Reklama

Ostatnie dni na złożenie wniosku o dotację dla niepełnosprawnych uczniów i studentów

Tylko do piątku, 31 marca mieszkańcy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczący się m.in. w szkole wyższej mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji w roku akademickim 2022/2023.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Tylko do piątku, 31 marca mieszkańcy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczący się m.in. w szkole wyższej mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji w roku akademickim 2022/2023.

Mieszkanki i mieszkańcy w sprawie dofinansowań aplikują do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku najlepiej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. To wygodna forma, która pozwala załatwić formalności szybko i bez wychodzenia z domu. Jest też możliwość złożenia wniosku i innych wymaganych dokumentów osobiście, w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku lub przesłanie ich drogą pocztową. Szczegółowych informacji udzielają specjaliści Wydziału, pod numerami tel.: 58 320 53 45/48.

Dla kogo finansowe wsparcie

Pomoc jest realizowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku. Przysługuje ona mieszkankom i mieszkańcom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczącym się:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej, a także osobom mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Można otrzymać np. dofinansowanie kosztu czesnego, przejazdów na zajęcia lub zakupu potrzebnych narzędzi dydaktycznych. Wiadomości o tegorocznej ofercie „Aktywnego samorządu”, wysokości pomocy są dostępne na portalu PFRON oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR.

Sylwia Ressel
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku