Reklama

Oliwska palma nie wypuszcza nowych liści

Około dwustuletnia palma daktylowa w Parku Oliwskim nie wypuszcza nowych liści. Najprawdopodobniej przyczyną jej obumierania była przeciągająca się budowa nowej palmiarni i warunku w czasie budowy. Rada Oliwy wzywa do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób za to odpowiedzialnych.

Suche liście i martwy stożek wzrostu na szczycie daktylowca | Screen z filmu zamieszczonego na profilu Zielona Fala - Trójmiasto
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Około dwustuletnia palma daktylowa w Parku Oliwskim nie wypuszcza nowych liści. Najprawdopodobniej przyczyną jej obumierania była przeciągająca się budowa nowej palmiarni i warunku w czasie budowy. Rada Oliwy wzywa do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób za to odpowiedzialnych.

Wszystko wskazuje na to, że zabiegi na „ożywienie” obumierającej palmy nie przyniosły efektów.

W internecie pojawiły się film pokazującu zupełnie obumarłą palmę daktylową z Parku Oliwskiego.

Początkiem końca palmy był przełom roku 2012 i 2012. To własnie wtedy liście palmy przestały się mieścić w dotychczasowej palmiarni i siłą naporu przebiły szklany dach. Najpierw liście podcinano, po kilku latach podjęto decyzję o rozbiórce kopuły palmiarni i bodowie nowej. Budowa praktycznie trwa do dziś …

W 2015 roku Rada Oliwy wystąpiła do miasta o wpisanie daktylowca na listę pomników przyrody, celem prawnej ochrony wyjątkowego drzewa. Jak czytamy na stronie oliwianie.pl,  „Zbywano nad do końca, zasłaniając się argumentami niezgodnymi z rzeczywistością. Odnosimy wrażenie, że zrobiono niemal wszystko, by to drzewo obumarło”

Zarząd dzielnicy wzywa władze miasta do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób:

– które ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie tego ważnego dla przyrody i historii Oliwy drzewa,

– które przez kilka lat ignorowały głos przedstawicieli mieszkańców dzielnicy i hamowały proces wpisania daktylowca na listę pomników przyrody.

Rozważana jest możliwość zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Palma na wolnosc2

Daktylowiec w 2013 roku

Hamowanie wpisu na listę pomników przyrody?

W grudniu 2015 roku Rada Oliwy wystąpiła do miasta z uchwałą o ustanowienie daktylowca rosnącego w Palmiarni parku Oliwskiego pomnikiem przyrody.

Radni podkreślali w uchwale, że rosnący w Parku Oliwskim 180 – letni daktylowiec jest najstarszym tego typu okazem w Polsce i jednym ze starszych na terenie Europy. Według radnych okaz rosnący w Palmiarni Parku Oliwskiego znakomicie spełniał wymienione w ustawie kryteria pomnikowe i jako taki powinien być prawem chroniony.

W marcu tego roku Zarząd Dzielnicy wystąpił z zapytaniem o powód braku odpowiedzi na uchwałę Rady sprzed 5 lat. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku odpowiedział, że decyzja o ustanowieniu daktylowca pomnikiem przyrody została odroczona do czasu zakończenia budowy Palmiarni. Dalsze decyzje miały zastać podjęte po otrzymaniu opinii od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Okazuje się jednak, że taka opinia trafiła do Wydziały Środowiska rok temu. Stanowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni jednoznacznie popierające ustanowienie daktylowca pomnikiem przyrody zostało wyrażone pismem  z dnia 27.04.2020 roku przesłanym do Wydziału Środowiska drogą mailowa oraz drogą pocztową. Mimi tej opinii Wydział Środowiska nie przygotował uchwały o ustanowienia pomnika przyrody.

ts

Ostatnia edycja: 5 lipca, 2021 o 12:46