetargu stanęły łącznie cztery firmy (w tym Remondis). Wybór ofert nie oznacza jeszcze zakończenia postępowania. Skończy je podpisanie umowy na świadczenie usług. Musi się to stać ? zgodnie z prawem ? do 27 lipca ? informuje Katarzyna Kaczmarek z ZdiZ.

Aby nie było podobnego chaosu, jak dwa lata temu przy tzw. ?rewolucji śmieciowej? - przekazywanie sektorów będzie odbywać się stopniowo.

Smieci_Opata_Rybinskiego

- Dotychczasowe umowy będą wygasały w różnych terminach - dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada ? mówi Kaczmarek.

Wszystko po to, żeby wygrana firma miała czas na wprowadzenie oczekiwanych przez Miasto zmian w funkcjonowaniu w poszczególnych sektorach. - Chcemy bowiem, żeby zmiany, których wprowadzenia zażyczyliśmy sobie od wykonawcy, zostały wprowadzone płynnie i nie powodowały jakichkolwiek zawirowań dla mieszkańców ? zaznacza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska,

- Nowością bowiem w tym przetargu jest przede wszystkim obowiązek segregacji szkła i tym samym konieczność dostarczenia przez firmy wywozowe odpowiednich pojemników do jego zbierania w gospodarstwach indywidualnych(worki) i we wspólnotach (pojemniki plastikowe) ? dodaje Grzelak.

- Będą też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. Chodzi o to, żeby odpady można było odebrać nawet z trudno dostępnych miejsc. Chcemy też skuteczniej, niż dotychczas docierać z informacjami do mieszkańców ?tak więc na przykład wykonawcy na tydzień przez terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych będą mieli obowiązek zawiadomić o tym mieszkańców domów jednorodzinnych ? dodaje Grzelak.

W związku ze zmianą ?operatora? naszych śmietniów, jesienią mogą się zmienić dni odbiory odpadów.

Pw / ZDiZ

|

Żegnamy firmę Remondis, która od dwóch lat wywozi z Oliwy śmieci. Wraca PRSP pod nową nazwą SITA.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Sita Północ będzie przez 48 miesięcy (od października 2015) wywozić odpady komunalne od mieszkańców Gdańska. To wynik otwarcia i analizy ofert złożonych w przetargu Zarządu Dróg i Zieleni na odbiór i transport odpadów omunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gdańska

Na wszystkich sześciu zakresach wybrane zostały oferty złożone przez firmę SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. z Gdańska.

Równiż w naszym sektorze ( Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień ) wygrywa SITA oferta z ceną 22 841 642,52 zł brutto (90,00 pkt), wartością za odbiór transport odpadów komunalnych 17 669 400,00 zł netto (9,00 )oraz termiem płatności 30 dni (1,00 pkt). Łączna liczba punktów 100,00.

- Do przetargu stanęły łącznie cztery firmy (w tym Remondis). Wybór ofert nie oznacza jeszcze zakończenia postępowania. Skończy je podpisanie umowy na świadczenie usług. Musi się to stać ? zgodnie z prawem ? do 27 lipca ? informuje Katarzyna Kaczmarek z ZdiZ.

Aby nie było podobnego chaosu, jak dwa lata temu przy tzw. ?rewolucji śmieciowej? - przekazywanie sektorów będzie odbywać się stopniowo.

Smieci_Opata_Rybinskiego

- Dotychczasowe umowy będą wygasały w różnych terminach - dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada ? mówi Kaczmarek.

Wszystko po to, żeby wygrana firma miała czas na wprowadzenie oczekiwanych przez Miasto zmian w funkcjonowaniu w poszczególnych sektorach. - Chcemy bowiem, żeby zmiany, których wprowadzenia zażyczyliśmy sobie od wykonawcy, zostały wprowadzone płynnie i nie powodowały jakichkolwiek zawirowań dla mieszkańców ? zaznacza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska,

- Nowością bowiem w tym przetargu jest przede wszystkim obowiązek segregacji szkła i tym samym konieczność dostarczenia przez firmy wywozowe odpowiednich pojemników do jego zbierania w gospodarstwach indywidualnych(worki) i we wspólnotach (pojemniki plastikowe) ? dodaje Grzelak.

- Będą też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. Chodzi o to, żeby odpady można było odebrać nawet z trudno dostępnych miejsc. Chcemy też skuteczniej, niż dotychczas docierać z informacjami do mieszkańców ?tak więc na przykład wykonawcy na tydzień przez terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych będą mieli obowiązek zawiadomić o tym mieszkańców domów jednorodzinnych ? dodaje Grzelak.

W związku ze zmianą ?operatora? naszych śmietniów, jesienią mogą się zmienić dni odbiory odpadów.

Pw / ZDiZ

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Żegnamy firmę Remondis, która od dwóch lat wywozi z Oliwy śmieci. Wraca PRSP pod nową nazwą SITA.

Remondis_Oliwa_Winterberg

Sita Północ będzie przez 48 miesięcy (od października 2015) wywozić odpady komunalne od mieszkańców Gdańska. To wynik otwarcia i analizy ofert złożonych w przetargu Zarządu Dróg i Zieleni na odbiór i transport odpadów omunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gdańska

Na wszystkich sześciu zakresach wybrane zostały oferty złożone przez firmę SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. z Gdańska.

Równiż w naszym sektorze ( Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień ) wygrywa SITA oferta z ceną 22 841 642,52 zł brutto (90,00 pkt), wartością za odbiór transport odpadów komunalnych 17 669 400,00 zł netto (9,00 )oraz termiem płatności 30 dni (1,00 pkt). Łączna liczba punktów 100,00.

Do przetargu stanęły łącznie cztery firmy (w tym Remondis). Wybór ofert nie oznacza jeszcze zakończenia postępowania. Skończy je podpisanie umowy na świadczenie usług. Musi się to stać ? zgodnie z prawem ? do 27 lipca ? informuje Katarzyna Kaczmarek z ZdiZ.

Aby nie było podobnego chaosu, jak dwa lata temu przy tzw. ?rewolucji śmieciowej? – przekazywanie sektorów będzie odbywać się stopniowo.

Smieci_Opata_Rybinskiego

– Dotychczasowe umowy będą wygasały w różnych terminach – dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada ? mówi Kaczmarek.

Wszystko po to, żeby wygrana firma miała czas na wprowadzenie oczekiwanych przez Miasto zmian w funkcjonowaniu w poszczególnych sektorach. – Chcemy bowiem, żeby zmiany, których wprowadzenia zażyczyliśmy sobie od wykonawcy, zostały wprowadzone płynnie i nie powodowały jakichkolwiek zawirowań dla mieszkańców ? zaznacza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska,

Nowością bowiem w tym przetargu jest przede wszystkim obowiązek segregacji szkła i tym samym konieczność dostarczenia przez firmy wywozowe odpowiednich pojemników do jego zbierania w gospodarstwach indywidualnych(worki) i we wspólnotach (pojemniki plastikowe) ? dodaje Grzelak.

Będą też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. Chodzi o to, żeby odpady można było odebrać nawet z trudno dostępnych miejsc. Chcemy też skuteczniej, niż dotychczas docierać z informacjami do mieszkańców ?tak więc na przykład wykonawcy na tydzień przez terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych będą mieli obowiązek zawiadomić o tym mieszkańców domów jednorodzinnych ? dodaje Grzelak.

W związku ze zmianą ?operatora? naszych śmietniów, jesienią mogą się zmienić dni odbiory odpadów.

Pw / ZDiZ