Reklama

Za rok pierwsze pochówki w oliwskim kolumbarium

W ciągu trzech lat powstanie na gdańskich cmentarzach prawie dwa i pół tysiąca miejsca na pochówki urnowe. Pierwsze 384 nisze na urny z prochami zmarłych zostaną zbudowane na zamkniętym obecnie Cmentarzu Oliwskim.

KolumbariumA_OliwaWizualizacja kolumbarium A – wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Oliwskie kolumbaria mają zostać oddane do użytku na koniec września przyszłego roku. Będą one budowane jako pierwsze w ramach umowy koncesji, którą dziś podpisze Miasto Gdańsk z firmą wybraną w postępowaniu na zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatację kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jest to pierwsza umowa koncesji na roboty budowlane w Gdańsku. Postępowanie na udzielenie koncesji nie cieszyło się jednak popularnością wśród potencjalnych inwestorów. Wniosek o udział w postępowaniu  złożyło dwóch inwestorów, na złożenie oferty zdecydował się tylko jeden.

Projekt zakłada budowę kolumbariów na 6 cmentarzach komunalnych tj. na cmentarzach: Oliwskim, Centralnym (Srebrzysko), Sobieszewskim, Nowy Salwator (Chełm), Garnizonowym oraz św. Jadwigi (Nowy Port).

Do końca września 2016 roku powstanie w Gdańsku ogółem 2422 nowych nisz do pochówków urnowych. Koszt pochówku w kolumbarium będzie uzależniony od lokalizacji ale ma być nie większy niż koszt tradycyjny pogrzeb.

Pp

W ciągu trzech lat powstanie na gdańskich cmentarzach prawie dwa i pół tysiąca miejsca na pochówki urnowe. Pierwsze 384 nisze na urny z prochami zmarłych zostaną zbudowane na zamkniętym obecnie Cmentarzu Oliwskim.

KolumbariumA_OliwaWizualizacja kolumbarium A - wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Oliwskie kolumbaria mają zostać oddane do użytku na koniec września przyszłego roku. Będą one budowane jako pierwsze w ramach umowy koncesji, którą dziś podpisze Miasto Gdańsk z firmą wybraną w postępowaniu na zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatację kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jest to pierwsza umowa koncesji na roboty budowlane w Gdańsku. Postępowanie na udzielenie koncesji nie cieszyło się jednak popularnością wśród potencjalnych inwestorów. Wniosek o udział w postępowaniu  złożyło dwóch inwestorów, na złożenie oferty zdecydował się tylko jeden.

Projekt zakłada budowę kolumbariów na 6 cmentarzach komunalnych tj. na cmentarzach: Oliwskim, Centralnym (Srebrzysko), Sobieszewskim, Nowy Salwator (Chełm), Garnizonowym oraz św. Jadwigi (Nowy Port).

Do końca września 2016 roku powstanie w Gdańsku ogółem 2422 nowych nisz do pochówków urnowych. Koszt pochówku w kolumbarium będzie uzależniony od lokalizacji ale ma być nie większy niż koszt tradycyjny pogrzeb.

Pp

|

W ciągu trzech lat powstanie na gdańskich cmentarzach prawie dwa i pół tysiąca miejsca na pochówki urnowe. Pierwsze 384 nisze na urny z prochami zmarłych zostaną zbudowane na zamkniętym obecnie Cmentarzu Oliwskim.

KolumbariumA_OliwaWizualizacja kolumbarium A - wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Oliwskie kolumbaria mają zostać oddane do użytku na koniec września przyszłego roku. Będą one budowane jako pierwsze w ramach umowy koncesji, którą dziś podpisze Miasto Gdańsk z firmą wybraną w postępowaniu na zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatację kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jest to pierwsza umowa koncesji na roboty budowlane w Gdańsku. Postępowanie na udzielenie koncesji nie cieszyło się jednak popularnością wśród potencjalnych inwestorów. Wniosek o udział w postępowaniu  złożyło dwóch inwestorów, na złożenie oferty zdecydował się tylko jeden.

Projekt zakłada budowę kolumbariów na 6 cmentarzach komunalnych tj. na cmentarzach: Oliwskim, Centralnym (Srebrzysko), Sobieszewskim, Nowy Salwator (Chełm), Garnizonowym oraz św. Jadwigi (Nowy Port).

Do końca września 2016 roku powstanie w Gdańsku ogółem 2422 nowych nisz do pochówków urnowych. Koszt pochówku w kolumbarium będzie uzależniony od lokalizacji ale ma być nie większy niż koszt tradycyjny pogrzeb.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W ciągu trzech lat powstanie na gdańskich cmentarzach prawie dwa i pół tysiąca miejsca na pochówki urnowe. Pierwsze 384 nisze na urny z prochami zmarłych zostaną zbudowane na zamkniętym obecnie Cmentarzu Oliwskim.

KolumbariumA_OliwaWizualizacja kolumbarium A – wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Oliwskie kolumbaria mają zostać oddane do użytku na koniec września przyszłego roku. Będą one budowane jako pierwsze w ramach umowy koncesji, którą dziś podpisze Miasto Gdańsk z firmą wybraną w postępowaniu na zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatację kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jest to pierwsza umowa koncesji na roboty budowlane w Gdańsku. Postępowanie na udzielenie koncesji nie cieszyło się jednak popularnością wśród potencjalnych inwestorów. Wniosek o udział w postępowaniu  złożyło dwóch inwestorów, na złożenie oferty zdecydował się tylko jeden.

Projekt zakłada budowę kolumbariów na 6 cmentarzach komunalnych tj. na cmentarzach: Oliwskim, Centralnym (Srebrzysko), Sobieszewskim, Nowy Salwator (Chełm), Garnizonowym oraz św. Jadwigi (Nowy Port).

Do końca września 2016 roku powstanie w Gdańsku ogółem 2422 nowych nisz do pochówków urnowych. Koszt pochówku w kolumbarium będzie uzależniony od lokalizacji ale ma być nie większy niż koszt tradycyjny pogrzeb.

Pp